HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 25 septembrie 2002 (*actualizată*)privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru politisti(actualizată până la data de 7 septembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul art. 107 din Constituţie, al art. 51 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, precum şi al art. 28 alin. (1) lit. c) şi al art. 75 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modelul noilor uniforme pentru efectivele de poliţişti din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi din instituţiile şi structurile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Uniforma şi echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condiţiile prezentei hotărâri.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 171 din 3 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006.  +  Articolul 2 (1) Însemnele pentru gradele profesionale, însemnul de identificare şi culorile pentru articolele din compunerea uniformelor pentru efectivele prevăzute la art. 1 sunt prevăzute, după caz, în anexa nr. 1, respectiv în anexa nr. 1A.------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 171 din 3 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006. (2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor şi accesoriile pentru acestea se asigura pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3 (1) Valoarea financiară a normelor de echipare se stabileşte anual, în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele cuprinse în norme, şi se aproba de ministrul de interne. (2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului din structurile prevăzute la art. 1, acestuia îi sunt aplicabile cotele-părţi anuale din drepturile de echipament pentru cadrele militare din structurile Ministerului de Interne. (3) Efectivele structurilor prevăzute la art. 1, care, prin natura activităţii, sunt obligate sa poarte în majoritatea timpului ţinuta civilă, pot primi drepturile de echipament sub forma bănească, integral sau numai o parte din acestea, şi diferenţa în articole de echipament pentru completarea uniformei. (4) Restantele de echipament se pot acorda şi sub forma bănească dacă nu a fost posibila acordarea în natura la termenul legal. Valoarea restantelor se calculează în funcţie de preţurile la care se achiziţionează articolele pentru anul în care se acordă. (5) La încetarea raporturilor de serviciu efectivele structurilor prevăzute la art. 1, precum şi urmaşii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum şi valoarea cotei-părţi anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna în care au încetat raporturile de serviciu sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data încetării raporturilor de serviciu sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferenţa nu se restituie. La solicitarea urmaşilor decedatului se poate asigura gratuit o uniforma pentru inhumare.  +  Articolul 4Structura normelor de echipare se poate modifica prin ordin al ministrului de interne. Valoarea articolelor introduse în norma nu va depăşi valoarea articolelor scoase din norma.  +  Articolul 5 (1) Structurile prevăzute la art. 1 pot constitui un stoc de siguranţă la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăşi 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme. (2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziţionat cu un an înainte, în proporţie de până la 50% din necesar.  +  Articolul 6Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor, precum şi regulile de aplicare a normelor se aproba prin ordin al ministrului de interne.  +  Articolul 7Articolele din compunerea uniformei efectivelor structurilor prevăzute la art. 1 şi echipamentul specific se achiziţionează conform legislaţiei privind achiziţiile de bunuri şi servicii.  +  Articolul 8Producerea şi comercializarea unor articole din compunerea uniformelor prevăzute la art. 7, de către persoane fizice sau juridice, în afară procedurilor legale de achiziţie, sunt interzise.  +  Articolul 9Normele de echipare şi de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţă naţionala, pot fi aplicate şi pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1, dacă au intervenit situaţii similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.  +  Articolul 10 (1) Pentru activităţi culturale şi filmari uniforma pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1 poate fi închiriată persoanelor juridice. Tarifele de închiriere se stabilesc anual de către formaţiunile de logistica şi se aproba de ministrul de interne. (2) Sumele încasate din închirieri se vărsa la bugetul din care au fost finanţate structurile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 11Insigna şi documentele de legitimare pentru efectivele menţionate la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3*), cu excepţia efectivelor din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi a structurilor subordonate acestuia, care sunt prevăzute în anexa nr. 3A.*)-------------*) Anexele nr. 3 şi 3A sunt date publicităţii prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2003.------------Art. 11 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.069 din 11 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 15 octombrie 2003.  +  Articolul 12Anexele nr. 1, 1A, 2, 3 şi 3A fac parte integrantă din prezenta hotărâre.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 697 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 16 iulie 2003.  +  Articolul 13Trecerea la noua uniformă se face eşalonat, menţinându-se criteriul de tranziţie până la data de 31 decembrie 2007.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 171 din 3 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:──────────────────p. Ministrul de interne,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 25 septembrie 2002.Nr. 1.061.  +  Anexa 1DESCRIEREAînsemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru Poliţia Română, Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă, Academia de Poliţie, Poliţia de Frontieră, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, Direcţia generală de paşapoarte, Autoritatea pentru străini, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, servicii comunitareGradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin stele de diferite mărimi şi barete aplicate pe epoleţi fond sau fond brodat, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacourilor şi ale scurtei din stofă, sau bandă (vipuşcă) de manşetă.Însemnele de grad profesional la uniforma de reprezentare şi serviciu se aplică pe epoletul fond de culoare bleumarin indigo, de la sacou, complet modular, cămăşi bluză, epoletul fiind bordurat cu o linie de contur de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi gri-fer pentru celelalte structuri.Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete de formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare galben-auriu pentru celelalte structuri, realizate prin brodare cu fir metalizat.Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie se aplică pe epoletul având fondul brodat cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi gri-fer pentru celelalte structuri.Este reprezentat prin stele, brodate cu fir metalizat de culoare galben-auriu, cu dimensiuni şi linii de contur diferite.Însemnele de mânecă pentru ofiţeri la uniforma de reprezentare sunt montate, pe faţa mânecii sacoului, din cusătură în cusătură, aplicate la 8 cm de la terminaţie.Sunt realizate prin brodare, cu aţă de brodat, pe suport textil şi reprezintă 1-3 benzi cu frunze de stejar de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Benzile au dimensiuni diferite în funcţie de categoriile de ofiţeri.Agenţii de poliţie au pe mâneca sacoului aplicată o bandă de manşetă de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Însemnul de mânecă pentru uniforma de ceremonie este aplicat pe sacou şi scurta din stofă şi este reprezentat din 1-3 benzi realizate prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri, cu dimensiuni diferite, în funcţie de categoria de poliţişti.Pe gulerul sacoului la uniforma de ceremonie şi reprezentare se aplică petliţe realizate prin brodare. Petliţele sunt de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Petliţele au număr diferit de frunze de stejar, dispuse în arc de cerc, care diferă în funcţie de categoriile de poliţişti.Uniforma de ceremonieÎnsemnul de grad profesional se montează pe epolet, pe un fond brodat cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi gri-fer pentru celelalte structuri, reprezentând frunze de stejar, şi constă din stele de culoare galben-auriu, brodate în relief, de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:■ Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - două stele; c) pentru chestor şef de poliţie - trei stele; d) pentru chestor general de poliţie - patru stele.■ Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează: a) pentru subcomisar de poliţie - o stea; b) pentru comisar de poliţie - două stele; c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.■ Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează: a) pentru subinspector de poliţie - o stea; b) pentru inspector de poliţie - două stele; c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.Însemnul de mânecă se aplică pe faţa mânecii sacoului şi scurta din stofă, la 8 cm de la terminaţie, şi este constituit din 1-3 benzi brodate, reprezentând frunze de stejar, cu dimensiuni diferite în funcţie de categoriile de ofiţeri, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi, cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm; b) pentru corpul comisarilor - 2 benzi, cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm; c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.Broderia frunzelor de stejar se realizează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Petliţele se aplică pe gulerul sacoului şi al scurtei din stofă şi sunt realizate prin brodare, cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Petliţele reprezintă frunze de stejar, aşezate în arc de cerc, cuprinzând un număr diferit de frunze, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 6 frunze; b) pentru corpul comisarilor - 5 frunze; c) pentru corpul inspectorilor - 3 frunze.Uniforma de reprezentare şi de serviciuÎnsemnele de grad profesional la uniforma de reprezentare şi de serviciu se aplică pe epoletul fond de culoare bleumarin indigo.Epoletul este bordurat cu o linie de contur de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi gri-fer pentru celelalte structuri.Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete de formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare alb-argintiu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare galben-auriu pentru celelalte structuri, realizate prin brodare, în relief, cu fir metalizat.■ Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - două stele; c) pentru chestor şef de poliţie - trei stele; d) pentru chestor general de poliţie - patru stele.■ Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează: a) pentru subcomisar de poliţie - o stea; b) pentru comisar de poliţie - două stele; c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.■ Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează: a) pentru subinspector de poliţie - o stea; b) pentru inspector de poliţie - două stele; c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.■ Pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează: a) agent de poliţie - o baretă; b) agent principal de poliţie - 2 barete; c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete; d) agent şef de poliţie - 4 barete; e) agent şef principal - 5 barete.Însemnul de grad profesional pentru mânecă - corpul ofiţerilor de poliţie - se aplică pe faţa mânecii sacoului, la 8 cm de la terminaţie, şi este constituit din 1-3 benzi brodate, reprezentând frunze de stejar, cu dimensiuni diferite, în funcţie de categoria de poliţişti, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm; b) pentru corpul comisarilor - 2 benzi cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm; c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.Broderia se realizează cu aţă de brodat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Agenţii de poliţie au pe mâneca sacoului aplicată o bandă realizată prin brodare, cu lăţimea de 0,5 cm, de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Petliţele se aplică pe gulerul sacoului şi sunt realizate prin brodare, în relief, cu aţă de brodat de culoare albă pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Academiei de Poliţie şi de culoare gri-fer pentru celelalte structuri.Petliţele reprezintă frunze de stejar, aşezate în arc de cerc, cuprinzând un număr diferit de frunze, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 6 frunze; b) pentru corpul comisarilor - 5 frunze; c) pentru corpul inspectorilor - 3 frunze; d) pentru corpul agenţilor - 2 frunze.Însemnul de identificareÎnsemnul de identificare individuală este o insignă specifică fiecărei structuri, de formă ovală, reprezentând însemnele heraldice, sub care este înscris numărul individual.Insigna se aplică în partea superioară a pieptului drept şi se poartă atât la uniforma de reprezentare, cât şi la uniforma de serviciu.TABEL────────la anexa nr. 1────────────────TABEL Nr. 1cuprinzând culorile principalelor articole de echipament*Font 7*┌────────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ARMA ŞI SPE-│TINUTA │ ARTICOLE DE ECHIPAMENT│CIALITATEA │ ├───────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┬─────│ │ │Şapcă, │ │Scurta │ │ │ │ │ │ │Scurtă,│Pan- │Centura │Acce-│ │ │şepcuţă│Sacou │exterioară, │Pantalon │Pulover │Cămaşă │Cămaşă │Cravată │Fular │Imper- │tofi, │curea │sorii│ │ │ │ │bluzon(mo- │ │ │ │bluză, │ │ │meabil │Ghete │ ││ │ │ │ │dul), bluză │ │ │ │Tricou │ │ │ │cu │ ││ │ │ │ │matlasată │ │ │ │ │ │ │ │şiret │ │└────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┴─────     I. Chestori, comisari, inspectori, agenţi─────────────┬────────┬───────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┬─────POLIŢIA │Ceremo- │Negru, │Negru,alb│ - │Negru,alb │ - │Alb │ - │Negru cu│Gri │Negru │Alb, │Negru, alb│Alb cuROMÂNA, │nie │alb │ │ │ │ │ │ │dungi │bleu- │ │negru │ │gal-DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │albe │alb │ │ │ │benGENERALĂ DE ├────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────DE INFOR- │Serviciu│ │ - │Bleuma- │Bleumarin │Bleuma- │gri- │Gri- │Bleuma- │Gri- │ - │Negru │Negru │AlbMAŢII ŞI │ │Bleuma │ │rin indigo │indigo │rin │bleu │bleu cu │rin cu │bleu │ │ │ │PROTECŢIE │ │rin │ │cu gri │ │indigo │ │bleuma- │dungi │ │ │ │ │INTERNĂ, │ │indigo │ │petrol │ │ │ │rin, │gri- │ │ │ │ │ACADEMIA DE │ │ │ │ │ │ │ │gri- │bleu │ │ │ │ │POLIŢIE │ │ │ │ │ │ │ │bleu cu │ │ │ │ │ │PERSONALUL │ │ │ │ │ │ │ │alb şi │ │ │ │ │ │EXAMINATOR │ │ │ │ │ │ │ │bleuma │ │ │ │ │ │DIN CADRUL │ │ │ │ │ │ │ │rin │ │ │ │ │ │DIRECŢIEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │REGIM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERMISE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONDUCERE ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNMATRICULARE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │VEHICULE ├────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │Reprezen│Bleuma │Bleumarin│ - │Bleumarin │Bleuma- │Gri- │Gri-bleu│Bleuma │Gri- │Bleuma │Neru │Negru │Alb             │tare │rin │indigo │ │ │rin │bleu, │cu │rin cu │bleu │rin │ │ │             │ │indigo │ │ │ │indigo │alb │bleuma- │dungi │ │indigo │ │ │             │ │ │ │ │ │ │ │rin │gri-bleu│ │gri │ │ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │petrol │ │ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────ARMA ŞI SPE- │ŢINUTA │Şapcă, │ │Scurta │ │ │ │ │ │ │Scurtă,│Pan- │Centură │Acce-CIALITATEA │ │şepcuţă│Sacou │exterioară, │Pantalon │Pulover │Cămaşă │Cămaşă │Cravată │Fular │ │tofi │curea │sorii             │ │ │ │bluzon(mo │ │ │ │bluza │ │ │Imperm │Ghete │ │             │ │ │ │dul), bluză │ │ │ │ │ │ │eabil │cu │ │             │ │ │ │matlasată │ │ │ │ │ │ │ │siret │ │─────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┴─────     I. Chestori, comisari, inspectori, agenţi─────────────┬────────┬───────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┬─────POLIŢIE DE │Ceremo- │Bleuma │Bleumarin│ - │Bleumarin │ - │Alb │- │Bleuma- │Gri, │Bleuma-│Negru,│Negru │Gal-FRONTIERĂ, │nie │rin în-│indigo, │ │indigo, │ │ │ │rin │alb │rin │alb │alb │benOFICIUL │ │digo, │alb │ │alb │ │ │ │ │ │indigo │ │ │şiNAŢIONAL │ │alb │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │griPENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ferREFUGIAŢI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │GENERALĂ DE ├────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────PAŞAPOARTE, │Serviciu│Bleuma │ - │Bleumarin │Gri-fer │Bleuma- │Gri │Gri │Bleuma- │Gri │- │Negru │Negru │Gal-AUTORITATEA │ │rin │ │indigo cu │ │rin │ │ │rin │ │ │ │ │benPENTRU │ │ │ │gri fer │ │indigo │ │ │ │ │ │ │ │şiSTRĂINI, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │griDIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ferREGIM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERMISE DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONDUCERE ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNMATRICULARE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │A VEHICULELOR│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │CENTRUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │NAŢIONAL DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ADMINISTRARE ├────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────A BAZELOR DE │Reprezen│Bleuma │Bleumarin│ - │Gri-fer │Bleuma- │Gri, │Gri │Bleuma- │Gri │Bleuma │Negru │Negru │Gal-DATE PRIVIND │tare │rin │indigo │ │ │rin │alb │ │rin │ │rin │ │ │benEVIDENŢA │ │indigo │ │ │ │indigo │ │ │ │ │indigo │ │ │şiPERSOANELOR, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Şi gri │ │ │griINSPECTORATUL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │fer │ │ │ferNAŢIONAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │EVIDENŢA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERSOANELOR, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMUNITARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────┼────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────ARMA ŞI SPE- │ŢINUTA │Şapcă, │Sacou │Scurta │Pantaloni │Pulover │Cămaşă │Cămaşă │Cravată │Fular │Scurtă │Panto-│Centură │Acce-CIALITATEA │ │şepcuţă│ │exterioară │ │ │ │Bluză │ │ │Imperme│fi │Curea │sorii             │ │ │ │bluzon(mo │ │ │ │ │ │ │abil │Ghete │ │             │ │ │ │dul), bluză │ │ │ │ │ │ │ │cu │ │             │ │ │ │matlasată, │ │ │ │ │ │ │ │siret │ │             │ │ │ │Bluzon │ │ │ │ │ │ │ │şi ca-│ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ramb │ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │înalt │ │─────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┴───── I. Studenţi şi elevi─────────────┬─┬───────┬──────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┬─────             │O│Poliţie│Bleuma│Bleumarin│ - │Bleumarin │Bleuma- │Gri- │Gri-bleu│Bleuma- │Gri- │Bleuma │Negru │Negru │Porto             │R│DGIPI. │rin │indigo │ │indigo │rin │bleu │gri-bleu│rin cu │bleu │rin │ │ │caliu             │A│ │indigo│ │ │ │indigo │alb │şi alb │dungi │ │indigo │ │ │alb             │S│ │ │ │ │ │ │ │ │gri- │ │ │ │ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bleu │ │ │ │ │             │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │ │P.F. │Bleuma│Bleumarin│ - │Gri fer │Bleu- │Alb,gri│Gri │Bleuma- │gri │Bleuma │Negru │Negru │Gal- Academia de │ │ │rin │indigo │ │ │marin │ │ │rin │ │rin │ │ │ben Poliţie │ │ │indigo│ │ │ │indigo │ │ │ │ │indigo │ │ │şi             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Porto             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │caliu             ├─┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │C│Toate │Bleuma│Bleumarin│Bleumarin │Bleumarin │Bleuma │Gri- │Bleuma │Bleu- │ - │ - │Negru │Negru │Porto             │L│specia │rin │indigo │indigo │indigo │rin │bleu │rin │marin │ │ │ │ │caliu             │A│lităţi │indigo│ │ │ │indigo │ │gri │ │ │ │ │ │gal-             │S│le │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ben             │A│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │             ├─┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │I│Toate │Bleuma│ - │Bleumarin │Bleumarin │Bleuma- │Gri- │Bleuma │ - │ - │Bleuma │Negru │Negru │Porto             │N│specia │rin │ │indigo │indigo │rin │bleu │rin gri│ │ │rin │ │ │caliu             │S│lită │indigo│ │ │ │indigo │ │ │ │ │indigo │ │ │alb             │T│tile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │gal-             │R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ben             │U│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │             │I│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │             │R│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │             │E│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │─────────────┼─┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │O│Poliţie│Bleuma│Bleumarin│ - │Bleumarin │Bleuma- │Alb, │Gri-bleu│Bleuma- │Gri- │Bleuma │Negru │Negru │Porto             │R│ │rin │indigo │ │indigo │rin │gri │ │rin cu │bleu │rin │ │ │caliu             │A│ │indigo│ │ │ │indigo │bleu │ │dungi │ │indigo │ │ │alb             │S│ │ │ │ │ │ │ │ │gri- │ │ │ │ │             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │bleu │ │ │ │ │             │ ├───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼───── Scoli pentru│ │P.F. │Bleuma│Bleumarin│ - │Gri fer │Bleu- │Alb,gri│Gri │Bleuma- │gri │Bleuma │Negru │Negru │Gal- formarea │ │ │rin │indigo │ │ │marin │ │ │rin │ │rin │ │ │ben politistilor│ │ │indigo│ │ │ │indigo │ │ │ │ │indigo │ │ │şi             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Porto             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │caliu             ├─┼───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │I│Poliţie│Bleuma│ - │Bleumarin │Bleumarin │Bleuma- │Gri- │Gri-bleu│Bleuma- │Gri- │Bleuma │Negru │Negru │Porto             │N│ │rin │ │indigo │indigo │rin │bleu │ │rin cu │bleu │rin │ │ │caliu             │S│ │indigo│ │ │ │indigo │ │ │dungi │ │indigo │ │ │alb             │T│ │ │ │ │ │ │ │ │gri- │ │ │ │ │             │R│ │ │ │ │ │ │ │ │bleu │ │ │ │ │             │U├───────┼──────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────             │I│P.F. │Bleuma│ - │Bleumarin │Gri fer │Bleu- │Gri │Gri │ - │Gri │Bleuma │Negru │Negru │Porto             │R│ │rin │ │indigo │ │marin │ │ │ │ │rin │ │ │caliu             │E│ │indigo│ │ │ │indigo │ │ │ │ │indigo │ │ │gal-             │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ben─────────────┴─┴───────┴──────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┴─────------------Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa 1 din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006, conform pct. 1 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 1ADESCRIEREAînsemnelor pentru gradele profesionale, a însemnului de identificare şi a culorilor pentru articolele din compunerea uniformelor pentru aparatul central şi structurile subordonate acestuia, Agenţia Naţională Antidrog, Arhivele Naţionale, liceele M.A.I., Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "ACVILA", Direcţia economico-administrativă, Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, cluburile sportive "Dinamo"Gradele profesionale ale poliţiştilor sunt reprezentate prin stele de diferite mărimi şi barete aplicate pe epoleţi fond sau fond brodat, precum şi prin garnituri de benzi brodate, aplicate pe mânecile sacourilor şi ale scurtei din stofă, sau bandă (vipuşcă) de manşetă.Însemnele de grad profesional la uniforma de reprezentare şi de serviciu se aplică pe epoletul fond de culoare bleumarin indigo, de la sacou, complet modular, cămăşi bluză, epoletul fiind bordurat cu o linie de contur de culoare albă.Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete de formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare alb-argintiu, realizate prin brodare cu fir metalizat.Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie se aplică pe epoletul având fondul brodat cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, reprezentând frunze de stejar, şi este reprezentat prin stele, brodate cu fir metalizat de culoare galben-auriu, cu dimensiuni şi linii de contur diferite.Însemnele de mânecă pentru ofiţeri, la uniforma de reprezentare, sunt montate pe faţa mânecii sacoului, din cusătură în cusătură, aplicate la 8 cm de la terminaţie.Sunt realizate prin brodare, cu aţă de brodat, pe suport textil şi reprezintă 1-3 benzi cu frunze de stejar de culoare albă. Benzile au dimensiuni diferite în funcţie de categoriile de ofiţeri.Agenţii de poliţie au aplicată pe faţa mânecii sacoului o bandă (vipuşcă) de manşetă de culoare albă.Însemnul de mânecă pentru uniforma de ceremonie este aplicat pe sacou şi scurta din stofă şi este reprezentat de 1-3 benzi, realizate prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu. Benzile au dimensiuni diferite, în funcţie de categoria de poliţişti.Pe gulerul sacoului la uniforma de ceremonie şi reprezentare se aplică petliţe brodate cu fir de culoare albă.Petliţele au număr diferit de frunze de stejar, dispuse în arc de cerc, care diferă în funcţie de categoriile de poliţişti.Uniforma de ceremonieÎnsemnul de grad profesional se montează pe epolet, pe un fond brodat cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, reprezentând frunze de stejar, şi constă din stele de culoare galben-auriu, brodate în relief, de dimensiuni şi linii de contur diferite, astfel:■ Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - două stele; c) pentru chestor şef de poliţie - trei stele; d) pentru chestor general de poliţie - patru stele.■ Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează: a) pentru subcomisar de poliţie - o stea; b) pentru comisar de poliţie - două stele; c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.■ Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează: a) pentru subinspector de poliţie - o stea; b) pentru inspector de poliţie - două stele; c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.Însemnul de mânecă se aplică pe faţa mânecii sacoului şi scurta din stofă, la 8 cm de la terminaţie, şi este constituit din 1-3 benzi brodate, reprezentând frunze de stejar, cu dimensiuni diferite, în funcţie de categoria de poliţişti, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm; b) pentru corpul comisarilor - 2 benzi cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm; c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.Broderia frunzelor de stejar se realizează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu.Petliţele se aplică pe gulerul sacoului şi al scurtei din stofă şi sunt realizate prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu.Petliţele reprezintă frunze de stejar, aşezate în arc de cerc, cuprinzând un număr diferit de frunze, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 6 frunze; b) pentru corpul comisarilor - 5 frunze; c) pentru corpul inspectorilor - 3 frunze.Uniforma de reprezentare şi de serviciuÎnsemnele de grad profesional la uniforma de reprezentare şi de serviciu se aplică pe epoletul fond de culoare bleumarin indigo. Epoletul este bordurat cu o linie de contur de culoare albă.Elementele componente ale fiecărui grad profesional (stele sau barete de formă dreptunghiulară, după caz) sunt de culoare alb-argintiu, realizate prin brodare, în relief, cu fir metalizat.■ Pentru corpul chestorilor sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 3 cm, după cum urmează: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - două stele; c) pentru chestor şef de poliţie - trei stele; d) pentru chestor general de poliţie - patru stele.■ Pentru corpul comisarilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră şi cu diametrul de 2,5 cm, după cum urmează: a) pentru subcomisar de poliţie - o stea; b) pentru comisar de poliţie - două stele; c) pentru comisar şef de poliţie - trei stele.■ Pentru corpul inspectorilor sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră şi cu diametrul de 2 cm, după cum urmează: a) pentru subinspector de poliţie - o stea; b) pentru inspector de poliţie - două stele; c) pentru inspector principal de poliţie - trei stele.■ Pentru corpul agenţilor sunt brodate 1-5 barete, după cum urmează: a) agent de poliţie - o baretă; b) agent principal de poliţie - 2 barete; c) agent şef adjunct de poliţie - 3 barete; d) agent şef de poliţie - 4 barete; e) agent şef principal - 5 barete.Însemnul de grad profesional pentru mânecă - corpul ofiţerilor de poliţie - se aplică pe faţa mânecii sacoului, la 8 cm de la terminaţie, şi este constituit din 1-3 benzi brodate, reprezentând frunze de stejar, cu dimensiuni diferite, în funcţie de categoria de ofiţeri, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 3 benzi cu lăţimea de 3 cm, 2,5 cm şi 2 cm; b) pentru corpul comisarilor - 2 benzi cu lăţimea de 2,5 cm şi 2 cm; c) pentru corpul inspectorilor - o bandă cu lăţimea de 2 cm.Broderia se realizează cu aţă de brodat de culoare albă.Agenţii de poliţie au aplicată pe mâneca sacoului o bandă (vipuşcă) realizată prin brodare, cu lăţimea de 0,5 cm, de culoare albă.Petliţele se aplică pe gulerul sacoului şi sunt realizate prin brodare, în relief, cu aţă de brodat de culoare albă.Petliţele reprezintă frunze de stejar, aşezate în arc de cerc, cuprinzând un număr diferit de frunze, după cum urmează: a) pentru corpul chestorilor - 6 frunze; b) pentru corpul comisarilor - 5 frunze; c) pentru corpul inspectorilor - 3 frunze; d) pentru corpul agenţilor - 2 frunze.Însemnul de identificareÎnsemnul de identificare individuală este o insignă de formă ovală, reprezentând însemnul heraldic, sub care este înscris numărul individual.Insigna se aplică în partea superioară a pieptului drept şi se poartă atât la uniforma de reprezentare, cât şi la uniforma de serviciu.TABELUL 2cuprinzand culorile principalelor articole de echipament*Font 7*┌────────────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│ARMA ŞI SPE-│TINUTA │ ARTICOLE DE ECHIPAMENT│CIALITATEA │ ├───────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬───────┬────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┬─────│ │ │Şapcă, │ │Scurta │ │ │ │ │ │ │Scurtă,│Pan- │Centura │Acce-│ │ │şepcuţă│Sacou │exterioară, │Pantalon │Pulover │Cămaşă │Cămaşă │Cravată │Fular │imper- │tofi, │curea │sorii│ │ │ │ │bluzon(mo- │ │ │ │bluza │ │ │meabil │Ghete │ ││ │ │ │ │dul), bluză │ │ │ │tricou │ │ │ │cu │ ││ │ │ │ │matlasată │ │ │ │ │ │ │ │şiret │ │├────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┼──────────┴────────┴───────┼────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┴─────│ I. Chestori, comisari, inspectori, agenţi │ │├────────────┬────────┬───────┬─────────┬────────────┼──────────┬────────┬───────┼────────┬────────┬──────┬───────┬──────┬──────────┬─────│APARATUL │Ceremo- │Bleuma-│Blauma- │ - │Bleumarin │ - │Alb │ - │Bleuma │Bleuma│Blauma-│Alb, │Negru, alb│Alb cu│CENTRAL ŞI │nie │rin │rin │ │alb │ │ │ │rin │rin, │rin │negru │ │gal-│STRUCTURILE │ │alb │alb │ │ │ │ │ │ │alb │ │ │ │ben│SUBORDONATE ├────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────│ACESTUIA, │Serviciu│ │ - │Bleumarin │Bleumarin │Bleuma- │Bleu │Bleu, │Bleuma- │Bleuma│ - │Negru │Negru │Alb│AGENŢIA │ │Bleuma │ │ │ │rin │ │bleuma- │rin │rin │ │ │ ││NAŢIONALA │ │rin │ │ │ │ │ │rin │cu dungi│ │ │ │ ││ANTIDROG, │ │ │ │ │ │ │ │ │galbene │ │ │ │ ││ARHIVELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││NAŢIONALE, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││LICEELE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││M.A.I │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││GRUPUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││SPECIAL DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PROTECŢIE ŞI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││INTERVENŢIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ACVILA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DIRECŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ECONOMICO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ADMINISTRA- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TIVA BAZA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││CENTRALA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││PENTRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ASIGURAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││TEHNICA A │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││MISIUNILOR ├────────┼───────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼───────┼──────┼──────────┼─────│CENTRUL DE │Reprezen│Bleuma │Bleumarin│ - │Bleumarin │Bleuma- │Bleu, │Bleu │Bleuma │Bleuma│Bleuma │Neru │Negru │Alb│COOPERARE │tare │rin │ │ │ │rin │alb │ │rin cu │rin │rin │ │ ││POLIŢIENEASCĂ │ │ │ │ │ │ │ │dungi │ │ │ │ ││CLUBURILE │ │ │ │ │ │ │ │ │galbene │ │ │ │ ││SPORTIVE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││DINAMO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴───────┴──────┴──────────┴─────------------Anexa 1A a fost înlocuită cu anexa 1A din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006, conform pct. 2 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 2*Font 9*┌──┬────────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr│ Denumirea articolelor de │ │ │ ││ │ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii ││c │ │ ├────────┬──────┤ ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││t │ │ │tate │în ani│ │├──┼────────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│1 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┴────────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ a) Coifura │├──┬────────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │ Sapca pentru ceremonie │buc │ 2 │ 8 │Se asigura una de vara ││ │ │ │ │ │ şi una de iarna │├──┴────────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ b) Imbracaminte │├──┬────────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │ Costum din stofa pentru │ │ │ │ ││ │ ceremonie: │ │ │ │ Se asigura, unul de vara ││ │-sacou cu pantalon lung │buc │ 2 │ 8 │ şi unul de iarna │├──┼────────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │ Scurta din stofa │buc │ 1 │ 8 │ │├──┴────────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ c) Lenjerie │├──┬────────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │ Camasa alba │buc │ 2 │ 8 │ │├──┴────────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ d) Încălţăminte │├──┬────────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │ Pantofi negri, pentru │per.│ 2 │ 8 │Se asigura una per. pentru ││ │ ceremonie │ │ │ │vara şi una per. pentru iarna│├──┴────────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ e) Echipament divers │├──┬────────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │ Cravata pentru ceremonie │buc │ 1 │ 4 │ │├──┴────────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ f) Epoleti şi accesorii │├──┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬──────────────────────────────┤│1 │ Epoleti cu grad │ │ │ │ ││ │ profesional │per │ 3 │ 8 │ │├──┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼──────────────────────────────┤│2 │ Petlite │per │ 2 │ 8 │ │├──┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼──────────────────────────────┤│3 │ Suport de grad pentru │gar │ 3 │ 8 │ ││ │ maneca │ni │ │ │ ││ │ │turi│ │ │ │├──┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼──────────────────────────────┤│4 │Eghilet cu accesorii │buc │ 2 │ 8 │ │└──┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴──────────────────────────────┘NOTĂ:1. De prevederile normei beneficiaza ofiterii cu functii de conducere, până la sef de serviciu, inclusiv.2. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantalon lung.------------Norma nr. 1 din anexa 2 a fost înlocuită cu Norma nr. 1 din anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006, conform pct. 3 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  NORMA NR.2  +  NORMA NR.2pentru asigurarea uniformei de reprezentare la ofiterii de politie*Font 9*┌───┬───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr │Denumirea articolelor de │ │ │ ││ │ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii ││c │ │ ├────────┬──────┤ ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││r │ │ │tate │în ani│ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ a) Coifura │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ ││ │iarna │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Sapca din stofa pentru vara│buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Caciula din blana │buc.│ 1 │ 6 │Pentru comisarii şefi şi ││ │ │ │ │ │chestori se asigura din blana││ │ │ │ │ │caracul │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ b) Imbracaminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Costum din stofa camgarn: │ │ │ │ ││ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ ││ │ lungi │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Costum din stofa tergal: │ │ │ │ ││ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ ││ │ lungi │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Pulover cu ancheor │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Scurta din tercot cu mesada│ │ │ │Pentru comisari şefi şi ││ │şi guler din blana │buc.│ 1 │ 6 │chestori se asigura cu guler ││ │ │ │ │ │din blana caracul │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Impermeabil pentru ploaie │buc.│ 1 │ 4 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ c) Lenjerie │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Camasa │buc.│ 4 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Camasa alba │buc.│ 2 │ 8 │Se asigura numai ofiterilor ││ │ │ │ │ │fără drept de uniforma de ││ │ │ │ │ │ceremonie │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Camasa bluza cu maneca │ │ │ │ ││ │scurta │buc.│ 4 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Camasa bluza cu maneca │ │ │ │ ││ │lunga │buc.│ 2 │ 2 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ d) Încălţăminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de vara │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Gheata scurta cu siret │per.│ 1 │ 3 │Pentru femei se distribuie 1 ││ │ │ │ │ │per. cizme scurte │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ e) Echipament divers │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Cravata │buc.│ 2 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Fular din lana │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Manusi din piele │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Curea pentru pantaloni │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Ciorapi │per.│ 6 │ 1 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ f) Accesorii │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Suport cu grad profesional │per │ 5 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Ecuson maneca │cpl.│ 7 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Ecuson nominal │buc.│ 1 │ 10 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Suport de grad pentru │garn│ │ │ ││ │maneca │ │ 2 │ 3 │ ││ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Insigna cu numar de │ │ │ │ ││ │identificare │buc.│ 1 │ 10 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│6 │Epoleti cu grad profesional│per │ 1 │ 3 │Pentru fiecare sacou │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│7 │Petlite │per │ 1 │ 3 │Pentru fiecare sacou │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│8 │Eghilet cu accesorii │buc │ 1 │ 3 │Se asigura numai ofiterilor ││ │ │ │ │ │fără drept de uniforma de ││ │ │ │ │ │ceremonie │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZITIONEAZA CONTRA COST │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Scurta din piele │buc │ 1 │ - │Aceste articole se │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┤confectioneaza în acelasi ││2 │Bluzon din piele │buc │ 1 │ - │model şi se achizitioneaza ││ │ │ │ │ │contra cost, la pret de ││ │ │ │ │ │aprovizionare, de către ││ │ │ │ │ │politisti, în afara prevede- ││ │ │ │ │ │rilor normei │└───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘NOTĂ:1. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantaloni;2. Uniformele de vara şi de iarna se poarta în perioadele stabilite prin ordin.3. La prima încadrare se distribuie o singură dată, indiferent de numărul reincadrarilor în sistemul de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala: o sapca din stofa pentru iarna , un costum cu doi pantaloni din stofa pentru iarna, o scurta imblanita, patru camasi, şase perechi ciorapi, patru cearsafuri, doua fete de perna, o patura, o geanta transport echipament şi accesoriile aferente (suport cu grad profesional, suport de grad pentru maneca, epoleti, petlite, ecusoane, etc.).------------Norma nr. 2 din anexa 2 a fost înlocuită cu Norma nr. 2 din anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006, conform pct. 3 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  NORMA NR.3  +  NORMA NR.3pentru asigurarea uniformei de serviciu la ofiterii de politie*Font 9*┌───┬───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr │Denumirea articolelor de │ │ │ ││ │ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii ││c │ │ ├────────┬──────┤ ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││t │ │ │tate │în ani│ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ a) Coifura │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Sepcuta de vara │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Sapcuta din tercot │buc.│ 1 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Caciula │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ b) Imbracaminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Complet modular (scurta │ │ │ │Părţile componente ││ │impermeabila exterioara din│ │ │ │se pot asigur şi ││ │tesatura lamelara cu fire │ │ │ │separat ││ │filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││ │bluzon din tesatura │buc.│ 1 │ 3 │ ││ │lamelara cu fire │ │ │ │ ││ │filamentare aramidice │ │ │ │ ││ │şi tercot) │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Bluza matlasata (din │ │ │ │ ││ │tesatura lamelara cu fire │ │ │ │ ││ │filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││ │tercot) cu maneci │ │ │ │ ││ │detasabile │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Pantalon din tercot pentru │ │ │ │ ││ │vara │buc.│ 2 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Pantalon din tercot, cu │ │ │ │ ││ │mesada din tesatura │ │ │ │ ││ │lamelara din fire │ │ │ │ ││ │filamentare aramidice, │ │ │ │ ││ │pentru iarna │buc.│ 2 │ 4 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│c) Lenjerie │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Tricou cu maneca scurta │buc.│ 2 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Camasa bluza │buc.│ 4 │ 2 │Se asigura 2 cu maneca lunga ││ │ │ │ │ │şi 2 cu maneca scurta. │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│d) Încălţăminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de vara │per.│ 1 │ 1 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ ││ │pentru iarna │per.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ ││ │pentru vara │per.│ 1 │ 2 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│e) Echipament divers │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Centura │buc.│ 1 │ 6 │Se poate asigura din piele ││ │ │ │ │ │sau tip chinga în functie de ││ │ │ │ │ │nevoi │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Ciorapi │per.│ 6 │ 1 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│f) Accesorii │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Suport cu grad profesional │per.│ 6 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Ecuson maneca │cpl.│ 7 │ 3 │ │└───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘NOTĂ:1. Sapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu doua coafe, în functie de nevoile activităţii desfăşurate.2. Capelele captusite cu molton aflate în depozite se vor distribui şi utiliza până la epuizare.------------Norma nr. 3 din anexa 2 a fost înlocuită cu Norma nr. 3 din anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006, conform pct. 3 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  NORMA NR.4pentru asigurarea uniformei de reprezentare la agentii de politie*Font 9*┌───┬───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr │Denumirea articolelor de │ │ │ ││ │ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii ││c │ │ ├────────┬──────┤ ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││t │ │ │tate │în ani│ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ A. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE DISTRIBUIE GRATUIT │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) Coifura │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ ││ │iarna │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Sapca din stofa pentru vara│buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Caciula din blana naturala │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│b) Imbracaminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Costum din stofa camgarn: │ │ │ │ ││ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ ││ │ lungi │buc.│ 1 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Costum din stofa tergal: │ │ │ │ ││ │- sacou cu 2 pantaloni │ │ │ │ ││ │ lungi │buc.│ 1 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Scurta din tercot cu mesada│ │ │ │ ││ │şi guler din blana │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Pulover cu ancheor │buc.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 5 │Impermeabil pentru ploaie │buc.│ 1 │ 4 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│c) Lenjerie │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Camasa │buc.│ 2 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Camasa alba │buc.│ 2 │ 8 │Se asigura pentru constitu- ││ │ │ │ │ │irea unei uniforme de ││ │ │ │ │ │ceremonie │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Camasa bluza cu maneca │ │ │ │ ││ │lunga │buc.│ 3 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Camasa bluza cu maneca │ │ │ │ ││ │scurta │buc.│ 3 │ 2 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│d) Încălţăminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de vara │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Gheata scurta cu siret │per.│ 1 │ 3 │Pentru femei se distribuie ││ │ │ │ │ │1 per. cizme scurte ││ │ │ │ │ │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│e) Echipament divers │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Cravata │buc.│ 2 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Fular din lana │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Manusi din piele │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Curea pentru pantaloni │buc.│ 1 │ 6 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Ciorapi │per.│ 6 │ 1 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│f) Accesorii │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Suport cu grad profesional │per.│ 5 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Ecuson maneca │cpl.│ 7 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Ecuson nominal │buc.│ 1 │ 10 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Insigna cu numar de │ │ │ │ ││ │identificare │buc.│ 1 │ 10 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 5 │Epoleti cu grad profesional│per.│ 1 │ 4 │Pentru fiecare sacou │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 6 │Petlite │per.│ 1 │ 4 │Pentru fiecare sacou │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 7 │Snur pentru ceremonie │buc.│ 1 │ 3 │Se asigura pentru constitu- ││ │ │ │ │ │irea unei uniforme de ││ │ │ │ │ │ceremonie │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ B. ARTICOLE DE ECHIPAMENT CE SE ACHIZITIONEAZA CONTRA COST │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Scurta din piele │buc │ 1 │ - │Aceste articole se confectio-│├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┤neaza în acelasi model şi se ││ 2 │Bluza din piele │buc │ 1 │ - │achizitioneaza contra cost, ││ │ │ │ │ │la pret de aprovizionare, de ││ │ │ │ │ │către politisti, în afara ││ │ │ │ │ │prevederilor normei ││ │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘NOTĂ:1. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantalon.2. Uniformele de vara şi de iarna se poarta în perioadele stabilite prin ordin.3. La prima încadrare se distribuie o singură dată, indiferent de numărul reincadrarilor în sistemul de aparare, ordine publică şi siguranţa naţionala: o spaca din stofa pentru iarna, un costum cu doi pantaloni din stofa pentru iarna, o scurta imblanita, patru camasi, şase perechi ciorapi, patru cearsafuri, doua fete de perna, o patura, o geanta transport echipament şi accesoriile aferente (suport cu grad profesional, epoleti, petlite, ecusoane, etc.).------------Norma nr. 4 din anexa 2 a fost înlocuită cu Norma nr. 4 din anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006, conform pct. 3 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  NORMA NR.5pentru asigurarea uniformei de serviciu la agentii de politie*Font 9*┌───┬───────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr │ Denumirea articolelor de │ │ │ ││ │ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii ││c │ │ ├────────┬──────┤ ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││t │ │ │tate │în ani│ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│a) Coifura │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Sepcuta de vara │buc.│ 2 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Sapca din tercot │buc.│ 1 │ 4 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Caciula │buc.│ 1 │ 5 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│b) Imbracaminte │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Complet modular (scurta │ │ │ │Părţile componente se pot ││ │impermeabila exterioara din│ │ │ │asigura şi separat ││ │tesatura lamelara cu fire │ │ │ │ ││ │filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││ │bluzon din tesatura │ │ │ │ ││ │lamelara cu fire │ │ │ │ ││ │filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││ │tercot) │buc.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Bluza matlasata (din │ │ │ │ ││ │tesatura lamelara cu fire │ │ │ │ ││ │filamentare aramidice şi │ │ │ │ ││ │tercot) cu maneci │ │ │ │ ││ │detasabile │buc.│ 1 │ 2 │ ││ │ │ │ │ │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Pantalon din tercot pentru │ │ │ │ ││ │vara │buc.│ 2 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Pantalon din tercot, cu │ │ │ │ ││ │mesada din tesatura │ │ │ │ ││ │lamelara cu fire │ │ │ │ ││ │filamentare, pentru iarna │ │ 2 │ 4 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│c) Lenjerie │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Tricou cu maneca scurta │buc.│ 2 │ 1 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Camasa bluza cu maneca │ │ │ │ ││ │scurta │buc.│ 6 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Camasa bluza cu maneca │ │ │ │ ││ │lunga │buc.│ 6 │ 2 │ │├───┴───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│d) Încălţăminte │ │ │ │ │├───┬───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 1 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de iarna │per.│ 1 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Pantofi negri din piele, │ │ │ │ ││ │de vara │per.│ 1 │ 1 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 3 │Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ ││ │pentru iarna │per.│ 1 │ 3 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 4 │Ghete negre, cu siret, │ │ │ │ ││ │pentru vara │per.│ 1 │ 2 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│e) Echipament divers │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Centura │buc.│ 1 │ 6 │Se poate asigura din piele ││ │ │ │ │ │sau tip chinga în functie ││ │ │ │ │ │de nevoi │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Ciorapi │per.│ 10 │ 1 │ │├───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│f) Accesorii │├───┬───────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│ 1 │Suport cu grad profesional │per.│ 6 │ 2 │ │├───┼───────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 2 │Ecuson maneca │buc.│ 7 │ 2 │ │└───┴───────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘NOTĂ:1. Sapca din tercot pentru serviciu se poate utiliza cu doua coafe, în functie de nevoile activităţii desfăşurate.2. Capelele captusite cu molton aflate în depozite se vor distribui şi utiliza până la epuizare.------------Norma nr. 5 din anexa 2 a fost înlocuită cu Norma nr. 5 din anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006, conform pct. 3 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  NORMA Nr. 6pentru echiparea politistilor după încetarea raporturilor de serviciu*Font 9*┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr│ Denumirea articolelor │ │ │ ││ │ de echipament │U/M │ PREVEDERI │ ││c │ │ ├────────┬──────┤ Observatii ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││t │ │ │tatea │(ani) │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│ 0│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ a. pentru echiparea chestorilor şi ofiterilor care au avut functii de ││ conducere, la data încetării raporturilor de serviciu │├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Sapca pentru ceremonie │buc.│ 2 │ 10 │Se asigura una de vara şi ││ │ │ │ │ │una de iarna. La cerere sapca││ │ │ │ │ │de vara se poate asigura ││ │ │ │ │ │de culoare alba. ││ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Caciula │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Costum din stofa pentru │ │ │ │Se asigura unul de vara şi ││ │ceremonie sacou cu un │ │ │ │unul pentru iarna. La cerere ││ │pantalon lung │buc.│ 2 │ 10 │costumul de vara se poate ││ │ │ │ │ │asigura de culoare alba │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Scurta din stofa │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Camasi albe │buc.│ 2 │ 4 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│6 │Pantofi pentru ceremonie│per.│ 1 │ 5 │La cerere, se poate asigura ││ │ │ │ │ │de culoare alba │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│7 │Cravata pentru ceremonie│buc.│ 1 │ 5 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│8 │Fular │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│9 │Eghilet cu accesorii │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│ b. pentru echiparea politistilor care au facut parte din corpul ││ ofiterilor sau agentilor │├──┬────────────────────────┬────┬────────┬──────┬─────────────────────────────┤│1 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ ││ │iarna │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│2 │Sapca din stofa pentru │ │ │ │ ││ │vara │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│3 │Caciula │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│4 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ ││ │iarna - sacou cu un │ │ │ │ ││ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│5 │Costum din stofa pentru │ │ │ │ ││ │vara - sacou cu un │ │ │ │ ││ │pantalon lung │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│6 │Scurta imblanita │buc.│ 1 │ - │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│7 │Camasa │buc.│ 2 │ 4 │La cerere se pot asigura ││ │ │ │ │ │de culoare alba ││ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│8 │Pantofi │per.│ 2 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│9 │Cravata │buc.│ 1 │ 5 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│10│Fular │buc.│ 1 │ 10 │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│11│Eghilet cu accesorii │buc.│ 1 │ 10 │Pentru agenti se asigura ││ │ │ │ │ │snur ceremonie │└──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┘NOTĂ:1. Prezenta norma se aplică pentru echiparea politistilor din corpul ofiterilor şi agentilor de politie, după încetarea raporturilor de serviciu, cu drept de a purta uniforma - cu asigurarea gratuita a articolelor de echipament. Articolele de echipament prevăzute în prezenta norma se asigura după 8 ani de la încetarea raporturilor de serviciu.2. Odata cu echipamentul prevăzut de norma se distribuie toate accesoriile de imbracaminte şi insemnele gradelor profesionale aferente (epoleti cu grad profesional, suporti de grad pentru maneca, ecusoane pentru maneca, petlite).3. Cu ocazia acordarii gradului profesional următor celui avut la data încetării raporturilor de serviciu se distribuie gratuit accesoriile necesare pentru 2 uniforme.4. Comisarii şefi avansati chestori după data încetării raporturilor de serviciu primesc în dotare numai o singură dată urmatoarele accesorii: 4 per. epoleti cu grad profesional, 2 per. petlite, paspoal pentru vipusca şi lampas pentru doua costume, 2 buc. parmace şi 2 cozoroace cu 3 randuri de frunze de stejar.5. Accesoriile de imbracaminte şi insemnele de grad profesional necesare pentru inlocuirea celor uzate, precum şi alte articole de echipament se pot asigura la cerere, contra cost, la preţul de achizitionare. Femeile primesc palarie în loc de sapca şi fusta în loc de pantaloni.------------Norma nr. 6 din anexa 2 a fost înlocuită cu Norma nr. 6 din anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.133 din 30 august 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 7 septembrie 2006, conform pct. 3 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  NORMA NR. 7pentru echiparea studenţilor din Academia de Poliţie "ALEXANDRU IOAN CUZA"  +  NORMA NR.9pentru asigurarea echipamentului specific formatiunilor de poliţie┌──┬────────────────────────┬────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│ │Denumirea articolelor de│ │ │ ││Nr│ echipament │ UM │ PREVEDERI │ Observatii ││c │ │ ├────────┬──────┤ ││r │ │ │Canti- │Durata│ ││t.│ │ │tate │ ani │ │├──┼────────────────────────┼────┼────────┼──────┼─────────────────────────────┤│0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├──┴────────────────────────┴────┴────────┴──────┴─────────────────────────────┤│I. POLITIA RUTIERA (inclusiv politistii care executa ocazional controlul şi ││dirijarea circulaţiei, personalul Serviciului Trafic International de ││autoturisme furate şi personalul Serviciului prinderi în flagrant din cadru ││Directiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog, personalul ││Serviciului Furturi Auto şi compartimentele teritoriale de furturi auto din ││cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale, personalul de supraveghere ││operativă care acţionează ca agenţi de poliţie rutieră din cadrul Direcţiei ││Supravegheri Operative şi Investigaţii şi compartimentele teritoriale) │├──┬────────────────────────┬────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│ 1│Sapca alba cu trei coafe│buc.│ 1 │inventar │Se asigura şi pentru ││ │ │ │ │ │politistii femei │├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│ 2│Vesta pentru protecţie │buc.│ │ │Numai pentru politistii din ││ │împotriva frigului │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie ││ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic││ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi ││ │ │ │ │ │în flagrant. Se asigura cate ││ │ │ │ │ │3 bucăţi la fiecare post de ││ │ │ │ │ │politie │├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│ 3│Scurta reflectorizanta │buc.│ │ │Numai pentru politistii din ││ │ │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie ││ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic││ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi ││ │ │ │ │ │în flagrant. Se asigura cate ││ │ │ │ │ │3 bucăţi la fiecare post de ││ │ │ │ │ │politie. Se asigura în ││ │ │ │ │ │sezonul rece şi pe timp ││ │ │ │ │ │ploios. │├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │Se asigura cate 1 buc. ││ 4│Vesta (ham) cu elemente │buc.│ │ │ pentru politistii din ││ │reflectorizante │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie ││ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic││ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi ││ │ │ │ │ │în flagrant şi cate 3 bucăţi ││ │ │ │ │ │la fiecare post de politie │├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│ 5│Costum (bluza + pantalon│buc.│ │ │Numai pentru politistii din ││ │de protecţie împotriva │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie ││ │ploii, cu elemente │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic││ │reflectorizante │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi ││ │ │ │ │ │în flagrant. │├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│ 6│Manusi albe │per.│ │ │Numai pentru politistii din ││ │ │ │ 4 │inventar │formatiunile de politie ││ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic││ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi ││ │ │ │ │ │în flagrant. Se asigura ││ │ │ │ │ │2 per. pentru vara şi 2 per.││ │ │ │ │ │pentru iarna. │├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│ 8│Ochelari de soare │buc.│ │ │Numai pentru politistii din ││ │ │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie ││ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic││ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi ││ │ │ │ │ │în flagrant. │├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│ 9│Pantaloni scurti - tip │buc.│ 1 │inventar │Se asigura numai timpul ││ │bermude │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│10│Tricou cu maneca scurta │buc │ 1 │inventar │Se asigura numai pe timpul ││ │ │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│11│Pantofi sport │per.│ 1 │inventar │Se asigura numai pe timpul ││ │ │ │ │ │misiunilor în sezonul estival│├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│12│Fluier │buc.│ │ │Numai pentru politistii din ││ │ │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie ││ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic││ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi ││ │ │ │ │ │în flagrant. Se asigura cate ││ │ │ │ │ │3 bucăţi la fiecare post de ││ │ │ │ │ │politie. │├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│13│Port carnet │buc.│ │ │Numai pentru politistii din ││ │ │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie ││ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic││ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi ││ │ │ │ │ │în flagrant. │├──┼────────────────────────┼────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│14│Costum auto │buc.│ │ │Numai pentru politistii din ││ │ │ │ 1 │inventar │formatiunile de politie ││ │ │ │ │ │rutiera, furturi auto, trafic││ │ │ │ │ │de autoturisme, şi prinderi ││ │ │ │ │ │în flagrant care ai în primire││ │ │ │ │ │şi exploatare motociclete. │├───────────────────────────┴────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│II. POLIŢIA DE ORDINE PUBLICA │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Sepcuta │ 1 │inventar │Se asigura numai timpul ││ │ │ │misiunilor în sezonul estival││ │ │ │pe litoral. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bluza de vant pentru misiuni │ │ │ ││speciale de ordine │ 1 │inventar │Pentru efectivele care ││ │ │ │asigura ordinea pe stadioane,││ │ │ │sali de sport, manifestaţii ││ │ │ │etc. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantaloni scurti - tip bermude │ │ │ ││ │ 1 │inventar │ ││ │ │ │Se asigura numai timpul ││ │ │ │misiunilor în sezonul estival││ │ │ │pe litoral. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Tricou cu maneca scurta │ │ │ ││ │ 1 │inventar │ ││ │ │ │Se asigura numai timpul ││ │ │ │misiunilor în sezonul estival││ │ │ │pe litoral. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantofi sport │ │ │ ││ │ 1 │inventar │ ││ │ │ │Se asigura numai timpul ││ │ │ │misiunilor în sezonul estival││ │ │ │pe litoral. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Fluier │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Port catuse │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Port carnet │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta (ham) cu elemente │ │ │ ││reflectorizante │ 1 │inventar │ ││ │ │ │Se asigura câte 2 buc pentru ││ │ │ │patrulele constituite la ││ │ │ │nivelul politiilor orăşeneşti││ │ │ │şi câte 3 pentru patrulele ││ │ │ │constituite la nivelul ││ │ │ │politiilor municipale. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum moto │ 1 │ inventar│ ││ │ │ │Numai pentru poliţiştii care ││ │ │ │au în primire şi exploatare ││ │ │ │motociclete. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Insigna POLIŢIA DE ORDINE │ │ │ ││PUBLICA │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│III. Personalul care participa la cercetări la faţa locului faptei sau alte ││evenimente similare, din formaţiunile: judiciar, crima organizată inclusiv ││laboratoare foto, chimie şi droguri, poliţie economico-financiară, cercetări ││penale, arme explozivi şi substanţe toxice, criminalistic, pirotehnic, ││poliţia de ordine publică inclusiv instructori şi conductori câini. │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru iarna│ │ │ ││(scurta matlasata şi pantaloni) │ │ │ ││ │ 1 │inventar │ ││ │ │ │Numai pentru cei care ││ │ │ │executa misiuni în teren ││ │ │ │Scurta este inscripţionată ││ │ │ │POLIŢIA ROMÂNĂ şi cu ││ │ │ │elemente de identificare a ││ │ │ │formatiunii prin ecuson. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru vara │ │ │ ││(bluza + pantalon) │ │ │ ││ │ 1 │inventar │ ││ │ │ │Numai pentru cei care executa││ │ │ │misiuni în teren.) Bluza este││ │ │ │inscripţionată POLIŢIA ROMÂNĂ││ │ │ │Şi cu elemente de identi- ││ │ │ │ficare a formatiunii, ││ │ │ │prin ecuson. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bluza cu elemente de material │ │ │ ││flourescent, inscripţionată cu │ │ │ ││denumirea formatiunii. │ 1 │inventar │Se poate asigura şi ││ │ │ │confectionata din tercot. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantaloni din tercot bleumarin │ 2 │inventar │Pentru instructori şi ││ │ │ │conductori câini. Se asigura ││ │ │ │1buc pentru iarna şi 1 buc ││ │ │ │pentru vara. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete negre, cu siret şi caramb │ │ │ ││înalt │ 2 │inventar │Se asigura 1 per. de vara şi ││ │ │ │1 per. de iarna.Se distribuie││ │ │ │pentru folosinţa numai pe ││ │ │ │timpul misiunilor în teren. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson specific formatiunilor │ 1 │inventar │Pentru fiecare scurta, bluza ││ │ │ │şi camasa bluza │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│IV. Pentru formaţiunile de poliţie transporturi feroviare, navale, aeriene ││ şi metrou │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru iarna│ │ │ ││(scurta matlasata şi pantaloni) │ 1 │inventar │Numai pentru cei carei ││ │ │ │executa misiuni în teren. ││ │ │ │Scurta este inscripţionată ││ │ │ │cu elemente de identificare ││ │ │ │a formatiunii. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru vara │ │ │ ││(bluza + pantalon) │ 1 │inventar │Numai pentru cei care executa││ │ │ │misiuni în teren. Bluza este ││ │ │ │inscripţionată POLIŢIA ROMÂNĂ││ │ │ │şi cu elemente de identifi- ││ │ │ │care a formatiunii prin ││ │ │ │ecuson. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bluza din material flourescent, │ │ │ ││inscripţionată cu elemente de │ │ │ ││identificare a formatiunii. │ 1 │inventar │ ││ │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi din panza captusite │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete cu siret şi caramb înalt │ 2 │inventar │Se asigura 1 per. de vara şi ││ │ │ │1 per. de iarna.Se distribuie││ │ │ │pentru folosinţa numai pe ││ │ │ │timpul misiunilor în teren. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson specific │ 1 │inventar │Pentru fiecare scurta şi ││ │ │ │bluza. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Capison din lâna │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum flanelat de corp │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Scurta imblanita cu blana │ │ │ ││naturala │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cizme din pasla │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa. │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│V. Pentru efectivele Direcţiei Generale de Combatere a Crimei Organizate şi ││Antidrog şi ale Centrelor zonale de Combatere a Crimei Organizate şi Antidrog │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Bluza din material poliesteric │ │ │ ││flourescent, inscripţionată cu │ │ │ ││elemente de identificare a │ │ │ ││formatiunii │ 2 │inventar │De fiecare cadru. Se poate ││ │ │ │asigura şi confectionata din ││ │ │ │tercot, pentru vara şi iarna.│├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon - Costum de │ │ │ ││intervenţie pentru iarna, │ │ │ ││inscripţionat cu elemente de │ │ │ ││identificare a formatiunii │ │ │ ││(bluza + pantaloni) │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon - Costum de inter- │ │ │ ││ventie pentru vara, inscriptio- │ │ │ ││nat cu elemente de identificare │ │ │ ││a formatiunii (bluza + │ │ │ ││pantaloni) │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum moto din piele, cu mesada│ │ │ ││din blana naturala, detaşabilă │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru din ││ │ │ │serviciul prinderi în ││ │ │ │flagrant │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cagula de mascare │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 de vara şi 1 de ││ │ │ │iarna. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Trening de antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantofi - ghete pentru │ │ │ ││antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi bumbac │ 10 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi lâna │ 4 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete cu caramb înalt, cu siret,│ │ │ ││pentru intervenţii │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 per. de vara şi ││ │ │ │1 per. de iarna.Se distribuie││ │ │ │pentru folosinţa la antrena- ││ │ │ │ment şi pe timpul misiunilor ││ │ │ │în teren. │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│VI. Serviciul de Intervenţii şi Acţiuni Speciale, inclusiv Serviciile ││judeţene de poliţie de intervenţie rapida │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Bluza din material flourescent,│ │ │ ││inscripţionată cu elemente de │ │ │ ││identificare a formatiunii. │ 2 │inventar │De fiecare cadru. Se poate ││ │ │ │asigura şi confectionata din ││ │ │ │tercot, pentru vara şi iarna.│├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon - Costum de │ │ │ ││intervenţie pentru iarna, cu │ │ │ ││sepcuta │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 buc cu rezistenta ││ │ │ │la foc │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon - Costum de │ │ │ ││intervenţie pentru vara, cu │ │ │ ││sepcuta │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 buc cu rezistenta ││ │ │ │la foc │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de camuflaj de culoare │ │ │ ││alba │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta multifuncţională │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza cu maneca lungă │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza cu maneca scurta │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Tricou negru inscripţionat │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum flanelat de corp │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Trening de antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete cu caramb înalt, cu siret.│ │ │ ││pentru intervenţii │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 per. de vara şi ││ │ │ │1 per. de iarna. Se distri- ││ │ │ │buie pentru folosinţa la ││ │ │ │antrenament şi pe timpul ││ │ │ │misiunilor în teren. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Centura din chinga, cu catarama │ │ │ ││metalică │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantofi - ghete pentru │ │ │ ││antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi din piele, pentru │ │ │ ││coborâre pe coarda │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi bumbac │ 10 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi lâna │ 4 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ochelari tip schi pentru │ │ │ ││intervenţie │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cagula de mascare │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 de vara şi 1 de ││ │ │ │iarna. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Complet aparatoare articulaţii │ │ │ ││(aparatoare gamba, genunchi, │ │ │ ││cotiera) │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum judo │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Scurta imblanita cu blana │ │ │ ││naturala │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Paslari │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ranita │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Foaie de cort │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Patura │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Perna │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cearsaf │ 3 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Faţa perna │ 3 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi de box │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi pentru sac │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Sac de box din piele │ 1 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Piesa de coborâre tip 8 │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coarda coborâre ultrausoara │ 10 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cordelina asigurare │50ml │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Carabiniere cu asigurare │ 3 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Carabiniere alpinism, cu bucla │ 10 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Casca alpinism │ 10 │inventar │Rr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ham salvare, dintr-o bucata │ 2 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Blocatoare │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ham pentru alpinism │ 2 │inventar │Ptr. fiecare detasament. La ││ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi ││ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura ││ │ │ │1buc pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Troliu │ 1 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coarda statica │200 │ │ ││ │m.l. │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coarda Himalaia, diametru │2500 │ │ ││11,5 mm │m.l. │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manson protecţie coarda │ 15 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coltar de trecere │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Schi de tura │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament. ││ │ │ │La Serviciul de Intervenţii ││ │ │ │şi Acţiuni Speciale se ││ │ │ │asigura 15 perechi │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Clapari │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament. ││ │ │ │La Serviciul de Intervenţii ││ │ │ │şi Acţiuni Speciale se ││ │ │ │asigura 15 perechi │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de schi │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament La ││ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi ││ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura ││ │ │ │15 buc. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi de schi │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament La ││ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi ││ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura ││ │ │ │15 perechi │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Capison din lâna │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament La ││ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi ││ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura ││ │ │ │15 buc. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bete de schi │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament La ││ │ │ │Serviciul de Intervenţii şi ││ │ │ │Acţiuni Speciale se asigura ││ │ │ │15 perechi │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Rachete de zăpada │ 15 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson specific │ 1 │inventar │Ptr. fiecare combinezon, ││ │ │ │costum, camasa şi camasa ││ │ │ │bluza. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson textil cu însemne grad │ │ │ ││profesional │ 1 │inventar │Ptr. fiecare combinezon, ││ │ │ │costum, camasa şi camasa ││ │ │ │bluza. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Geanta transport echipament │ 1 │inventar │ Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum moto │ 1 │inventar │Numai pentru poliţiştii care ││ │ │ │au în primire şi exploatare ││ │ │ │motociclete │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│VII. Motociclisti │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Costum moto din piele cu mesada │ │ │ ││din blana naturala detaşabilă │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon matlasat din material│ │ │ ││poliesteric │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta matlasata │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon din tercot │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cizme moto, din piele │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ochelari moto │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi din piele, tip muschetar │ 1 │inventar │ │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│VIII. Pentru personalul care deserveşte navele şi barcile cu motor, ││din dotarea unităţilor │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Palarie impermeabila │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum moto din piele cu mesada │ │ │ ││din blana naturala detaşabilă │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum impermeabil cu gluga, │ │ │ ││neimblanit │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pulover cu guler înalt │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi impermeabile imblanite │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Combinezon imblanit │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│ IX. Poliţia călare │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Casca protecţie cu vizor │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pelerina pentru ploaie │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta reflectorizanta │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cizme din piele │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi tip muschetar │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pinteni │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Aparatoare pentru genunchi │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│X. Personalul care executa misiuni în teren din formaţiunile operative, ││cercetări penale, arme, instructori şi conductori câini - poliţia de ││frontiera │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Sepcuta de vara │ 1 │inventar │Numai pentru instructori şi ││ │ │ │conductori câini │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Sepcuta matlasata de iarna │ 1 │inventar │Numai pentru instructori şi ││ │ │ │conductori câini │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru iarna│ │ │ ││(scurta matlasata şi pantaloni) │ │ │ ││mozaic de culori Tip pf │ 1 │inventar │Numai pentru cei care executa││ │ │ │misiuni în teren. Scurta este││ │ │ │inscripţionată cu elemente de││ │ │ │identificare a formatiunii. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru vara │ │ │ ││(bluza şi pantaloni) mozaic de │ │ │ ││culori tip PF │ 1 │inventar │Numai pentru cei care executa││ │ │ │misiuni în teren. Bluza este ││ │ │ │inscripţionată cu elemente de││ │ │ │identificare a formatiunii. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bluza cu elemente de material │ │ │ ││fluorescent, inscripţionată cu │ │ │ ││denumirea formatiunii │ 1 │ inventar│Se poate sigura şi confec- ││ │ │ │tionata din tercot │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Tricou negru inscripţionat │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza cu maneca lungă │ 1 │ inventar│Pentru instructori şi ││ │ │ │conductori câini │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantaloni din tercot negru │ 2 │ inventar│Pentru instructori şi ││ │ │ │conductori câini. Se asigura ││ │ │ │1 pereche pentru iarna şi ││ │ │ │1 pereche pentru vara │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete negre, cu siret şi caramb │ │ │ ││înalt │ 2 │ inventar│Se distribuie pentru ││ │ │ │folosinţa numai pe timpul ││ │ │ │misiunilor în teren │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson specific formatiunilor │ 1 │ inventar│Pentru fiecare scurta, bluza ││ │ │ │şi camasa bluza │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta cu elemente │ │ │ ││reflectorizante │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│XI. Pentru formaţiunile de poliţia de frontieră din P.P.F. feroviar, P.P.F. ││rutier sil P.P.T.N. │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru iarna│ │ │ ││(scurta matlasata şi pantaloni │ │ │ ││din material poliesteric) │ 1 │ inventar│Numai pentru cei carei ││ │ │ │executa misiuni în teren. ││ │ │ │Scurta este inscripţionată ││ │ │ │cu elemente de identificare ││ │ │ │a formatiunii. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de protecţie pentru vara │ │ │ ││(bluza şi pantaloni din material│ │ │ ││poliesteric) │ 1 │ inventar│Numai pentru cei care ││ │ │ │executa misiuni în teren. ││ │ │ │Bluza este inscripţionată ││ │ │ │cu elemente de identificare ││ │ │ │a formatiunii. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bluza din material fluorescent, │ │ │ ││inscripţionată cu elemente de │ │ │ ││identificare a formatiunii │ 1 │ inventar│Se poate asigura şi ││ │ │ │confectionata din tercot │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi din panza captusite │ 1 │ inventar│ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete cu siret │ 2 │ inventar│Se asigura 1 per de vara şi ││ │ │ │1 per de iarna. Se distribuie││ │ │ │pentru folosinţa numai pe ││ │ │ │timpul misiunilor în teren │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson specific │ 1 │inventar │Pentru fiecare scurta şi ││ │ │ │bluza │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Capison din lâna │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum flanelat de corp │ 1 │ inventar│Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Suba scurta imblanita cu blana │ │ │ ││naturala │ 1 │inventar │Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cizme din pasla │ 1 │ inventar│Se asigura la efectivele care││ │ │ │executa misiuni de gardare ││ │ │ │trenuri de marfa │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤│XII. Pentru personalul care deserveşte navele şi barcile cu motor, din dotarea││unităţilor poliţiei de frontieră │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Palarie impermeabila │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum impermeabil cu gluga, │ │ │ ││neimblanit │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum impermeabil cu gluga, │ │ │ ││imblanit │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pulover cu guler în jurul │ │ │ ││gatului │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi impermeabile imblanite │ 1 │inventar │Se asigura pentru folosinţa ││ │ │ │pe timpul misiunilor │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Maleta cu guler înalt │ 2 │ 2 │Pentru echipajele navelor ce ││ │ │ │ies în Marea Neagra │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Scurta impermeabila imblanita │ │ │ ││pentru ploaie │ 1 │ 4 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cizme din piele pentru bord │ 1 │ 4 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantofi gabier │ 1 │ 2 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cizme din cauciuc │ 1 │ 3 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ochelari apărători de soare │ │ │ ││şi vant │ 1 │ 3 │Pentru 60% din echipaj │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi de cauciuc pentru │ │ │ ││electricieni │ 1 │ 3 │Pentru fiecare nava câte ││ │ │ │trei perechi │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Suspensoare │ 2 │ 2 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum salopeta pentru vara │ 2 │ 2 │Pentru personalul tehnic ││ │ │ │de pe nave │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantaloni scurti │ 1 │ 2 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cazarmament pentru cusete nave │ │ │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cearceaf (cearceaf plic) │ 4 │ 4 │Cearceafurile plic se asigura││ │ │ │numai pentru pleduri │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Faţa perna │ 3 │ 4 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Patura (pled) │ 1 │ 6 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Perna │ 1 │ 5 │ │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Saltea │ 1 │ 6 │ │├────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│XIII. Pentru efectivele detasamentelor de intervenţii şi din cadrul ││sectoarelor poliţiei de frontieră din zonele muntoase │├────────────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────────────────────────┤│Bluza din material poliesteric │ │ │ ││flourescent, inscripţionată cu │ │ │ ││elemente de identificare a │ │ │ ││formatiunii. │ 2 │ inventar│De fiecare cadru. Se poate ││ │ │ │asigura şi confectionata din ││ │ │ │tercot, pentru vara şi iarna.│├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de intervenţie pentru │ │ │ ││iarna mozaic de culori tip PF │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. ││ │ │ │Se asigura 1 buc cu ││ │ │ │rezistenta la foc │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de intervenţie pentru │ │ │ ││vara mozaic de culori tip PF │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. Se ││ │ │ │asigura 1 buc cu rezistenta ││ │ │ │la foc │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de camuflaj de culoare │ │ │ ││alba │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Vesta multifuncţională │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza maneca lungă │ │ │ ││mozaic PF │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Camasa bluza cu maneca scurta │ │ │ ││mozaic PF │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Tricou negru inscripţionat │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum flanelat de corp │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Trening de antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ghete cu caramb înalt, cu siret,│ │ │ ││pentru intervenţii │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. ││ │ │ │Se asigura 1 per. de vara şi ││ │ │ │1 per. de iarna.Se distribuie││ │ │ │pentru folosinţa la ││ │ │ │antrenament şi pe timpul ││ │ │ │misiunilor în teren. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Centura din chinga, cu catarama│ │ │ ││metalică │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Pantofi - ghete pentru │ │ │ ││antrenament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi din piele, pentru │ │ │ ││coborâre pe coarda │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi bumbac │ 6 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ciorapi lâna │ 4 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ochelari tip schi pentru │ │ │ ││intervenţie │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cagula de mascare │ 2 │inventar │Pentru fiecare cadru. ││ │ │ │Se asigura 1 de vara şi ││ │ │ │1 de iarna. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Complet aparatoare articulaţii │ │ │ ││(aparatoare gamba, genunchi, │ │ │ ││cotiera) │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum judo │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Scurta imblanita cu blana │ │ │ ││naturala │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Paslari │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ranita │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Foaie de cort │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Patura │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Perna │ 1 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cearsaf │ 3 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Faţa perna │ 3 │inventar │Pentru 50% din efectiv │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi de box │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi pentru sac │ 5 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Sac de box din piele │ 1 │inventar │Ptr. fiecare detasament │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Piesa de coborâre tip 8 │ 2 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coarda coborâre ultrausoara │ 10 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Cordelina asigurare │50ml │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Carabiniere cu asigurare │ 3 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Carabiniere alpinism, cu bucla │ 10 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Casca alpinism │ 10 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ham salvare, dintr-o bucata │ 2 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Blocatoare │ 5 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ham pentru alpinism │ 2 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Troliu │ 1 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coarda statica │200 │ │ ││ │m.l. │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coarda Himalaia, diametru │2500 │ │ ││11,5 mm │m.l. │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manson protecţie coarda │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Coltar de trecere │ 5 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Schi de tura │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Clapari │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Costum de schi │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Manusi de schi │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Capison din lâna │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Bete de schi │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Rachete de zăpada │ 15 │inventar │Ptr. fiecare sector P.P.F. ││ │ │ │din zona muntoasă │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson specific │ 1 │inventar │Ptr. fiecare combinezon, ││ │ │ │costum, camasa şi camasa ││ │ │ │bluza. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Ecuson textil cu însemne grad │ │ │ ││profesional │ 1 │inventar │Ptr. fiecare combinezon, ││ │ │ │costum, camasa şi camasa ││ │ │ │bluza. │├────────────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────────────────────────┤│Geanta transport echipament │ 1 │inventar │Pentru fiecare cadru │└────────────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────┘────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────XIV. Grupul Special de Protecţieşi Intervenţie1. Combinezon (costum) cu sepcuta buc. 1 inventar Pentru fiecareofiţer şi agent────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Combinezon (costum) de intervenţie buc. 2 inventar Pentru fiecareignifugat ofiţer şi agentcare participa laacţiuni. Se poateasigura de varasau de iarna.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3. Combinezon (costum) uni de buc. 2 inventar Pentru fiecareantrenament, cu sepcuta (palarie) ofiţer şi agent4. Combinezon (costum) de diferite buc. 2 inventar care participa laculori, de antrenament, cu sepcuta, acţiunipentru teren────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5. Combinezon (costum) pentru buc. 2 inventar Pentru fiecarelunetist, de diferite culori lunetist.Se poate asigurade vara sau deiarna.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6. Scurta pentru intervenţii buc. 1 inventar Pentru fiecareofiţer şi agentcare participa laacţiuni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────7. Ecuson specific buc. 12 inventar Pentru fiecareofiţer şi agent────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8. Cagula ignifugata buc. 2 inventar Pentru fiecareofiţer şi agentcare participa laacţiuni.Se poate asi-gura de vara saude iarna.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────9. Capison ignifugat pentru buc. 2 inventar Pentru fiecareiarna, de diferite culori ofiţer şi agent10. Vesta multifuncţională buc. 1 inventar care participa laacţiuni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Tricou de intervenţie ignifugat buc. 2 inventar Pentru fiecareofiţer şi agent12. Tricou de antrenament buc. 8 inventar care participa laacţiuni. Se poateasigura cumaneca lungăsau scurta.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────13. Trening de antrenament buc. 2 inventar14. Bocanci ignifugati, talpa per. 1 inventar Pentru fiecareantistatica, cu caramb înalt ofiţer şi agent15. Gheaţa de intervenţie per. 1 inventar care participa la16. Gheaţa (pantofi) de antrenament per. 2 inventar acţiuni17. Ciorapi ignifugati pentru per. 2 inventarintervenţie18. Ciorapi din bumbac pentruantrenament per. 8 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────19. Centura din chinga buc. 2 inventar Pentru fiecareofiţer şi agent────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────20. Manusi de antrenament per. 1 inventar21. Manusi de intervenţie ignifugate per. 2 inventar Pentru fiecare22. Manusi de coborâre per. 2 inventar ofiţer şi agentcare participa la23. Ochelari de protecţie buc. 1 inventar acţiuni24. Costum de judo 1 inventar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────25. Aparatoare de articulaţiipentru gimnastica cpl. 1 inventar26. Aparatoare de articulaţiipentru intervenţie cpl. 1 inventar27. Rucsac buc. 1 inventar28. Ranita specială pentru antrenament buc. 1 inventar Pentru fiecareofiţer şi agent29. Geanta (sac) de transport buc. 2 inventar care participa laechipament acţiuni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────30. Costum de camuflaj de diferite buc. 2 inventar Pentru fiecareculori lunetist────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────31. Costum flanelat de corp buc. 2 inventar Pentru fiecareofiţer şi agentcare participa laacţiuni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────32. Costum moto din piele buc. 1 inventar Pentru fiecareofiţer şi agentcare are în pri-mire motocicleta.Se poate asigurade vara saude iarna.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────33. Casca de motociclist buc. 2 inventar Pentru fiecaremotocicleta────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────34. Schiuri cu bete cpl. 1 inventar35. Clapari per. 1 inventar36. Costum de schi buc. 1 inventar37. Caciula de schi (capison) buc. 1 inventar Pentru fiecare38. Manusi de schi per. 1 inventar ofiţer şi agent39. Rachete de zăpada per. 1 inventar care participa laacţiuni40. Dispozitiv de coborâre tip "8" buc. 2 inventar41. Dispozitiv de coborâre cu blocator buc. 5 inventar42. Coarda de coborâre ml. 50 inventar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────43. Cordelina de asigurare ml. 200 inventar Pentru fiecaregrupa44. Coarda de coborâre ml. 200 inventar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────45. Carabiniera cu asigurare buc. 3 inventar Pentru fiecare46. Casca pentru alpinism buc. 1 inventar ofiţer şi agentcare participa laacţiuni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────47. Carabiniere pentru alpinism buc. 10 inventar Pentru fiecaregrup48. Ham de salvare buc. 2 inventar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────49. Ham pentru alpinism buc. 1 inventar Pentru fiecareofiţer şi agentcare participa laacţiuni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────50. Troliu buc. 2 inventar51. Funie octogonala ml. 200 inventar Pentru fiecaregrup52. Coltar de trecere buc. 6 inventar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────53. Manson de protecţie coarda buc. 4 inventar Pentru fiecare54. Demultiplicator forte buc. 2 inventar ofiţer şi agentcare participa laacţiuni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────55. Scara pentru alpinism buc. 1 inventar56. Dispozitiv de urcare buc. 2 inventar Pentru fiecaregrupa57. Ham de debarcare elicopter buc. 1 inventar58. Placa multicarabiniera buc. 2 inventar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────59. Dispozitiv antisoc pentru buc. 1 inventar Pentru fiecarerapel automat ofiţer şi agentcare participa laacţiuni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────60. Dispozitiv cu role pentru buc. 2 inventar Pentru fiecareprotecţie coarda grupa61. Tandem de coborâre funicular buc. 2 inventar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────62. Sac portcoarda buc. 1 inventar Pentru fiecareofiţer şi agentcare participa laacţiuni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────63. Sac portcoarda pentru picior buc. 1 inventar Pentru fiecareofiţer şi agentcare participa laacţiuni────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────64. Saltea pneumatica buc. 1 inventar65. Sac de dormit buc. 1 inventar66. Patura (pled) buc. 2 1067. Perna buc. 1 5 Pentru fiecare68. Saltea buc. 1 10 ofiţer şi agent69. Cearsaf buc. 4 470. Faţa de perna buc. 4 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Pct. XIV din Norma nr. 9 a anexei 2 a fost introdus de pct. 9 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 697 din 12 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 16 iulie 2003.------------Pct. I din Norma nr. 9 din anexa 2 a fost înlocuită cu pct. I din Norma nr. 9 din anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 171 din 3 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006, conform pct. 6 al articolului unic din acelaşi act normativ.  +  Anexa 3LEGITIMAŢIA DE SERVICIU ŞI INSIGNELE POLITISTILOR  +  Articolul 1Legitimaţia de serviciu a politistilor este documentul oficial care atesta calitatea de poliţist în activitate şi va fi folosită în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 2Legitimaţia de serviciu a politistilor este confectionata în sistem duplex (faţa-verso) printr-o singura trecere pe sistemul DOCUPRINT HC 350, filigranata, cu următorul conţinut:- Faţa: în partea de sus, central, rândul întâi - "România", rândul al doilea - "MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR" şi rândul al treilea, pentru structurile respective, titulatura: "POLIŢIA ROMÂNĂ" ori "POLIŢIA DE FRONTIERA ROMÂNĂ", după caz; coltul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în partea de jos stânga se vor scrie: gradul profesional, numele, prenumele tatălui şi prenumele titularului, iar în partea de jos dreapta, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, color.- Verso: în partea de sus, central, rândul întâi - unitatea din care face parte titularul; rândul al doilea - data emiterii legitimaţiei; în centru - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor, încadrată stânga-dreapta de seria (3 litere), respectiv numărul (maximum 5 cifre) legitimaţiei. Sub numărul legitimaţiei se aplică semnătura scanata a şefului Oficiului Naţional pentru Refugiati, a rectorului Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza", a inspectorilor generali sau a directorilor generali competenţi, după caz; în partea de jos, sub sigla, se consemnează: valabilitatea legitimaţiei, codul numeric personal al titularului şi treptele ce conţin gradul de acces în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat pentru titularul legitimaţiei.  +  Articolul 3Modelele legitimaţiei de serviciu, precum şi cromatica specifică a acestora sunt cele prezentate în figurile 1-6, după cum urmează: pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române - fig. 1; pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei de Frontiera Române - fig. 2; pentru poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei - fig. 3; pentru poliţiştii din cadrul Oficiului Naţional pentru Refugiati - fig. 4; pentru poliţiştii din cadrul Academiei de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" - fig. 5; pentru poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna - fig. 6.  +  Articolul 4 (1) Insigna de poliţist este însemnul oficial care atesta, alături de legitimaţia de serviciu prevăzută la art. 1, calitatea de poliţist în activitate. (2) Insigna de poliţist se eliberează numai pentru poliţiştii din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontiera Române, Direcţiei pentru Străini şi Probleme de Migrari din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna.  +  Articolul 5 (1) Insigna de poliţist are forma unui scut cu o placuta dreptunghiulară în partea inferioară, în exterior, şi este confectionata din tombac, protejata la exterior de un strat de lac incolor aplicat la cald. (2) Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamela metalică, pe articolele de îmbrăcăminte, pe centura sau în suportul din piele aferent în care se poate introduce şi legitimaţia de serviciu.  +  Articolul 6 (1) Fatada insignei conţine elemente de identificare comune şi elemente specifice unora dintre structurile din care fac parte poliţiştii respectivi. (2) Elementele de identificare comune sunt următoarele:● în partea de sus se afla drapelul tricolor, iar pe culoarea galbena a acestuia este înscris "ROMÂNIA";● în partea din mijloc este prevăzută sigla Poliţiei Române, a Poliţiei de Frontiera Române sau a Direcţiei pentru Străini şi Probleme de Migrari din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, după caz;● în partea de jos, pe placuta dreptunghiulară sunt înscrise seria formată din 1-3 litere, ce reprezintă identificarea alfabetică a unităţii din care face parte titularul, şi numărul insignei format din cel mult 5 cifre, care reprezintă identificarea numerică a politistului. (3) Elementele de identificare specifice pentru insignele politistilor din cadrul Poliţiei Române şi Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Interna sunt evidenţiate în modelul din fig. 7, cele pentru insignele politistilor din cadrul Poliţiei de Frontiera Române sunt evidenţiate în modelul din fig. 8, iar cele pentru insignele politistilor din cadrul Direcţiei pentru Străini şi Probleme de Migrari din cadrul Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei sunt evidenţiate în modelul din fig. 9. (4) Figurile 1-9*) fac parte integrantă din prezenta anexa.  +  Articolul 7Eliberarea legitimatiilor de serviciu sau a insignelor de poliţist pentru alte structuri decât cele precizate expres în prevederile acestei anexe se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.NOTĂ: ---------------------------FIGURA 1 - legitimatiile - POLIŢIA ROMÂNĂ (acces general) şi POLIŢIA ROMÂNĂ (acces limitat) - se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, la pagina 5. (a se vedea imaginea asociata)FIGURA 2 - legitimatiile - POLIŢIA DE FRONTIERA ROMÂNĂ (acces general) şi POLIŢIA DE FRONTIERA ROMÂNĂ (acces limitat) - se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, la pagina 6. (a se vedea imaginea asociata)FIGURA 3 - legitimatiile - DIRECŢIA GENERALĂ DE EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI (acces general) şi DIRECŢIA GENERALĂ DE EVIDENTA INFORMATIZATA A PERSOANEI (acces limitat) - se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, la pagina 7. (a se vedea imaginea asociata)FIGURA 4 - legitimatiile - OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIATI (acces general) şi OFICIUL NAŢIONAL PENTRU REFUGIATI (acces limitat) - se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, la pagina 8. (a se vedea imaginea asociata)FIGURA 5 - legitimatiile - ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" (acces general) şi ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" (acces limitat) - se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, la pagina 9. (a se vedea imaginea asociata)FIGURA 6 - legitimatiile - DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNA (acces general) şi DIRECŢIA GENERALĂ DE INFORMAŢII ŞI PROTECŢIE INTERNA (acces limitat) - se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, la pagina 10. (a se vedea imaginea asociata)FIGURA 7 - insigna - POLIŢIE - se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, la pagina 11. (a se vedea imaginea asociata)FIGURA 8 - insigna - POLIŢIE DE FRONTIERA - se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, la pagina 11. (a se vedea imaginea asociata)FIGURA 9 - insigna - DIRECŢIA PENTRU STRĂINI ŞI PROBLEME DE MIGRARI - se găseşte în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, la pagina 11. (a se vedea imaginea asociata)-------------Anexa 3 a fost introdusă de HOTĂRÂREA nr. 1.069 din 11 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 15 octombrie 2003.  +  Anexa 3ALEGITIMATIILE DE SERVICIUpentru efectivele din aparatul central al MinisteruluiAdministraţiei şi Internelor şi structurile subordonate acestuia  +  Articolul 1 (1) Legitimaţia de serviciu a politistilor din aparatul central şi structurile subordonate acestuia este documentul oficial care atesta statutul de funcţionar public în activitate, cu statut special, instituit prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului. (2) Legitimaţia de serviciu este folosită exclusiv în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  +  Articolul 2Legitimaţia pentru personalul din unităţile aparatului central este confectionata în sistem duplex (faţa-verso), cu următorul conţinut:I. Pe faţa legitimaţiei: a) în partea de sus central, rândul întâi - ROMÂNIA, rândul al doilea - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR; b) rândul al treilea, aliniat la stânga - LEGITIMATIE, rândul al patrulea, cu majuscule de culoare roşie - APARAT CENTRAL; c) coltul din stânga sus este barat cu tricolorul României; d) în coltul din dreapta sus - stema României; e) în coltul din dreapta jos - fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ţinuta de reprezentare); f) în coltul din stânga jos se înscriu unele sub altele următoarele date: 1. gradul profesional al titularului;2. numele titularului şi prenumele tatălui acestuia;3. prenumele titularului.II. Pe versoul legitimaţiei: a) în partea de sus, central, pe rândul întâi - unitatea, pe rândul al doilea - ziua, luna şi anul emiterii legitimaţiei; b) aliniat la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele - seria (formată din 3 litere) şi numărul legitimaţiei (format din 4 cifre), menţiunea - VALABILĂ PANA LA, sub care se centreaza data valabilităţii formată din zi, luna, an; c) aliniat la dreapta - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, pe rândul următor, centrat - semnătura scanata aparţinând ministrului de interne; d) în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor; e) central, pe rândul al treilea, sub sigla, cu majuscule de culoare roşie - ACCES GENERAL (pentru ofiţeri), respectiv caseta cu nivelul de acces (pentru agenţi), iar pe rândul patru - codul numeric personal al titularului legitimaţiei.  +  Articolul 3Legitimaţia pentru personalul din structurile subordonate unităţilor aparatului central este confectionata în sistem duplex (faţa-verso), cu următorul conţinut:I. Pe faţa legitimaţiei: a) în partea de sus, central, rândul întâi - ROMÂNIA, rândul al doilea - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR; b) rândul al treilea, aliniat la stânga - LEGITIMATIE; c) coltul din stânga sus este barat cu tricolorul României; d) în coltul din dreapta sus - stema României; e) în coltul din dreapta jos - fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ţinuta de reprezentare); f) în coltul din stânga jos se înscriu unele sub altele următoarele date: 1. gradul profesional al titularului;2. numele titularului şi prenumele tatălui acestuia;3. prenumele titularului.II. Pe versoul legitimaţiei: a) în partea de sus central, pe rândul întâi - denumirea structurii, pe rândul al doilea - ziua, luna şi anul emiterii legitimaţiei; b) aliniat la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele - seria (formată din 3 litere) şi numărul legitimaţiei (format din 4 cifre), menţiunea - VALABILĂ PANA LA, sub care se centreaza data valabilităţii formată din zi, luna, an; c) aliniat la dreapta - MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR, pe rândul următor, centrat - semnătura scanata aparţinând ministrului de interne; d) în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor, pe rândul următor - caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal.  +  Articolul 4 (1) Modelul legitimatiilor de serviciu şi cromatica specifică fiecăreia sunt prezentate în figurile 1 şi 2 din prezenta anexa. (2) Figurile 1*) şi 2*) fac parte integrantă din prezenta anexa.  +  Articolul 5Eliberarea legitimatiilor de serviciu pentru alte structuri decât cele precizate în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 179/2002 privind demilitarizarea unităţilor aparatului central al Ministerului de Interne şi a structurilor subordonate acestuia se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.NOTĂ: ---------------------------FIGURA 1 - legitimatiile - APARAT CENTRAL (acces general) şi APARAT CENTRAL (acces limitat) - se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, la pagina 13. (a se vedea imaginea asociata)FIGURA 2 - legitimatiile - APARAT CENTRAL - unităţi subordonate - (acces limitat) şi APARAT CENTRAL - unităţi subordonate - (acces general) - se găsesc în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003, la pagina 13. (a se vedea imaginea asociata)-------------Anexa 3A a fost introdusă de HOTĂRÂREA nr. 1.069 din 11 septembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 15 octombrie 2003.───────────────────