ORDIN nr. 5.885 din 10 noiembrie 2009pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 13 noiembrie 2009  În conformitate cu prevederile art. 9, 15, 68, 127, 128 și 141 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile art. 4, 5, 7, 9-16, 18, 43-45 și 126-128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,ministrul educației, cercetării și inovării, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 bis din 13 noiembrie 2009, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Direcția acreditarea, evaluarea și performanța în cariera didactică, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar și inspectoratele școlare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educației,
  cercetării și inovării, interimar,
  Cătălin Ovidiu Baba,
  secretar de stat
  București, 10 noiembrie 2009.Nr. 5.885.  +  ANEXĂMETODOLOGIEprivind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar