HOTĂRÂRE nr. 1.433 din 2 septembrie 2004 (*actualizată*)privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii(actualizată până la data de 7 decembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 7 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 15 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 645 din 27 mai 2009; HOTĂRÂREA nr. 1.413 din 18 noiembrie 2009.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Numărul maxim de posturi al Oficiului Român pentru Adopţii este de 34, exclusiv demnitarul.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.413 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 7 decembrie 2009.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Secretarul de stat alAutorităţii Naţionale pentruProtecţia Copilului şi Adopţie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.433.  +  Anexa 1                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                        a Oficiului Român pentru Adopţii    Numărul maxim de posturi: 34, exclusiv demnitarul  ┌─────────────────┐ ┌───────────────┐  │ CORPUL DE ├────┤ SECRETAR │  │ CONTROL │ │ DE STAT │  └─────────────────┘ └─┬─────┬─────┬─┘                           │ │ │  ┌─────────────────┐ │ │ │ ┌─────────────┐  │ COMPARTIMENTUL │ │ │ │ │ │  │ DE COMUNICARE, ├──────┘ │ └──────┤ CABINET │  │ RELAŢII PUBLICE │ │ │ │  │ŞI INTERNAŢIONALE│ │ └─────────────┘  └─────────────────┘ ┌──────┴─────┐                          │ SECRETAR │                          │ GENERAL │                          └──────┬─────┘                                 │         ┌───────────────────────┼──────────────────┐         │ │ │ ┌───────┴─────────┐ ┌─────────┴───────┐ ┌──────┴──────┐ │ SERVICIUL │ │ SERVICIUL │ │ │ │ ECONOMIC, │ │ STRATEGII, │ │ BIROUL │ │ RESURSE UMANE │ │ PROGRAME ŞI │ │ JURIDIC │ │ŞI ADMINISTRATIV │ │EVIDENŢĂ ADOPŢII │ │ │ └─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────┘------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.413 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 7 decembrie 2009, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2REGULAMENT 02/09/2004