ORDIN nr. 1.519 din 2 decembrie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), precum și a modelului de autorizație emis de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 851 din 8 decembrie 2009  Văzând Referatul de aprobare al subsecretarului de stat nr. A.V. 1.922 din 2009,având în vedere prevederile titlului IV al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de autorizare a furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), precum și a modelului de autorizație emis de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, direcțiile responsabile din cadrul Ministerului Sănătății, precum și furnizorii privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, serviciile de ambulanță județene și al municipiului București și serviciile mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD) vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.333/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport sanitar, elaborate în aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 270/2004 privind asistența medicală de urgență prespitalicească, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 997 din 29 octombrie 2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății, interimar,
  Cristian-Anton Irimie,
  secretar de stat
  București, 2 decembrie 2009.Nr. 1.519.  +  AnexăNORME METODOLOGICEde autorizare a furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitaliceascăși de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanțăjudețene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență, reanimare șidescarcerare (SMURD), precum și a modelului de autorizație emis de direcțiile de sănătatepublică județene și a municipiului București