HOTĂRÂRE nr. 99 din 10 februarie 2010pentru aprobarea organizării de către Colegiul Naţional de Apărare din România a modulului 4 din Cursul de nivel înalt în domeniul politicii europene de securitate şi apărare în cadrul Colegiului European de Securitate şi Apărare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă organizarea de către Colegiul Naţional de Apărare din România, în calitate de membru al reţelei de instituţii de învăţământ a Uniunii Europene - Colegiul European de Securitate şi Apărare, a modulului 4 al Cursului de nivel înalt în domeniul politicii europene de securitate şi apărare. (2) Cursul prevăzut la alin. (1), la care vor participa 90 de personalităţi străine, se desfăşoară la Bucureşti în perioada 13-17 aprilie 2010.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea cursului prevăzut la art. 1, în sumă totală de 114.865 lei, din sumele aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Apărării Naţionale pentru anul 2010. (2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Pentru buna desfăşurare a activităţii prevăzute la art. 1, partea română asigură cheltuielile legate de organizarea şi desfăşurarea cursului, transportul intern şi internaţional, cazarea şi hrana zilnică a profesorilor străini, precum şi transportul intern şi masa de prânz a cursanţilor participanţi, prin derogare de la prevederile pct. 2 din cap. II al părţii I din Normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul apărării naţionale,Gabriel OpreaMinistrul afacerilor externe,Teodor BaconschiMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 10 februarie 2010.Nr. 99.-------