HOTĂRÂRE nr. 129 din 17 februarie 2010privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi art. 22 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unităţii de administrare şi modificarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 februarie 2010.Nr. 129.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor ce se transmit din administrarea Unităţii Militare 0812 Orăştie în administrarea Centrului de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Hunedoara, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică de la care se trans- mite imobilul Persoana juri- dică la care se transmite imo- bilul Caracteristicile părţii imobilu- lui ce se predă Valoarea contabilă Numărul de identifi- care atribuit de către Ministerul Finanţelor Publice
  Orăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0812 Orăştie CIF - 4634485 Ministerul Administra- ţiei şi Internelor - Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al Ministerului Administra- ţiei şi Internelor CIF - 25949915 Imobil 45-31-01, 02, 03, 08, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 Suprafaţa tere- nului = 99.906,00 mý Suprafaţa cons- truită = 10.548,00 mý Suprafaţa desfă- şurată = 14.494,00 mý 9.181.225,25 39.249 (parţial)
  Orăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0812 Orăştie CIF - 4634485 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Hunedoara CIF - 4374342 Imobil 45-31-07 Suprafaţa cons- truită = 726,00 mý Suprafaţa desfăşurată = 726,00 mý 261.647,30 39.249 (parţial)
  Orăştie, Str. Armatei nr. 16, judeţul Hunedoara Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0812 Orăştie CIF - 4634485 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0451 Deva CIF - 4634493 Imobil 45-31-04, 05, 06, 09, 12, 15, 22, 34, 42, 43 Suprafaţa cons- truită = 5.736,00 mý Suprafaţa des- făşurată = 6.988,00 mý 2.972.645,55 39.249 (parţial)
  Orăştie, Str. Codru- lui nr. 1, judeţul Hunedoara Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0812 Orăştie CIF - 4634485 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Centrul de Formare Iniţia- lă şi Continuă al Ministerului Administraţiei şi Internelor CIF - 25949915 Imobil 45-81 Suprafaţa tere- nului = 43.990,00 mý Suprafaţa cons- truită = 355,00 mý Suprafaţa des- făşurată = 355,00 mý 130.049,42 101.234
  Orăştie, Dealul Bemilor, judeţul Hunedoara Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0812 Orăştie CIF - 4634485 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Unitatea Militară 0451 Deva CIF - 4634493 Imobil 45-242 Suprafaţa tere- nului = 98.123,00 mý 2.822,92 101.235
  --------