ORDONANŢĂ nr. 38 din 30 ianuarie 2003 (*actualizată*)privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor(actualizată până la data de 1 ianuarie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 2 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2010, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 38 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 353 din 10 iulie 2003; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003; ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004; LEGEA nr. 129 din 21 aprilie 2004; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 24 noiembrie 2004; LEGEA nr. 28 din 7 martie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 iunie 2005; ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 1 septembrie 2005; ORDONANŢA nr. 19 din 26 ianuarie 2006; ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006; LEGEA nr. 491 din 28 decembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007; ORDONANŢA nr. 8 din 30 ianuarie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 107 din 18 septembrie 2008; LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:**) Conform pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004, în tot cuprinsul ordonanţei, referirile la gradele profesionale de "chestor-şef" şi "chestor-şef adjunct" se înlocuiesc cu "chestor general", respectiv "chestor-şef".***) Conform pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a prezentei legi (n.n. 1 ianuarie 2010) se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 1, 25, 29 alin. (2) şi (3), art. 37, 38, 52, 55-58, pct. 1 al notei la anexa nr. 1, pct. 3 al anexei nr. 4, pct. 2 şi 3 ale anexei nr. 5.De asemenea, începând cu aceeaşi dată, conform pct. 26 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009, la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale poliţiştilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. I.În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 680/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică funcţionarilor publici cu statut special, denumiţi în continuare politisti, din unităţile Ministerului de Interne aflate sub incidenţa Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului.  +  Capitolul II Salarizarea politistilor şi drepturile băneşti ale elevilor şi studenţilor din instituţiile de învăţământ pentru formarea politistilor  +  Secţiunea 1 Salariul de baza al politistilor------------Secţiunea 1 din Cap. II a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 2 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 3 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 5 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 6 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 7 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 8 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 12 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 13 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 2-a Indemnizaţii, sporuri, premii, prime şi alte drepturi băneşti ale politistilor------------Art. 14 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.Art. 18 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 20 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 21 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 22 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 23 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.--------------Art. 24 a fost abrogat de pct. 6 al art. 49, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 25 (1) Poliţiştii care, prin acţiuni deosebite, au determinat aducerea de venituri la bugetul de stat pot fi recompensati cu premii de până la 1% din cuantumul acestor venituri, dar nu mai mult decât venitul lor brut anual, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului de interne. (2) Plata premiilor prevăzute la alin. (1) se face dintr-un fond de stimulente a cărui constituire şi utilizare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 26 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 27 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 28 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 29------------Alin. (1) al art. 29 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009. (2) În caz de deces al poliţistului, se acordă un ajutor suplimentar, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 360/2002privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006. (3) Despăgubirile şi ajutorul prevăzute la alin. (1) şi (2) se calculează în raport cu salariul de baza brut al politistilor şi urmează acelaşi regim fiscal al despăgubirilor acordate personalului militar.------------Art. 30 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 31 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 32 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 33 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile băneşti cuvenite politistilor pe timpul studiilor şi în alte situaţii------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 36 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 36^1 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 37 (1) Poliţiştii, pe timpul cat se afla în delegare, detaşare, incapacitate temporară de muncă, concediu de odihnă, concediu de maternitate şi alte concedii plătite care se acordă în baza dispoziţiilor legale în vigoare, primesc salariile de baza şi celelalte drepturi băneşti avute. În cazul în care detaşarea se face pe un post cu un nivel de salarizare superior, poliţiştii beneficiază de salariul funcţiei respective şi de celelalte drepturi băneşti legal cuvenite. (2) La plecarea în concediul de odihnă poliţistul primeşte o primă de concediu egala cu salariul de baza din luna anterioară plecării în concediu. Poliţistul are dreptul să solicite acordarea salariului de baza cuvenit pentru perioada de concediu, cu anticipaţie. Salariul de baza şi prima de concediu se plătesc cumulat, cu cel puţin 5 zile înaintea datei plecării în concediu. În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fractionat, prima de concediu şi salariul de baza se acordă cu anticipaţie, o singură dată*).-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 20 decembrie 2007 prevede:"Art. 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează modalitatea de plată a primelor acordate cu ocazia plecării în concediul de odihnă, în baza prevederilor din actele normative a căror aplicare a fost suspendată prin legile bugetare anuale succesive şi actele normative anuale de salarizare, în perioada 2001-2006. (2) Intră în categoria personalului căruia îi sunt aplicabile prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, conform alin. (1): funcţionarii publici, funcţionarii publici cu statut special, personalul auxiliar din sistemul justiţiei, membrii corpului diplomatic şi consular al României, precum şi alte categorii de personal care beneficiază de prima de concediu de odihnă în baza legilor speciale.Art. 2 (1) Personalul din sectorul bugetar căruia până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă nu i s-au acordat primele de concediu de odihnă pentru perioada 2001-2006 urmează să primească aceste drepturi în anul 2008, în mod eşalonat, în 3 tranşe, după cum urmează: a) în luna martie - pentru anii 2001 şi 2002; b) în luna iunie - pentru anii 2003 şi 2004; c) în luna octombrie - pentru anii 2005 şi 2006. (2) Drepturile stabilite prin hotărâri judecătoreşti executorii, neplătite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se plătesc într-o singură tranşă. (3) Drepturile stabilite după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prin hotărâri judecătoreşti executorii se plătesc într-o singură tranşă.Art. 3Pentru personalul angajat care a obţinut hotărâri judecătoreşti executorii privind acordarea primelor de concediu de odihnă pentru perioade mai scurte decât cea prevăzută la art. 1, plata primelor de concediu de odihnă pentru perioada necuprinsă în aceste hotărâri se face eşalonat, conform art. 2 alin. (1).Art. 4 (1) Pentru personalul pensionat înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care este îndreptăţit să primească prime de concediu de odihnă pentru perioada prevăzută la art. 1, plata acestora se face într-o singură tranşă. (2) Pentru personalul care se pensionează înainte de a primi integral primele de concediu de odihnă, potrivit eşalonării prevăzute la art. 2 alin. (1), plata primelor se face într-o singură tranşă. (3) Pentru persoanele decedate în perioada prevăzută la art. 1, plata primelor de concediu de odihnă se acordă într-o singură tranşă moştenitorilor de drept ai acestora. În cazul în care există mai mulţi moştenitori, aceştia transmit, în original, procura notarială prin care împuternicesc pe unul dintre ei să primească plata, împreună cu numărul de cont al acestuia, precum şi copie legalizată a certificatului de moştenitor. (4) În situaţia în care în perioada prevăzută la art. 1 au intervenit modificări ale raporturilor de serviciu ale persoanelor îndreptăţite să primească prime de concediu de odihnă, plata acestor drepturi urmează să se efectueze de către instituţiile la care acestea au fost angajate în perioada respectivă. (5) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1)-(4) se face la cererea beneficiarilor acestor drepturi.Art. 5 (1) Primele de concediu de odihnă plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează cu indicele de inflaţie publicat în luna în care se face plata faţă de luna pentru care se calculează, pe baza datelor comunicate de Institutul Naţional de Statistică. (2) Persoanele prevăzute la art. 4 care solicită acordarea primelor de concediu de odihnă ulterior datei de 31 octombrie 2008 vor primi sumele restante actualizate cu indicele de inflaţie publicat pentru luna octombrie 2008, indiferent de data la care se face cererea." (3) Politistilor ale căror raporturi de serviciu au încetat sau care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă li se compensează în bani concediul neefectuat, în raport cu salariul de baza avut în luna în care s-a petrecut schimbarea poziţiei de activitate, respectiv decesul. (4) Poliţistul, pe timpul concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, beneficiază de indemnizaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap constituie vechime în muncă şi în serviciu, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta.------------Alin. (4) al art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006. (5) Poliţistul, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de o indemnizaţie stabilită potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare.------------Alin. (5) al art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 57 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 31 august 2006.  +  Articolul 38Poliţiştii care au efectuat concediul de odihnă în anul în curs, înainte de data încetării raporturilor de serviciu, dacă aceasta a avut loc în baza art. 58 lit. d) şi art. 69 alin. (1) lit. d), f), g), h), i), k) sau l) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor restitui o cotăparte din salariul de bază pentru indemnizaţia de concediu de odihnă încasată necuvenit.------------Art. 38 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.------------Art. 39 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Capitolul III Dispoziţii finale------------Art. 42 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 43 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 44 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 45 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 46 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 47 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 48 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 49 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 50 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 51 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 52Poliţiştii care, potrivit reglementărilor specifice, sunt obligaţi sa locuiască în locuinţele de intervenţie, de serviciu ori de protocol sunt scutiţi de plată chiriei.------------Art. 53 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Art. 54 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 55Alte drepturi specifice politistilor sunt cuprinse în anexa nr. 5.  +  Articolul 56Poliţiştii trimişi în delegare pe o durată mai mare de 30 de zile neîntrerupte în aceeaşi localitate pot primi, în cazuri excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducătorului unităţii, indemnizaţia de delegare integrală pe toată durata delegării.  +  Articolul 57Acordarea drepturilor băneşti reglementate prin prezenta ordonanţă se face în limita fondurilor bugetare aprobate anual unităţilor prevăzute la art. 1.  +  Articolul 58Pe timp de mobilizare sau război se aplică prevederile prezentei ordonanţe, precum şi unele reglementări specifice stabilite prin hotărâre a Guvernului.------------Art. 59 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Articolul 60------------Art. 60 a fost abrogat de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────Ministru de interne,Ioan Rusp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statp. Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Razvan Ionut Cirica,secretar de statBucureşti, 30 ianuarie 2003.Nr. 38.  +  Anexa 1NOTA :1. Poliţiştii care, prin reorganizarea unităţilor prevăzute la art. 1 din ordonanţa, au fost numiţi în funcţii inferioare beneficiază pe o durată de 6 luni de salariul de baza al funcţiei pe care au îndeplinit-o, cu excepţia indemnizaţiei de conducere.------------Anexa 1, cu excepţia pct. 1 al notei, a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 2  +  Anexa 2------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.------------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 4REGLEMENTĂRIprivind salarizarea poliţiştilor care îndeplinesc funcţiiîn afara Ministerului Administraţiei şi Internelorşi la regiile autonome sau la societăţile comerciale proprii--------------Titlul anexei 4 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 8 din 22 ianuarie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 78 din 30 ianuarie 2004.3. Drepturile băneşti cuvenite pe timpul incapacităţii temporare de muncă, al concediilor de odihnă, invoirilor, precum şi pe timpul deplasărilor în interesul serviciului sau în caz de mutare se acordă potrivit reglementărilor care se aplică în unităţile de poliţie şi se achită din fondurile unităţilor unde sunt detaşaţi.------------Anexa 4, cu excepţia pct. 3, a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.  +  Anexa 5ALTE DREPTURIspecifice politistilor2. În cazuri cu totul excepţionale, când nevoia justificată a muncii o cere, poliţiştii pot călători cu orice tren, la orice clasa, cu vagon de dormit şi cu orice alt mijloc de transport, numai cu aprobarea prealabilă a comandantilor (sefilor) de unităţi, care răspund personal de aceasta.3. Guvernul României este abilitat sa stabilească şi alte drepturi specifice politistilor, prevăzute în prezenta ordonanţă.------------Anexa 5, cu excepţia pct. 2 şi 3, a fost abrogată de pct. 9 al alin. (1) al art. 48, Cap. VI din LEGEA-CADRU nr. 330 din 5 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 9 noiembrie 2009.──────────────────────