ORDIN nr. 1.782/C din 1 iulie 2009privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 22 iulie 2009  Având în vedere rapoartele depuse în temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Comisia pentru cetățenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeași lege,constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 10^1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 pct. VI.1 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești,ministrul justiției și libertăților cetățenești emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române persoanelor care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu menținerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă cererile de redobândire a cetățeniei române persoanelor care au avut această cetățenie și au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în România, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul justiției
  și libertăților cetățenești,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat
  București, 1 iulie 2009.Nr. 1.782/C.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  persoanelor care solicită redobândirea cetățeniei române,
  cu menținerea domiciliului în străinătate
  Notă
  Din cauza conținutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depășește scopul prezentei aplicații legislative în contextul legislației aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. Pentru a accesa acest conținut vă puteți adresa Monitorului Oficial sau emitentului actului.
   +  Anexa nr. 2
  LISTA
  persoanelor care solicită redobândirea cetățeniei române,
  cu stabilirea domiciliului în România
  Notă
  Din cauza conținutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depășește scopul prezentei aplicații legislative în contextul legislației aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. Pentru a accesa acest conținut vă puteți adresa Monitorului Oficial sau emitentului actului.
  ------------