ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitatii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia(actualizat până la data de 27 iulie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 din 29 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 iulie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006; ORDINUL nr. 1.649 din 6 octombrie 2006; ORDINUL nr. 1.187 din 16 aprilie 2008; ORDINUL nr. 529 din 19 martie 2009; ORDINUL nr. 2.169 din 26 iunie 2009.În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitatii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---------*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Directia generală a contabilitatii publice şi a sistemului de decontari în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 12 decembrie 2005.Nr. 1.917.  +  AnexăANEXA 12/12/2005