HOTĂRÂRE nr. 1.387 din 18 noiembrie 2009pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 26 noiembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Instituţiile care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Instituţiile prevăzute în anexa nr. 2 lit. A pct. 1-5 sunt în subordinea directă a ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. (3) Instituţiile prevăzute în anexa nr. 2 lit. A pct. 6 sunt în subordinea secretarului de stat coordonator al domeniului care gestionează fonduri structurale europene. (4) Conducătorii instituţiilor publice aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, cu respectarea condiţiilor legale. (5) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile instituţiilor care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, după caz, cu respectarea condiţiilor legale. (6) Repartizarea numărului maxim de posturi, structura organizatorică şi statele de funcţii pentru instituţiile prevăzute în anexa nr. 2 lit. A şi B se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale."2. Anexele nr. 1, 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:───────────────p. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale, interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.387.  +  Anexa 1 ───────(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)──────────────────────────────────────────────────STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale*Font 7*    Număr maxim de posturi: 452    (exclusiv demnitarii şi posturile    aferente cabinetului ministrului)                                            ┌──────────────────────┐                                            │ MINISTRU │                                            ├──────────────────────┤                                            │ CABINET MINISTRU │                                            └─────────┬────────────┘               ┌────────────────────────┐ │               │ Audit Public │ │               │┌──────────────────────┐│ │ ┌──────────────────┐               ││Unitatea Audit Fonduri│├─────────────┼───────────────┤ Corp Control │               │└──────────────────────┘│ │ └──────────────────┘               └────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────┐                                                      ├───────────────────────────────────────┤ Corpul Ataşaţilor pe │                                                      │ │Probleme de Muncă şi Sociale│                                                      │ └────────────────────────────┘            ┌───────────────────────────┬─────────────┼───────────────┬──────────────────────────┬────────────────────┐            │ │ │ │ │ │  ┌─────────┴────────┐ ┌─────────┴─────────┐ │ ┌────────────┴───────────┐ ┌───────────┴────────────┐ │  │SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │  └─────────┬────────┘ └─────────┬─────────┘ │ └───────────┬────────────┘ └────────┬┬──────────────┘ │            │ │ │ │ ││ ┌──────┴────┐            │ │ │ │ ││ │ SECRETAR │            │ │ │ │ │└────────┐ │ GENERAL │            │ │ │ │ │ │ └──────┬────┘            │ │ │┌─────────────┼──────────────┐ │ │ ┌──────┼─────┐            │ │ ││┌────────────┴────────────┐ │┌────────┴────────┐│ │┌─────┴────┐│            │ │ │││ Direcţia Generală │ ││Direcţia Generală││ ││ Direcţia ││            │ │ │││Autoritatea de Management│ ││Asistenţă Socială││ ││ Generală ││            │ │ │││ pentru Programul │ │└───────────┬─────┘│ ││ Buget şi ││            │ │ │││ Operaţional Sectorial │ │ │ │ ││ Resurse ││            │ │ │││ pentru Dezvoltarea │ │ │ │ ││ Umane─ ││            │ │ │││ Resurselor Umane │ │ │ └─────┐│└──────┬───┘│            └────────────┐ └────────────┐││└────────────┬────────────┘ │ └──────────┐ ││ └───┐│                         │ │││ └─────────────┐│ │ ││ ││┌──────────────────────┐ │┌────────────────────────┐ │││┌─────────────────────────┐││┌────────────────────┐ │ ││┌─────────┐│││Direcţia Dialog social├─┤│ Direcţia Legislaţia │ ││││ Direcţia Contractare ├┤││ Direcţia Politici├─┤ │││ Direcţia├┤││ la nivel naţional │ ││ Muncii, Contencios şi ├─┤││└─────────────────────────┘│││ Asistenţă Socială│ │ │││ Buget │││└──────────────────────┘ ││ Relaţia cu Parlamentul │ │││┌─────────────────────────┐││└────────────────────┘ │ ││└─────────┘││┌──────────────────────┐ │└────────────────────────┘ ││││ Direcţia Verificări │││┌────────────────────┐ │ ││┌─────────┐│││ Direcţia pentru │ │┌────────────────────────┐ ││││ de Management şi ├┤││ Direcţia Servicii├─┘ │││Direcţia ││││ coordonarea, │ ││ Direcţia Asigurări ├─┤│││ Monitorizare ││││ Sociale │ │││Resurse ├┘││ monitorizarea şi ├─┤│ Sociale │ │││└─────────────────────────┘││└────────────────────┘ │││Umane │ ││metodologia comisiilor│ │└────────────────────────┘ │││┌─────────────────────────┐││ ││└─────────┘ ││ de dialog social │ │┌────────────────────────┐ ││││ Direcţia Managementul ├┘│ ││ │└──────────────────────┘ ││ Direcţia Salarizare ├─┘│││ Calităţii │ │ ││ │┌──────────────────────┐ │└────────────────────────┘ ││└─────────────────────────┘ │ ││ ││ Direcţia Ocupare ├─┘ ││ │ ││ │└──────────────────────┘ ││ │ ││ │            ┌─────────────────────────────────────────┘│ │ ││ │            │ ┌─────────────────┘ │ ││ │            │ │ ┌──────────────────────────────┘ ││ │            │ │ │ ┌─────────────────────────────────────┘│ │            │ │ │ │ ┌───────────────┘ │            │ │ │ │ │ ┌─────────┘┌───────────┴──────────┐ ┌────────┴───────┐ ┌─────┴──────────┐ ┌─────┴────────────┐ ┌─────┴──────────┐ ┌───┴─────────┐│ Direcţia Relaţii │ │Direcţia Afaceri│ │ Direcţia │ │Direcţia Programe │ │ Direcţia │ │ Unitatea de ││externe şi Organizaţii│ │ Europene │ │Coordonare FSE*)│ │Incluziune Socială│ │Politici Publice│ │Management al││ Internaţionale │ └────────────────┘ └────────────────┘ └──────────────────┘ │ şi Comunicare │ │ Proiectului │└──────────────────────┘ └────────────────┘ └─────────────┘__________ Notă *) Îndeplineşte funcţia de şef de misiune FSE.  +  Anexa 2 ───────(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)─────────────────────────────────────────────────INSTITUŢIILEcare funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritateaMinisterului Muncii, Familiei şi Protecţiei SocialeA. În subordine:1. Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (80 de posturi)2. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Familiei (82 de posturi)3. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (41 de posturi)4. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale (1.376 de posturi)5. Inspecţia Muncii (3.571 de posturi)6. Organisme intermediare regionale pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (350 de posturi): a) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est; b) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est; c) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia; d) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia; e) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest; f) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest; g) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru; h) Organismul intermediar regional pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucureşti-Ilfov.B. În coordonare:1. Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. Bucureşti2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii - I.N.C.D.P.M. "Alexandru Darabont" - Bucureşti3. Revista "Obiectiv"C. Sub autoritate:1. Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale2. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă  +  Anexa 3 ───────(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)─────────────────────────────────────────────────PARCUL NORMATde mijloace de transport şi consumul lunar de carburanţi pentruMinisterul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şiinstituţiile din subordine
  *Font 9*
  Nr. crt. Denumirea instituţiei Tipul mijlocului de transport Parcul normat Consumul lunar de carburanţi - litri lună/ mijloc de transport -
  1. Administraţia centrală a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale autoturism - cabinet ministru - 1 - cabinet secretar de stat - 4 - cabinet secretar general - 1 - parc comun - 5* 400 300 300 300
  2. Organismele inter- mediare regionale pentru Programul ope- raţional sectorial "Dezvoltarea resur- selor umane" autoturism - câte două pentru fiecare organism 250
  3. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale autoturism - aparat central - 4 - agenţii teritoriale de prestaţii sociale - 86 (câte două pentru fiecare agenţie judeţeană şi 4 pentru cea a municipiului Bucureşti) 300 250
  4. Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi autoturism 2 300
  5. Revista "Obiectiv" - autofurgo- netă - autoturism - autovehicul pentru transport de marfă şi persoane 1 1 1 350 300 350
  ____________ Notă *) Dintre care două autoturisme achiziţionate din fonduri comunitare de preaderare destinate activităţilor specifice Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane".______________