HOTĂRÂRE nr. 6 din 16 februarie 2010privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010    În temeiul art. 40 alin. (4) şi al art. 42 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat Tuşa Diana Adriana, aparţinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru industrii şi servicii la Comisia pentru sănătate şi familie, în calitate de membru.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 februarie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEBucureşti, 16 februarie 2010.Nr. 6.-------