ORDIN nr. 19 din 7 ianuarie 2005 (*actualizat*)privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizează venituri din salarii la funcţia de bază începând cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal(actualizat până la data de 26 ianuarie 2005*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 12 ianuarie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 26 ianuarie 2005, cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005.În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 56 alin. (2) şi ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna ianuarie 2005, stabilit potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) şi ale art. 45 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004.  +  Articolul 2Calculatorul desfăşurător pentru determinarea deducerilor personale lunare începând cu luna ianuarie 2005, prevăzut la art. 1, este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3La calculul deducerilor personale lunare degresive potrivit art. 1, în funcţie de venitul brut lunar din salarii şi de numărul de persoane aflate în întreţinerea contribuabilului, s-a utilizat următorul algoritm de calcul:                                                                     - lei -────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              Deducerea personală lunară - stabilită pentru un contribuabil                 în funcţie de numărul persoanelor aflate în întreţinere             ───────────────────────────────────────────────────────────────────Venit brut fără cu o cu 2 cu 3 cu 4 saulunar din persoane persoană persoane persoane mai multesalarii în în în în persoane în(VBL) întreţinere întreţinere întreţinere întreţinere întreţinere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────până la10.000.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000 6.500.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10.000.001 2.500.000 x 3.500.000 x 4.500.000 x 5.500.000 x 6.500.000 x   la [1-(VBL - [1-(VBL - [1-(VBL - 1-(VBL - [1-(VBL -30.000.000 10.000.000)/ 10.000.000)/ 10.000.000)/ 10.000.000)/ 10.000.000)/            20.000.000] 20.000.000] 20.000.000] 20.000.000] 20.000.000]────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────peste30.000.000 0 0 0 0 0────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Articolul 4Sumele reprezentând deducerile personale potrivit art. 2 şi 3 pentru venitul brut lunar din salarii cuprins între 10.000.001 şi 30.000.000 lei sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, în sensul că fracţiunile sub 100.000 lei se majorează la 100.000 lei.  +  Articolul 5 (1) Prin venituri realizate în anul 2005 se înţelege orice sumă primită sub formă de salarii începând cu data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia plăţilor reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2004 sau venitul din salarii pentru luna decembrie 2004 care se plăteşte o singură dată pe lună în luna următoare şi care sunt considerate venituri realizate în anul 2004. (2) Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculează prin rotunjire la 1.000 lei în favoarea contribuabilului.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 7 ianuarie 2005.Nr. 19.  +  Anexa CALCULATORpentru determinarea deducerilor personale lunareîncepând cu luna ianuarie 20051. Pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere                                           - lei -───────────────────────────────────────────────────────      Venitul brut lunar Deducere         din salarii personala──────────────────────────────────── lunara   de la la───────────────────────────────────────────────────────      0 - 10.799.999 2.500.00010.800.000 - 11.599.999 2.400.00011.600.000 - 12.399.999 2.300.00012.400.000 - 13.199.999 2.200.00013.200.000 - 13.999.999 2.100.00014.000.000 - 14.799.999 2.000.00014.800.000 - 15.599.999 1.900.00015.600.000 - 16.399.999 1.800.00016.400.000 - 17.199.999 1.700.00017.200.000 - 17.999.999 1.600.00018.000.000 - 18.799.999 1.500.00018.800.000 - 19.599.999 1.400.00019.600.000 - 20.399.999 1.300.00020.400.000 - 21.199.999 1.200.00021.200.000 - 21.999.999 1.100.00022.000.000 - 22.799.999 1.000.00022.800.000 - 23.599.999 900.00023.600.000 - 24.399.999 800.00024.400.000 - 25.199.999 700.00025.200.000 - 25.999.999 600.00026.000.000 - 26.799.999 500.00026.800.000 - 27.599.999 400.00027.600.000 - 28.399.999 300.00028.400.000 - 29.199.999 200.00029.200.000 - 29.999.999 100.000   peste 29.999.999 0───────────────────────────────────────────────────────2. Pentru contribuabilii care au o singură persoană în întreţinere                                           - lei -─────────────────────────────────────────────────────── Venitul brut lunar Deducere din salarii personala──────────────────────────────────── lunara   de la la───────────────────────────────────────────────────────      0 - 10.571.428 3.500.00010.571.429 - 11.142.857 3.400.00011.142.858 - 11.714.285 3.300.00011.714.286 - 12.285.714 3.200.00012.285.715 - 12.857.142 3.100.00012.857.143 - 13.428.571 3.000.00013.428.572 - 13.999.999 2.900.00014.000.000 - 14.571.428 2.800.00014.571.429 - 15.142.857 2.700.00015.142.858 - 15.714.285 2.600.00015.714.286 - 16.285.714 2.500.00016.285.715 - 16.857.142 2.400.00016.857.143 - 17.428.571 2.300.00017.428.572 - 17.999.999 2.200.00018.000.000 - 18.571.428 2.100.00018.571.429 - 19.142.857 2.000.00019.142.858 - 19.714.285 1.900.00019.714.286 - 20.285.714 1.800.00020.285.715 - 20.857.142 1.700.00020.857.143 - 21.428.571 1.600.00021.428.572 - 21.999.999 1.500.00022.000.000 - 22.571.428 1.400.00022.571.429 - 23.142.857 1.300.00023.142.858 - 23.714.285 1.200.00023.714.286 - 24.285.714 1.100.00024.285.715 - 24.857.142 1.000.00024.857.143 - 25.428.571 900.00025.428.572 - 25.999.999 800.00026.000.000 - 26.571.428 700.00026.571.429 - 27.142.857 600.00027.142.858 - 27.714.285 500.00027.714.286 - 28.285.714 400.00028.285.715 - 28.857.142 300.00028.857.143 - 29.428.571 200.00029.428.572 - 29.999.999 100.000  peste 29.999.999 0─────────────────────────────────────────────────────────-------------Pct. 2 din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005.3. Pentru contribuabilii care au 2 persoane în întreţinere                                           - lei -───────────────────────────────────────────────────────── Venitul brut lunar Deducere din salarii personala───────────────────────────────────── lunara   de la la─────────────────────────────────────────────────────────      0 - 10.444.444 4.500.00010.444.445 - 10.888.888 4.400.00010.888.889 - 11.333.333 4.300.00011.333.334 - 11.777.777 4.200.00011.777.778 - 12.222.222 4.100.00012.222.223 - 12.666.666 4.000.00012.666.667 - 13.111.111 3.900.00013.111.112 - 13.555.555 3.800.00013.555.556 - 13.999.999 3.700.00014.000.000 - 14.444.444 3.600.00014.444.445 - 14.888.888 3.500.00014.888.889 - 15.333.333 3.400.00015.333.334 - 15.777.777 3.300.00015.777.778 - 16.222.222 3.200.00016.222.223 - 16.666.666 3.100.00016.666.667 - 17.111.111 3.000.00017.111.112 - 17.555.555 2.900.00017.555.556 - 17.999.999 2.800.00018.000.000 - 18.444.444 2.700.00018.444.445 - 18.888.888 2.600.00018.888.889 - 19.333.333 2.500.00019.333.334 - 19.777.777 2.400.00019.777.778 - 20.222.222 2.300.00020.222.223 - 20.666.666 2.200.00020.666.667 - 21.111.111 2.100.00021.111.112 - 21.555.555 2.000.00021.555.556 - 21.999.999 1.900.00022.000.000 - 22.444.444 1.800.00022.444.445 - 22.888.888 1.700.00022.888.889 - 23.333.333 1.600.00023.333.334 - 23.777.777 1.500.00023.777.778 - 24.222.222 1.400.00024.222,223 - 24.666.666 1.300.00024.666.667 - 25.111.111 1.200.00025.111.112 - 25.555.555 1.100.00025.555.556 - 25.999.999 1.000.00026.000.000 - 26.444.444 900.00026.444.445 - 26.888.888 800.00026.888.889 - 27.333.333 700.00027.333.334 - 27.777.777 600.00027.777.778 - 28.222.222 500.00028.222.223 - 28.666.666 400.00028.666.667 - 29.111.111 300.00029.111.112 - 29.555.555 200.00029.555.556 - 29.999.999 100.000    peste 29.999.999 0─────────────────────────────────────────────────────────-------------Pct. 3 din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005.4. Pentru contribuabilii care au 3 persoane în întreţinere                                           - lei -───────────────────────────────────────────────────────── Venitul brut lunar Deducere din salarii personala───────────────────────────────────── lunara   de la la─────────────────────────────────────────────────────────    0 - 10.363.636 5.500.00010.363.637 - 10.727.272 5.400.00010.727.273 - 11.090.909 5.300.00011.090.910 - 11.454.545 5.200.00011.454.546 - 11.818.181 5.100.00011.818.182 - 12.181.818 5.000.00012.181.819 - 12.545.454 4.900.00012.545.455 - 12.909.090 4.800.00012.909.091 - 13.272.727 4.700.00013.272.728 - 13.636.363 4.600.00013.636.364 - 13.999.999 4.500.00014.000.000 - 14.363.636 4.400.00014.363.637 - 14.727.272 4.300.00014.727.273 - 15.090.909 4.200.00015.090.910 - 15.454.545 4.100.00015.454.546 - 15.818.181 4.000.00015.818.182 - 16.181.818 3.900.00016.181.819 - 16.545.454 3.800.00016.545.455 - 16.909.090 3.700.00016.909.091 - 17.272.727 3.600.00017.272.728 - 17.636.363 3.500.00017.636.364 - 17.999.999 3.400.00018.000.000 - 18.363.636 3.300.00018.363.637 - 18.727.272 3.200.00018.727.273 - 19.090.909 3.100.00019.090.910 - 19.454.545 3.000.00019.454.546 - 19.818.181 2.900.00019.818.182 - 20.181.818 2.800.00020.181.819 - 20.545.454 2.700.00020.545.455 - 20.909.090 2.600.00020.909.091 - 21.272.727 2.500.00021.272.728 - 21.636.363 2.400.00021.636.364 - 21.999.999 2.300.00022.000.000 - 22.363.636 2.200.00022.363.637 - 22.727.272 2.100.00022.727.273 - 23.090.909 2.000.00023.090.910 - 23.454.545 1.900.00023.454.546 - 23.818.181 1.800.00023.818.182 - 24.181.818 1.700.00024.181.819 - 24.545.454 1.600.00024.545.455 - 24.909.090 1.500.00024.909.091 - 25.272.727 1.400.00025.272.728 - 25.636.363 1.300.00025.636.364 - 25.999.999 1.200.00026.000.000 - 26.363.636 1.100.00026.363.637 - 26.727.272 1.000.00026.727.273 - 27.090.909 900.00027.090.910 - 27.454.545 800.00027.454.546 - 27.818.181 700.00027.818.182 - 28.181.818 600.00028.181.819 - 28.545.454 500.00028.545.455 - 28.909.090 400.00028.909.091 - 29.272.727 300.00029.272.728 - 29.636.363 200.00029.636.364 - 29.999.999 100.000  peste 29.999.999 0─────────────────────────────────────────────────────────-------------Pct. 4 din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005.5. Pentru contribuabilii care au 4 sau mai multe persoane în întreţinere                                           - lei -───────────────────────────────────────────────────────── Venitul brut lunar Deducere din salarii personala───────────────────────────────────── lunara   de la la─────────────────────────────────────────────────────────    0 - 10.307.692 6.500.00010.307.693 - 10.615.384 6.400.00010.615.385 - 10.923.076 6.300.00010.923.077 - 11.230.769 6.200.00011.230.770 - 11.538.461 6.100.00011.538.462 - 11.846.153 6.000.00011.846.154 - 12.153.846 5.900.00012.153.847 - 12.461.538 5.800.00012.461.539 - 12.769.230 5.700.00012.769.231 - 13.076.923 5.600.00013.076.924 - 13.384.615 5.500.00013.384.616 - 13.692.307 5.400.00013.692.308 - 13.999.999 5.300.00014.000.000 - 14.307.692 5.200.00014.307.693 - 14.615.384 5.100.00014.615.385 - 14.923.076 5.000.00014.923.077 - 15.230.769 4.900.00015.230.770 - 15.538.461 4.800.00015.538.462 - 15.846.153 4.700.00015.846.154 - 16.153.846 4.600.00016.153.847 - 16.461.538 4.500.00016.461.539 - 16.769.230 4.400.00016.769.231 - 17.076.923 4.300.00017.076.924 - 17.384.615 4.200.00017.384.616 - 17.692.307 4.100.00017.692.308 - 17.999.999 4.000.00018.000.000 - 18.307.692 3.900.00018.307.693 - 18.615.384 3.800.00018.615.385 - 18.923.076 3.700.00018.923.077 - 19.230.769 3.600.00019.230.770 - 19.538.461 3.500.00019.538.462 - 19.846.153 3.400.00019.846.154 - 20.153.846 3.300.00020.153.847 - 20.461.538 3.200.00020.461.539 - 20.769.230 3.100.00020.769.231 - 21.076.923 3.000.00021.076.924 - 21.384.615 2.900.00021.384.616 - 21.692.307 2.800.00021.692.308 - 21.999.999 2.700.00022.000.000 - 22.307.692 2.600.00022.307.693 - 22.615.384 2.500.00022.615.385 - 22.923.076 2.400.00022.923.077 - 23.230.769 2.300.00023.230.770 - 23.538.461 2.200.00023.538.462 - 23.846.153 2.100.00023.846.154 - 24.153.846 2.000.00024.153.847 - 24.461.538 1.900.00024.461.539 - 24.769.230 1.800.00024.769.231 - 25.076.923 1.700.00025.076.924 - 25.384.615 1.600.00025.384.616 - 25.692.307 1.500.00025.692.308 - 25.999.999 1.400.00026.000.000 - 26.307.692 1.300.00026.307.693 - 26.615.384 1.200.00026.615.385 - 26.923.076 1.100.00026.923.077 - 27.230.769 1.000.00027.230.770 - 27.538.461 900.00027.538.462 - 27.846.153 800.00027.846.154 - 28.153.846 700.00028.153.847 - 28.461.538 600.00028.461.539 - 28.769.230 500.00028.769.231 - 29.076.923 400.00029.076.924 - 29.384.615 300.00029.384.616 - 29.692.307 200.00029.692.308 - 29.999.999 100.000   peste 29.999.999 0─────────────────────────────────────────────────────────-------------Pct. 5 din anexă a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 26 ianuarie 2005.-------