ORDIN nr. 1.932 din 18 decembrie 2009 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici(actualizat până la data de 12 decembrie 2012*)
EMITENT
  • AGENTIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 decembrie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 4.763 din 19 noiembrie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) şi d), ale art. 24 şi ale art. 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 146 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 10.280/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învăţământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 14 octombrie 2008.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Agenţiei Naţionalea Funcţionarilor Publici,Andras Zsolt SzakalBucureşti, 18 decembrie 2009.Nr. 1.932.  +  AnexăREGULAMENT 18/12/2009