HOTĂRÂRE nr. 128 din 17 februarie 2010privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situat în municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Izvorului nr. 4, judeţul Harghita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 februarie 2010.Nr. 128.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care se înscrie în inventarul domeniului public al statului
    Adresa imobilului Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile imobilului Ministerul Finanţelor Publice va atribui număr în inventarul domeniului public
    Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. Iz- vorului nr. 4, judeţul Harghita C.F. nr. 50638 Ministerul Administra- ţiei şi Internelor - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita Teren Suprafaţa = 1.326 mý
    --------