RECTIFICARE nr. 538 din 7 iulie 2008referitoare la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 538/2008
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 728 din 27 octombrie 2009    La Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 538/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 26 august 2008, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- în anexa nr. 1 la normele metodologice, la litera m), în loc de: "funcţionarii publici - personalul contractual" se va citi: "funcţionarii publici, personalul contractual".-------------