DECIZIE nr. 42 din 25 ianuarie 2010pentru atribuirea unei locuinţe de protocol
EMITENT
  • GUVERNUL - PRIMUL-MINISTRU
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2010    În temeiul art. 59 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,primul-ministru emite prezenta decizie.  +  Articolul UNICSe atribuie apartamentul nr. 9 din imobilul situat în municipiul Bucureşti, str. Mihai Eminescu nr. 82-88, sectorul 2, cu destinaţia de locuinţă de protocol, domnului Cseke Attila, ministrul sănătăţii.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuBucureşti, 25 ianuarie 2010.Nr. 42.________