ORDIN nr. 53 din 25 februarie 2010privind reglementarea unor măsuri în domeniul regimului disciplinar al militarilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 martie 2010    În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prevederile Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.26/2009 pentru aprobarea Regulamentului disciplinei militare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 25 martie 2009, se aplică şi militarilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor şi completează, în mod corespunzător, titlul IV "Organizarea şi funcţionarea consiliilor de onoare" din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 400/2004 privind regimul disciplinar al personalului din Ministerul Administraţiei şi Internelor*), cu modificările şi completările ulterioare.---------- Notă *) Ordinul nr. 400/2004 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 25 februarie 2010.Nr. 53.---------