HOTĂRÂRE nr. 624 din 16 august 1995 (*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO(actualizată până la data de 20 ianuarie 1996*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 23 august 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 20 ianuarie 1996, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 624 din 16 august 1995.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Comisia Naţionala a României pentru UNESCO, denumita în continuare Comisie, este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, coordonata de Ministerul Învăţământului şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr. 458 din 29 iulie 1994, având relaţii de colaborare în principal cu Ministerul Culturii, Ministerul Cercetării şi Tehnologiei şi cu Comitetul Naţional Roman pentru Deceniul Mondial al Dezvoltării Culturale.-------------Art. 1 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 624 din 16 august 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 20 ianuarie 1996.  +  Articolul 2Comisia este compusă din 70 de membri, numiţi prin ordin al ministrului învăţământului, din rindul personalitatilor marcante ale învăţământului, vieţii cultural-artistice şi ştiinţifice, la propunerea Ministerului Învăţământului, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Culturii, Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Academiei Române şi a altor instituţii şi organisme centrale.  +  Articolul 3 (1) Activitatea Comisiei se desfăşoară pe baza statutului propriu, aprobat de Ministerul Învăţământului. (2) Preşedintele şi secretarul general al Comisiei sunt numiţi prin decizia primului-ministru, la propunerea Ministerului Învăţământului.  +  Articolul 4Pentru desfăşurarea activităţii curente, Comisia are un secretariat, aprobat prin ordin al ministrului învăţământului, cu încadrarea în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 458 din 29 iulie 1994.  +  Articolul 5 (1) Comisia este instituţia prin care se realizează relaţiile cu UNESCO - Paris şi cu alte instituţii UNESCO din străinătate, sub directa coordonare a Ministerului Afacerilor Externe şi a Ministerului Învăţământului. (2) Comisia conlucreaza cu Delegaţia permanenta a României la UNESCO, care este organismul Ministerului Afacerilor Externe, care tine legătura şi rezolva direct problemele României la UNESCO - Paris.  +  Articolul 6 (1) Ministerele cu atribuţii pe linie UNESCO pot înfiinţa, în condiţiile legii, centre UNESCO de profil pentru desfăşurarea unor programe naţionale, prin ordin al ministrului, cu aprobarea preşedintelui Comisiei. (2) Toate activităţile centrelor UNESCO prevăzute la alin. (1) se aproba de Comisie, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Preşedintele Comisiei Naţionalea României pentru UNESCO,Liviu Maior,ministrul învăţământuluip. Ministru de stat,ministrul afacerilor externe,Marcel Dinu,secretar de stat--------------------