ORDIN nr. 769 din 21 decembrie 2009(*actualizat*)privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor(actualizat până la data de 23 martie 2011*)
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • ---------- Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 141.069 din 14 decembrie 2009,în temeiul prevederilor art. 4 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului săditor şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor.----------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 57 din 11 martie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 202 din 23 martie 2011.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 253/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind înregistrarea agenţilor economici, persoane fizice şi juridice, pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 2 iulie 2002.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul agriculturii,

  pădurilor şi dezvoltării rurale,

  interimar,

  Nicolae Giugea,

  secretar de stat
  Bucureşti, 21 decembrie 2009.Nr. 769.  +  AnexăMETODOLOGIE 21/12/2009