HOTĂRÂRE nr. 680 din 28 iunie 2007 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap(actualizată până la data de 10 august 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 20 iulie 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ, până la data de 10 august 2009, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 884 din 29 iulie 2009.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,Akos Derzsi,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cuHandicap,Silviu George Didilescup. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 iunie 2007.Nr. 680.  +  AnexăNORMA 28/06/2007