HOTĂRÂRE nr. 86 din 5 februarie 2010pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 şi 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Anexa nr. 21 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ariceştii Zeletin" se modifică după cum urmează: a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţia nr. 32; b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: "situat în satul Albinari; derivă din DJ 219; lungime = 2,5 km; lăţime medie = 6 m; drum pietruit";- la poziţia nr. 33, coloana 3 va avea următorul cuprins: "stradă principală; este continuare a DC 52 şi are destinaţia DJ 233; în centrul localităţii; lungime = 1,325 km; lăţime medie = 6 m; pietruită - 90%, pământ -10%".2. Anexa nr. 24 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălţeşti" se modifică şi se completează după cum urmează: a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 18, 19, 20, 21, 22 şi 53; b) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 134 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 135, prevăzută în anexa nr. 1.3. Anexa nr. 26 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bărcăneşti" se abrogă şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.4. La anexa nr. 32 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brebu", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum local", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Mănăstirei, Bălăşescu Constantin (nr. 65) - Drăgan Petre (nr. 366), L = 733 ml, l = 7,5 m (din care 4 m parte carosabilă)";- la poziţia nr. 41, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum local", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Mănăstirei, Ciorobea Aurelian (nr. 705) - Bălăşescu Constantin (nr. 65), L = 1.360,4 ml, l = 9,18 m (din care 4 m parte carosabilă)";- la poziţia nr. 42, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum local", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Mănăstirei, Şchiopu Radu (nr. 65) - Vrabie Virgil (nr. 784), L = 312,38 ml, l = 8,17 m (din care 4 m parte carosabilă)";- la poziţia nr. 64, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum local", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Megieşesc, Bălăşescu Nicolae (nr. 850) - Şuţă Alexe (nr. 654), L = 2.320 ml, l = 10,40 m (din care 4 m parte carosabilă)";- la poziţia nr. 69, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum local", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Megieşesc, Fieraru Maria (nr. 124) - Creţu Ilie (nr. 45), L = 175 ml, l = 9,71 m (din care 4 m parte carosabilă)";- la poziţia nr. 75, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum local", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Megieşesc, Buzăţoiu Gheorghe (nr. 200) - Tănase Ion (nr. 18), L = 267,35 ml, l = 6,90 m (din care 4 m parte carosabilă)";- la poziţia nr. 77, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum local", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Megieşesc, Şeuleanu Ion (nr. 199) - Toma Ion (nr. 221), L = 499,43 ml, l = 10,60 m (din care 4 m parte carosabilă)";- la poziţia nr. 91, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum local", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Megieşesc, Sora Gheorghe (nr. 358) - Manea Valeriu (nr. 406), L = 780 ml, l = 8,90 m (din care 4 m parte carosabilă)";- la poziţia nr. 92, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum local", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Megieşesc, Manea Valeriu (nr. 406) - Râul Doftana, L = 744 ml, l = 531 m (din care 4 m parte carosabilă)";- la poziţia nr. 111, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Drum local", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Punct Podu Cheii, Şcoală - Râul Doftana, L = 1.086 ml, l = 10 m (din care 4 m parte carosabilă), pe o lungime de drum de 256 ml";- la poziţia nr. 198, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren construibil", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Sat Mănăstirei, propunere amenajare parc public, 30.595 mp, tarlaua 39, parcelă curţi-construcţii 2200, vecini: la nord - domeniul privat comuna Brebu, la sud - drum local, la vest - drum local şi Ansamblul Mânăstiresc Matei Basarab, la est - domeniul privat comuna Brebu, domeniul public comuna Brebu - staţie pompare apă, proprietăţi particulare Zecheru Marcel, Popescu Lucreţia, Merta Gabriela Simona, Nicu Maria, moştenitorul defunctului Popescu Gheorghe";- la poziţia nr. 218, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Clădire", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire grădiniţă nr. 1 din satul Mănăstirei, S. construită = 286 mp";- la poziţia nr. 219, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren construibil", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Grădiniţa nr. 1 din satul Mănăstirei, 3.916 mp, tarlaua 38, parcelă curţi-construcţii 2181, arabil 2180, vecini: la nord - drum, Mihai Valentin şi Mihaela Alexandru, Secuiu Ioan, la sud - Ochea Florin, Dascălu Ghiţă, Pârvu Ion, la vest - Biserica Sf. Mihail şi Gavril, la est - Ochea Florin";- la poziţia nr. 223, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Clădire", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Cămin cultural din satul Pietriceaua, S. construcţii = 357 mp";- la poziţia nr. 228, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Teren construibil", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Căminul cultural din satul Pietriceaua, 932 mp, tarlaua 19, parcelă curţi-construcţii 1160, vecini: la nord - Boeru Dorel şi Copacea Elidia Maria, la sud - Prună Neculai, Păun Ştefan, la vest - Ştefan Paraschiva, la est - drum comunal DC 4".5. Anexa nr. 64 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgurele" se abrogă şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.6. Anexa nr. 65 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgureni" se abrogă şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.7. Anexa nr. 76 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Proviţa de Jos" se abrogă şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.8. La anexa nr. 84 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Sângeru", la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 1, coloana 2 va avea următorul cuprins: "Centru social", iar coloana 3 va avea următorul cuprins: "Clădire cu patru încăperi 370 mp, curţi 1.500 mp";- la poziţia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: "L = 16,3 km sat Sângeru, din care: Drumul Bisericii, de la nr. 245 la nr. 284, L = 0,5 km; Drumul Bobaru, de la nr. 256 la nr. 276, L = 0,5 km";- la poziţia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: "L = 18,3 km; Sat Mireş, din care: Drumul Bisericii, de la nr. 284 la nr. 339, L = 1,2 km; Drumul Grădiniţei, de la nr. 341 la nr. 350, L = 0,8 km; Drumul La Stancu, de la nr. 360 la nr. 382, L = 1,0 km; Drumul Pleşeşti, de la nr. 399 la nr. 417; L =1,2 km; Drumul La Ţapu, de la nr. 498 la nr. 510, L = 0,9 km; Drumul La Moară, din DJ 102 C (moară) până în DC 71 = 0,4 km; Drumul Rovinei, de la nr. 99 (DC 71) la nr. 112 = 1,0 km";- la poziţia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: "6.731 mp, tarlaua 53, parcela 3".9. Anexa nr. 96 "Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Târgşoru Vechi" se modifică şi se completează după cum urmează: a) la secţiunea I "Bunuri imobile" se abrogă poziţiile nr. 55, 74 şi 75; b) la secţiunea I "Bunuri imobile" se modifică următoarele poziţii:- la poziţia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: "De la nr. 234 Constantin Eugen la nr. 287 Ene Emilian; de la Blocuri Strejnicu la Casa parohială, L = 180 ml";- la poziţia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: "De la nr. 236 Matache Mişu la nr. 250 Militaru Constantin; de la nr. 251 Drăgan Ion la Calita Nicolae, L = 200 ml";- la poziţia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: "De la nr. 288 Chilan Aurica, la nr. 199 Tismănaru Grigore; de la nr. 196 Manolache Ion la nr. 320 Buracsik Gheorghe, L = 750 ml";- la poziţia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: "De la nr. 356 Brutărie la nr. 366 Dumitru Stelian; de la nr. 367 Ungureanu Gheorghe la nr. 373 şcoală, L = 300 ml";- la poziţia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: "De la nr. 367 Ungureanu Gheorghe la nr. 381 Diaconescu Elena, L = 215,89 ml"; c) la secţiunea I "Bunuri imobile", după poziţia nr. 93 se introduc 26 de noi poziţii, poziţiile nr. 94-119, prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------- Notă *) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mihai Capră,secretar de statBucureşti, 5 februarie 2010.Nr. 86.-------