ORDIN nr. 15 din 7 ianuarie 2010pentru implementarea software-ului ECCAIRS la nivel naţional privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2010    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în scopul raportării cât mai eficiente şi rapide în situaţia producerii evenimentelor de aviaţie civilă, a prevenirii producerii acestora şi a asigurării unui climat de siguranţă în aviaţia civilă,în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate de statul român prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană şi prin Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944,în concordanţă cu Regulamentul (CE) nr. 1.321/2007 al Comisiei din 12 noiembrie 2007 de stabilire a unor reguli de punere în aplicare pentru înregistrarea, într-un fişier centralizat, a informaţiilor privind evenimentele în aviaţia civilă schimbate în conformitate cu Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu Regulamentul (CE) nr. 1.330/2007 al Comisiei din 24 septembrie 2007 de stabilire a normelor de aplicare pentru diseminarea către părţile interesate a informaţiilor referitoare la evenimentele din aviaţia civilă menţionate la articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi cu cerinţele Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviaţia civilă,în concordanţă cu prevederile Reglementării aeronautice civile române RACR-REAC privind raportarea evenimentelor de aviaţie civilă, ediţia 01/2005, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 159/2006,având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51/1999 privind investigaţia tehnică a accidentelor şi incidentelor din aviaţia civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 794/2001,în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Agenţii aeronautici civili care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României raportează producerea evenimentelor de aviaţie conform prevederilor RACR-REAC şi în format electronic, utilizând software-ul ECCAIRS.  +  Articolul 2Agenţii aeronautici civili din România vor implementa software-ul ECCAIRS pentru editarea evenimentelor specifice, crearea bazei de date interne şi raportarea acestora către Serviciul investigaţii transport aerian.  +  Articolul 3Pentru implementarea software-ului ECCAIRS la nivelul agenţilor aeronautici civili din România se vor avea în vedere următoarele: a) Serviciul investigaţii transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii gestionează baza de date ECCAIRS la nivel naţional şi transferă pe baza protocolului tehnic stabilit informaţiile pertinente vizate la art. 5 alin. 2 şi 3 din Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iunie privind raportarea evenimentelor din aviaţia civilă către ECR ( European Central Repository). b) În scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Serviciul investigaţii transport aerian pune gratuit la dispoziţia agenţilor aeronautici software-ul ECCAIRS.  +  Articolul 4Transmiterea notificărilor în format electronic utilizând software-ul ECCAIRS se face în baza semnării unui protocol între agenţii aeronautici şi Serviciul investigaţii transport aerian, ce va stabili modalitatea de transfer a datelor, asigurându-se securitatea şi confidenţialitatea acestora.  +  Articolul 5Serviciul investigaţii transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Autoritatea Aeronautică Civilă Română şi agenţii aeronautici civili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 7 ianuarie 2010.Nr. 15._________