ORDIN nr. 52 din 25 ianuarie 2010privind transportul pacienţilor care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanţă
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 52 din 25 ianuarie 2010
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 55 din 25 ianuarie 2010
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 29 ianuarie 2010    Văzând Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. CSA 644 din 25 ianuarie 2010 şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DG 78 din 25 ianuarie 2010,având în vedere prevederile titlului IV "Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1În sensul prezentului ordin, prin pacienţi care nu se află în stare critică şi necesită transport se înţelege: a) pacienţii aflaţi în unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe şi care necesită transport la o altă unitate sanitară sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare în care funcţionează unitatea sau compartimentul de primiri urgenţe, în vederea internării, investigării sau efectuării unui consult de specialitate; b) pacienţii internaţi în unităţile sanitare publice şi care necesită transport interclinic sau la o altă clădire aparţinând unităţii sanitare în care sunt internaţi, în vederea transferului definitiv, a efectuării unor investigaţii sau în vederea efectuării unor consulturi de specialitate.  +  Articolul 2 (1) Transportul pacienţilor aflaţi în unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe se efectuează fără decontarea costului din partea unităţii sanitare publice. (2) În cazul pacienţilor sosiţi la unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe prin intermediul serviciului public de ambulanţă, iar transportul se face cu ajutorul aceleiaşi ambulanţe, decontarea se face prin adăugarea kilometrilor suplimentari la fişa iniţială, fără aplicarea unui cost/solicitare pentru noul transport. (3) În cazul pacienţilor care sunt sosiţi la unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe cu alte mijloace decât cele ale serviciului public de ambulanţă sau care sunt sosiţi prin intermediul serviciului public de ambulanţă, iar transportul se face cu altă ambulanţă, transportul lor se face completând o fişă nouă de solicitare, decontând din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate costul/kilometru, fără aplicarea unui cost/solicitare suplimentară, indiferent de categoria echipajului folosit.  +  Articolul 3 (1) Transportul interclinic al pacienţilor internaţi în unităţile sanitare se face prin completarea de către serviciul de ambulanţă a unei fişe de solicitare. În acest caz, decontarea contravalorii transportului se suportă de către unitatea sanitară la care se află internaţi, la tariful cost/kilometru stabilit de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică un cost/solicitare suplimentară, indiferent de categoria echipajului folosit.  +  Articolul 4 (1) În cazul unităţilor sanitare deţinătoare de ambulanţe de transport A1 sau A2 se aplică următoarele prevederi: a) unitatea are obligaţia organizării transportului interclinic al pacienţilor care nu se află în stare critică, utilizând ambulanţa din dotare cel puţin pe durata programului normal de lucru, asigurând şi personal de însoţire, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b) unitatea sanitară poate apela serviciul de ambulanţă în cazul în care transportul necesită folosirea unei ambulanţe de categoria B cu echipaj medical din motive bine întemeiate, în acest caz utilizându-se o fişă-model de solicitare de transport; c) unitatea sanitară suportă costurile aferente utilizării ambulanţei de tip A1 sau A2 aflate în dotare, din bugetul acesteia. (2) Este interzisă folosirea la transportul pacienţilor a personalului angajat în unităţile sau compartimentele de primiri urgenţe, cu excepţia situaţiei în care transferul se efectuează la recomandarea acestora sau în cazul existenţei unei indicaţii medicale consemnate în scris în acest sens şi numai dacă nu este afectată activitatea medicală din cadrul unităţii sau compartimentului de primiri urgenţe.  +  Articolul 5Serviciilor publice de ambulanţă sau unităţilor sanitare publice le este interzis să solicite plata costului transportului de la pacient sau de la aparţinătorii acestuia, pentru categoriile de cazuri nominalizate în prezentul ordin.  +  Articolul 6Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare şi serviciile publice de ambulanţă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2010.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Nicolae-Lucian Duţă------