HOTĂRÂRE nr. 652 din 27 mai 2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției**)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009  Notă
  Articolul 47 din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024, prevede:Articolul 47La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția anexei nr. 1, care se abrogă la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 21 alin. (6).
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul IAbrogat. (la 05-06-2024, Capitolul I a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 1Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 1 , Capitolul I a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 2 , Capitolul I a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 3 , Capitolul I a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Capitolul IIAbrogat. (la 05-06-2024, Capitolul II a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 4 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 5 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 6Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 6 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 7 , Capitolul II a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Capitolul IIIAbrogat. (la 05-06-2024, Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Secţiunea 1Abrogată. (la 05-06-2024, Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogată de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 8 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 9 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 11 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 12 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 13 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 14 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 14^1Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 14^1 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 05-06-2024, Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogată de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 16Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 16 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 17 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 18 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 19 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 20Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 20 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 21Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 21 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Capitolul IVAbrogat. (la 05-06-2024, Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Secţiunea 1Abrogată. (la 05-06-2024, Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogată de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 22 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 23 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 24 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 24^1Abrogat. (la 22-09-2010, Art. 24^1 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 935 din 1 septembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 22 septembrie 2010. )  +  Articolul 25Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 25 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 26 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 27Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 27 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 27^1Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 27^1 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 27^2Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 27^2 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 27^3Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 27^3 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 27^4Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 27^4 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 28Abrogat. (la 08-08-2013, Art. 28 a fost abrogat de pct. 4 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 574 din 30 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 501 din 8 august 2013. )  +  Articolul 28^1Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 28^1 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 29 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 30Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 30 , Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 05-06-2024, Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogată de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 31Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 31 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 32Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 32 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 33Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 33 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 34Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 34 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 35Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 35 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 36Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 36 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 36^1Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 36^1 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 36^2Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 36^2 , Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 36^3Abrogat. (la 15-06-2020, Articolul 36^3 din Sectiunea a 2-a , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 466 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 15 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 3-aAbrogată. (la 05-06-2024, Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogată de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 37Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 37 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 38Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 38 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 39Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 39 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 40Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 40 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 41Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 41 , Sectiunea a 3-a , Capitolul IV a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Capitolul VAbrogat. (la 05-06-2024, Capitolul V a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 42Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 42 , Capitolul V a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 43Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 43 , Capitolul V a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 44Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 44 , Capitolul V a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Articolul 45Abrogat. (la 05-06-2024, Articolul 45 , Capitolul V a fost abrogat de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției
  și libertăților cetățenești,
  Cătălin Marian Predoiu
  p. Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Mariana Nedelcu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 27 mai 2009.Nr. 652.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Justiției
  ^1) Anexa este reprodusă în facsimil. (la 27-07-2023, Anexa nr. 1 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 578 din 13 iulie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 27 iulie 2023 )
  Notă
  Articolul 47 din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024, prevede:Articolul 47La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția anexei nr. 1, care se abrogă la data emiterii ordinului ministrului prevăzut la art. 21 alin. (6).
   +  Anexa nr. 2Abrogată. (la 05-06-2024, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )  +  Anexa nr. 3Abrogată. (la 05-06-2024, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Articolul 47 , Capitolul V din HOTĂRÂREA nr. 592 din 30 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 5 iunie 2024 )