HOTĂRÂRE nr. 130 din 24 februarie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 23 martie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 143 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică începând cu luna martie 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul administrației și internelor,
  Vasile Blaga
  Ministrul integrării europene,
  Ene Dinga
  Ministrul afacerilor externe,
  Mihai Răzvan Ungureanu
  Ministrul educației și cercetării,
  Mircea Miclea
  Ministrul sănătății,
  Mircea Cinteză
  Ministrul transporturilor,
  construcțiilor și turismului,
  Gheorghe Dobre
  Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionel Popescu
  București, 24 februarie 2005.Nr. 130.  +  AnexaNORMA 24/02/2005