HOTĂRÂRE nr. 120 din 17 februarie 2010(*actualizată*)privind aprobarea Listei cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism şi a surselor de finanţare a documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, precum şi pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism**)(actualizată până la data de 18 august 2016*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2011.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 39 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista cuprinzând programele şi proiectele de investiţii în turism, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă criteriile de eligibilitate a programelor şi proiectelor de investiţii în turism, prevăzute în anexa nr. 2.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2011.  +  Articolul 2Finanţarea realizării documentaţiilor tehnice şi a lucrărilor de execuţie a programelor şi obiectivelor de investiţii în turism, ai căror beneficiari sunt autorităţile administraţiei publice locale, se asigură de la bugetul de stat şi din bugetele locale, prin bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.  +  Articolul 3Sumele de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii în turism se alocă, în limita fondurilor prevăzute anual cu această destinaţie, prin transferuri de la bugetul Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Turism, instituţia publică responsabilă în domeniul turismului, către bugetele locale, pentru susţinerea financiară a autorităţilor administraţiei publice locale, în completarea surselor proprii ale acestora, şi se defalcă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Turism.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 578 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016.  +  Articolul 4 (1) Transferul de fonduri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Turism, titlul VI «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», cod 51.02.21 «Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism», către unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 se va face pe baza solicitărilor acestora, însoţite de contractul de achiziţie publică încheiat între autoritatea administraţiei publice locale responsabilă de atribuirea contractului şi executant, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi de dovada efectuării plăţilor din surse proprii. (2) Autorităţile administraţiei publice locale răspund în condiţiile legii de utilizarea sumelor primite pentru realizarea proiectelor de investiţii şi au obligaţia de a înregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor alocate de la Autoritatea Naţională pentru Turism.----------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 578 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.---------Art. 5 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 320 din 23 martie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 250 din 8 aprilie 2011.

  PRIM-MINISTRU

  EMIL BOC

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,

  Elena Gabriela Udrea

  Ministrul finanţelor publice,

  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 17 februarie 2010.Nr. 120.  +  Anexa 1A. LISTAcuprinzând programele şi proiectele deinvestiţii în turism, aflate în derulare*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Autoritatea publică locală │ Proiectul │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1.│Consiliul Local Alba Iulia, judeţul Alba │Amenajarea turistică a castrului roman │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2.│Consiliul Local Gârda de Sus, judeţul Alba│Amenajarea în scop turistic a peşterii ││ │ │Poarta lui Ionele │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3.│Consiliul Local Arad, judeţul Arad │Amenajarea ştrandului termal "Neptun" │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4.│Consiliul Judeţean Argeş │1. Construcţii refugii de creastă, munţii ││ │ │Făgăraş ││ │ │2. Construcţii baze de salvare, munţii ││ │ │Făgăraş şi munţii Piatra Craiului ││ │ │3. Reabilitarea traseelor turistice ││ │ │montane, munţii Făgăraş şi munţii Piatra ││ │ │Craiului │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5.│Consiliul Local Nucet, judeţul Bihor │Schi în România, Nucet │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6.│Consiliul Local Săcueni, judeţul Bihor │Aqua Park în localitatea Săcueni │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7.│Consiliul Judeţean Braşov │1. Modernizări baze de salvare, munţii ││ │ │Bucegi, Făgăraş şi Piatra Craiului - valea││ │ │Mălăeşti, vârful Omu, Zănoaga, valea ││ │ │Ciubotea, Valea Sâmbetei, Curmătura ││ │ │2. Construcţii refugii montane, munţii ││ │ │Bucegi şi munţii Făgăraş ││ │ │3. Reabilitarea traseelor turistice, ││ │ │munţii Bucegi şi munţii Făgăraş │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8.│Consiliul Local Braşov, judeţul Braşov │Schi în România, Braşov │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 9.│Consiliul Local Predeal, judeţul Braşov │Schi în România, Predeal │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 10.│Consiliul Local Râşnov, judeţul Braşov │Schi în România, Râşnov │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 11.│Consiliul Local Merei, judeţul Buzău │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, staţiunea Sărata-Monteoru │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 12.│Consiliul Judeţean Caraş-Severin │1. Construcţie cabană salvamont şi centru ││ │ │de informare turistică, munţii Semenic ││ │ │2. Construcţie refugiu montan, munţii ││ │ │Semenic │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 13.│Consiliul Judeţean Cluj │1. Construcţii centre de salvare, munţii ││ │ │Bihor-Vlădeasa - Serviciul public ││ │ │salvamont Mărgău - localităţile Beliş, ││ │ │Doda Pilii, Săcuieu ││ │ │2. Schi în România, staţiunea Băişoara │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 14.│Consiliul Judeţean Constanţa │Amenajarea unor centre de prevenţie, ││ │ │tratament medical primar şi a punctelor de││ │ │salvamar din zona litorală a judeţului ││ │ │Constanţa │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 15.│Consiliul Local Constanţa, judeţul │Pasarelă şi pontoane acostare ambarcaţiuni││ │Constanţa │agrement, staţiunea Mamaia │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 16.│Consiliul Local Limanu, judeţul Constanţa │Dezvoltarea infrastructurii turistice în ││ │ │zona sudică a litoralului │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 17.│Consiliul Local Mangalia, judeţul │Dezvoltarea infrastructurii turistice în ││ │Constanţa │zona sudică a litoralului │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 18.│Consiliul Local Techirghiol, judeţul │Dezvoltarea infrastructurii turistice în ││ │Constanţa │zona sudică a litoralului │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 19.│Consiliul Local Tuzla, judeţul Constanţa │Dezvoltarea infrastructurii turistice în ││ │ │zona sudică a litoralului │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 20.│Consiliul Judeţean Dâmboviţa │1. Construcţii şi reabilitare de cabane, ││ │ │refugii montane şi baze salvamont, munţii ││ │ │Bucegi ││ │ │2. Refacerea sistemului de semnalizare pe ││ │ │traseele montane, munţii Bucegi │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 21.│Consiliul Judeţean Harghita │Modernizarea şi reabilitarea băilor ││ │ │tradiţionale, Borsec, Tuşnad, Tomeşti, ││ │ │Ciumani, comuna Cozmeni, comuna Siculeni, ││ │ │comuna Sâncrăieni, comuna Sântimbru │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 22.│Consiliul Local Borsec, judeţul Harghita │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, staţiunea Borsec │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 23.│Consiliul Local Praid, judeţul Harghita │Construcţie complex balnear, Praid │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 24.│Consiliul Local Remetea, judeţul Harghita │Centru balneoclimateric multifuncţional, ││ │ │Remetea │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 25.│Consiliul Local Tuşnad, judeţul Harghita │1. Modernizarea, consolidarea şi ││ │ │extinderea clădirii casei de cultură ││ │ │pentru amenajarea unui complex balnear ││ │ │2. Amenajarea unui traseu pentru cură de ││ │ │teren │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 26.│Consiliul Judeţean Hunedoara │1. Construcţii baze salvamont şi refugii ││ │ │montane, munţii Retezat - Râuşor, Poiana ││ │ │Pelegii, Pietrele, Bucura, Paltina, Stâna ││ │ │de Râu, Baleia ││ │ │2. Recuperarea valorilor de cult, comuna ││ │ │Balşa, satul Vălişoara, comuna Băiţa, ││ │ │satul Hărţăgani, comuna Brănişca, satele ││ │ │Boz şi Târnăviţa, comuna Bunila, satul ││ │ │Alun, comuna Bulzeştii de Sus, satul ││ │ │Tomnatec, comuna Gurasada, satul Gothatea,││ │ │comuna Ilia, satul Dumbrăviţa, comuna ││ │ │Pestişu Mic, satul Almaşu Mic, comuna ││ │ │Topliţa, satul Vălari, comuna Vaţa de Jos,││ │ │satul Căzăneşti, comuna Zam, satul Sălciva│├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 27.│Consiliul Local Lupeni, judeţul Hunedoara │Schi în România, staţiunea Straja │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 28.│Consiliul Local Petroşani, judeţul │ ││ │Hunedoara │Schi în România, municipiul Petroşani │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 29.│Consiliul Local Vulcan, judeţul Hunedoara │Schi în România, oraşul Vulcan │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 30.│Consiliul Local Borşa, judeţul Maramureş │Schi în România, staţiunea Borşa │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 31.│Consiliul Local Cavnic, judeţul Maramureş │Schi în România, oraşul Cavnic │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 32.│Consiliul Judeţean Mehedinţi │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, insula Şimian şi Drobeta- Turnu ││ │ │Severin │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 33.│Consiliul Local Sovata, judeţul Mureş │Amenajare infrastructură agrement, zona ││ │ │lacurilor Tineretului şi Ursului │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 34.│Consiliul Local Piatra-Neamţ │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, masivele Cozla şi Pietricica │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 35.│Consiliul Local Azuga, judeţul Prahova │Schi în România, staţiunea Azuga │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 36.│Consiliul Local Buşteni, judeţul Prahova │Schi în România, staţiunea Buşteni │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 37.│Consiliul Local Sinaia, judeţul Prahova │Schi în România, staţiunea Sinaia │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 38.│Consiliul Local Ocna Sibiului, judeţul │1. Amenajarea parcului balnear ││ │Sibiu │2. Modernizarea şi amenajarea salinelor ││ │ │exterioare │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 39.│Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc, │Schi în România, staţiunea Câmpulung ││ │judeţul Suceava │Moldovenesc │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 40.│Consiliul Local Mălini, judeţul Suceava │Schi în România, Mălini │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 41.│Consiliul Local Suceviţa, judeţul Suceava │Schi în România, Suceviţa │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 42.│Consiliul Judeţean Tulcea │Miniport de agrement, Sfântu Gheorghe │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 43.│Consiliul Local Govora, judeţul Vâlcea │1. Reabilitarea casei de cultură în ││ │ │vederea amenajării muzeului balnear ││ │ │2. Construcţie centru de informare ││ │ │turistică şi bază de kinetoterapie │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 44.│Consiliul Local Voineasa, judeţul Vâlcea │Dezvoltarea infrastructurii de agrement, ││ │ │staţiunea Voineasa │└────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘B. LISTAcuprinzând programele şi proiectele noi de investiţii în turism*Font 9*┌────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Autoritatea publică locală │ Proiectul │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1.│Consiliul Judeţean Alba │Dezvoltarea infrastructurii turistice în ││ │ │zona montană înaltă, munţii Sebeş │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2.│Consiliul Local Horea, judeţul Alba │Schi în România, comuna Horea │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3.│Consiliul Local Ocna Mureş, judeţul Alba │Dezvoltarea infrastructurii turistice, ││ │ │oraşul Ocna Mureş │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4.│Consiliul Local Zlatna, judeţul Alba │Dezvoltarea infrastructurii turistice, ││ │ │oraşul Zlatna │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5.│Consiliul Local Albeştii de Muscel, │ ││ │judeţul Argeş │Schi în România, Albeştii de Muscel │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6.│Consiliul Local Târgu Ocna, judeţul Bacău │Dezvoltarea infrastructurii turistice ││ │ │balneare │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7.│Consiliul Judeţean Bihor │Centru pentru sistem de informare ││ │ │turistică şi bază salvamont, Vadu Crişului│├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8.│Consiliul Local Beiuş, judeţul Bihor │Complex balnear │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 9.│Consiliul Local Borş, judeţul Bihor │Complex balnear │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 10.│Consiliul Local Cărpinet, judeţul Bihor │Amenajarea în scop turistic a peşterii ││ │ │"Câmpenească" │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 11.│Consiliul Local Sânmartin, judeţul Bihor │Aquaparc, Staţiunea Băile Felix - Băile ││ │ │1 Mai │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 12.│Consiliul Local Ştei, judeţul Bihor │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 13.│Consiliul Local Dumitra, judeţul │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │Bistriţa-Năsăud │agrement │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 14.│Consiliul Judeţean Botoşani │1. Modernizarea drumului de acces către ││ │ │Lacul cu Nuferi - Ipoteşti în vederea ││ │ │includerii în circuitul turistic ││ │ │2. Reabilitarea şi valorificarea durabilă ││ │ │a obiectivului de patrimoniu Complexul ││ │ │monahal Coşula │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 15.│Consiliul Local Săcele, judeţul Braşov │Amenajarea şi reabilitarea obiectivului ││ │ │turistic "Canionul 7 Scări" │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 16.│Municipiul Bucureşti, sectorul 6 │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, Lacul Morii │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 17.│Consiliul Local Mânzăleşti, judeţul Buzău │Amenajarea în scop turistic a zonei ││ │ │carstice Meledic │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 18.│Consiliul Judeţean Călăraşi │Dezvoltarea zonei turistice braţul Borcea │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 19.│Consiliul Local Olteniţa, judeţul Călăraşi│Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, amenajare port de agrement, ││ │ │Olteniţa │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 20.│Consiliul Judeţean Caraş-Severin │Construcţie cabană salvamont şi centru de ││ │ │informare turistică, Muntele Mic │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 21.│Consiliul Local Băile Herculane, judeţul │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │Caraş-Severin │agrement, staţiunea Băile Herculane │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 22.│Consiliul Local Reşiţa, judeţul │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │Caraş-Severin │agrement, municipiul Reşiţa │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 23.│Consiliul Local Turnu Ruieni, judeţul │ ││ │Caraş-Severin │Schi în România, Muntele Mic │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 24.│Consiliul Local Costineşti, judeţul │Dezvoltarea infrastructurii turistice zona││ │Constanţa │sudică a litoralului │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 25.│Consiliul Local Hârşova, judeţul Constanţa│Dezvoltarea infrastructurii de turism ││ │ │balnear │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 26.│Consiliul Judeţean Covasna │Modernizarea şi reabilitarea băilor ││ │ │tradiţionale din comunele Moacşa, Cernat, ││ │ │Bixad şi Breţcu │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 27.│Consiliul Local Comandău, judeţul Covasna │Schi în România, Comandău │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 28.│Consiliul Local Covasna, judeţul Covasna │1. Centru balneoclimateric multifuncţional││ │ │2. Schi în România │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 29.│Consiliul Judeţean Dâmboviţa │Schi în România - munţii Bucegi │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 30.│Consiliul Local Ocniţa, judeţul Dâmboviţa │Dezvoltarea infrastructurii turistice ││ │ │balneare │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 31.│Consiliul Judeţean Dolj │Port de agrement - Cetate │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 32.│Consiliul Judeţean Gorj │1. Recuperarea valorilor de cult comuna ││ │ │Arcani, satul Stroieşti, comuna ││ │ │Dănciuleşti, satul Zăicoiu, comuna ││ │ │Jupâneşti, satul Boia, comuna Leleşti, ││ │ │satul Frăteşti, comuna Scoarţa, satele ││ │ │Bobu şi Pişteştii din Deal, comuna Schela,││ │ │satul Sâmbotin, comuna Roşia de Amaradia, ││ │ │satul Seciurile ││ │ │2. Modernizarea circuitului de vizitare, ││ │ │Peştera Muierilor ││ │ │3. Modernizarea circuitului de vizitare, ││ │ │peştera Polovragi ││ │ │4. Modernizarea căii de acces către baza ││ │ │de salvare montană Rânca şi amenajarea ││ │ │unui heliport ││ │ │5. Amenajarea, modernizarea şi extinderea ││ │ │domeniului schiabil Păpuşa, munţii Parâng ││ │ │6. Înfiinţarea centrului turistic muzeal ││ │ │"Castrul roman Bumbeşti-Jiu" ││ │ │7. Restaurarea culelor tradiţionale ││ │ │8. Reabilitarea bazei de tratament balnear││ │ │Săcelu ││ │ │9. Reamenajarea potecilor turistice şi ││ │ │refacerea marcajelor pe traseele turistice││ │ │montane interjudeţene din munţii Parâng, ││ │ │Vâlcan şi Godeanu │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 33.│Consiliul Local Baia de Fier, judeţul Gorj│Valorificarea potenţialului turistic ││ │ │montan-zona Rânca-Corneşu Mare-Tigvele- ││ │ │Muşeţoiu-Cătălinu │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 34.│Consiliul Judeţean Harghita │Reabilitarea băii tradiţionale Nadas, ││ │ │comuna Tuşnad, amenajarea şi modernizarea ││ │ │băii tradiţionale Băile Chirui, ││ │ │modernizarea băii sărate, comuna Mărtiniş,││ │ │modernizarea băii tradiţionale "Arcso", ││ │ │comuna Corund, reabilitarea băii ││ │ │tradiţionale, Mereşti, modernizarea băii ││ │ │comunale, Remetea, amenajarea şi ││ │ │modernizarea băii tradiţionale, Topliţa, ││ │ │reabilitarea izvorului de apă minerală, ││ │ │comuna Sânsimion, satul Cetăţuia, ││ │ │reamenajarea şi modernizarea băii comunale││ │ │Mădăraş, reabilitarea băilor tradiţionale ││ │ │"Osaros" şi "Ferencz Jozsef", oraşul ││ │ │Borsec, reabilitarea băii tradiţionale ││ │ │"Dugas", comuna Dăneşti, reabilitarea băii││ │ │comunale, Băile Madicsa, reabilitarea băii││ │ │sărate "Soskut", oraşul Cristuru Secuiesc,││ │ │reabilitarea şi modernizarea băii ││ │ │tradiţionale, Leliceni, amenajarea şi ││ │ │modernizarea băii tradiţionale, comuna ││ │ │Păuleni-Ciuc, amenajarea şi modernizarea ││ │ │băii tradiţionale, comuna Suseni │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 35.│Consiliul Local Gheorgheni, judeţul │Ecologizarea staţiunii turistice Lacu ││ │Harghita │Roşu şi dezvoltarea infrastructurii pentru││ │ │turism │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 36.│Consiliul Local Sărmaş, judeţul Harghita │Schi în România, comuna Sărmaş │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 37.│Consiliul Local Topliţa, judeţul Harghita │Valorificarea potenţialului geotermal ││ │ │existent, municipiul Topliţa │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 38.│Consiliul Local Sâncrăieni, judeţul │Bază de tratament balneoclimaterică ││ │Harghita │multifuncţională, Băile Pucioasa │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 39.│Consiliul Local Săcel, judeţul Harghita │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, comuna Săcel │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 40.│Consiliul Local Voşlăbeni, judeţul │Dezvoltarea domeniului schiabil în ││ │Harghita │localitatea Izvoru Mureşului │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 41.│Consiliul Local Ghelari, judeţul Hunedoara│Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, comuna Ghelari │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 42.│Consiliul Local Petrila, judeţul Hunedoara│Schi în România, oraşul Petrila │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 43.│Consiliul Local Amara, judeţul Ialomiţa │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, staţiunea Amara │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 44.│Consiliul Judeţean Iaşi │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, zona râului Bahlui │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 45.│Consiliul Local Snagov, judeţul Ilfov │Construcţie complex balnear şi complex ││ │ │agrement, staţiunea Snagov │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 46.│Consiliul Local Moisei, judeţul Maramureş │Aquaparc în comuna Moisei │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 47.│Consiliul Local Ponoarele, judeţul │Amenajarea Peşterii Ponoarelor şi ││ │Mehedinţi │punerea în valoare a potenţialului ││ │ │turistic al complexului carstic Ponoarele │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 48.│Consiliul Local Saschiz, judeţul Mureş │Restaurarea cetăţii de refugiu sec. XIV, ││ │ │modernizarea drumului de acces │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 49.│Consiliul Judeţean Neamţ │1. Schi în România, staţiunea Durău ││ │ │2. Amenajarea infrastructurii de agrement ││ │ │turistic, zona lacului Izvorul Muntelui - ││ │ │Bicaz │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 50.│Consiliul Local Tarcău, judeţul Neamţ │Schi în România, comuna Tarcău │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 51.│Consiliul Local Breaza, judeţul Prahova │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, staţiunea Breaza │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 52.│Consiliul Local Buşteni, judeţul Prahova │Dezvoltarea infrastructurii turistice ││ │ │Platoul Munţilor Bucegi │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 53.│Consiliul Local Măneciu, judeţul Prahova │Schi în România, staţiunea Cheia │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 54.│Consiliul Judeţean Satu Mare │1. Schi în România, Negreşti-Oaş ││ │ │2. Parc balnear Beltiug ││ │ │3. Bază tratament balnear, staţiunea ││ │ │Tăşnad ││ │ │4. Zonă de agrement, staţiunea Tăşnad │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 55.│Consiliul Local Sadu, judeţul Sibiu │Schi în România, Sadu │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 56.│Consiliul Judeţean Suceava │Amenajarea turistică a salinei Cacica │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 57.│Consiliul Local Solca, judeţul Suceava │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, oraşul Solca │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 58.│Consiliul Local Şaru Dornei, judeţul │ ││ │Suceava │Schi în România, munţii Călimani │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 59.│Consiliul Judeţean Timiş │Recuperare valori de cult comuna Tomeşti, ││ │ │satul Româneşti, oraşul Făget, satul ││ │ │Povârgina, comuna Curtea, satul Curtea, ││ │ │comuna Pietroasa, satul Crivina de Sus, ││ │ │comuna Margina, satul Coşeviţa │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 60.│Consiliul Judeţean Tulcea │Miniporturi turistice în localităţile ││ │ │Murighiol şi Sarichioi │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 61.│Consiliul Local Sulina, judeţul Tulcea │Dezvoltarea şi reabilitarea ││ │ │infrastructurii turistice, oraşul Sulina │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 62.│Consiliul Local Tulcea, judeţul Tulcea │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement (Nava cu zbaturi) │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 63.│Consiliul Local Valea Nucarilor, judeţul │Dezvoltarea infrastructurii turistice ││ │Tulcea │de agrement │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 64.│Consiliul Judeţean Vaslui │1. Dezvoltarea turismului în judeţul ││ │ │Vaslui prin restaurarea şi valorificarea ││ │ │obiectivului de patrimoniu Mănăstirea ││ │ │Floreşti ││ │ │2. Dezvoltarea turismului în judeţul ││ │ │Vaslui prin restaurarea şi valorificarea ││ │ │obiectivului de patrimoniu Mănăstirea ││ │ │Pârveşti ││ │ │3. Dezvoltarea turismului în judeţul ││ │ │Vaslui prin restaurarea şi valorificarea ││ │ │obiectivului de patrimoniu Mănăstirea ││ │ │Fâstâci │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 65.│Consiliul Judeţean Vâlcea │1. Recuperarea valorilor de cult comuna ││ │ │Popeşti, satul Urşi, comuna Tomşani, ││ │ │satele Bălţăţeni şi Dumbrăveşti ││ │ │2. Infrastructura turistică de agrement a ││ │ │staţiunii Călimăneşti-Căciulata ││ │ │3. Amenajarea Muzeului Trovanţilor, ││ │ │Costeşti ││ │ │4. Amenajarea culelor, Măldărăşti │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 66.│Consiliul Local Horezu, judeţul Vâlcea │Reabilitarea şi dezvoltarea ││ │ │infrastructurii turistice de agrement, ││ │ │staţiunea Horezu │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 67.│Consiliul Local Olăneşti, judeţul Vâlcea │Dezvoltarea infrastructurii balneare şi de││ │ │agrement, bază de tratament, centru ││ │ │multifuncţional şi trasee de cură, ││ │ │Olăneşti │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 68.│Consiliul Judeţean Vrancea │Dezvoltarea infrastructurii turistice de ││ │ │agrement, Lepşa, Greşu, staţiunea Soveja, ││ │ │Tulnici │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 69.│Consiliul Local Vizantea, judeţul Vrancea │Dezvoltarea infrastructurii turistice ││ │ │balneare │└────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘-------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.220 din 14 decembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 896 din 16 decembrie 2011, conform pct. 1 al art. unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2CRITERII DE ELIGIBILITATEa programelor şi proiectelor de investiţii în turismA. Eligibilitatea proiectului:1. unităţi administrativ-teritoriale incluse în Planul de amenajare a teritoriului naţional conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 190/2009;2. terenul pe care se va derula proiectul trebuie să fie situat în proprietatea publică sau privată a autorităţii publice locale care propune proiectul, aceasta urmând să deţină toate documentele legale privind proprietatea asupra terenului;3. autoritatea publică locală care propune proiectul va trebui să deţină toate documentele de urbanism, conform legislaţiei în vigoare, pentru terenul pe care se va derula proiectul;4. în cazul programului de dezvoltare "Schi în România", cu componenta principală "Turism pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă", autoritatea publică locală va prezenta documentele privind schimbul de teren pentru scoaterea din fondul forestier a terenurilor destinate realizării investiţiilor în turism;5. în cazul finanţării obiectivelor de investiţii, documentaţia tehnico-economică aferentă proiectului de investiţie trebuie să fie întocmită în conformitate cu legislaţia în vigoare şi să aibă toate avizele şi autorizaţiile necesare;6. respectarea standardelor de cost stabilite la nivelul Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin Autoritatea Naţională pentru Turism, acolo unde există;----------Pct. 6 al lit. A din anexa 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 578 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016.7. toate proiectele care urmează să fie finanţate vor obţine avizul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin Autoritatea Naţională pentru Turism pe documentaţiile tehnico-economice întocmite. Orice modificare a proiectului din punctul de vedere al condiţiilor tehnico-economice trebuie să obţină avizul Consiliului tehnico-economic;----------Pct. 7 al lit. A din anexa 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 578 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016.8. toate proiectele care urmează să fie finanţate vor obţine de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Turism, denumit în continuare INCDT, care funcţionează în coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, avizul de specialitate privind oportunitatea investiţiei din punct de vedere turistic pentru studiile de fezabilitate executate, cu excepţia celor realizate de către INCDT;----------Pct. 8 al lit. A, din anexa 2 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 578 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016.9. prezentarea unei analize de către beneficiar a capacităţii proprii de cazare în arealul de referinţă, respectiv a listei structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau alimentaţie publică.B. Prezentarea documentaţiei economice:1. Nivelul de cofinanţare a proiectelor derulate în comun de Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin Autoritatea Naţională pentru Turism şi autorităţile publice locale este următorul: a) unităţile administrativ-teritoriale asigură până la 50%, dar nu mai puţin de 5%, din valoarea totală a contractelor de lucrări încheiate în conformitate cu legislaţia în vigoare, exceptând domeniul schiabil; b) unităţile administrativ-teritoriale asigură până la 50%, dar nu mai puţin de 5%, din valoarea contractului aferent realizării documentaţiei tehnico-economice, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare; c) în cazul domeniului schiabil, Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri prin Autoritatea Naţională pentru Turism finanţează procurarea instalaţiilor de transport pe cablu şi montajul acestora, în limita fondurilor disponibile.----------Pct. 1 al lit. B din anexa 2 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 578 din 10 august 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 18 august 2016.2. Cofinanţarea documentaţiilor tehnico-economice şi a lucrărilor de execuţie aferente proiectelor de investiţii se realizează ulterior datei de aprobare a Programului anual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice.3. În cazul în care există un număr foarte mare de solicitări de la autorităţile publice locale de includere a unor proiecte noi de investiţii în turism, punctajul acordat va ţine cont de nivelul de dezvoltare a infrastructurii generale, nivelul de dezvoltare a infrastructurii specifice, potenţialul natural şi potenţialul cultural.-------------Anexa 2 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 591 din 8 iunie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 16 iunie 2011, conform pct. 2 al art. unic din acelaşi act normativ.-------