ORDIN nr. 45 din 6 aprilie 2005 (*actualizat*)privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare(actualizat până la data de 9 martie 2006*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 20 aprilie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 9 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006.În temeiul prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 308/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare nr. 31.396 din 28 martie 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă tarifele pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, prevăzute în anexele nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) În cazul suspiciunii bolilor transmisibile ale animalelor şi a celor transmisibile de la animale la om, cum sunt: febra aftoasă, stomatita veziculoasă, boala veziculoasă a porcului, pesta bovină, pesta micilor rumegătoare, pleuropneumonia contagioasă bovină, dermatoza nodulară virotică, febra Văii de Rift, bluetongue, variola ovină şi caprină, pesta africană a calului, pesta porcină africană, pesta porcină clasică, pesta aviară, boala de Newcastle, rabia, antraxul, listerioza, toxoplasmoza, examenele de laborator sunt gratuite pentru persoanele fizice care se prezintă direct la institutele veterinare şi laboratoarele de stat din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti. (2) În funcţie de situaţia epidemiologică din ţară, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate modifica lista bolilor pentru care nu se percep tarife la analizele şi examenele de laborator, în cazul suspiciunii acestora.  +  Articolul 3Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, decelarea trichinei în carnea provenită de la speciile prevăzute la secţiunea a VIII-a lit. A pct. 1 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 149/2004 este acţiune sanitară veterinară publică de interes naţional, care se efectuează în condiţiile stabilite de legislaţia naţională sanitară veterinară în vigoare.  +  Articolul 4Examenul pentru decelarea trichinei se efectuează în cadrul institutelor naţionale de referinţă, în laboratoarele sanitare veterinare din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, în circumscripţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în circumscripţiile veterinare de asistenţă concesionată, în spaţiile special amenajate şi dotate pentru decelarea trichinei, din unităţile de tăiere a porcinelor şi/sau a cabalinelor ori din unităţile de depozitare şi prelucrare a vânatului sălbatic.  +  Articolul 5Tarifele care se percep pentru efectuarea examenului pentru decelarea trichinei sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 pct. 262, 263 şi 264 şi în anexa nr. 2 pct. 157, 158 şi 158 bis la prezentul ordin.  +  Articolul 6Contravaloarea examenului pentru decelarea trichinei, efectuat în cadrul instituţiilor prevăzute la art. 4, este suportată de către beneficiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 februarie 2006.---------Art. 7 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 februarie 2006.---------Art. 8 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 15 din 27 ianuarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 februarie 2006.  +  Articolul 9Tarifele prevăzute în prezentul ordin se actualizează periodic de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 10Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele centrale de specialitate şi direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 11La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 94/2004 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.263 din 28 decembrie 2004.  +  Articolul 12Tarifele pentru efectuarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră prevăzute pentru export în Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 259/2002 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 26 august 2002, modificat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 1.009/2003, se modifică prin tarifele prevăzute în anexa nr. 4 lit. A la prezentul ordin.  +  Articolul 13Prezentul ordin va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Răzvan ŢîruBucureşti, 6 aprilie 2005.Nr. 45.  +  Anexa 1A. TARIFE PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR ŞI EXAMENELOR DE LABORATOR INDOMENIUL SĂNĂTĂŢII ANIMALELOR────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. DENUMIREA ANALIZEI, EXAMENULUI, OPERAŢIUNII TARIFcrt. (lei/analiza                                                                      /examen/                                                                     operaţiune)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Examen anatomopatologic la: - animale mici, peşti 188100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. - animale mijlocii 339500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. - animle mari 422500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. - set de organe - animale mijlocii 220900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. - set de organe - animale mari 323800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Biopsie 496600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Examen clinic şi anatomopatologic pt. albine şi viermi de mătase 74800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Examen bacterioscopic 96300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Examen bacterioscopic special 302800──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Examen bacteriologic pe cadavru 833300──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. - examen patogenitate culturi microbiene 96800──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. - antibiograma 147600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. - examen biochimic culturi microbiene 172900──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Examen bacteriologic pe proba unica 388900──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. - examen patogenitate culturi microbiene 96800──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. - antibiograma 147600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. - examen biochimic culturi microbiene 228400──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Examen bacteriologic albine şi viermi de mătase 454000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. - examen biochimic culturi microbiene 261100──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. - antibiograma 147600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21. Examen bacteriologic peste 505700──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22. - examen biochimic culturi microbiene 261100──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23. - antibiograma 147600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24. Identificare: - Yersinia ruckeri prin latex aglutinare 201300──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25 - Aeromonas salmonicida prin latex aglutinare 156300──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26. - Vibrio salmonicida prin latex aglutinare 156300──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27. - E.coli/100 g moluşte bivalve 974100──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28. - şi caracterizare Salmonella/25 g moluşte bivalve 1715800──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29. - Salmonella prin testul latex aglutinare 159800──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30. - Samonella prin Api 20E 202200──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31. - agenţi patogeni moluşte bivalve 850700──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32. Examen toxicologic al culturilor microbiene 227000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33. Monitorizarea sensibilităţii la substanţe antiinfectioase 400000     a tulpinilor bacteriene──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34. Examen citopatologic: - metoda Sellers 330000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35. - metoda Armstrong 260200──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36. - metoda Pappenheim 427000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 37. - metoda - Ziehl-Nielsen modificata 443300──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 38. - metoda Papanicolau 451600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 39. - metoda hematoxilina-eozina (H - E) 399200──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 40. - metoda albastru - toluidina 409900──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 41. - metoda negru Sudan B 428700──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 42. - metoda violet de gentiana 352400──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 43. Examen histopatologic prin: - metoda H - E 379000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 44. - metoda Masson modificata 479400──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 45. - metoda Ziehl - Nielsen modificata 626200──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 46. - metoda Mann 597100──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 47. - metoda Lentz 570400──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 48. - metoda Levaditti 762000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 49. - metoda Pappenhein 534800──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 50. - metoda Romanowsky - Giemsa modificata 503500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 51. - metoda Gomori 635700──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 52. - metoda Van Gieson 643200──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 53. - metoda Brachet 619000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 54. - metoda Albastru Alcian 412100──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 55. - metoda Albastru Alcian - PAS 818600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 56. - metoda Perls 579700──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 57. - metoda negru de Sudan B 730700──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 58. - metoda Okamoto 582200──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 59. - metoda Von Kossa 775600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 60. - metoda Pasini 515900──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 61. - metoda Bensley 535300──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 62. - metoda Cowdry 591400──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 63. - metoda De Robert - Hausser 437400──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 64. - metoda Langhans 496500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 65. - metoda Lillie-Pasternack 487300──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 66. - metoda Paschinger 540100──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 67. - metoda Roşu de Congo 522500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 68. - metoda Schmorl 507900──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 69. - metoda Schultze - Schmidt 485700──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 70. - metoda Gramm - Weigert 535300──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 71. - metoda Nicolau-Kopciowska 491600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 72. - metoda Tanzer 482100──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 73. - metoda Twort-Ollett 431000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 74. - metoda violet de gentiana 477400──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 75. - metoda Ziehler 494800──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 76. - metoda albastru de toluidina 1710300──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 77. - metoda prin IF 611200──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 78. Test rapid ELISA pentru diagnosticul EST 2072600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 79. Test rapid Western blot pentru diagnosticul EST 2072600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 80. Test rapid prin chemiluminiscenta pentru diagnosticul EST 2006000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 81. Metoda imunohistochimica pentru diagnosticul de confirmare a EST 2006000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 82. Metoda Western Blot pentru diagnosticul de confirmare ESt 2106000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 83. Examen histopatologic la albine şi viermi de mătase 466500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 84. Determinarea numărului de: - eritrocite (metoda clasica) 90900──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 85. - leucocite (metoda clasica) 58100──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 86. - trombocite (metoda clasica) 58100──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 87. Determinarea: - hemoglobinei (metoda colorimetrica) 30400──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 88. - hematocritului (microhematocritul) 17900──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 89. Calculi indici eritrocitari derivaţi (VEM, HEM, CHEM) 40300──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 90. Hemoleucograma - Coulter-Counter AcT5Diff CP 158600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 91. Formula leucocitara 127600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 92. Examen citomorfologic pe frotiu de sânge periferic 127600──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 93. Colorare frotiu - metoda panoptica May Grunwald-Giemsa 40800──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 94. Medulograma, adenograma 241400──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 95. Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor - VSH(metoda 46700     Westergreen)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 96. Leucocitoconcentratul 241400──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 97. Determinarea timpului de coagulare -timp de sangerare 43200──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 98. Determinarea timpului de: - tromboplastina tisulara - timp Quick 114900──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 99. - recalcificare - timp Howell 62100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────100. Determinarea: - retractiei cheagului 22400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────101. - fibrinogenului prin coagulare cu trombina                     (metoda cantitativa) 52800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────102. - numărului de reticulocite 119200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────103. - sideroblastilor şi siderocitelor 121200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────104. Evidenţierea corpusculilor Heinz 121200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────105. Determinarea rezistentei globulare 82000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────106. Fosfataza alcalina leucocitara - FAL 119200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────107. Glicogenul leucocitar 114200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────108. Reacţia peroxidazelor 121200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────109. Proteina C reactiva - PCR 102000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────110. Dozarea: - proteinei serice 38600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────111. - albuminei serice 17900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────112. - glicemiei serice 63200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────113. - colesterolului seric 42900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────114. - beta - carotenului seric 26000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────115. - ureei serice 45700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────116. - GOT seric 45700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────117. - GPT seric 44500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────118. - vitaminei E 44500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────119. - vitaminei C 44500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────120. - acidului lactic 45700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────121. - acidului piruvic 45700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────122. - GGT 45700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────123. - colinesterazei 44500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────124. - CPK 45700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────125. - amilazei serice 45700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────126. - lipidelor serice 46300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────127. - Se seric 59400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────128. Sumar urina 68800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────129. Identificare corpi cetonici 50300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────130. Dozarea: - corpilor cetonici 140900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────131. - fosfatazei alcaline 49700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────132. - bilirubinei totale 49700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────133. - sodiului şi potasiului 80100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────134. - microelementelor serice 72600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────135. - calciului seric 43400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────136. - fosforului seric 46400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────137. - creatininei serice 46400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────138. - acidului uric 46400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────139. - magneziului seric 46400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────140. - clorului seric 43400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────141. - vitaminei A 80100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────142. - fibrinogenului 46400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────143. - rezervei alcaline 43400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────144. - trigliceridelor serice 47000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────145. Electroforeza proteinelor 141800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────146. ELISA - determinarea cantitativa a estradioului 358600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────147. Examenul mobilităţii spermatozoizilor 80600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────148. Determinarea concentraţiei spermatozoizilor 101400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────149. Examenul morfologic al spermatozoizilor 98300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────150. ELISA - determinarea cantitativa a progesteronului 358600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────151. Determinarea infecţiei tuberculoase şi paratuberculoase prin: 86500               - teste de tuberculinare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────152. - teste de imunostimulare limfocitara (TISL) 309700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────153. Depistarea infecţiei tuberculoase prin test El As - glFN 701800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────154. Imunodifuzia în gel de agar (AGID) pentru: - paratuberculoza 70200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────155. - Maedi - Visna - CAE 72200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────156. Test ELISA indirect pentru detecţia de anticorpi serici 133900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────157. Test ELISA bloking pentru detecţie de anticorpi serici 133900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────158. Testul de inhibarea hemaglutinarii pentru detecţia anticorpilor 63100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────159. Testul de imunoflorescenţă indirecta (IF) cu antigen IgG de: 83900     bou, cal, oaie, capra────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────160. Test de imunofluorescenta directa pentru detecţia de antigen 43200     viral pe frotiuri din secreţii, etc.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────161. Testul de seroneutralizare pe culturi celulare 626900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────162. Testul IHA pentru detecţia anticorpilor în influenţa ecvina 65700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────163. Microtestul IHA pentru: - boala de Newcastle 46000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────164. - sindromul căderii ouatului 47300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────165. Testul de imunodifuzie (ID) în gel de agar pentru BIA 15200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────166. Imunodifuzia în gel de agar pentru influenţa aviara - 112600     (cu reagenti din import)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────167. Indexul patogenitatii: - intracerebrale (IPIC) 89500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────168. - intravenoase (IPIV) 330700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────169. Examinarea: - limfocitelor (prin separare) 621300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────170. - monocitelor (prin separare) 621300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────171. Testul de rozetare 621300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────172. Identificarea: - limfocitelor B 948800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────173. - limfocitelor T 779800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────174. Test PCR - Light Cycler (PCR în timp real) pentru: - PPC 1920300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────175. - PRRS 1920300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────176. - Aujeszky 1920300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────177. Test PCR (clasic) pentru: - PPC 1536700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────178. - Bluetongue 1536700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────179. - Maedi Visna, CAEV 1536700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────180. - Avian Mycoplasmas 1366400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────181. - Actinobacillus pleuropneumoniae 1366400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────182. - Mycobacterium paratuberculosis 1366400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────183. - BVD 1536700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────184. Imunoflorescenţă: - directa (pe frotiuri directe) 41400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────185. - indirecta (pe frotiuri directe) 39200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────186. - indirecta cu semnal amplificat 43800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────187. Serologie virala prin imunoflorescenţă indirecta:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                 - pe suport Ag IDSA 129500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────188. - pe suport Ag import 195600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────189. Serologie virala prin imunoflorescenţă indirecta cu     semnal amplificat: 143200                 - pe suport Ag IDSA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────190. - pe suport Ag import 231000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────191. Serologie virala prin test imunocitoenzimatic: 119200                 - pe suport Ag IDSA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────192. - pe suport Ag import 196500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────193. Serologie virala prin test imunocitoenzimatic cu semnal     amplificat: 143200                - pe suport Ag IDSA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────194. - pe suport Ag import 243300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────195. Serologie virala prin test imunocitoenzimatic - ELISA indirect cu: 178400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              - reagenti parţial preparaţi de IDSA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────196. - reagenti indigeni sau de import 193100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────197. Test imunocromatografic pentru trichineloza 100200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────198. Test imunocitoenzimatic cu semnal amplificat 239400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────199. Test de imunoperoxidaza pentru identificarea antigenului 158500     sau izolatelor de pestivirusuri────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────200. Imunodiagnostic prin: - ELISA 145800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────201. - blocking ELISA 169100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────202. - blocking ELISA cu semnal amplificat 185000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────203. - ELISA în faza lichida 219200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────204. Reacţia de inhibare a hemaglutinarii (IHA) 304900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────205. Testul de imunodifuzie (ID), inclusiv albine 127400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────206. Izolare de virus pe culturi celulare 473700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────207. Izolare de virus pe oua embrionate 564700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────208. Diagnostic virusologie pentru rabie 698100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────209. Izolare de virus pe culturi celulare la peşti 623200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────210. Elisa din omogenat de organe pentru: - SHV 715800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────211. - NPI 715800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────212 - VPC 715800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────213. Identificare virusuri de la peşti prin imunoflorescenţă 1213100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────214. RSAR pentru: - tifopuluroza 30700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────215. - micoplasmoza 32000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────216. - bruceloza (Roz Bengal) 32000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────217. - B melitensis 32000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────218. - F tularensis 36500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────219. - bruceloza canina (Brucerocan) 70800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────220. Examen prin RMA în leptospiroza 130200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────221. Idem - seroaglutinare - lenta (RSAL) 71600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────222. RSAL pentru: - tifopuluroza 70300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────223. - în micoplasmoza 71600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────224. - în bruceloza 69600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────225. Testul de contraimunoelectroforeza 111500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────226. Testul inelar pentru lapte (TIL) 56500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────227. Reacţia de fixare a complementului, tehnica Wasserman (RFC) 146600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────228. RFC pentru: - febra Q 149900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────229. - chlamidioza 187300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────230. - bruceloza 145800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────231. - paratuberculoza 152300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────232. - morva 148000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────233. - durina 165300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────234. Reacţia de fixare a complementului (microtehnica) pentru 151100     Pleuropneumonia contagioasa bovina────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────235. Reacţia de fixare a complementului (microtehnica) pentru: - morva 148800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────236. - durina 159800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────237. - bruceloza - aglutinare în tub (SAT) 116400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────238. Test imunoenzimatic (ELISA) pentru M.R.A. 172200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────239. ELISA pentru: - trichineloza 214100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────240. - toxoplasmoza 236800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────241. - paratuberculoza 132800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────242. Diagnostic poliedrie la viermi de mătase prin metoda: - Pohil 62300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────243. - Svetov 91200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────244. Examen parazitologic: 87400     - Sânge prin metoda: - picaturi strivite între lama şi lamela────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────245. - metoda M.G.G. 201000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────246. - Materii fecale prin metoda: - preparatului cu soluţie de Lugol 68300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────247. - metoda Ziehl Nielsen modificata 217200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────248. - Ficat prin metoda - preparatului direct între lama şi lamela 71800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────249. - Pulmon, secreţii nazale prin metoda: - May Grumwald Giemsa 199700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────250. - Toluidina blau 214700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────251. - Sol - metoda prin centrifugare 64900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────252. Examen parazitologic al: - bilei 51500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────253. - urinei 51500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────254. - pielii şi fanerelor 51500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────255. - apei 48700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────256. - furajelor sau aşternutului 91800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────257. Examen parazitologic: - pe amprenta de organ ţesut (frotiu) MGG 171700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────258. - din matrix organe 91800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────259. - pentru trichomonoza bovina: - direct 84700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────260. - cultural 74100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────261. - coproparazitologic (ovoscopic                             şi larvoscopic) 141100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────262. Examen trichineloscopic direct 70000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────263. Examen trichineloscopic prin digestie artificiala pe proba unica 135400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────264. Examen trichineloscopic prin digestie artificiala pe probe     colective 451000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────265. Identificarea genului şi speciei paraziţilor 219000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────266. Determinarea incarcaturii parazitare pe gram de proba 219000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────267. Cultivare larve 410400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────268. Examen parazitologic complex, la peste 233500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────269. Examen parazitologic pentru: - Acarapis woody 101400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────270. - Nosema spp 79200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────271. - Varroa J sau Braula C 77400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────272. Examen serologic pentru LEB (screening) 146900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────273. Examen pe faguri cu puiet de albine 151900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────274. Determinarea pH-ului: - cu hârtie indicatoare 24800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────275. - prin metoda potentiometrica 141000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────276. Determinarea clorurii de sodiu 168700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────277. Determinarea clorurii de sodiu prin metoda Mohr 118000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────278. Determinarea metalelor grele: - prin spectrofotometrie de 533000     absorbţie atomica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────279. - prin metoda colorimetrica 225000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────280. Citire probe prelucrate la spectrofotometru de absorbţie 74100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────281. Determinarea azotaţilor sau a azotitilor 212300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────282. Dozarea azotaţilor prin metoda: - cu coloana de cadmiu 161000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────283. - amoniacului 193600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────284. Identificarea coccidiostaticelor 83100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────285. Dozarea: - monenzinului 391000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────286. - salinomicinului 428000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────287. - furazolidonei 230900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────288. - amprolului 121000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────289. Identificarea: - fosfurilor metalice 97400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────290. - acid cianhidric 146000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────291. - cianurilor din apa 166900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────292. - ANTU (alfa-naftiltioureei) 213900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────293. Dozarea fosfatilor 163800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────294. Identificarea: - fosforului prin metoda cu molibdat de amoniu 60700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────295. - alcoolului etilic 59900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────296. - alcaloizilor 148100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────297. Determinarea: - arsenului 582100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────298. - ureei 258000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────299. Reacţia Kreiss 186000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────300. Dozarea: - alcoolului metilic 335600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────301. - methemoglobinei 129300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────302. - hidrogenului sulfurat 187100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────303. - substanţelor oxidabile 229400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────304. - fluorului 361700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────305. - oxigenului dizolvat 165700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────306. - fenolilor 240200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────307. Dozarea: - sodiului şi potasiului din alte probe (decât sânge) 217500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────308. - indicelui ureazic 301600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────309. - radioactivităţii 381300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────310. Identificarea: - pesticidelor organoclorurate prin CSS 466800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────311. - pesticidelor organofosforice prin CSS 473800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────312. - erbicide triazine prin CSS 348800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────313. - erbicide de tip 2,4 D prin CSS 341900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────314. - pesticidelor organomercurice prin CSS 344000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────315. - furadanului prin CSS 334900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────316. - warfarinei prin CSS 336600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────317. Determinarea fenolilor din apa cu ajutorul kit-ului 178000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────318. Determinarea detergenţilor din apa cu ajutorul kit-ului 234000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────319. Determinarea cianurilor din apa cu ajutorul kit-ului 104500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────320. Determinarea hidrogenului sulfurat şi a sulfurilor din apa 84000     cu ajutorul kit-ului────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────321. Analiza apei cu ajutorul metodelor spectrofotometrice     rapide/parametru 108500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────322. Determinarea cantitativa a microorganismelor din aer     (metoda Koch) 225300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────323. Testul de sanitatie: - bacililor coliformi modificat     (TBCM)/obiectiv 96700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────324. - stafilococic (TS) /analiza 169900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────325. - TAAR/obiectiv 234200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────326. - TSBC/ ferma 11826100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────327. Determinarea substanţelor în suspensie din apa 43700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────328. Recoltarea şi prelucrarea probelor de sol pentru executarea 190700     examenelor bacteriologice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────329. Examenul bacteriologic calitativ al solului 1729400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────330. Determinarea: - oxigenului dizolvat în apa 46400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────331. - cantitativa a streptococilor termotoleranti din apa 174900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────332. - turbiditatii apei 147100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────333. - poluanţilor organici din apa reziduala prin proba de putrefacţie 555400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────334. - carbonului organic din sol 495900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────335. - pH-ului solului 86500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────336. - mărimii granulelor din sol 85400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────337. - permeabilităţii solului 105900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────338. - capilaritatii solului 94200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────339. - umidităţii solului 82400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────340. - pulberilor din aerul atmosferic 86600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────341. - dioxidului de carbon din aerul adăposturilor 144600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────342. - dioxidului de carbon din aerul atmosferic 62900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────343. - cantităţi de hidrogen sulfurat din aer 86300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────344. - conidiospersogramei 75900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────345. - cantitativa a pulberilor din aerul adăposturilor 167300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────346. - cantitativa a pulberilor sedimentabile din aer 120100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────347. - turbiditatii apei potabile (Metoda cu etalon suspensie       de fomazina) 510400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────348. - culorii apei prin compararea cu o scara colorimetrica etalon 114900       convenţionala────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────349. - numărului de fungi din aer 697300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────350. Recoltarea probelor din apa 268300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────351. Determinarea: - ureei din apa reziduala 121300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────352. - clorurilor din sol 109700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────353. - florei din sol 1065300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────354. - amoniacului din sol 252600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────355. - potenţialului redox al solului 159000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────356. Determinarea: - calciului din sol 169500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────357. - turbiditatii apei potabile 15900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────358. - bacteriilor din genul Salmonella din apa 516400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────359. Analiza biologica a apei potabile 348100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────360. Determinarea agenţilor de suprafaţa anionici din apa prin metoda 57900     spectrometrica cu albastru de metilen────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────361. Determinarea substanţelor extractibile cu solvenţi din apa 272200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────362. Determinarea conţinutului de dioxid de carbon liber din     apa potabila 530900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────363. Determinarea dioxidului de carbon total din apa potabila 538900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────364. Determinarea dioxidului de carbon agresiv din apa potabila 928900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────365. Determinarea: - acidităţii apei potabile 131900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────366. - alcalinitatii apei potabile 131900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────367. Examen bacteriologic cantitativ al solului 169500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────368. Determinarea: - numărului total de bacterii din apa potabila 287200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────369. - numărului de streptococi din apa 260200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────370. - nr. de bacterii coliforme termotolerante din apa 260200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────371. - nr. de bacterii coliforme din apa prin metoda tuburilor multiple 260200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────372. Test de sanitatie prin evidenţierea ATP-ului/obiectiv 1031000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────373. Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de 504100     evidenţiere a germenilor aerobi mezofili din adăposturile de     animale/obiectiv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────374. Controlul micologic al decontaminărilor prin testul de evidenţiere 643100     a fungilor din adăposturile de animale/obiectiv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────375. Controlul bacteriologic al decontaminărilor prin testul de 815100     evidenţiere a bacililor coliformi din adăposturile de     animale/obiectiv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────376. Evidenţierea prezentei enterobacteriaceelor prin testul 426600     microbiologic de teren (TMT)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────377. Determinarea consumului biochimic de oxigen din ape de suprafaţa 1377400     şi ape uzate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────378. Prelevarea probelor de ape uzate în vederea efectuării analizelor 711800     de laborator────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────379. Determinarea conţinutului de materii în suspensie plutitoare din 241300     apele de suprafaţa şi din apele uzate: - metoda volumetrica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────380. - metoda gravimetrica 250700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────381. Determinarea conţinutului de materii totale în suspensie din 209300     apele de suprafaţa şi din apele uzate: - metoda prin filtrare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────382. Determinarea conţinutului de materii în suspensie, sedimentabile 243300     din apele de suprafaţa şi din apele uzate: - metoda volumetrica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────383. - metoda gravimetrica 245300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────384. Determinarea pierderii la calcinare a materiilor totale în 308900     suspensie din apele de suprafaţa şi din apele uzate:           - conţinut în materii minerale────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────385. - conţinut în materii organice 341800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────386. Recoltarea probelor de sol prin metoda probelor medii succesive 17954800     (PMS)/ferma────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────387. Analiza botanica 179200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────388. Examen micologic: - sumar 179300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────389. - calitativ 383700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────390. - complex 653400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────391. - organe, cadavre, produse patologice etc. 300800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────392. - micotoxicologic sumar 303800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────393. - determinarea micotoxinelor din furaje prin CSS 587000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────394. - complex 2189500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────395. Examen micologic - test biologic 1604500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────396. Examen micologic complex la albine şi viermi de mătase 241900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────397. Diagnosticul unor boli virale prin microscopie electronică - 2068500     coloraţie negativa cu uranil - acetat 2 %────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────398. Diagnosticul unor boli virale prin imunoelectronomicroscopie 3271900────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────399. Diagnostic electronomicroscopic. Includerea în bloc de Epon - 4639200     metoda clasica────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────400. Bioproba pe: - animale de laborator, insecte 268700────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────401. - animale mijlocii 5043600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────402. - animale mari 12535300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────403. Bioproba pe pasări: - tinere 225400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────404. - adulte 382600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────405. Expertiza medico-legala veterinara/zi 4889800────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────406. Contraexpertiza de diagnostic medicală veterinara/zi 4680300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────407. Recoltări probe la sediul laboratorului pentru examene şi analize: 23000      - hematologice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────408. - serologice 37300────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────409. - bacteriologice - micologice 22500────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────410. - parazitologice 51400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────411. - coproparazitologice 62600────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────412. Dezinfectia mijloacelor de transport: - autoturisme 65000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────413. - autotrenuri 115000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────414. - microbuze 90000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────415. - autobuze 105000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────416. - autocare 105000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────417. - vagoane 8600/mp────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────418. Dezinfectia suprafeţelor 6075/mp────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────419. La analizele de laborator acreditate RENAR se va include în     preţul de cost şi contravaloarea redeventelor percepute anual     de către organismul de acreditare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTA : - În costuri nu s-a inclus T.V.A.B - TARIFE PENTRU CONSULTANŢĂ, INSTRUIRIPRACTICE ŞI VERIFICAREA CAPACITĂŢII DE DIAGNOSTIC DE LABORATORPRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALELOR, PROTECŢIA ANIMALELOR ŞI PROTECŢIA MEDIULUI*Font 9*───┬───────────────────────┬────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐   │ │ │ INSTRUIRI │   │ │ │ cu durata de 3 zile │   │ │ ├───────────────────────┬──────────────────────────────────┤   │ │ │ La sediul IDSA │ În teren │   │ │ ├───────┬───────┬───────┼───────┬────────┬───────┬─────────┤Nr.│ │ │Salarii│Cheltu-│ │Salarii│ Trans- │Materi-│ │crt│ │ │perso- │ieli │ │perso- │ port, │ale do-│ │   │ PROFILUL │U.M.│ nal │materi-│ TOTAL │ nal │ cazare,│cumen- │ │   │ │ │ │ale, │ │ │ diurna │tare, │ TOTAL │   │ │ │ │reac- │ │ │ │reac- │ │   │ │ │ │tivi, │ │ │ │tivi, │ │   │ │ │ │ etc. │ │ │ │ etc. │ │───┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼──────── │ 1 │Consultanţă, │ │ │ │ │ │ │ │ │   │expertiză de │lei │ - │ - │3471000│ - │ - │ - │3471000* │   │diagnostic: │ │ │ │ │ │ │ │ │   │specialist/zi │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤ 2 │Morfopatologie, │lei │1886000│2614000│4500000│1886000│ 4000000│4500000│10386000 │───┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤ 3 │Serologie, │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Bacteriologie, │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Micologie, │lei │1886000│ 130000│2016000│1886000│4000000 │ 520000│ 6406000 │   │Parazitologie, LEB, │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Patologie aviară, │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤ 4 │Virusologie │lei │1886000│ - │1886000│1886000│ 4000000│ - │ 5886000 │───┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤ 5 │Boli de nutriţie, │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Biologie moleculară, │lei │1886000│ 520000│2406000│1886000│ 4000000│ - │ 5886000 │   │Toxicologie │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤ 6 │Patologie taurine şi │lei │3pers. │ 260000│4019000│ 2pers.│12000000│ 260000│15155000 │   │ecvine │ │3759000│ │ │2895000│ │ │ │───┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤ 7 │Patologie animale │lei │ 3pers.│ 260000│4019000│ 2pers.│12000000│ 260000│15155000 │   │acvatice, albine şi │ │3759000│ │ │2895000│ │ │ │   │viermi de mătase │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤ 8 │Igienă animală şi │lei │ 3pers.│260000 │4019000│ 2pers.│12000000│ 260000│15155000 │   │protecţia mediului │ │3759000│ │ │2895000│ │ │ │───┼───────────────────────┼────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼─────────┤ 9 │Epidemiologie │lei │1886000│ 130000│2016000│1886000│ 4000000│ 130000│ 6016000 │───┴───────────────────────┴────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴─────────┘    Notă: - *Restul cheltuielilor de cazare, diurnă şi transport vor fi suportate direct            de beneficiar sau prin decontare la IDSA          - În costuri nu s-a inclus T.V.A.          - Tarifele nu se aplică serviciilor prestate către laboratoarele            Direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor sau            ale celorlalte institute centrale din subordinea Autorităţii            Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.C - VERIFICAREA CAPACITĂŢII DE DIAGNOSTIC┌───┬─────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────┐│Nr.│ │ Lei/ │ Lei/Setul ││crt│ PE PROFILUL DE: │1 probă │ de Probe │├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 1 │ MORFOPATOLOGIE │391.200 │ 1.955.900/de 5 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 2 │ SEROLOGIE │123.500 │ 617.500/de 5 pr.││ │ │ │ 1.101.100/de 10 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 3 │ BACTERIOLOGIE │125.100 │ 625.500/de 5 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ │ VIRUSOLOGIE prin: - IFD, IFI, TICE │ - │ 325.000/setul de pr.││ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ │ - IFA, ELISA, ID │ - │ 169.000/setul de pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 5 │PARAZITOLOGIE │143.000 │ 1.430.000/de 10 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 6 │TOXICOLOGIE │325.000 │ 2.275.000/de 7 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 7 │MICOLOGIE │130.000 │ 520.000/de 4 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 8 │BOLI DE NUTRITIE şi │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────┤ 39.000 │ 195.000/de 5 pr.││ │BIOLOGIE MOLECULARA │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ 9 │LEUCEMII ŞI IMUNODEFICIENŢE: - LEB │187.200 │ 748.800/de 4 pr.││ ├─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│ │ - AIE │ 98.800 │ 592.800/de 6 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│10 │PATOL. RUMEGĂTOARELOR │125.100 │ 625.500/de 5 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│11 │PATOL. AVIARĂ │ 13.000 │ 130.000/de 10 pr.│├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│12 │PATOL. ANIMALE ACVATICE şi PATOL. ALBINE │117.000 │ - │├───┼─────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────┤│13 │IGIENĂ ANIMALĂ şi PROTECŢIA MEDIULUI │117.000 │ 585.000/de 5 pr.│└───┴─────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────┘    Notă.: - Aceste tarife se referă la solicitările din partea laboratoarelor             private şi a crescătorilor particulari de animale.           - În costuri nu s-a inclus T.V.A.  +  Anexa 2A. TARIFEpentru efectuarea analizelor şi examenelor delaborator privind expertiza sanitara veterinara a produseloralimentare de origine animala şi a furajelor────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Tarifcrt. Denumirea analizei/examenului/operaţiunii (lei/analiza/                                                              examen/operaţiune)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Pesticide organoclorurate - GLC 1222000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 Pesticide organofosforice - GLC 1390000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3 Pesticide carbamice - GLC 1294000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4 Cloramfenicol - GLC 438000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5 Cloramfenicol ELISA 1043000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6 Cloramfenicol CHARM - miere 1227000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7 Sulfamida - CSS 415000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8 Sulfamida HPLC - miere 715000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9 Sulfamida CHARM - miere 1230000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10 Dimetridazol - spectrometrie UV 390000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11 Coccidiostatice - Sp.UV 372000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12 Nitrofurani - spectrometrie UV 363000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13 Nitrofurani - ELISA 1218000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14 Ivermectin - GLC 394000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15 Tireostatice - gravimetric 56000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16 Tireostatice - CSS 270000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17 Tranchilizante şi beta blocante CSS 432000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18 Hormoni - GLC 631000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19 Hormoni - ELISA - sânge 900000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20 Hormoni - ELISA - urina, bila 1090000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21 Bifenilipoliclorurati GLC 1105000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22 Dioxina GC-MS 1566000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23 Beta agoniste - ELISA 1037000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24 Streptomicina - ELISA 1100000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25 Streptomicina - HPLC - miere 1203000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26 Streptomicina CHARM - miere 870000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27 Tetracicline CHARM - miere 845000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28 Fenol HPLC - miere 314000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29 Determinarea acidităţii 159000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30 Determinarea azotitilor (metoda Griess) 121000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31 Determinarea fosfatilor (metoda Chi-Mo-ci-Ac) 311000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32 Determinarea pH-ului (potentiometric şi conductivităţii) 141500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33 Determinarea conţinutului de amidon 362000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34 Determinarea conţinutului de apa 104000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35 Determinarea proteinei prin metoda Kjeldahl 212000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36 Determinarea cenuşii 74000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 37 Determinarea clorurii de sodiu (metoda Mohr) 118000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 38 Determinarea proteinei de soia 3750000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 39 Determinarea hidroxiprolinei din carne şi preparate din carne 639000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 40 Determinarea amoniacului din apa 140000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 41 Determinarea substanţelor organice oxidabile din apa 127000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 42 Luarea şi pregătirea probelor pentru examen fizico-chimic 22000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 43 Determinarea azotului uşor hidrolizabil 83000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 44 Determinarea clorului rezidual liber din apa 76000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 45 Determinarea amoniacului- reacţia Nessler 65000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 46 Reacţia pentru hidrogen sulfurat 46000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 47 Reactia Kreiss 186000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 48 Determinarea zahărului invertit din miere 174000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 49 Determinarea indicelui diastazic din miere 224000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 50 Determinarea HMF din miere 176000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 51 Determinarea indicilor REICHERT-MEISSL şi POLENSKE 407000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 52 Determinarea grăsimii din îngheţata prin metoda etero-clorhidrica 298000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 53 Determinarea lactozei din lapte 270000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 54 Determinarea grăsimii din maioneza, brânza, unt, lapte, margarina     (butirometric) 157000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 55 Determinarea punctului de topire la ceara 155000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 56 Determinarea acidităţii la maioneza 111000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 57 Determinarea grăsimii din lăptişor de matca 146000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 58 Determinarea indicelui de saponificare la ceara 153000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 59 Determinarea indicelui de aciditate la ceara 142000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 60 Determinarea indicelui de saponificare la grăsimi şi produse     alimentare 235000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 61 Determinarea indicelui de aciditate 202000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 62 Determinarea glucozei şi fructozei din miere 286000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 63 Determinarea acizilor graşi liberi la praf de ou 163000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 64 Determinarea grăsimii din praf de ou 319000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 65 Determinarea indicelui de peroxid 224000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 66 Determinarea substanţei uscate negrase din unt 210000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 67 Deproteinizare 195000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 68 Determinarea Na,Ca,K prin metoda flamfotometrica 360000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 69 Determinarea carbonatilor/bicarbonatilor din lapte 119000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 70 Determinarea titrului proteic 143000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 71 Determinarea procentului de polen din miere 138000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 72 Determinarea extractului alcoolic uscat şi conţinutul de ceara     din propolis 196000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 73 Determinarea indicelui de iod 232000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 74 Determinarea puterii de coagulare 89000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 75 Determinarea zaharozei din miere 177000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 76 Determinarea histaminei prin HPLC 754000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 77 Determinarea punctului crioscopic pentru lapte folosind aparatul     Cryo Star 64000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 78 Determinarea spectrofotometrica a histaminei din peste şi     produse din peste 886000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 79 Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric 10 % 430000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 80 Determinarea azotaţilor [NO(3)] prin metoda APHA 189000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 81 Determinarea compoziţiei folosind analizorul rapid pentru     lapte Milkoscan 136000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 82 Determinarea conţinutului de grăsime din lapte,produse 628000     lactate acide şi subproduse - metoda etero-amoniacala──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 83 Determinarea grăsimii prin metoda Soxhlet 338000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 84 Determinarea compoziţiei folosind analizorul rapid Food Scan 74000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 85 Identificarea amidonului (reacţia de culoare cu iodul) 273000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 86 Determinări ponderale la conserve 89000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 87 Determinarea indicelui de refracţie la grăsimi 140000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 88 Determinarea densităţii la lapte prin metoda areometrica 116000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 89 Determinarea solubilitatii produselor sub forma de praf 114000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 90 Determinarea umidităţii prin metoda refractometrica 55000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 91 Determinarea gradului de impurificare la lapte 79000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 92 Reacţia Fehling (identificare glucide) 222000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 93 Identificarea azotaţilor - metoda cu difenilamina 180000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 94 Determinarea hidroximetilfurfuralului - metoda Fiehe 67000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 95 Determinarea arsenului prin SAA cu generator de hidruri 1071000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 96 Determinarea metalelor grele (Pb,Cu,Cd,Zn,Fe,Ltc.) şi arsen 574000     prin SAA cu cuptor de grafit - 1 element──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 97 Determinarea Hg şi As prin SAA cu generator de hidruri,     după digestie cu microunde 896000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 98 Determinarea metalelor grele (Pb,Cu,Cd,Zn,Fe,etc.) prin SAA     cu flacăra, după calcinare     - 1 element 533000     - metoda colorimetrica 225000──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 99 Determinarea micotoxinelor din furaje prin cromatografie în     strat subţire 587000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────100 Determinarea micotoxinelor din produsele alimentare prin 608000     cromatografie în strat subţire────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────101 Determinarea reziduurilor de micotoxine prin testul 3533000     imunoenzimatic Elisa cu purificare pe coloana de imunoafinitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────102 Determinarea gradului de contaminare radioactiva 363000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────103 Examen organoleptic 60000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────104 Examen bacterioscopic 155000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────105 Examen sterilitate/prospeţime 301000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────106 Număr total de germeni / spori aerobi 429000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────107 Număr total de levuri şi mucegaiuri 485000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────108 Număr total de bacterii coliforme 461000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────109 Număr E.coli 497000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────110 Determinare bacterii anaerobe gazogene 279000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────111 Determinare bacterii anaerobe/determinare spori bacterii anaerobe 308000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────112 Determinare bacterii anaerobe termofile gazogene 276000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────113 Determinare bacterii lipolitice 597000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────114 Determinare bacterii proteolitice 742000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────115 Determinare bacterii acetice 426000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────116 Număr total bacterii butirice 428000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────117 Determinare lactobacili 465000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────118 Determinarea ermeticitatii- conserve 206000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────119 Examen microbiologic complet al unei probe (stanţe) conserve 580000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────120 Examen parazitologic peste 174000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────121 Identificare Listeria monocytogenes 522000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────122 Confirmare Listeria monocytogenes 466000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────123 Identificare Enterobacteriaceae 319000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────124 Confirmare Enterobacteriaceae 328000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────125 Identificare Salmonella 480000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────126 Confirmare Salmonella 357000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────127 Identificare Stafilococ coagulazo-pozitiv 338000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────128 Confirmare Stafilococ coagulazo-pozitiv 240000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────129 Identificare Yersinia enterocolitica 863000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────130 Confirmare Yersinia enterocolitica 430000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────131 Determinare Campylobacter - identificare 852000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────132 Determinare Campylobacter - confirmare 444000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────133 Determinare Pseudomonas - identificare 208000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────134 Determinare Pseudomonas - confirmare 320000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────135 Determinare E.coli O157:H7 - identificare 422000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────136 Determinare E.coli O157:H7 - confirmare 503000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────137 Determinare Vibrio parahemolyticus - identificare 373000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────138 Determinare Vibrio parahemolyticus - confirmare 429000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────139 Determinare Proteus - identificare 197000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────140 Determinare Proteus - confirmare 227000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────141 Determinare Bacillus cereus - identificare 266000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────142 Determinare Bacillus cereus - confirmare 286000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────143 Determinare Clostridium perfringens- identificare 271000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────144 Determinare Clostridium perfringens- confirmare 218000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────145 Determinare Enterococcus - identificare 310000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────146 Determinare Enterococcus - confirmare 320000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────147 Determinare clostridii sulfito-reducatoare 399000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────148 Determinare specie ELISA 2790000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────149 Determinare specie carne cruda 461000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────150 Determinare reziduuri de antibiotice Microtest screening 280000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────151 Determinare reziduuri de antibiotice Microtest confirmare 378000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────152 Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin Blue Yellow     Test - screening 571000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────153 Determinare reziduuri de antibiotice din lapte prin Blue Yellow     Test - confirmare 1395000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────154 Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm 456000     B.stearothemophilus(BSDA) screening────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────155 Determinare reziduuri de antibiotice cu kitul Charm 824000      B.stearothemophilus (BSDA) confirmare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────156 Determinarea reziduurilor de tetraciclină din miere prin     ELISA Ridascreen 1654000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────157 Examen trichineloscopic direct 70000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────158 Examen trichineloscopic prin digestie artificiala pe probe     colective 451000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────158 Examen trichineloscopic prin digestie artificiala pe proba unica 135000bis────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────159 Identificare E.coli O157:H7 cu ajutorul kitului     VIDASE.co/; O157:H7 1306000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────160 Identificare Lfeter/a monocytogenes cu ajutorul kiturilor 1743000     VIDAS LISTERIA(LIS) şi VIDAS Listeria monocytogenes (LMO)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────161 Identificare Salmonella spp cu ajutorul kitului VIDA SSalmonella     (SLM) 1246000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────162 Identificare Campylobacter spp cu ajutorul kitului     VIDASSa/Ttpy/obacfer 1207000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────163 Identificarea enterotoxinei stafilococice cu ajutorul kitului 1306000     VIDAS STAPH. ENTEROTOXIN (SET 2)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────164 Identificarea Listeria spp şi a Listeria monocytogenes cu ajutorul 1061000     galeriilor API Listeria────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────165 Identificarea Streptococcaceae-lor cu ajutorul galeriilor API     rapid ID 32 STREP 824000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────166 Identificarea Enterobacteriaceae-lor cu ajutorul galeriilor API     rapid ID 32E 798000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────167 Identificarea Campylobacter spp cu ajutorul galeriilor API Campy 1013000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────168 Identificarea stafilococului coagulazo-pozitiv cu ajutorul     galeriilor API ID32 STAPH 932000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────169 Identificarea bacteriilor anaerobe cu ajutorul galeriilor API 20A 820000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────170 Determinarea numărului de celule somatice prin metoda fluoro 204000     electronică cu ajutorul somascope────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────171 Identificarea laptelui mastitic prin CMT 140000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────172 Monitorizarea sensibilităţii la substanţe antiinfectioase a     tulpinilor bacteriene 400000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────173 Examen organoleptic şi botanic din furaje 176000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────174 Determinarea corpurilor străine din amestecurile furajere 176000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────175 Determinarea conţinutului de apa din furaje 104000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────176 Determinarea substanţelor proteice din furaje prin metoda Kjeldahi 212000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────177 Determinarea grăsimii din furaje prin metoda Soxhlet 338000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────178 Determinarea cenuşii brute din furaje 75000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────179 Determinarea cenuşii insolubile în acid clorhidric 430000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────180 Determinarea celulozei brute din furaje 223000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────181 Determinarea celulozei prin metoda Sharrer - K Urscher 210000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────182 Determinarea conţinutului de calciu din furaje titrimetric 134000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────183 Determinarea conţinutului de fosfor din furaje - colorimetric 142000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────184 Determinarea conţinutului de mangan din furaje - colorimetric 134000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────185 Determinarea conţinutului de magneziu din furaje titrimetric 143000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────186 Determinarea conţinutului de fier din furaje - colorimetric 154000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────187 Determinarea conţinutului de sodiu din furaje - flamfotometric 360000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────188 Determinarea conţinutului de potasiu din furaje - flamfotometric 360000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────189 Determinarea conţinutului de cupru din furaje - colorimetric 166000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────190 Determinarea clorurilor totale prin metoda Mohr din furaje 118000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────191 Determinarea acizilor de fermentaţie din nutreturi insilozate 269000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────192 Determinarea indicelui de peroxid din furaje 136000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────193 Determinarea activităţii ureazica a strotului de soia 205000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────194 Determinarea azotaţilor prin reducere pe coloana de cadmiu 401000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────195 Determinarea metioninei 110000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────196 Determinarea lizinei 329000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────197 Determinarea vitaminei A din furaje prin spectrofotometrie UV 466000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────198 Determinarea vitaminei E din furaje prin spectrofotometrie UV 466000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────199 Determinarea vitaminei B2 din furaje 228000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────200 Determinarea vitaminei B4 din furaje 138000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────201 Determinarea vitaminei B6 din furaje 848000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────202 Identificarea antioxidantilor din furaje 221000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────203 Identificarea microscopica 688000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────204 Determinarea amprolium 480000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────205 Determinarea nicarbazin 605000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────206 Determinarea avatec 451000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────207 Determinarea tylan 573000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────208 Determinarea:     monensin 391000     salinomicin 428000     narazin 428000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────209 Determinarea indicelui de aciditate al grăsimii din furaje 202000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────210 Reacţia Kreiss la furaje 186000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────211 Determinarea azotului uşor hidrolizabil (amoniac) la furaje 83000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────212 Determinarea energiei brute prin calcul teoretic 136000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────213 Dozare retinol prin HPLC 1146000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────214 Dozare tocoferol prin HPLC 1149000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────215 Dozare vitamina B1 578000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────216 Dozare acid ascorbic 169000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────217 Dozare uree 258000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────218 Determinarea micotoxinelor prin test ELISA fără purificare pe 2341000     coloana de imunoafinitate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────219 Determinarea micotoxinelor prin test ELISA - identificare rapida 691000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────220 Determinarea clorurii de sodiu din furaje ISO 6495 285000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────221 Determinarea substanţelor insolubile în apa din miere 437000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────222 Eficienta pasteurizarii laptelui:     testul peroxidazei - metoda cu benzidina 223000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     testul peroxidazei - metoda rapida 127000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. TARIFEpentru consultanţă, instruiri periodice şiverificarea capacităţii analitice de laborator privindexpertiza alimentelor şi furajelor──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Activitatea Tarif(lei) crt.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Consultanţă de specialitate (a, b ) 110000/oră/specialist────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 Instruiri practice de specialitate (a, c ) 770000/zi/specialist────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3 Verificare periodică a capacităţii analitice     a laboratoarelor (c )                  Microbiologie 568000/analiză                  ──────────────────────────────────────────────────────────────                  Chimie 380000/analiză                  ──────────────────────────────────────────────────────────────                  Reziduuri 886000/analiză                  ──────────────────────────────────────────────────────────────                  Control furaje 310000/anaLiză                  ──────────────────────────────────────────────────────────────                  Contaminare radioactivă 363000/analiză────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    a) Dacă acţiunea are loc la sediul beneficiarului cheltuielile de cazare,    diurnă şi transport vor fi suportate direct de acesta sau prin decontare    la IISPV.    b) Tarifele se referă la unităţile de procesare şi laboratoarele de analiză    a produselor de origine animală şi furajelor din afara reţelei sanitare    veterinare de stat.    c) Tarifele se referă la laboratoarele de analiză a produselor de origine    animală şi furajelor din afara reţelei sanitare veterinare de stat.NOTĂ:1. Pentru examenele şi analizele de laborator privind expertiza sanitară veterinară a produselor alimentare de origine animală şi a furajelor care nu figurează în prezentul Ordin, în cazul în care vor fi solicitate, se vor întocmi calculaţii de preţ2. Tarifele de manoperă cuprind cheltuielile cu salariile, contribuţia la asigurările sociale, ajutorul de şomaj şi contribuţia la asigurările sociale de sănătate.3. Tarifele nu includ TVA.4. Tarifele se vor reactualiza periodic.  +  Anexa 3TARIFE PENTRU EFECTUAREA ANALIZELOR ŞI EXAMENELOR DELABORATOR PRIVIND CALITATEA PRODUSELOR MEDICINALE, ADITIVILORFURAJERI ŞI A ALTOR PRODUSE DE UZ VETERINAR────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                 TARIF NR. DENUMIRE ANALIZĂ/EXAMEN/OPERAŢIUNE/PRODUS (LEI) ANALIZA/ Crt. EXAMEN/                                                                OPERAŢIE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1 Solubilitate 462.318────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2 Controlul organoleptic 147.550────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3 Aspectul şi coloraţia soluţiilor 366.485────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4 Identificare prin reacţii chimice 709.929────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5 Determinări cantitative prin titrare potenţiometrică 546.397────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6 Dozare gravimetrică 1.254.470────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7 Dozare volumetrică 817.716────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8 Determinarea densităţii cu picnometru 388.508────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9 Determinarea densităţii cu densimetru electronic 266.603──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10 Determinarea punctului de topire 500.458──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11 Determinarea punctului de picurare, punctului de    solidificare , gelificare şi a punctului    de fierbere 462.560──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12 Determinarea vâscozităţii 537.950──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13 Determinarea dimensiunii bujiurilor şi pesariilor 155.729──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14 Determinarea timpului de dezagregare a comprimatelor,    drajeurilor, bujiurilor, pilulelor, capsulelor 287.184──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15 Determinarea rezistenţei comprimatelor, drajeurilor 346.312──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16 Determinarea friabilităţii comprimatelor 365.892──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17 Determinarea greutăţii medii şi individuale a    comprimatelor, drajeurilor, bujiurilor,    pilulelor, capsulelor 338.911──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18 Determinarea variaţiei în greutate sau volum pe ambalaj 477.640──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19 Controlul microscopic al pulberilor vegetale 413.252──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20 Determinarea indicelui de acetil 824.645──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21 Determinarea indicelui de hidroxil 1.923.254──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22 Determinarea indicelui de aciditate 531.967──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23 Determinarea indicelui de peroxid 644.796──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24 Determinarea indicelui de saponificare 576.235──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25 Determinarea indicelui de ester 617.741──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26 Determinarea indicelui de iod 498.743──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27 Determinarea substanţei nesaponificabile 979.500──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28 Determinarea azotului din combinaţiile organice 682.239──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29 Determinarea puterii de absorbţie 442.403──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30 Determinarea tensiunii superficiale 576.016──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31 Determinarea factorului de îmbibare 448.339──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32 Determinarea puterii rotatorii specifice 547.750──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33 Determinarea indicelui de refracţie 440.550──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34 Determinarea limitei de impurităţi, impurităţi şi    corpuri străine în produse vegetale, metale grele,    amoniu, As, Ca, Zn, Fe, cloruri, sulfaţi, carbonaţi,    fosfaţi, azotaţi, impurităţi organice şi altele 480.052──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35 Determinarea spectrofotometrică UV-VIS 1.209.945──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36 Determinarea reziduului prin calcinare sau evaporare 487.518──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 37 Determinare polarografică 1.123.807──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 38 Separări cromatografice pe coloană 1.666.389──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 39 Determinare cromatografică pe strat subţire 1.682.492──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 40 Determinarea concentraţiei în alcool a preparatelor    farmaceutice 529.203──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 41 Determinarea taninurilor din produse vegetale şi    preparate farmaceutice 814.462──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 42 Determinarea uleiurilor volatile din produse vegetale    şi preparate farmaceutice 501.109──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 43 Proba de sedimentare 315.725──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 44 Determinarea indicelui de amăreală 485.252──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 45 Controlul microchimic al produselor vegetale 491.943──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 46 Uscarea şi pulverizarea produselor vegetale în    vederea dozării 88.088──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 47 Degresarea produselor vegetale în vederea dozării 141.351──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 48 Extragerea principiilor active din produse vegetale şi    preparate farmaceutice în vederea identificării    sau dozării 1.049.550──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 49 Purificarea soluţiilor extractive în vederea dozării 805.167──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 50 Determinarea pH-ului prin metoda potenţiometrică 500.527──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 51 Determinarea umidităţii prin uscare 436.736──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 52 Controlul mărimii particulelor 417.895──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 53 Determinarea intervalului de distilare, 608.940──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 54 Determinarea gradului de fineţe al pulberilor 380.950──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 55 Determinarea stabilităţii suspensiilor 365.460──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 56 Determinarea probei de pasaj a suspensiei şi emulsiei 430.593──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 57 Determinarea omogenităţii unguentelor şi pulberilor 213.083──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 58 Determinarea timpului de cădere a spumei 107.704──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 59 Determinarea puterii de spumare 723.670──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 60 Determinarea densităţii aparente la pulberi 401.798──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 61 Determinarea masei moleculare medii a dextranului pulbere 587.074──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 62 Determinarea substanţelor grase totale 405.569──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 63 Dozarea substanţelor solubile din produse vegetale 353.601──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 64 Reziduu insolubil în acid clorhidric 200.039──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 65 Comportamentul la topire sau dizolvare a supozitoarelor 164.738──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 66 Capacitatea de întindere la unguente 182.324──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 67 Dezagregarea produselor efervescente 331.799──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 68 Concentrarea soluţiilor extractive cu solvenţi    organici prin distilare la rotavapor 258.527──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 69 Filtrare prin filtre membrana cu porozitate 0,30-0,50æm    pentru determinări cu aparatura de înaltă performanţă 146.428──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 70 Determinare spectrofotometrică în IR 1.280.715──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 71 Determinare prin spectroscopie de absorbţie atomică 2.077.015──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 72 Determinare flamfotometrică 2.058.760──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 73 Analiza HPLC a medicamentelor şi produselor de uz    veterinar 3.124.164──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 74 Analiza GC a medicamentelor şi produselor de uz    veterinar 1.897.950──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 75 Determinarea umidităţii reziduale prin metoda    Karl Fischer 523.863──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 76 Dozarea azotului proteic din produse biologice prin    metoda Kjedahl 923.052──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 77 Determinarea tipului de emulsie 154.108──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 78 Determinarea azotului aminic din produse biologice 789.752──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 79 Determinarea conţinutului în clorură de sodiu 438.309──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 80 Determinarea formaldehidei din produse biologice    prin metoda iodimetrică 787.127──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 81 Determinarea conţinutului în oxid de aluminiu 391.120──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 82 Determinarea vâscozităţii emulsiei 37.489──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 83 Controlul stabilităţii emulsiei (vaccinuri) 54.680──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 84 Controlul de laborator pentru seturi de diagnostic    prin tehnica ELISA/placă 851.879──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 85 Control de laborator prin test imunocromatografic 295.309──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 86 Stabilire titru anticorpi specifici prin tehnica ELISA 729.505──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 87 Control macroscopic - produse biologice 75.618──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 88 Control sterilitate bacteriană şi fungică 1.035.537──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 89 Control puritate bacteriană - tehnica izolării de colonii 417.739──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 90 Control toxicitate reziduală vaccin/şoareci 420.357──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 91 Control biochimic tulpini bacteriene - fermentare medii    hidrocarbonate/ mediu 505.655──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 92 Control inactivare pe medii de cultură specifice 264.349──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 93 Control inactivare suspensie virala pe culturi celulare 2.978.460──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 94 Control inactivare suspensie virală/culturi celulare -    absenţa hemadsorbţiei 3.052.335──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 95 Control inactivare suspensie virală şoareci/vaccin    antirabic inactivat 1.808.148──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 96 Control inactivare suspensie virală pe ouă embrionate 634.376──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 97 Control inactivare toxina tetanică 856.581──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 98 Control puritate - examen bacterioscopic- coloraţie GRAM 90.705──────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 99 Control puritate - examen bacterioscopic- coloraţie GIEMSA 87.877────────────────────────────────────────────────────────────────────────────100 Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie cu    albastru de metilen 88.235────────────────────────────────────────────────────────────────────────────101 Control puritate - examen bacterioscopic - coloraţie    Casares Gill 109.556────────────────────────────────────────────────────────────────────────────102 Control puritate virusologică EMIA/ pui - Boala Marek 6.842.365────────────────────────────────────────────────────────────────────────────103 Control puritate virusologică EMIA/ouă embrionate -    Boala Marek 1.336.447────────────────────────────────────────────────────────────────────────────104 Control puritate virusologică EMIA boala Marek culturi    celulare 2.906.553────────────────────────────────────────────────────────────────────────────105 IPIC tulpina de lucru pseudopesta aviară 2.847.451────────────────────────────────────────────────────────────────────────────106 Control concentraţie în germeni - vaccinuri    bacteriene vii 2.161.068────────────────────────────────────────────────────────────────────────────107 Control concentraţie în spori - vaccin anticarbunos 2.679.168────────────────────────────────────────────────────────────────────────────108 Control concentraţie în virus pe linii celulare    stabilizate 2.928.632────────────────────────────────────────────────────────────────────────────109 Control concentraţie în virus pe culturi celulare şi IF 3.663.716────────────────────────────────────────────────────────────────────────────110 Control concentraţie în virus pe culturi celulare- tuburi 4.339.650────────────────────────────────────────────────────────────────────────────111 Control concentraţie în virus/şoareci - vaccinuri    antirabice vii 3.423.666────────────────────────────────────────────────────────────────────────────112 Control concentraţie virus UFF/ml - boala Marek 2.447.639────────────────────────────────────────────────────────────────────────────113 Controlul concentraţiei de virus DIE 50 1.380.003────────────────────────────────────────────────────────────────────────────114 Controlul concentraţiei de virus pe culturi    celulare primare 1.438.182────────────────────────────────────────────────────────────────────────────115 Determinare DL 50 / pui 3.834.631────────────────────────────────────────────────────────────────────────────116 Determinare DL 50 / ouă embrionate 827.059────────────────────────────────────────────────────────────────────────────117 Determinare DL 50 (Reed şi Muench) / şoareci 3.668.476────────────────────────────────────────────────────────────────────────────118 Determinare DLM (Reed şi Muench) / cobai 4.227.817────────────────────────────────────────────────────────────────────────────119 Control viremie VHC/pui - boala Marek 6.178.791────────────────────────────────────────────────────────────────────────────120 Determinare LT/10 / şoareci - toxina tetanică 2.217.162────────────────────────────────────────────────────────────────────────────121 Determinarea DP50/şoareci 5.311.999────────────────────────────────────────────────────────────────────────────122 Control valoare biologică - seroneutralizare/    şoareci - antitoxina tetanică 2.689.579────────────────────────────────────────────────────────────────────────────123 Control caracter edematogen - tulpina B. anthracis 4.836.045────────────────────────────────────────────────────────────────────────────124 Control specificitate - Salmonella galinarum 258.676────────────────────────────────────────────────────────────────────────────125 Control specificitate - Leptospira spp 576.174────────────────────────────────────────────────────────────────────────────126 Control specificate DP 50/pui - vaccin difterovariola    aviară 3.288.195────────────────────────────────────────────────────────────────────────────127 Control specificitate antigenică pe culturi celulare 3.480.383────────────────────────────────────────────────────────────────────────────128 Control specificitate antigenică pe culturi celulare    şi hemadsorbţie 3.709.662────────────────────────────────────────────────────────────────────────────129 Control specificitate antigenică pe culturi celulare -    imunofluorescenţă directă 4.319.808────────────────────────────────────────────────────────────────────────────130 Control specificitate antigenică - imunoflorescenţă    directă amprentă frotiu 1.283.693────────────────────────────────────────────────────────────────────────────131 Control specificitate antigenică - seroneutralizare    pe culturi celulare 10.669.502────────────────────────────────────────────────────────────────────────────132 Control specificate antigenică - seroneutralizare    culturi celulare - FAVN 10.460.516────────────────────────────────────────────────────────────────────────────133 Control patogenitate tulpină vaccinală - B. anthracis 5.029.376────────────────────────────────────────────────────────────────────────────134 Control apatogenitate/porc -tulpină vaccinală    E. Rhusiopathiae 1.142.777────────────────────────────────────────────────────────────────────────────135 Control apatogenitate/iepuri- tulpină vaccinală    E. Rhusiopathiae 5.239.480────────────────────────────────────────────────────────────────────────────136 Control patogenitate/porumbei- tulpină vaccinală    E. Rhusiopathiae 6.572.855────────────────────────────────────────────────────────────────────────────137 Control inocuitate specifică 2-5 oi/capre 865.324────────────────────────────────────────────────────────────────────────────138 Control inocuitate specifică 2-5 bovine 860.502────────────────────────────────────────────────────────────────────────────139 Control inocuitate specifică 2-5 cabaline 860.502────────────────────────────────────────────────────────────────────────────140 Control inocuitate specifică 2-5 suine 860.502────────────────────────────────────────────────────────────────────────────141 Control inocuitate specifică 5 galinacee 860.502────────────────────────────────────────────────────────────────────────────142 Control inocuitate specifică 10 galinacee 860.502────────────────────────────────────────────────────────────────────────────143 Control inocuitate specifică 5 boboci rata/gasca 860.502────────────────────────────────────────────────────────────────────────────144 Control inocuitate pe pui SPF de o zi Boala Marek 9.426.715────────────────────────────────────────────────────────────────────────────145 Control inocuitate specifică vaccin difterovariola aviara 2.357.943────────────────────────────────────────────────────────────────────────────146 Control inocuitate specifică vaccin bronşită/    laringotraheita aviară 3.742.206────────────────────────────────────────────────────────────────────────────147 Control inocuitate specifică - vaccin bursita    infecţioasă aviara 5.008.192────────────────────────────────────────────────────────────────────────────148 Control inocuitate specifică - vaccin pseudopesta aviară 3.742.426────────────────────────────────────────────────────────────────────────────149 Control inocuitate specifică vaccinuri inactivate    mono/poli aviare 4.583.227────────────────────────────────────────────────────────────────────────────150 Control inocuitate specifică 2 câini 2.281.834────────────────────────────────────────────────────────────────────────────151 Control inocuitate specifică 3 câini - rabie 2.560.082────────────────────────────────────────────────────────────────────────────152 Control inocuitate specifică 2 pisici 1.665.834────────────────────────────────────────────────────────────────────────────153 Control inocuitate 2 iepuri (2-2,5kg) 2.182.938────────────────────────────────────────────────────────────────────────────154 Control inocuitate nespecifica 4 iepuri (2-2,5kg) 3.966.983────────────────────────────────────────────────────────────────────────────155 Control inocuitate nespecifica 2 cobai 964.230────────────────────────────────────────────────────────────────────────────156 Control inocuitate nespecifica 4 cobai 1.728.302────────────────────────────────────────────────────────────────────────────157 Control inocuitate nespecifica 3 şoareci 532.494────────────────────────────────────────────────────────────────────────────158 Control inocuitate nespecifica 5 şoareci 738.640────────────────────────────────────────────────────────────────────────────159 Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de    control/iepuri 29.119.827────────────────────────────────────────────────────────────────────────────160 Titrare tulpină patogenă B. anthracis - infecţie de    control/cobai 11.573.529────────────────────────────────────────────────────────────────────────────161 Valoare imunizantă - infecţie de control/ovine -    vaccin anticărbunos 1.813.042────────────────────────────────────────────────────────────────────────────162 Control valoare imunizantă - metode de laborator -    5 iepuri IHA boala hemoragică a iepurelui 6.935.739────────────────────────────────────────────────────────────────────────────163 Control valoare imunizantă - 3 câini - vaccin    parvoviroza canina 4.101.125────────────────────────────────────────────────────────────────────────────164 Control valoare protectoare SN şi IHA pentru ser    mixt antiviral bivalent bovin 4.193.905────────────────────────────────────────────────────────────────────────────165 Valoare imunizantă - infecţie de control/porci 2.356.304────────────────────────────────────────────────────────────────────────────166 Valoare imunizantă - infecţie de control/palmipede 2.207.091────────────────────────────────────────────────────────────────────────────167 Valoare imunizantă - infecţie de control/galinacee 3.394.638────────────────────────────────────────────────────────────────────────────168 Valoare imunizantă/seroneutralizare pe ouă embrionate 7.693.627────────────────────────────────────────────────────────────────────────────169 Valoare imunizantă/seroneutralizare pe culturi celulare 7.523.951────────────────────────────────────────────────────────────────────────────170 Valoare imunizantă - infecţie de control/cobai 15.727.046────────────────────────────────────────────────────────────────────────────171 Valoare imunizantă - infecţie de control/şoareci 5.517.861────────────────────────────────────────────────────────────────────────────172 Valoare imunizantă - infecţie de control/hamsteri 4.374.335────────────────────────────────────────────────────────────────────────────173 Control valoare protectoare - infecţie de control/    şoareci - vaccin inactivat antirabic - testul Habel 10.956.541────────────────────────────────────────────────────────────────────────────174 Controlul valorii imunizante - IHA/pui 9.444.753────────────────────────────────────────────────────────────────────────────175 Controlul valorii imunizante prin infecţie de    control şi IHA/pui 11.520.382────────────────────────────────────────────────────────────────────────────176 Controlul valoare imunizantă prin infecţie de    control pentru difterovarioala aviară 10.751.157────────────────────────────────────────────────────────────────────────────177 Controlul valorii imunizante prin infecţie de    control Boala Marek 57.519.123────────────────────────────────────────────────────────────────────────────178 Controlul valorii imunizante infecţie de control    bursita infecţioasă 6.889.012────────────────────────────────────────────────────────────────────────────179 Control seroneutralizare/şoareci 3.752.069────────────────────────────────────────────────────────────────────────────180 Control seroneutralizare/cobai 10.715.492────────────────────────────────────────────────────────────────────────────181 Determinarea titrului de antitoxine (alfa, beta) 17.521.035────────────────────────────────────────────────────────────────────────────182 Determinarea titrului antitoxine (alfa, beta, epsilon) 20.352.911────────────────────────────────────────────────────────────────────────────183 Valoare imunizantă -RMAL- vaccin antileptospiric: 9.391.237────────────────────────────────────────────────────────────────────────────184 Reacţia de seroaglutinare lentă - RSAL 1.202.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────185 Reacţia de seroaglutinare rapidă - RSAR 79.805────────────────────────────────────────────────────────────────────────────186 Reacţia de hemaglutinare (HA) 358.978────────────────────────────────────────────────────────────────────────────187 Reacţia de inhibare a hemaglutinării (IHA) 726.100────────────────────────────────────────────────────────────────────────────188 Testări clinice produse biologice monovalente pasări 9.561.200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────189 Testări clinice produse biologice monovalente -    animale mici 6.624.464────────────────────────────────────────────────────────────────────────────190 Testări clinice produse biologice monovalente -    animale mijlocii 9.561.200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────191 Testări clinice produse biologice monovalente -    animale mari 6.624.464────────────────────────────────────────────────────────────────────────────192 Testări clinice produse biologice monovalente    cu rapel - pasări 10.661.200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────193 Testări clinice produse biologice monovalente    cu rapel - animale mici 7.724.464────────────────────────────────────────────────────────────────────────────194 Testări clinice produse biologice monovalente    cu rapel - animale mijlocii 10.661.200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────195 Testări clinice produse biologice monovalente    cu rapel - animale mari 7.724.464────────────────────────────────────────────────────────────────────────────196 Testări clinice produse biologice polivalente -    pasări 11.407.440────────────────────────────────────────────────────────────────────────────197 Testări clinice produse biologice polivalente -    animale mici 11.407.440────────────────────────────────────────────────────────────────────────────198 Testări clinice produse biologice polivalente -    animale mijlocii 12.531.200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────199 Testări clinice produse biologice polivalente -    animale mari 13.631.200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────200 Testări clinice produse biologice polivalente    cu rapel - pasări 12.507.440────────────────────────────────────────────────────────────────────────────201 Testări clinice produse biologice polivalente    cu rapel - animale mici 12.507.440────────────────────────────────────────────────────────────────────────────202 Testări clinice produse biologice polivalente    cu rapel - animale mijlocii 13.607.440────────────────────────────────────────────────────────────────────────────203 Testări clinice produse biologice polivalente    cu rapel - animale mari 15.382.400────────────────────────────────────────────────────────────────────────────204 Testare clinică produse antiparazitare 8.047.805────────────────────────────────────────────────────────────────────────────205 Testare clinica produse medicamentoase    pentru albine 6.673.180────────────────────────────────────────────────────────────────────────────206 Testare clinica preparate hormonale 7.520.307────────────────────────────────────────────────────────────────────────────207 Testare clinica vitamine, tonice, rehidratante,    substanţe minerale, anestezice, antispastice,    antiinflamatoare, antihistaminice 5.206.579────────────────────────────────────────────────────────────────────────────208 Testare clinica produse antimicrobiene cu    administrare topică 10.058.436────────────────────────────────────────────────────────────────────────────209 Testare clinica produse antimicrobiene injectabile 11.804.581────────────────────────────────────────────────────────────────────────────210 Testare clinica produse antimicrobiene cu    administrare orala 8.003.920────────────────────────────────────────────────────────────────────────────211 Testare clinica dezinfectante în condiţii de teren 7.969.618────────────────────────────────────────────────────────────────────────────212 Testare clinica dezinfectante pe test obiecte 3.984.809────────────────────────────────────────────────────────────────────────────213 Controlul impurităţii pirogene 2.304.292────────────────────────────────────────────────────────────────────────────214 Controlul impurităţilor toxice pe şoareci 643.815────────────────────────────────────────────────────────────────────────────215 Determinarea eficacităţii toxice a raticidelor 1.449.267────────────────────────────────────────────────────────────────────────────216 Controlul tolerantei locale intramusculare 1.377.909────────────────────────────────────────────────────────────────────────────217 Controlul tolerantei locale cutanate 1.749.840────────────────────────────────────────────────────────────────────────────218 Determinarea acţiunii iritante pe conjunctivă 1.242.183────────────────────────────────────────────────────────────────────────────219 Determinarea toleranţei subacute gastrointestinale    prin gavaj 455.809────────────────────────────────────────────────────────────────────────────220 Controlul inocuităţii nespecifice medicamente pe şoareci 701.401────────────────────────────────────────────────────────────────────────────221 Controlul inocuităţii nespecifice medicamente pe cobai 955.317────────────────────────────────────────────────────────────────────────────222 Controlul inocuităţii nespecifice medicamente pe iepuri 1.663.627────────────────────────────────────────────────────────────────────────────223 Controlul inocuităţii specifice medicamente pe porci 1.000.875────────────────────────────────────────────────────────────────────────────224 Controlul inocuităţii specifice medicamente pe câini 1.143.923────────────────────────────────────────────────────────────────────────────225 Controlul inocuităţii specifice medicamente pe ovine 1.002.261────────────────────────────────────────────────────────────────────────────226 Controlul inocuităţii specifice medicamente pe viţei,    cai 1.003.031────────────────────────────────────────────────────────────────────────────227 Controlul inocuităţii specifice vaccinuri antiparazitare    pe pui de o zi 2.242.389────────────────────────────────────────────────────────────────────────────228 Controlul inocuităţii specifice vaccinuri antiparazitare    pe tineret aviar 2.207.391────────────────────────────────────────────────────────────────────────────229 Determinarea activităţii microbiologice antibiotice,    chinolone, vitamine 1.393.747────────────────────────────────────────────────────────────────────────────230 Determinarea activităţii bactericide a dezinfectantelor 3.995.839────────────────────────────────────────────────────────────────────────────231 Determinarea activităţii fungicide a dezinfectantelor 2.502.695────────────────────────────────────────────────────────────────────────────232 Extragerea principiilor active din produse farmaceutice,    forme liposolubile pentru dozare 1.394.803────────────────────────────────────────────────────────────────────────────233 Determinări microbiologice cantitative tulpini    bacteriene, fungice din probiotice 1.366.820────────────────────────────────────────────────────────────────────────────234 Determinări microbiologice calitative tulpini    bacteriene, fungice din probiotice 2.131.446────────────────────────────────────────────────────────────────────────────235 Controlul purităţii microbiene a formelor farmaceutice    cu administrare per os şi topice 3.568.507────────────────────────────────────────────────────────────────────────────236 Controlul sterilităţii produselor farmaceutice care nu    au substanţe antimicrobiene/catgut, pansament, aţă    chirurgicală 2.573.981────────────────────────────────────────────────────────────────────────────237 Controlul sterilităţii antibiotice, chinolone,    antimicotice 2.991.533────────────────────────────────────────────────────────────────────────────238 Determinarea valorii nutritive, medii de cultură,    folosite la controlul sterilităţii produselor 675.871────────────────────────────────────────────────────────────────────────────239 Controlul inactivării fungice la vaccinuri antimicotice 2.414.680────────────────────────────────────────────────────────────────────────────240 Control specificitate fungică pentru vaccinuri    antimicotice 2.539.308────────────────────────────────────────────────────────────────────────────241 Control stabilitate antigenică a vaccinurilor    antifungice vii 929.470────────────────────────────────────────────────────────────────────────────242 Control valoare protectoare prin infecţie de control    pentru vaccinuri antifungice 1.550.027────────────────────────────────────────────────────────────────────────────243 Control valoare protectoare prin infecţie de control    vaccinuri antiparazitare 1.139.681────────────────────────────────────────────────────────────────────────────244 Identificarea speciilor de oochişti 1.412.770────────────────────────────────────────────────────────────────────────────245 Determinarea volumului celular la antigene lichide 101.123────────────────────────────────────────────────────────────────────────────246 Control puritate prin examen bacterioscopic 557.696────────────────────────────────────────────────────────────────────────────247 Stabilire titru complement alexina 699.973────────────────────────────────────────────────────────────────────────────248 Reacţia de fixare complement RFC Wasserman 788.521────────────────────────────────────────────────────────────────────────────249 Stabilire titru hemolitic ser antioaie 542.651────────────────────────────────────────────────────────────────────────────250 Reacţia de imunodifuzie în gel de agar 529.071────────────────────────────────────────────────────────────────────────────251 Expertiza dosarelor tehnice în vederea autorizării    pentru punerea pe piaţă (comercializare) produse    medicinale de uz veterinar, aditivi furajeri şi alte    produse de uz veterinar 2.647.544────────────────────────────────────────────────────────────────────────────252 Reevaluarea dosarelor tehnice în cazul modificării    compoziţiei produselor (compuşi auxiliari) 1.470.858────────────────────────────────────────────────────────────────────────────253 Revizuirea periodică a dosarului tehnic pentru    autorizare de punere pe piaţă (la 5 ani) 2.059.200────────────────────────────────────────────────────────────────────────────254 Editarea documentaţiei necesare pentru emiterea    autorizaţiei de comercializare 441.256────────────────────────────────────────────────────────────────────────────255 Emitere autorizaţie de comercializare/pentru extindere    ambalaj/schimbarea denumirii comerciale/ schimbarea    producătorului/schimbarea persoanei responsabile/    schimbarea indicaţiilor terapeutice 8.316.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────256 Avizare material publicitar pentru produse biologice/    medicamente/aditivi furajeri/alte produse de uz    veterinar 3.564.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────257 Emitere duplicat la autorizaţie de comercializare 441.256────────────────────────────────────────────────────────────────────────────258 Emitere autorizaţie de comercializare aditivi    furajeri/alte produse de uz veterinar 10.000.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────259 Emitere autorizaţie de comercializare produse    medicinale de uz veterinar 15.000.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────260 Consultanţă de specialitate în domeniul produselor    medicinale veterinare şi al altor produse de uz    veterinar 156.000───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ* Emiterea duplicatului la autorizaţia de comercializare/avizului de comercializare, se face numai la cerere în baza documentelor ce atestă pierderea actului prin publicarea în Monitorul Oficial, partea a III-a- Plata testării clinice pentru seturile de diagnostic care fac obiectul înregistrării se va efectua pe baza unei convenţii - contract între ICBMV şi IDSA/IISPV, conform unui protocol de testare avizat de AVSA- pentru metodele de testare ce nu sunt incluse în prezentul tarifar contravaloarea testării clinice şi de laborator se va face de asemenea pe baza unei convenţii-contract- Tarifele din prezentul ordin nu cuprind TVA  +  Anexa 4A. TARIFEpentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor deexport la punctele de trecerea frontierei de stat, asupra mărfurilorsupuse controlului veterinar┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. Tarif/mijloc de││crt. Actiunea efectuata transport-lei │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Verificarea documentelor sanitare ││ veterinare insotitoare şi a indeplinirii 350.000 ││ condiţiilor sanitare veterinare de export a ││ mărfurilor supuse controalelor sanitare ││ veterinare de frontieră │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. TARIFEpentru asistenţa sanitara veterinara acordată în Posturile deTrecere a Frontierei┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. Tarif/actiune- ││crt. Actiunea efectuata lei │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. Acordarea asistentei veterinare animalelor de ││ companie, în timpul călătoriei, la solicitarea 550.000 ││ proprietarului │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 5TARIFELEpentru determinarea unor contaminanţi şi reziduuri depesticide din anumite produse de origine nonanimală┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. Tarif (lei/ ││Crt. Denumirea analizei, examenului, operaţiunii determinare)│├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1 Determinarea micotoxinelor prin cromatografie în strat 608.000 ││ subţire din: arahide , nuci, fructe uscate, cereale, ││ condimente. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2 Determinarea micotoxinelor prin testul imunoenzimatic 3.533.000 ││ ELISA, cu purificare pe coloană de imunoafinitate, din: ││ arahide, nuci, fructe uscate, cereale, condimente. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3 Determinarea micotoxinelor prin testul imunoenzimatic 2.314.000 ││ ELISA, fără purificare pe coloană de imunoafinitate din: ││ arahide, nuci, fructe uscate, cereale, condimente. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4 Determinarea micotoxinelor prin testul imunoenzimatic 691.000 ││ ELISA, identificare rapidă din: arahide, nuci, fructe ││ uscate, cereale, condimente. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5 Determinarea metalelor grele (Pb, Cd) prin SAA cu 574.000 ││ flacără din: cereale şi seminţe de soia destinate ││ procesării. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6 Determinarea metalelor grele (Pb, Cd) prin SAA cu 533.000 ││ cuptor de grafit din: cereale şi seminţe de soia ││ destinate procesării. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 7 Determinarea reziduurilor de pesticide organoclorurate 1.222.000 ││ prin GLC din: fructe şi grâu de panificaţie. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 8 Determinarea reziduurilor de pesticide organofosforice 1.390.000 ││ prin GLC din: fructe şi grâu de panificaţie. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 9 Determinarea reziduurilor de pesticide carbamice şi 1.294.000 ││ piretroizi prin GLC din: fructe şi grâu de panificaţie. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘_____________