HOTĂRÂRE nr. 1.433 din 2 septembrie 2004 (*actualizată*)privind aprobarea structurii organizatorice, a numărului maxim de posturi şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii(actualizată până la data de 1 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 23 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 1 ianuarie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 15 septembrie 2005.În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Legea nr. 274/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Oficiului Român pentru Adopţii, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Numărul maxim de posturi al Oficiului Român pentru Adopţii este de 40, exclusiv demnitarul.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 15 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 21 septembrie 2005.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tănăsescup. Secretarul de stat alAutorităţii Naţionale pentruProtecţia Copilului şi Adopţie,Vali Sonia BotezatuBucureşti, 2 septembrie 2004.Nr. 1.433.  +  Anexa 1    Numărul maxim de posturi = 40 (exclusiv demnitarul)           STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A OFICIULUI ROMÂN PENTRU ADOPŢII                          ┌────────────────┐ ┌───────┐      ┌───────────────────┤Secretar de stat├───────→│Cabinet│      │ └────────┬───────┘ └───────┘      │ │      │ │      ↓ ↓┌──────────────┐ ┌────────────────────┐│Compartimentul│ │ Secretar general ││ audit │ └───┬─────────────┬──┘└──────────────┘ │ │                              │ │                              │ │     ┌─────────────────┬──────┴───┐ │     │ │ │ │     ↓ ↓ ↓ ↓┌────────────────┐┌────────┐┌─────────┐ ┌───────────────────┐│Serviciul ││ Biroul ││Biroul de│ │Serviciul strategii││economic, ││ juridic││evidenta │ │ şi ││resurse umane ││ ││adoptii │ │ programe ││şi administrativ││ ││ │ │ │└────────────────┘└────────┘└─────────┘ └───────────────────┘------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 15 septembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 853 din 21 septembrie 2005, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2REGULAMENT 02/09/2004