ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 30 septembrie 2009pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 1 octombrie 2009    Având în vedere că termenele prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, şi prelungite prin Ordonanţa Guvernului nr. 9/2009 pentru prelungirea termenelor prevăzute la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., expiră la data de 2 octombrie 2009, iar procedurile necesare încheierii vânzării acţiunilor aferente opţiunii de cumpărare nu se pot finaliza până la această dată,întrucât dreptul de exercitare a opţiunii de cumpărare, termenele şi condiţiile aferente acestui drept au fost prevăzute în contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A., contract aprobat prin act normativ cu putere de lege (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005), astfel încât modificarea acestor termene necesită adoptarea unui act normativ cu aceeaşi forţă juridică,luând în considerare faptul că neadoptarea, în regim de urgenţă, a măsurilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă poate conduce la imposibilitatea finalizării procedurilor de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S.A. în condiţiile şi conform angajamentelor asumate de vânzător prin contractul de privatizare, astfel cum a fost acesta aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, ceea ce ar reprezenta o încălcare a angajamentelor asumate faţă de CEZ a.s., Republica Cehă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Termenul de finalizare a procedurilor de vânzare şi cumpărare a acţiunilor aferente opţiunii de cumpărare, prevăzut la pct. 17.2 lit. g din contractul de privatizare a Societăţii Comerciale "Electrica Oltenia" - S. A., aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea şi finalizarea privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 277/2005, cu modificările ulterioare, se prelungeşte până în a 75-a (şaptezeci şi cincea) zi lucrătoare de la data transmiterii notificării de exercitare a opţiunii de cumpărare.  +  Articolul 2Plata pentru acţiunile aferente opţiunii de cumpărare prevăzute la art. 1 se va face de către cumpărător vânzătorului în euro în termen de 75 (şaptezeci şi cinci) de zile lucrătoare de la încheierea perioadei de notificare a opţiunii de cumpărare respective, în conformitate cu instrucţiunile vânzătorului.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Adriean VideanuBucureşti, 30 septembrie 2009.Nr. 102.-----------