DECIZIE nr. 3 din 30 ianuarie 2010privind componenţa comisiei de experţi a Colegiului Medicilor Dentişti din România
EMITENT
  • COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 5 februarie 2010    În temeiul art. 500, 526 şi 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 34 şi 35 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007,Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România decide:  +  Articolul 1Comisia de experţi a Colegiului Medicilor Dentişti din România are următoarea componenţă:1. prof. univ. dr. Augustin Mihai - Bucureşti -Implantologie, Protetică;2. prof. univ. dr. Alexandru Bucur - Bucureşti - Chirurgie OMF şi Chirurgie dento-alveolară;3. conf. univ. dr. Anca Dumitriu - Bucureşti - Parodontologie;4. conf. univ. dr. Anca Samoilă - Bucureşti - Pedodonţie;5. conf. univ. dr. Bogdan Dimitriu - Bucureşti - Endodonţie;6. prof. univ. dr. Dragoş Stanciu - Bucureşti - Ortodonţie;7. gen. prof. dr. Ioan Sârbu - Bucureşti - Implantologie;8. prof. univ. dr. Liviu Mureşan - Cluj-Napoca - Endodonţie;9. prof. univ. dr. Mihai Surpăţeanu - Craiova - Chirurgie OMF şi Chirurgie dento-alveolară;10. prof. univ. dr. Norina Forna - Iaşi - Protetică, Implantologie;11. prof. univ. dr. Sorin Popşor - Târgu Mureş - Protetică;12. prof. univ. dr. Virgil Cârligeriu - Timişoara - Odontoterapie, Endodonţie;13. prof. univ. dr. Emil Urtilă - Timişoara - Chirurgie OMF şi Chirurgie dento-alveolară;14. prof. univ. dr. Grigore Băciuţ - Cluj-Napoca - Chirurgie OMF şi Chirurgie dento-alveolară;15. prof. univ. dr. Alin Şerbănescu - Cluj-Napoca - Ortodonţie.  +  Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3La data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 10 bis/2009 privind componenţa comisiei de experţi a Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2009.PreşedinteleColegiului Medicilor Dentişti din România,Augustin MihaiBucureşti, 30 ianuarie 2010.Nr. 3._________