ORDIN nr. 49 din 25 februarie 2010pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 6/2010 privind stabilirea programului de lucru şi a numărului de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 martie 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. 10.180 din 22 februarie 2010 al Laboratorului central pentru carantină fitosanitară din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,în baza prevederilor:- art. 13 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, cu modificările ulterioare;- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 6/2010 privind stabilirea programului de lucru şi a numărului de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 20 ianuarie 2010, se modifică după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se aprobă programul de lucru şi numărul de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală, stabilite prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 33/140/38/96/2010 pentru aprobarea listei punctelor de trecere a frontierei de stat în care este organizat control fitosanitar, conform anexei nr. 1."2. Anexa nr. 1 "Programul de lucru şi numărul de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Mihail DumitruBucureşti, 25 februarie 2010.Nr. 49.  +  Anexa -----(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 6/2010)-----------------------------------Programul de lucru şi numărul de posturi necesare efectuării controlului fitosanitar vamal pentru inspectoratele de carantină fitosanitară vamală
  Nr. crt. Judeţul Inspectoratul de carantină fitosanitară vamală Punctul de lucru Tipul Programul de lucru Numărul de posturi
  1. Constanţa Constanţa Constanţa Nord Constanţa Sud P P/ZL Zilnic 7,00-19,00 6
  2. Iaşi Iaşi Sculeni Cristeşti R F Zilnic 7,00-19,00 La solicitare 3
  3. Ilfov Bucureşti Aeroportul În- ternaţional "Henri Coandă" A Permanent 5
  4. Galaţi Galaţi Giurgiuleşti Galaţi Port R P Zilnic 7,00-19,00 La solicitare 3
  5. Satu Mare Halmeu Halmeu Halmeu Gară R F Zilnic 7,00-19,00 La solicitare 3
  6. Suceava Dorneşti-Siret Dorneşti Siret F R La solicitare Zilnic 7,00-19,00 3
  7. Timiş/Mehe- dinţi Timişoara Moraviţa Stamora Timişoara Porţile de Fier I R F A R Zilnic 7,00-19,00 La solicitare La solicitare La solicitare 3
  8. Vaslui Albiţa Albiţa R Zilnic 7,00-19,00 3
  9. Botoşani Rădăuţi-Prut Rădăuţi-Prut R Zilnic 7,00-19,00 3
  NOTĂ:P - port; ZL - zonă liberă; F - feroviar; A - aeroport; R - rutier.--------