HOTĂRÂRE nr. 1.522 din 25 octombrie 2006 (*actualizată*)privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping(actualizată până la data de 27 noiembrie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 9 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 noiembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 104 din 9 mai 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.551 din 25 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 1.394 din 18 noiembrie 2009.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 61 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Numărul maxim de posturi al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 69 de posturi.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.394 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 27 noiembrie 2009.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,Graziela Elena VâjialăMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 25 octombrie 2006.Nr. 1.522.  +  Anexa 1                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                        a Agenţiei Naţionale Anti-Doping    Numărul maxim de posturi = 69                                                   ┌───────────────────────────┐           ┌─────────────┐ ┌────────────┐ │ CONSILIUL DE PREVENIRE │           │ CONSILIUL │ │ │ │ ŞI COMBATERE A TRAFICULUI │           │ DIRECTOR ├──────┤ PREŞEDINTE ├─────┤ ILICIT DE SUBSTANŢE │           │ │ │ │ │CUPRINSE ÎN LISTA INTERZISĂ│           └─────────────┘ └──────┬─────┘ └───────────────────────────┘                                       │                                       │ ┌────────────┐                                       ├───┤ CABINET │                                       │ │ PREŞEDINTE │                                       │ └────────────┘                                       │            COMISIA DE APEL ----------┼----------- COMISIA DE ACORDARE                                       │ A SCUTIRILOR PENTRU                                       │ UZ TERAPEUTIC COMISIA DE AUDIERE A SPORTIVILOR │ ŞI A PERSONALULUI ASISTENT AL -------┤ ┌────────────────┐ SPORTIVILOR CARE AU ÎNCĂLCAT │ │ COMPARTIMENT │ REGLEMENTĂRILE ANTI─DOPING ├───┤ AUDIT INTERN*) │                                       │ └────────────────┘                                       │                                       │                ┌──────────────────────┴──────────────────────────┐                ▼ ▼        ┌───────┴──────────┐ ┌──────────┴───────┐        │ SECRETAR GENERAL │ │ VICEPREŞEDINTE │        └───────┬──────────┘ └────────┬─────────┘                │ │     ┌──────────┼────────────┬────┐ ┌───────────┼──────────┐     ▼ ▼ │ ▼ ▼ ▼ ▼┌────┴─────┐┌───┴──────────┐ │┌───┴──────┐ ┌───────┴──┐┌───────┴───┐┌─────┴───┐│ DIRECŢIA ││ DIRECŢIA │ ││ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA ││DIRECŢIA DE││DIRECŢIA ││ JURIDICĂ ││ RELAŢII │ ││ECONOMICĂ │ │TESTARE ŞI││COMBATERE A││CERCETARE││ŞI RESURSE││INTERNAŢIONALE│ ││ ŞI ADMI- │ │ PROGRAME ││TRAFICULUI ││ ŞI ││ UMANE ││ ŞI RELAŢII │ ││NISTRATIVĂ│ │ SOCIAL- ││ ILICIT DE ││LABORATOR││ ││ PUBLICE │ ││ │ │EDUCATIVE ││ SUBSTANŢE ││ CONTROL ││ ││ │ ││ │ │ ││ INTERZISE ││ DOPING │└──────────┘└──────────────┘ │└──────────┘ └──────────┘└─────┬─────┘└─────────┘                             │ │                             ▼ ▼                       ┌─────┴─────┐ ┌────────────┴─────────────┐                       │ SERVICIUL │ │ OFICII ZONALE PENTRU │                       │ IT │ │ PREVENIREA ŞI COMBATEREA │                       └───────────┘ │ TRAFICULUI ILICIT DE │                                                 │ SUBSTANŢE CUPRINSE ÎN │                                                 │ LISTA INTERZISĂ │                                                 └──────────────────────────┘--------    *) Compartiment audit intern se organizează la nivel de birou.-----------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.394 din 18 noiembrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 27 noiembrie 2009, conform pct. 2 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2REGULAMENT 25/10/2006