HOTĂRÂRE nr. 1.433 din 2 septembrie 2004 (*actualizată*)privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii(actualizată până la data de 3 iunie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 3 iunie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 15 septembrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 645 din 27 mai 2009.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Numărul maxim de posturi al Oficiului Român pentru Adopţii este de 40, exclusiv demnitarul.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 15 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 21 septembrie 2005.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Secretarul de stat alAutorităţii Naţionale pentruProtecţia Copilului şi Adopţie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.433.  +  Anexa 140 posturi, exclusiv demnitarulSTRUCTURA ORGANIZATORICĂA OFICIULUI ROMÂN PENTRU ADOPŢII ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ Compartimentul ├─────────┤ SECRETAR DE STAT │ │ audit │ │ │ └───────────────────┘ └──┬──────┬─────┬───┘                                  │ │ │ ┌───────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────┐ │Serviciul strategii├────────────┘ │ └───────────┤ Cabinet │ │ şi programe │ │ └───────────────┘ └───────────────────┘ │                               ┌─────────┴─────────┐                               │ SECRETAR GENERAL │                               └─────────┬─────────┘                                         │               ┌─────────────────┬───────┴───────┬───────────────┐               │ │ │ │    ┌──────────┴────────┐ ┌─────┴───────┐ ┌────┴────┐ ┌───────┴────────┐    │Serviciul economic,│ │ Biroul │ │ Biroul │ │ Compartimentul │    │ resurse umane │ │ de evidenţă │ │ juridic │ │ de relaţii │    │ şi administrativ │ │ adopţii │ │ │ │ cu publicul │    └───────────────────┘ └─────────────┘ └─────────┘ └────────────────┘------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 645 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 3 iunie 2009, conform pct. 1 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2REGULAMENT 02/09/2004