HOTĂRÂRE nr. 7 din 16 februarie 2010privind modificarea alin. (3) al art. 40 din Regulamentul Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (3) al articolului 40 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor sunt formate dintr-un număr de 11-35 de deputaţi, cu excepţia Comisiei pentru regulament, care se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar din Camera Deputaţilor. Numărul membrilor comisiilor permanente se stabileşte, pentru fiecare caz în parte, de plenul Camerei Deputaţilor, la propunerea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor. Obiectivele, numărul membrilor, componenţa nominală şi conducerea comisiilor de anchetă sau speciale ale Camerei Deputaţilor se aprobă de plenul acesteia odată cu constituirea acestora."Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 februarie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEBucureşti, 16 februarie 2010.Nr. 7.-------