REGULAMENT din 6 august 2007 (*actualizat*)pentru compunerea şi portul uniformelor militare(actualizat până la data de 6 aprilie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 28 august 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 6 aprilie 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 440 din 4 aprilie 2008; ORDINUL nr. 26 din 23 martie 2009.  +  Partea I Portul uniformelor militare  +  Capitolul I Uniformele militareI. Reguli generalePrezentul regulament stabileşte şi descrie totalitatea articolelor de echipament ce compun uniforma militară şi reglementează modul de purtare a acestora.Militarii au obligaţia să poarte uniforma de reprezentare/de serviciu, pe timpul programului de lucru.----------Paragraful 2 de la pct. I, Cap. I, Partea I din anexa 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 26 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 6 aprilie 2009.Fac excepţie militarii din cadrul structurilor operative ale Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi structurilor subordonate acestuia, pe timpul alocat efectiv desfăşurării activităţilor de cercetare şi documentare, care impun obligatoriu ţinuta civilă.----------Paragraful 3 de la pct. I, Cap. I, Partea I din anexa 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 26 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 6 aprilie 2009.Portul ţinutei civile la serviciu constituie excepţie şi este aprobată în situaţii temeinic justificate, prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie zilnică de către secretarii de stat, directorii generali/directorii din aparatul central, şefii/locţiitorii inspectoratelor generale şi şefii structurilor teritoriale din subordinea inspectoratelor generale.----------Paragraful 4 de la pct. I, Cap. I, Partea I din anexa 1 a fost introdus de pct. 1 al art. II din ORDINUL nr. 26 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 6 aprilie 2009.Militarii sunt obligaţi să cunoască regulile privind portul uniformelor militare şi să aibă o uniformă îngrijită, bine întreţinută, completă şi regulamentară în toate situaţiile: la serviciu, la instrucţie, în oraş, în concediu, permisie, ceremonii. Purtarea altor uniforme decât a celor prevăzute în regulament sau executarea de modificări la articolele de echipament este interzisă.Comandanţii sunt datori să asigure cunoaşterea de către întregul personal a reglementărilor privind portul uniformei militare, să controleze şi să pretindă subordonaţilor să aibă o ţinută regulamentară în toate împrejurările.De regulă, în perioada 1 mai - 30 octombrie se poartă uniforma de vară, iar în perioada 1 noiembrie - 30 aprilie se poartă uniforma de iarnă.Trecerea de la o uniformă la alta în funcţie de sezon sau portul unor articole de echipament din compunerea ţinutei: bluzonul, cămaşa-bluză, mantaua, căciula etc. se face în funcţie de condiţiile climaterice şi de zona geografică, la ordinul comandantului, prezentându-se demonstrativ, pe categorii de militari, uniformele prevăzute pentru sezonul care urmează.Introducerea, scoaterea sau înlocuirea din structura normelor de echipare a unor articole de echipament, precum şi modificarea regulilor de purtare a acestora se fac numai cu avizul Direcţiei generale management logistic şi administrativ şi cu aprobarea ministrului internelor şi reformei administrative.Militarii în rezervă sau în retragere, care au aprobare să poarte uniformă militară, sunt obligaţi să respecte prevederile regulamentare pe timpul cât o poartă.Este interzisă purtarea în orice situaţie de către persoane neautorizate a uniformei militare sau a unor articole din compunerea acesteia.II. Clasificarea uniformelor militarilorA. Pentru generali:- uniforma de ceremonie;- uniforma de reprezentare;- uniforma de serviciu.B. Pentru ofiţeri:- uniforma de ceremonie;- uniforma de reprezentare;- uniforma de serviciu.C. Pentru maiştri militari şi subofiţeri:- uniforma de reprezentare;- uniforma de serviciu.D. Pentru studenţii şi elevii instituţiilor militare de învăţământ:- uniforma de oraş;- uniforma de clasă;- uniforma de instruire.E. Pentru soldaţi şi gradaţi voluntari:- uniforma de oraş;- uniforma de instruire.Militarii mutaţi la o altă unitate sau armă, unde uniforma este de altă culoare, poartă uniforma unităţii în care fac serviciul efectiv.III. Ocaziile în care se poartă uniformele militareA. Uniforma de ceremonie se poartă în următoarele ocazii: a) obligatoriu, la ordinul comandantului, care precizează şi accesoriile; b) facultativ, la diferite festivităţi, adunări, ceremonii, spectacole, reuniuni organizate.Cadrele militare care nu au prevăzută în normele de echipare uniforma de ceremonie poartă în asemenea ocazii uniforma de reprezentare cu cămaşă albă şi eghilet.B. Uniforma de reprezentare se poartă în următoarele ocazii: a) pe timpul deplasărilor la şi de la serviciu, în birouri sau puncte de lucru în care se impune o uniformă reprezentativă; b) facultativ, în oraş, la spectacole, reuniuni, vizite protocolare, localuri publice.Uniforma de reprezentare cu cămaşă albă se poate purta atât în oraş, cât şi la serviciu.C. Uniforma de serviciu se poartă în următoarele ocazii: a) la serviciu, la intervenţii, la instruire, şedinţe de pregătire în teren, trageri, aplicaţii sau alte activităţi unde se impune folosirea acesteia; b) în alte ocazii când nu este obligatoriu portul uniformei de ceremonie şi de reprezentare.D. Uniforma de oraşSe poartă de studenţii şi elevii instituţiilor militare de învăţământ, precum şi de soldaţii şi gradaţii voluntari, în următoarele ocazii: a) la ordinul comandantului, cu ocazia diferitelor festivităţi sau în anumite misiuni; b) când pleacă în concediu, permisii, învoiri.E. Uniforma de clasăSe poartă de studenţii şi elevii instituţiilor militare de învăţământ la activităţile de clasă sau la alte activităţi similare stabilite de conducere.F. Uniforma de instruire pentru efectivele din instituţiile militare de învăţământSe poartă de studenţi şi elevi la şedinţe de pregătire în teren, trageri, aplicaţii sau la alte activităţi unde se impune folosirea acesteia.G. Uniforma de instruireSe poartă de soldaţii şi gradaţii voluntari/rezervişti în misiuni, la şedinţe de pregătire în teren, trageri, aplicaţii sau la alte activităţi unde se impune folosirea acesteia.----------Paragraful 2 de la litera G, pct. III, Cap. I, Partea I din anexa 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. II din ORDINUL nr. 26 din 23 martie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 6 aprilie 2009.Studenţii, elevii, soldaţii şi gradaţii voluntari au voie să poarte haine civile pe timpul concediilor sau al permisiilor.IV. Alte uniformeA. Uniforma generalilor şi ofiţerilor în rezervă şi în retragere cu drept de a purta uniforma militarăEste formată din articole de echipament prevăzute în normele de echipare pentru această categorie.Cadrele militare în rezervă sau în retragere care au aprobare de a purta uniforma militară o pot folosi în următoarele situaţii:- de ziua naţională a ţării, a armatei sau a armei din care au făcut parte;- la festivităţi, adunări, ceremonii şi activităţi protocolare sau comemorative la care sunt invitaţi oficial;- cu ocazia primirii unor delegaţii ale organizaţiilor de veterani din alte ţări;- la alte activităţi la care sunt invitaţi, cu precizarea necesităţii echipării în uniformă militară.Pe timpul cât poartă uniforma militară, cadrele militare în rezervă sau în retragere sunt obligate să respecte regulile stabilite prin regulamentele militare.B. Uniforma pentru muzica reprezentativă, a formaţiunilor şi echipelor artisticePersonalul din muzicile reprezentative poartă ca ţinută de scenă sau la reprezentaţii oficiale uniformă militară de ceremonie, cu epoleţii treflă cu franjuri.  +  Capitolul II Reguli referitoare la portul articolelor de echipamentA. Coifura a) Sapca şi pălăriaSe aşază pe cap astfel încât să acopere partea superioară a frunţii, iar emblema să fie în mijlocul frunţii. Este interzis portul acestora pe ceafă. b) BasculSe aşază pe cap poziţionat puţin pe dreapta, iar emblema pentru coifură se aplică lateral stânga. c) CăciulaSe poartă pe timp friguros. În raport de condiţiile climaterice şi de zona geografică, cadrele militare pot trece la portul căciulii în mod facultativ, iar elevii, soldaţii şi gradaţii voluntari, la ordinul comandantului de unitate. d) FesulSe poartă numai la uniforma de serviciu pe timpul sezonului rece.B. Îmbrăcămintea şi lenjeria a) VestonulSe poartă numai cu cravată. Nu se poartă cu pulover. Clapele buzunarelor vestonului trebuie să fie închise cu nasturi, iar în buzunare nu se vor pune obiecte voluminoase care să le deformeze. b) BluzonulBluzonul se poartă cu cămaşă şi cravată, iar pe timp friguros se poate purta cu pulover. Se poate purta şi în locul vestonului la uniforma de reprezentare şi de oraş. c) Mantaua/scurta din stofăSe poartă la uniforma de ceremonie. Nu se poartă cu gulerul ridicat sau cu clapele buzunarelor introduse în buzunare. d) Scurta cu guler din blană naturală şi cu mesadăSe poartă la uniforma de reprezentare şi de oraş, în anotimpul rece, cu fular şi cu cordonul închis. Se poate purta fără mesadă sau guler în perioadele de trecere de la iarnă la primăvară ori de la toamnă la iarnă. e) Scurta cu mesadă detaşabilăSe poartă la uniforma de serviciu sau instruire, în sezonul rece. f) Mantaua pentru ploaieSe poartă la uniforma de reprezentare sau de oraş, pe timp ploios ori rece, închisă sau deschisă la gât, cu cordon. Gluga se poartă numai când plouă.Mantaua pentru ploaie se poate purta şi peste cămaşa-bluză, închisă la gât sau deschisă, când se poartă şi cravată. g) CămaşaCămaşa de culoare albă se poartă numai la ţinuta de ceremonie şi la uniforma de reprezentare şi de oraş, cu ocazia festivităţilor sau când se precizează prin ordin portul acesteia.Cămaşa de culoare bleu-ciel sau bleu se poartă la uniforma de reprezentare şi de oraş. h) Cămaşa-bluzăSe poartă deschisă la gât sau închisă la gât, cu cravată. Cămaşa-bluză de introdus în pantaloni, cu mânecă lungă sau scurtă, se poartă numai cu centură.Cămaşa-bluză cu mânecă lungă sau scurtă, cu bandă la terminaţie, se poartă peste pantaloni. i) Tricoul cu mânecă scurtăSe poartă numai la uniforma de serviciu. j) PuloverulPuloverul cu ancheor se poartă cu cămaşă şi cravată. Puloverul cu guler la baza gâtului se poartă numai la bluzon. k) Costumul unicSe poartă la uniforma de serviciu şi de instruire, indiferent de sezon. Vestonul/jacheta din compunerea costumului unic se poartă peste pantaloni. Pantalonii se poartă deasupra bocancilor sau introduşi în bocanci. l) Costumul izotermSe poartă la uniforma de serviciu şi de instruire, în timpul sezonului rece, când temperaturile sunt foarte scăzute. m) Costumul de protecţie contra intemperiilorSe poartă la uniforma de serviciu şi de instruire pentru asigurarea protecţiei împotriva condiţiilor atmosferice nefavorabile - ploaie, lapoviţă, vânt. n) Costumul flauşat (flanelat, lenjerie de corp termică)Se poartă în timpul sezonului rece împreună cu costumul unic.C. ÎncălţăminteaPantofii, ghetele, cizmele şi bocancii unici se poartă adecvat uniformelor şi corespunzător sezonului sau misiunilor.Este interzis a se purta încălţăminte de altă culoare, alt format sau model decât cele stabilite de regulament.Pe timp nefavorabil cu ploi, dezgheţ sau umiditate excesivă, la aplicaţii, trageri şi în alte împrejurări, cadrele militare pot purta cizme de cauciuc de culoare neagră.D. Echipament divers a) CravataSe poartă la uniforma de ceremonie, de reprezentare şi de oraş.Nodul cravatei va avea dimensiuni potrivite şi va fi aşezat la mijlocul deschizăturii gulerului cămăşii. b) FularulSe poartă numai la manta/scurta din stofă şi la scurta cu guler din blană naturală şi mesadă, fără nod în faţă. c) CenturaCentura se poartă la pantaloni sau peste veston, în funcţie de ţinuta sau misiunea ordonată, strânsă bine pe talie.Centura pentru ceremonie se poartă la uniforma de ceremonie sau la uniforma de reprezentare cu cămaşă albă, când se ordonă.E. Epoleţi şi accesorii a) Epoleţii/Suporţii cu însemne de gradEpoleţii pentru vestoanele de la uniforma de ceremonie se fixează pe umăr printr-o bridă şi un nasture.Suporţii cu însemne de grad se poartă la uniforma de reprezentare, de serviciu, oraş şi instruire, introduşi pe epoleţii din material fond ai articolelor de echipament. b) Emblema pentru coifurăEmblemele pentru coifură se fixează cu respectarea simetriei, astfel:- la şapcă: în faţă, la centru, pe bandă;- la basc: în stânga, pe suportul prevăzut special;- la pălărie: în faţă, la centru, pe bandă;- la căciulă: în centrul clapei frontale.F. Eghileţi a) Eghiletul cu două ramuri şi accesoriiSe poartă pe umărul drept, la vestonul de la uniforma de ceremonie, de către ofiţerii cu drept de a purta această uniformă, iar atunci când se ordonă, şi de ceilalţi ofiţeri, la uniforma de reprezentare cu cămaşă albă. b) Eghiletul cu o ramură şi accesoriiSe poartă pe umărul drept, la veston şi cu cămaşă albă, atunci când se ordonă, de către subofiţeri şi studenţi.G. PetliţePetliţele se aplică numai la veston, la baza gulerului.H. EcusonulEcusonul se fixează pe axul mânecii stângi a articolelor de echipament, la 4-6 cm distanţă de cusătura umărului, prin coasere pe întreaga margine, cu aţă la culoare.Ecusonul nu se poartă la uniforma de ceremonie.I. Ecusonul nominalSe poartă pe pieptul stâng, deasupra buzunarului de sus, la veston, la bluzon sau la vestonul/jacheta de la costumul unic.J. Portul decoraţiilor şi insignelorDecoraţiile se poartă sub formă de însemne complete sau de barete. Decoraţiile se poartă pe pieptul stâng, deasupra buzunarului de sus, numai la veston, iar baretele, la veston şi cămaşa-bluză.Însemnele complete ale decoraţiilor se poartă cu ocazia ceremoniilor, paradelor militare sau la ordin. Atât însemnele complete ale decoraţiilor, cât şi baretele se poartă în ordinea importanţei lor, începând de la partea din faţă a pieptului către mânecă.Baretele decoraţiilor se fixează pe o placă metalică, în rânduri de cel mult patru.Decoraţiile străine se poartă în aceleaşi condiţii ca şi decoraţiile naţionale.Insignele de absolvent al Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", Academiei Tehnice Militare, Academiei de Poliţie, al unei instituţii de învăţământ superior, cât şi cea specifică armei şi specialităţilor militare se poartă în orice împrejurare, cât militarul se află sub arme.Dacă un militar are mai multe insigne, nu poartă decât două, la alegere.Decoraţiile şi insignele se poartă la veston, la partea superioară a pieptului drept.Atunci când se poartă însemnele complete ale decoraţiilor nu se mai pot purta şi insigne, exceptând cea de absolvire a unui institut de învăţământ superior şi insigna specifică armei.Orice alte insigne - sportive, comemorative etc. - se poartă numai în ocaziile stabilite prin ordin al ministrului.  +  Partea a II-a Descrierea uniformelor efectivelor din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă  +  Capitolul I CoifuraA. ŞapcaŞapca este realizată din stofă, în variantele pentru vară şi pentru iarnă. Se compune din calotă, bandă, cozoroc, şnur şi emblemă.Şapca pentru ofiţeri are brodate pe cozoroc frunze de stejar cu fir metalizat de culoare argintie, astfel: trei rânduri pentru generali, două rânduri pentru ofiţerii cu grad superior şi un rând pentru ofiţerii cu grad inferior.Şapca pentru maiştri militari şi subofiţeri are cozorocul simplu.Calota este rotundă, iar pe partea inferioară a calotei se montează o bandă, ajurată pe margini cu roşu.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală şi se îngustează spre capete. Se fixează la şapcă puţin înclinat.Şapca are aplicată în faţă - la centru - pe bandă, emblema pentru coifură.Culoarea accesoriilor de la şapcă este alb-argintiu. a) Şapca pentru uniforma de ceremonieŞapca se confecţionează din stofă de culoare neagră.Deasupra cozorocului se montează un accesoriu realizat prin împletirea a două grupuri formate din trei şnururi fiecare pentru generali şi şnur parmac dublu pentru ofiţeri. La partea inferioară a calotei se montează o bandă de culoare neagră ajurată cu roşu. b) Şapca pentru uniforma de reprezentareŞapca se confecţionează din stofă de culoare bleu-navy/ ultramarin. Deasupra cozorocului se montează un accesoriu realizat prin împletirea a două grupuri formate din trei şnururi fiecare pentru generali, şnur parmac dublu pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri. c) Şapca de oraş pentru studenţi, elevi, soldaţi şi gradaţi voluntari/rezerviştiŞapca se confecţionează din stofă de culoare bleu-navy/ ultramarin. Cozorocul este simplu, iar deasupra se montează şnur parmac dublu. d) Şapca pentru uniforma de serviciu şi instruireSe confecţionează din ţesătură tip bumbac cu fire de poliester în sistem de legătură ripstop de culoare bleu-navy/ ultramarin.Se compune din calotă, capac şi cozoroc.Calota este compusă din capac - partea superioară şi partea laterală.Cozorocul este din material plastic, dublat pe ambele feţe cu material fond.Şapca pentru iarnă se căptuşeşte pe interior şi pe exteriorul părţii laterale cu tricot poliester periat.Şepcile au în faţă, deasupra cozorocului, la centru, montată emblema.B. BasculSe confecţionează din ţesătură tip lână de culoare bleu-navy/ ultramarin. În interior este dublat cu căptuşeală.Emblema se fixează, pe partea laterală stânga, printr-un suport textil, cusut pe partea interioară a căptuşelii.C. PălăriaSe confecţionează din ţesătură fetru de culoare neagră pentru uniforma de ceremonie şi de culoare bleu-navy/ ultramarin pentru uniforma de reprezentare.Deasupra borului pălăriei se montează o bandă de culoare bleu-navy/ultramarin sau negru, ajurată pe margini cu fir roşu.În faţă, pe bandă, se aplică emblema pentru coifură.D. CăciulaPentru bărbaţi căciula se compune din calotă, bordură, clape şi partea frontală, confecţionate din stofă de culoare bleu-navy/ ultramarin.Bordura, clapele şi partea frontală sunt dublate cu blană naturală astrahan/caracul de culoare neagră pentru generali şi colonei şi din blană ovine nutriet de culoare neagră pentru celelalte efective.Calota are o formă ovală şi este căptuşită în interior cu material textil neţesut, termoizolant. Pe partea frontală, la mijloc, se aplică emblema pentru coifură.Pentru femei căciula se realizează sub formă de tocă şi se compune din calotă şi bordură dublate cu blană.Căciula se confecţionează din stofă de culoare bleu-navy/ ultramarin, are formă semiovală, bordura este dreaptă de jur-împrejurul calotei şi este prevăzută la partea din faţă cu emblemă brodată. Blana este croită dintr-o singură bucată unită la spate şi fixată de calotă de jur-împrejur.Căciula este dublată pe interior cu căptuşeală matlasată pe material neţesut termoizolant.E. FesulSe realizează prin tricotare din fire tip lână de culoare bleu-navy/ ultramarin.  +  Capitolul II Îmbrăcămintea şi lenjeriaA. Vestonul a) Vestonul pentru uniforma de ceremonieVestonul se confecţionează din stofă de culoare neagră.Se încheie la două rânduri de nasturi din metal de culoare alb-argintiu, imprimaţi cu însemnul heraldic specific structurii, alţi 2 nasturi fiind montaţi mai sus, puţin lateral, simetric.Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.Ambii piepţi sunt prevăzuţi, sub talie, cu câte un buzunar ascuns, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar fals.Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.Mâneca este formată dintr-o bucată, fără manşetă, iar la terminaţia fiecărei mâneci sunt montaţi pe un şliţ fals 3 nasturi metalici.Pe umăr sunt aplicate două găici, confecţionate din material fond, pe care se montează epoleţii treflă. b) Vestonul pentru uniforma de reprezentare şi oraşLa două rânduri de nasturi pentru ofiţeri şi studenţiVestonul se confecţionează din stofă de culoare bleu-navy/ ultramarin.Se încheie la două rânduri de nasturi din metal de culoare alb-argintiu, imprimaţi cu însemnul heraldic specific structurii, alţi 2 nasturi fiind montaţi mai sus, puţin lateral, simetric.Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.Ambii piepţi sunt prevăzuţi, sub talie, cu câte un buzunar ascuns, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar fals.Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.Mâneca este formată dintr-o bucată, fără manşetă, iar la terminaţia fiecărei mâneci sunt montaţi 3 nasturi.Pe umăr este prevăzut cu epoleţi din material fond.La un rând de nasturi pentru maiştri militari, subofiţeri, elevi, soldaţi şi gradaţi voluntari/rezerviştiVestonul se confecţionează din stofă de culoare bleu-navy/ ultramarin.Se încheie la un rând de nasturi din metal de culoare alb-argintiu, imprimaţi cu însemnul heraldic specific structurii.Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.Ambii piepţi sunt prevăzuţi, sub talie, cu câte un buzunar ascuns, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar fals.Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătură pe mijloc.Mâneca este formată dintr-o bucată, fără manşetă, iar la terminaţia fiecărei mâneci sunt montaţi 3 nasturi.Pe umăr este prevăzut cu epoleţi din material fond.B. Pantalonul a) Pantalonii pentru uniforma de ceremonieSe confecţionează din stofă de culoare neagră. Pantalonul este drept, fără manşetă. Pantalonul este prevăzut cu 3 buzunare, două pe părţile laterale şi unul cu clapă pe partea dreaptă a spatelui.Pentru generali, în părţile laterale, se aplică de fiecare parte a cusăturii cantului două benzi de lampas cu lăţimea de 2 cm, având culoarea roşie.Betelia are găici pentru cureaua de pantaloni şi pentru centură.Pantalonii pentru femei nu au buzunar la spate. b) Pantalonii pentru uniforma de reprezentare, de oraş şi de clasăSe confecţionează din stofă de culoare bleu-navy/ultramarin.Pantalonul este drept, fără manşetă. Pantalonul este prevăzut la partea superioară cu buzunare pe ambele părţi şi un buzunar pe partea dreaptă a spatelui.Betelia are găici pentru cureaua de pantaloni şi pentru centură.Pantalonii pentru femei nu au buzunar la spate. c) Pantalonii pentru uniforma de instruire pentru studenţiSe confecţionează din ţesătură tip bumbac de culoare bleumarin. Croiala este dreaptă, formând deasupra bocancilor o bufă pentru lejeritate.Pe betelia pantalonului sunt montate 7 găici care se închid cu nasturi, pentru fixarea centurii. Pantalonii sunt prevăzuţi cu 4 buzunare, astfel: două buzunare ascunse în cusăturile laterale şi două buzunare aplicate.C. FustaSe confecţionează din stofă de culoare neagră la uniforma de ceremonie şi de culoare bleu-navy/ultramarin la uniforma de reprezentare şi de oraş.Fusta se compune din: faţă, spate, betelie şi căptuşeală.Faţa fustei se croieşte dintr-o singură bucată şi este prevăzută la partea superioară cu două pense.Spatele fustei este din două bucăţi, având cusătura de încheiere pe mijloc, la partea inferioară se termină cu o cută dublă, iar la partea superioară are un şliţ care se încheie cu fermoar şi două pense pentru ajustare.Fusta este dublată cu căptuşeală.D. Bluzonul a) Bluzonul pentru uniforma de reprezentareSe confecţionează din ţesătură imperrespirantă, de culoare bleu-navy/ultramarin.Partea superioară a piepţilor şi a spatelui se dublează cu platcă din material fond, fixată prin tighele duble la capete.Piepţii se încheie cu fermoar, iar foranul cu butoni metalici.Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.Pe partea superioară a piepţilor sunt două buzunare aplicate. Buzunarele de la partea inferioară a piepţilor sunt tăiate oblic.Mâneca este formată din două bucăţi şi este prevăzută cu manşetă.În cusătura de asamblare a mânecii se montează epoletul, al cărui capăt liber se fixează cu ajutorul un buton.La terminaţia inferioară, bluzonul este prevăzut cu o bandă elastică, realizată din materialul fond şi elastic. b) Bluzonul pentru uniforma de clasă pentru studenţi şi eleviSe confecţionează din tercot de culoare bleumarin pentru studenţi şi de culoare bleu-navy/ultramarin pentru elevi.Se încheie cu fermoar ascuns şi butoni.Spatele este confecţionat cu platcă şi pe ambele laturi cu pliuri. Pe partea superioară şi inferioară a piepţilor sunt aplicate buzunare.La terminaţie bluzonul are o bandă prevăzută cu elastic.Epoleţii sunt din material fond. c) Bluza de instruire pentru studenţiSe confecţionează din tercot de culoare bleumarin.Spatele şi piepţii sunt prevăzuţi la partea superioară cu platcă dublă, matlasată.Piepţii au aplicate la partea superioară două buzunare cu burduf pe părţile laterale, care au capace ce se asigură prin velcro. Închiderea piepţilor se face cu fermoar.Mânecile sunt detaşabile.Gulerul este tip tunică.Epoleţii sunt fixaţi, prin cusătură, la capătul dinspre umăr, iar celălalt capăt se fixează prin velcro.E. Mantaua din stofăSe confecţionează din stofă de culoare neagră.Piepţii se încheie la două rânduri, de câte 4 nasturi. Pe umeri mantaua este prevăzută cu bride pentru fixarea epoleţilor.Mâneca este fixată în umeri. Mâneca este fără manşetă, iar la terminaţiile fiecărei mâneci sunt montaţi 3 nasturi.La partea inferioară a piepţilor, lateral sub talie, sunt poziţionate două buzunare aşezate oblic. Pentru femei, piepţii sunt prevăzuţi cu două pense.Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei.F. Scurta a) Scurta pentru uniforma de reprezentare şi de oraşSe confecţionează din ţesătură imperrespirantă, de culoare bleu-navy/ultramarin, dublată cu mesadă detaşabilă din material neţesut termoizolant şi guler din blană ovine astrahan de culoare neagră pentru generali şi ofiţeri cu gradul de colonel şi blană ovine nutriet de culoare neagră pentru ceilalţi ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, studenţi, elevi, soldaţi şi gradaţi voluntari.Scurta este prevăzută cu 4 buzunare. Buzunarele din partea superioară sunt aplicate şi se închid cu clape şi butoni. Buzunarele din partea inferioară sunt oblice, cu laist.Mâneca este dreaptă, fără manşetă. Pe umeri, scurta este prevăzută cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu un buton.În talie scurta este prevăzută cu cordon din material fond.Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei. b) Scurta din compunerea uniformei de serviciu şi a uniformei de instruireSe confecţionează din ţesătură tip bumbac cu fire de poliester, în sistem de legătură ripstop, de culoare bleu-navy/ ultramarin, dublată cu mesadă detaşabilă din material neţesut termoizolant.Are croiala dreaptă, fiind ajustată în talie cu ajutorul unui şnur.Se încheie în faţă cu fermoar ascuns şi butoni. În partea inferioară scurta este prevăzută cu două buzunare oblice.Mâneca este dreaptă, cu manşetă şi butoni pentru ajustare.Pe umeri, scurta este prevăzută cu epoleţi din material fond fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu buton.Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.Pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng, pentru femei. c) Scurta pentru instruire a studenţilor din Academia de PoliţieSe confecţionează din ţesătură poliester impermeabil de culoare bleumarin şi este prevăzută cu mesadă detaşabilă din material textil neţesut termoizolant.Se încheie în faţă cu fermoar ascuns.Are guler tunică, în care este introdusă gluga.Pe piepţi, sub linia taliei, scurta este prevăzută cu două buzunare dreptunghiulare, iar pe lateralul acestora, buzunare închise cu fermoar. În talie scurta este prevăzută cu şnur pentru ajustare.Mâneca este raglan, iar pe umeri are epoleţi.Mesada este confecţionată din material textil neţesut termoizolant, fixată pe scurtă prin fermoare. Se poate purta şi separat.G. Mantaua pentru ploaieSe confecţionează din ţesătură imperrespirantă, de culoare bleu-navy/ultramarin. Este deschisă la gât, cu posibilitatea de a fi încheiată, şi este prevăzută cu glugă.Se închide în faţă cu un rând de nasturi ascunşi în sublaist şi este prevăzută în talie cu un cordon din material fond. În partea superioară a spatelui are platcă.Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar la 5 cm de terminaţie este prevăzută cu o bridă, care se închide cu buton.La partea inferioară a piepţilor, lateral sub linia taliei, sunt poziţionate două buzunare aşezate oblic.Mantaua pentru ploaie este prevăzută cu epoleţi din material fond fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu buton.Pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept, pentru bărbaţi.Pentru femei se încheie partea dreaptă peste partea stângă şi pe piepţi are două pense.H. Cămaşa a) Cămaşa pentru uniforma de ceremonieSe confecţionează din tercot de culoare albă.Piepţii se încheie cu nasturi, iar mâneca este prevăzută cu manşetă. b) Cămaşa pentru uniforma de reprezentare şi de oraşSe confecţionează din tercot de culoare bleu-ciel.Piepţii se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colţ.Este prevăzută cu epoleţi, iar la partea superioară a piepţilor cu buzunare.I. Cămaşa-bluză a) Cămaşa-bluză pentru uniforma de reprezentare şi de oraşSe confecţionează din tercot de culoarea bleu-ciel şi poate fi cu mânecă lungă sau mânecă scurtă.Piepţii se încheie cu nasturi.Pe partea superioară a piepţilor sunt prevăzute buzunare. Spatele este dublat la partea superioară cu platcă.Mânecile sunt prevăzute cu manşete simple.Epoleţii sunt realizaţi din material fond, au formă dreptunghiulară şi se fixează cu un capăt în cusătura mânecii, iar la celălalt capăt prin nasturi.La cămaşa pentru bărbaţi, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept.La cămaşa pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng. b) Cămaşa-bluză pentru uniforma de instruire pentru studenţiSe confecţionează din tercot de culoare bleumarin, cu platca şi manşetele de culoare gri.Piepţii se încheie cu nasturi.Pe partea superioară a piepţilor sunt prevăzute buzunare.Spatele este dublat la partea superioară cu platcă.Mânecile sunt lungi, croite dintr-o singură bucată, prevăzute la terminaţie cu manşetă simplă.La partea superioară, pe interior, au fixat câte un şnal cu colţ pe mijloc, care se încheie cu un nasture şi o butonieră.Epoleţii sunt realizaţi din material fond, au formă dreptunghiulară şi se fixează cu un capăt în cusătura mânecii, iar celălalt capăt prin nasture.La uniforma pentru bărbaţi, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept.La uniforma pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng. c) Cămaşa-bluză pentru uniforma de serviciu şi de instruireSe confecţionează din ţesătură tip bumbac cu filamente de poliester, în sistem de legătură ripstop, de culoare bleu-navy/ ultramarin şi poate fi cu mânecă lungă sau mânecă scurtă.Piepţii se încheie cu nasturi.Pe partea superioară a piepţilor sunt prevăzute buzunare.Spatele este dublat la partea superioară cu o platcă. Mânecile sunt prevăzute cu manşete simple.Epoleţii sunt realizaţi din material fond, au formă dreptunghiulară şi se fixează cu un capăt în cusătura mânecii, iar celălalt se fixează prin nasture.La cămaşa pentru bărbaţi, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept.La cămaşa pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng.J. PuloverulPuloverul pentru uniforma de reprezentare se confecţionează prin tricotare din fire tip lână/acrilice de culoare bleu-navy/ultramarin.Pe partea superioară a piepţilor şi a spatelui se aplică o platcă.Pe mâneci sunt aplicate cotiere de formă trapezoidală.Pentru studenţi se confecţionează de culoare bleumarin, iar pentru elevi, de culoare bleu-navy/ultramarin.K. TricoulSe confecţionează din tricot de bumbac de culoare bleu-navy/ ultramarin. Croiala este la baza gâtului, are mâneca scurtă şi este prevăzut cu epoleţi, confecţionaţi din material fond, fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu un nasture.Pentru studenţi se confecţionează de culoare bleumarin, iar pentru elevi, de culoare bleu-navy/ultramarin.L. Costumul unicSe confecţionează din ţesătură tip bumbac cu fire de poliester, în sistem de legătură ripstop, de culoare bleu-navy/ ultramarin şi se compune din jachetă şi pantaloni.Jacheta se încheie cu fermoar ascuns şi butoni.Este prevăzută cu două buzunare închise cu clapă şi butoni pe părţile superioare ale piepţilor şi cu două buzunare oblice, ascunse, cu laist la părţile inferioare ale piepţilor.Mâneca este prevăzută cu manşetă, iar în dreptul coatelor are aplicate bazoane.Jacheta este prevăzută cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu un buton.Pentru bărbaţi, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng.Pantalonul are croială dreaptă, iar la partea inferioară este prevăzut cu sistem de ajustare pentru a fi purtat în bocanci.În regiunea genunchilor şi a turului este prevăzut cu bazoane.Pantalonii sunt prevăzuţi cu două buzunare.Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.M. Costum izotermSe confecţionează din ţesătură imperrespirantă de culoare bleu-navy/ultramarin şi este compus din jachetă, pantalon şi mănuşi, dublate cu căptuşeală matlasată pe material termoizolant, introduse într-o husă.Jacheta este prevăzută cu glugă, iar închiderea piepţilor se realizează prin fermoar ascuns şi butoni.Jacheta este prevăzută cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu un buton.Pentru bărbaţi, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng.Pantalonul este prevăzut cu buzunare verticale pe ambele părţi şi se confecţionează drept la terminaţie.De la terminaţia inferioară până în zona genunchiului cusăturile sunt prevăzute cu sistem de desprindere, astfel încât să permită îmbrăcarea rapidă a acestuia.N. Costumul de protecţie contra intemperiilorSe confecţionează din ţesătură imperrespirantă de culoare bleu-navy/ultramarin şi se compune din jachetă şi pantalon.Jacheta se încheie cu fermoar ascuns şi butoni.Este prevăzută cu epoleţi din material fond fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu un buton.Gluga este croită din două bucăţi îmbinate pe linia creştetului, iar partea din faţă a glugii este prevăzută cu un canal pentru şiretul de ajustare.Pentru bărbaţi, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng.Pantalonul este prevăzut cu buzunare verticale pe ambele părţi şi se confecţionează larg la terminaţie. De la terminaţia inferioară până în zona genunchiului cusăturile sunt prevăzute cu sistem de desprindere, astfel încât să permită îmbrăcarea rapidă a acestuia.O. Costumul flauşatSe confecţionează din tricot care asigură o protecţie termică şi se compune din bluză şi pantaloni.Bluza se realizează cu guler la baza gâtului, mânecă lungă prevăzută cu manşete.Pantalonul este prevăzut cu şliţ, iar la terminaţie este ajustat pe picior cu bandă tricotată.  +  Capitolul III ÎncălţăminteaA. PantofiiSe confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră. Pantofii de vară au perforaţii, iar pentru cadrele femei, pot avea decupaje.Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.B. GheteleGhetele se confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră.Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri, sistemul de încheiere este cu şiret şi sunt căptuşite cu meşină.C. Cizme scurte pentru femeiSe confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră, pentru uniforma de reprezentare şi de oraş.Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri, au carâmbi înalţi, iar sistemul de încheiere este cu fermoar.Cizmele sunt căptuşite cu blană sau cu meşină.D. Bocancii uniciSe confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră, iar talpa este din cauciuc sintetic sau polimeri.Carâmbul este înalt, sunt căptuşiţi cu meşină, iar sistemul de încheiere este cu şiret.  +  Capitolul IV Echipament diversA. CravataSe confecţionează din ţesătură sintetică de culoare neagră pentru uniforma de ceremonie şi culoare bleu-navy/ultramarin pentru uniforma de reprezentare.B. FularulSe confecţionează prin tricotare din fire tip lână/acrilice de culoare bleu-navy/ultramarin.Este de formă dreptunghiulară, cu franjuri la capete.C. MănuşileMănuşile pentru cadre se confecţionează din piele de culoare neagră. Au format obişnuit, cu 5 degete. Pot fi căptuşite cu tricot sau blană naturală.Mănuşile din lână pentru elevi sunt tricotate din fire lână sau tip lână, de culoare bleu-navy/ultramarin, iar pentru studenţi sunt de culoare bleumarin. Au format obişnuit, cu 5 degete.Mănuşile din pânză, căptuşite, pentru elevi se confecţionează din ţesătură impermeabilă de culoare bleu-navy/ ultramarin, iar pentru studenţi sunt de culoare bleumarin. Au formatul cu un deget şi orificiu pentru trăgaci şi sunt căptuşite cu material neţesut termoizolant.D. CiorapiiSe confecţionează prin tricotare din fire naturale sau sintetice de culoare bleu-navy/ultramarin, tratate antimicotic şi antibacterian, cu carâmbi înalţi, având la terminaţie manşetă cu fire elastomer.Pentru femei ciorapii sunt tricotaţi din fire sintetice sub formă de dres.E. oseteleSe confecţionează prin tricotare din fire de bumbac sau lână, de culoare bleumarin, tratate antimicotic şi antibacterian, cu carâmb scurt, având la terminaţie manşetă cu fire elastomer.F. Centura a) Centura pentru uniforma de ceremonieSe confecţionează din galon textil ţesut de culoare albă, care pe mijloc are tricolorul dispus astfel: o dungă de culoare albastră, o dungă de culoare galbenă şi o dungă de culoare roşie, fiecare cu lăţimea de 5-6 mm.Paftaua este din metal alb inoxidabil, cu o pajură la mijloc, se montează în aşa fel încât dunga albastră a tricolorului să fie în partea superioară. b) Centura pentru uniforma de reprezentare, instruire şi instrucţieSe confecţionează din piele de culoare neagră.Sistemul de închidere este prin cataramă din metal inoxidabil de culoare alb-argintiu.G. CureauaSe confecţionează din piele de culoare neagră.Sistemul de închidere este prin cataramă din metal inoxidabil de culoare alb-argintiu.H. NasturiiSe confecţionează din metal alb-argintiu, ambutisat şi sunt prevăzuţi cu anou.Calota este puţin bombată, are bordură pe margine şi are ştanţat elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă - casca dispusă pe două toporaşe încrucişate.I. Eghileţii a) Eghiletul cu două ramuri şi accesoriiSe confecţionează din şnur textil de culoare roşu-purpură.Este format din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de şnur simplu.Ramurile împletite continuă cu câte un şnur prevăzut cu nod dublu. La terminaţie, cele două şnururi au câte un cui din material plastic metalizat în culoare alb-argintiu.Fixarea se face cu ajutorul a 3 nasturi: un nasture se prinde sub epoletul drept pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii, iar alţi 2 nasturi se prind sub reverul drept, primul la un centimetru de limita de răsfrângere a acestuia la o distanţă de 7 cm măsurată de la cusătura de îmbinare a gulerului cu reverul în jos, iar al doilea la o distanţă corespunzătoare astfel ca vârful cuiului să fie la limita ultimului nasture cu care se încheie vestonul.Eghiletul se prinde cu partea din mijloc (care uneşte cele două ramuri împletite) de nasturele de sub epolet, ramura lungă cade prin spate, înconjoară umărul, trece pe sub braţ şi se prinde în faţă de nasturele cel mai de sus de sub rever. Ramura scurtă cade în faţă formând un arc de cerc peste ramura lungă şi se prinde de nasturele de jos de sub rever. b) Eghiletul cu o ramură şi accesoriiSe confecţionează din şnur textil de culoare roşu-purpură.Este format dintr-o ramură împletită ce se continuă cu un şnur prevăzut cu un nod dublu, la terminaţia căruia este un cui din material plastic metalizat în alb-argintiu.Fixarea se face cu ajutorul a 2 nasturi: primul nasture se prinde sub epoletul drept la cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii, iar al doilea se prinde sub reverul drept la un centimetru de limita de răsfrângere a acestuia şi o distanţă de 7 cm măsurată de la cusătura de îmbinare a gulerului cu reverul în jos.Eghiletul se prinde cu capătul prevăzut cu treflă de nasturele montat sub eghilet. Ramura împletită înconjoară umărul, trece pe sub braţ şi se prinde de nasturele de sub rever.  +  Capitolul V Semnele distinctive ale gradelorA. Emblema pentru coifură a) Emblema pentru cadreEmblema pentru coifură se realizează prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pe un suport textil de culoarea coifurii - negru pentru uniforma de ceremonie, respectiv bleu-navy pentru uniforma de reprezentare şi serviciu.Emblema pentru coifură conţine elemente din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă casca dispusă pe două toporaşe încrucişate, având la bază grenada explodând.Elementele din însemnul heraldic sunt încadrate de patru rânduri de frunze de stejar, dispuse în evantai pentru generali, de trei rânduri de frunze de stejar dispuse în evantai pentru ofiţeri, de două ramuri de frunze de stejar dispuse în evantai pentru maiştri militari şi subofiţeri.Frunzele de stejar, casca, toporaşele şi grenada sunt de culoare alb-argintiu, iar fondul emblemei este de culoare roşie.Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, se montează stema ţării. b) Emblema pentru coifura studenţilor şi elevilorEmblema pentru coifura studenţilor şi elevilor din instituţiile militare de învăţământ este realizată din metal alb-argintiu, având imprimate elementele din însemnul heraldic al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (casca dispusă pe două toporaşe încrucişate, având la bază grenada explodând) încadrate de un rând de frunze de stejar, dispuse în evantai.Spaţiul rămas liber între elementele însemnului heraldic şi frunzele de stejar este acoperit cu vopsea metalizată de culoare roşu-purpuriu.Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, se montează stema ţării. c) Emblema pentru coifura soldaţilor şi gradaţilor voluntari/rezerviştiEmblema pentru coifura soldaţilor şi gradaţilor voluntari este realizată din metal alb-argintiu, de formă ovală, având imprimate elementele specifice - cască suprapusă peste două toporaşe - fondul acoperit cu vopsea metalizată de culoare roşu-purpuriu.Casca şi toporaşele au culoarea alb-argintiu.Deasupra emblemei, la toate articolele pentru coifură, se montează stema ţării.B. Petliţe a) Petliţele pentru generaliSunt realizate pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu.Petliţele au format pentagonal cu laturile neregulate şi reprezintă frunze de stejar dispuse pe o nervură. b) Petliţele pentru ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri, studenţi, elevi, soldaţi şi gradaţi voluntari/rezerviştiSunt realizate pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu.Petliţele au format pentagonal cu laturile neregulate bordurate în culoare roşu-purpuriu şi reprezintă o grenadă cu flacăra în 5 vârfuri.C. EpoleţiEpoleţii pentru uniforma de ceremonie a) Pentru generaliEpoleţii au format treflă şi se realizează din 3 şnururi de culoare alb-argintie pe care se aplică stelele metalice argintate, la distanţe egale de margini, astfel:- pentru gradul de general de brigadă - o stea;- pentru gradul de general-maior - două stele;- pentru gradul de general-locotenent - 3 stele;- pentru gradul de general - 4 stele. b) Pentru ofiţerii cu grad superiorEpoleţii se realizează din două şnururi de culoare alb-argintiu, dispuse sub formă de treflă la un capăt, ornaţi cu două rânduri de şnur împletit, pe care sunt aplicate două rânduri de şnur împletit, pe care se aplică tresele cu lăţimea de 8 mm, corespunzătoare gradului, astfel:- pentru gradul de maior - o tresă;- pentru gradul de locotenent-colonel - două trese;- pentru gradul de colonel - 3 trese. c) Pentru ofiţerii cu grad inferiorEpoleţii se realizează din două şnururi de culoare alb-argintiu, dispuse sub formă de treflă la un capăt, ornaţi cu şnur simplu, pe care sunt aplicate tresele cu lăţimea de 8 mm, corespunzătoare gradului, astfel:- pentru gradul de sublocotenent - o tresă;- pentru gradul de locotenent - două trese;- pentru gradul de căpitan - trei trese.D. Suport cu însemne de grad1. Uniforma de reprezentare şi serviciu a cadrelor militare a) Pentru generaliGalonul se confecţionează pe suport textil ţesut cu fir metalizat alb-argintiu, având marcat un rând de frunze de stejar şi marginile cu motive naţionale, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare galbenă stele cu diametrul de 22 mm conturate cu fir de culoare roşu-purpuriu.Pentru costume, galonul se fixează pe suport tare, acoperit cu paspoal de culoare bleu-navy, pe margine rămânând o vipuşcă de paspoal cu lăţimea de 1,5 mm, iar pe spate este prevăzut cu o bridă de fixare prin nasture.Pentru celelalte articole de echipament, galonul se aplică direct pe epoleţii din material fond.Stelele se aplică astfel:- pentru gradul de general de brigadă - o stea;- pentru gradul de general-maior - două stele;- pentru gradul de general-locotenent - 3 stele;- pentru gradul de general - 4 stele. b) Pentru ofiţeriSe confecţionează sub formă de suport de grad/manşon dreptunghiular, din paspoal de culoare bleu-navy/ultramarin, ajuraţi la ambele capete cu fir de culoare roşu-purpuriu.Pe suporţii pentru ofiţerii cu grade superioare se aplică un galon cu lăţimea de 16 mm având longitudinal un fond cu motive naţionale de culoare alb-argintiu. Însemnele de grad sunt reprezentate prin trese de culoare argintie cu lăţimea de 8 mm.Tresele se aplică astfel:- pentru gradul de maior - o tresă şi un galon;- pentru gradul de locotenent-colonel - două trese şi un galon;- pentru gradul de colonel - 3 trese şi un galon.- pentru gradul de sublocotenent - o tresă;- pentru gradul de locotenent - două trese;- pentru gradul de căpitan - 3 trese. c) Pentru maiştri militariSe confecţionează sub formă de suport de grad/manşon dreptunghiular, din paspoal de culoare bleu-navy/ultramarin, ajuraţi la ambele capete cu fir de culoare roşu-purpuriu, pe care se aplică galoane de culoare alb-argintiu, astfel:- pentru gradul de maistru militar clasa a IV-a - un galon sub formă de unghi şi un galon drept;- pentru gradul de maistru militar clasa a III-a - un galon sub formă de unghi şi două galoane drepte;- pentru gradul de maistru militar clasa a II-a - un galon sub formă de unghi şi 3 galoane drepte;- pentru gradul de maistru militar clasa I - un galon sub formă de unghi şi 4 galoane drepte;- pentru gradul de maistru militar principal - un galon sub formă de unghi şi 5 galoane drepte. d) Pentru subofiţeriSe confecţionează sub formă de suport de grad/manşon dreptunghiular, din paspoal de culoare bleu-navy/ultramarin, ajuraţi la ambele capete cu fir de culoare roşu-purpuriu, pe care se aplică galoane de culoare alb-argintiu, cu lăţimea de 20 mm şi de 13 mm, corespunzătoare gradului, astfel:- pentru gradul de sergent-major - un galon de 20 mm şi unul de 13 mm;- pentru gradul de plutonier - două galoane de 20 mm;- pentru gradul de plutonier-major - două galoane de 20 mm şi unul de 13 mm;- pentru gradul de plutonier adjutant - 3 galoane de 20 mm;- pentru gradul de plutonier adjutant şef - 3 galoane de 20 mm şi unul de 13 mm.2. Uniforma de oraş şi de instruire a elevilor, studenţilor, soldaţilor şi gradaţilor voluntariÎnsemnele de grad se confecţionează din paspoal de culoare bleu-navy/ultramarin, ajuraţi la ambele capete cu fir de culoare roşu-purpuriu.Însemnele de grad - galoanele - pentru studenţii şi elevii înaintaţi la gradul de plutonier adjutant, plutonier-major, plutonier şi sergent-major se aplică în acelaşi mod ca şi cele de la epoleţii pentru subofiţeri.Pentru celelalte grade, galoanele se aplică astfel:- pentru gradul de fruntaş - un galon cu lăţimea de 13 mm;- pentru gradul de caporal - două galoane de 13 mm;- pentru gradul de sergent - un galon cu lăţimea de 20 mm.E. Semnul de armăSe realizează din metal alb-argintiu, inoxidabil, pe care sunt imprimate elementele specifice însemnului heraldic - casca suprapusă peste două toporaşe. Se fixează pe suportul de grad printr-o agrafă metalică.Semnul de armă se fixează la mijlocul epoletului, pe lăţime, şi la 5 mm de capătul interior al acestuia.F. Ecusoane a) Ecusonul de mânecăEste format din ecuson sub formă de scut care se confecţionează pe suport textil de culoare bleu-navy/ultramarin, pe care este brodat, în centru, însemnul heraldic sub care este inscripţionată deviza specifică, şi din segmentul circular care se confecţionează pe suport textil de culoare bleu-navy/ultramarin, pe care este brodată inscripţia "I.G.S.U". Se aplică pe mâneca stângă la 4-6 cm de cusătura umărului. b) Ecusonul nominalEste realizat din aliaj emailat de culoare roşu-purpuriu. Are formă dreptunghiulară, cu tricolorul gravat vertical. Longitudinal, pe mijloc este gravată o linie, sub care se inscripţionează numele cadrului militar. Prinderea se realizează cu ajutorul unui ac.  +  Partea a III-a Descrierea uniformelor efectivelor din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române  +  Capitolul I CoifuraA. Şapca a) Şapca pentru uniforma de ceremonie, reprezentare şi de oraşSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin sau alb pentru uniforma de ceremonie şi de culoare bleumarin pentru uniforma de reprezentare şi de oraş.Se compune din calotă şi partea laterală din stofă, bandă textilă, cozoroc, şnur brodat împletit, nasturi metalici cu ţepuşe, emblemă brodată pe suport textil.Şapca pentru generali are pe cozoroc aplicate două rânduri de frunze de stejar brodate din fir metalic argintiu cu nervurile aurii, iar şnurul dublu împletit este din fir metalic argintiu.Şapca pentru ofiţeri are pe cozoroc aplicate două rânduri de frunze de stejar din metal alb-argintiu pentru ofiţerii cu grad superior şi un rând de frunze de stejar pentru ofiţerii cu grad inferior. Şnurul este brodat împletit în două cu fire metalizate de culoare alb-argintiu.Şapca pentru maiştri militari şi subofiţeri are cozorocul simplu, iar şnurul brodat împletit în două fire metalizate de culoare alb-argintiu.Şapca pentru studenţi, elevi, soldaţi şi gradaţi voluntari are cozorocul simplu, iar deasupra cozorocului se montează şnur parmac dublu. b) Şapca pentru uniforma de serviciu şi de instruireSe confecţionează din ţesătură tip bumbac cu filamente de poliester în sistem de legătură ripstop de culoare bleumarin. Se compune din calotă, capac şi cozoroc.Calota este compusă din capac/partea superioară şi partea laterală.Cozorocul este din material plastic dublat pe ambele feţe cu material fond.Şapca pentru iarnă se căptuşeşte pe interior şi pe exteriorul părţii laterale. Şepcile au în faţă, deasupra cozorocului, la centru, montată emblema.B. BasculSe confecţionează din ţesătură tip lână de culoare bleumarin.Calota este dublată cu căptuşeală.Emblema se fixează pe lateral stânga, printr-un suport textil, cusut pe partea interioară a căptuşelii.C. PălăriaSe confecţionează din ţesătură fetru de culoare albă sau bleumarin pentru uniforma de ceremonie şi bleumarin pentru uniforma de reprezentare.Deasupra borului pălăriei se montează o bandă de culoare gri.În faţă pe bandă se aplică emblema pentru coifură.D. CăciulaPentru bărbaţi căciula se compune din calotă, bordură, clape laterale, clapă frontală şi se confecţionează din postav de culoare bleumarin, dublat cu blană naturală astrahan de culoare gri pentru generali şi ofiţeri cu gradul de colonel şi blană nutriet de culoare gri pentru celelalte cadre.Calota este de formă ovală, iar bordura şi clapele laterale se confecţionează dintr-o singură bucată.Căciula este dublată pe interior cu căptuşeală matlasată pe material neţesut termoizolant. Pe mijlocul clapei frontale se fixează emblema textilă brodată. Pentru femei căciula este sub formă de tocă şi se compune din calotă şi bordură. Căciula se confecţionează din postav, dintr-o singură bucată, are formă semiovală, bordura este dreaptă de jur împrejurul calotei şi este prevăzută la partea din faţă cu emblemă brodată.Blana este croită dintr-o singură bucată unită la spate şi fixată de calotă de jur împrejur. Căciula este dublată pe interior cu căptuşeală matlasată pe material neţesut termoizolant.Pe partea din faţă a căciulii pe blană se fixează emblema textilă brodată.  +  Capitolul II Îmbrăcămintea şi lenjeriaA. Vestonul a) Vestonul pentru uniforma de ceremonieSe confecţionează din stofă de culoare bleu-jandarm sau albă.Are revere ascuţite şi se încheie la două rânduri de nasturi din metal de culoare alb-argintiu, imprimaţi cu însemnul heraldic al jandarmeriei.Ambii piepţi sunt prevăzuţi sub linia taliei cu câte un buzunar cu 2 refileţi, fiind acoperite de o clapă dreaptă ce se încheie cu un nasture metalic, iar pe pieptul stâng, în partea de sus se află un buzunar fals.Spatele este confecţionat din două părţi, având cusătura de încheiere pe mijloc.Mâneca este formată dintr-o bucată, iar la terminaţie este prevăzută cu şliţ şi 2 nasturi.Vestonul pentru generali este prevăzut pe umeri cu câte două găici din material fond pe care se montează epoleţii brodaţi, iar cel pentru ofiţeri are epoleţi drepţi din material fond, fixaţi în cusătura mânecii.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng, iar în talie este uşor cambrat. b) Vestonul pentru uniforma de reprezentare şi de oraş pentru studenţi şi eleviSe confecţionează din stofă de culoare bleu-jandarm.Este deschis la gât cu rever care formează cu gulerul un unghi drept şi se încheie în faţă la un rând de nasturi din metal de culoare alb-argintiu imprimaţi cu însemnul heraldic al jandarmeriei.La partea superioară a piepţilor sunt aplicate buzunare cu fald pe mijloc şi clapă dreaptă ce se încheie pe mijloc cu un nasture metalic, iar sub linia taliei vestonul este prevăzut cu buzunare, acoperite de o clapă dreaptă ce se încheie cu un nasture metalic.Spatele vestonului se compune din două părţi, având cusătura de încheiere pe mijloc, iar la partea inferioară este prevăzut cu o deschidere/şliţ.Mânecile se compun din faţă şi dos de mânecă, iar la terminaţie sunt prevăzute cu şliţ şi 2 nasturi.Pe umăr se montează epoleţi drepţi din material fond.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng, iar în talie este uşor cambrat. c) Vestonul pentru uniforma de oraş pentru soldaţi şi gradaţi voluntari/rezerviştiSe confecţionează din stofă de culoare bleu-jandarm.Vestonul are revere drepte şi se încheie în faţă cu un rând de nasturi metalici alb-argintiu, ascunşi în sublaist.Vestonul are pe piepţi aplicate 4 buzunare cu burduf pe mijloc şi clape drepte, ce se încheie cu câte un nasture metalic.Mânecile vestonului sunt drepte, cu şliţ la terminaţie, pe care se montează nasturi metalici. În talie este prevăzut cu un cordon din material fond.Epoleţii sunt din material fond şi fixaţi la un capăt în cusătura mânecii, iar celălalt capăt este fixat pe umăr cu un nasture metalic.B. Pantalonii a) Pantalonii pentru uniforma de ceremonieSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin sau albă.Pantalonul este drept, fără manşetă şi este prevăzut cu 3 buzunare, din care: două pe lateral şi unul cu capac la spate.În faţă pantalonii au o deschizătură/şliţ care se încheie cu fermoar şi sunt prevăzuţi cu un fald orientat către spate.Pentru generali, în părţile laterale, se aplică vipuşcă de culoare bleu şi lampas lat de 1,5 cm de fiecare parte a vipuştii.Pantalonii pentru femei au şliţ în faţă şi se încheie partea dreaptă peste partea stângă. b) Pantalonii pentru uniforma de reprezentare, de oraş şi de clasăSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin.Pantalonul este drept, fără manşetă şi este prevăzut cu 3 buzunare, din care: două pe lateral şi unul cu capac la spate.În faţă pantalonii au o deschizătură/şliţ care se încheie cu fermoar şi sunt prevăzuţi cu un fald orientat către spate. c) Pantalonii pentru uniforma de instruire pentru studenţiSe confecţionează din ţesătură tip bumbac de culoare bleumarin.Croiala este dreaptă, formând deasupra bocancilor o bufă pentru lejeritate. Betelia pantalonului este prevăzută în partea din spate cu elastic, iar pentru fixarea centurii sunt montate 7 găici care se închid cu nasturi.Pantalonii sunt prevăzuţi cu 4 buzunare, astfel: două buzunare ascunse în cusăturile laterale şi două buzunare aplicate, care se închid cu velcro. Partea din faţă a pantalonilor, în dreptul genunchilor, şi turul pantalonilor sunt dublate/bazonate cu un rând de material fond.În partea de jos pantalonii au fixate subtălpare din elastic.C. FustaSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin sau albă pentru uniforma de ceremonie şi de culoare bleumarin pentru uniforma de reprezentare sau de oraş.Fusta se compune din: faţă, spate şi betelie.Faţa fustei se croieşte dintr-o singură bucată, iar spatele fustei este din două bucăţi, având cusătura de încheiere pe mijloc. Fusta este dublată cu căptuşeală.D. Bluzonul a) Bluzonul pentru uniforma de reprezentareSe confecţionează din tercot de culoare bleumarin.Bluzonul se încheie în faţă prin fermoar, dublat de un foran.Pe fiecare piept sunt poziţionate câte două buzunare. La partea superioară sunt aplicate buzunare drepte, iar la partea inferioară se realizează câte un buzunar oblic cu laist.Bluzonul este prevăzut cu epoleţi din material fond.La terminaţie bluzonul este prevăzut cu un cordon cu elastic.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng. b) Bluza de instruire pentru studenţiSe confecţionează din tercot de culoare bleumarin.Spatele şi piepţii sunt prevăzuţi la partea superioară cu platcă dublă, matlasată.Piepţii au aplicate la partea superioară două buzunare. Închiderea piepţilor se face cu fermoar.Mânecile sunt detaşabile din umeri.Gulerul este tip tunică.Epoleţii sunt fixaţi, prin cusătură, la capătul dinspre umăr, iar celălalt capăt se fixează prin velcro. c) Bluzonul pentru uniforma de clasă pentru studenţi şi eleviSe confecţionează din tercot de culoare bleumarin.Se încheie cu fermoar ascuns şi butoni.Spatele este confecţionat cu platcă. Pe parte superioară şi inferioară a piepţilor sunt aplicate buzunare.La terminaţie bluzonul are o bandă prevăzută cu elastic. Epoleţii sunt din material fond.E. Scurta a) Scurta pentru uniforma de ceremonieSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin.Piepţii se încheie la un rând de nasturi ascunşi în sublaist.Este prevăzută în talie cu cordon din material fond. Are două buzunare oblice, fixate lateral, mai jos de talie.Mâneca este dreaptă.Scurta pentru generali este prevăzută pe umeri cu câte două găici din material fond pe care se montează epoleţii brodaţi, iar cea pentru ofiţeri are epoleţi drepţi din material fond, fixaţi în cusătura mânecii.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng. b) Scurta pentru uniforma de reprezentare şi de oraşSe confecţionează din tercot de culoare bleumarin.Este dublată în totalitate cu căptuşeală şi cu mesadă din blană naturală, pe spate şi pe piepţi, iar mânecile mesadei sunt realizate din căptuşeală matlasată pe material neţesut termorezistent.Pe gulerul scurtei se montează un guler detaşabil din blană naturală astrahan de culoare gri pentru generali şi ofiţeri cu gradul de colonel şi blană naturală nutriet de culoare gri pentru celelalte cadre militare şi efective.Piepţii se încheie în faţă cu nasturi ascunşi în sublaist.Piepţii sunt prevăzuţi la partea superioară cu o platcă dreaptă, sub care se află două buzunare aplicate care se închid cu clape, iar sub linia taliei, două buzunare oblice cu laist.Mâneca este dreaptă, cu bridă la terminaţie prevăzută cu cataramă din plastic pentru ajustare.Pe linia umerilor are epoleţi din material fond.Spatele se croieşte din două bucăţi unite pe mijloc, iar la partea superioară este prevăzut cu platcă cu colţ.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng. c) Scurta pentru uniforma de serviciu şi de instruire pentru elevi, soldaţi şi gradaţi voluntari/rezerviştiSe confecţionează din ţesătură imperrespirantă de culoare bleumarin.Piepţii sunt din două bucăţi, dublate la partea superioară, care în cusătura de suprapunere are vipuşcă retroreflectantă.Sub vipuşcă sunt buzunare ascunse care se încheie prin clapă şi fermoar.Sub linia taliei sunt buzunare oblice cu laist.Piepţii se încheie în faţă cu fermoar şi butoni.Spatele este realizat dintr-o bucată, dublată cu o platcă la partea superioară şi cu vipuşcă retroreflectantă.Pe spate şi pe pieptul stâng, este inscripţionat "JANDARMERIA".Epoleţii din material fond sunt fixaţi în cusătura de îmbinare a mânecilor de umăr.Mânecile sunt dintr-o bucată, prevăzute la terminaţie cu bridă de ajustare.Gulerul este detaşabil, realizat din faţă şi dos: faţa din tricot poliester periat, iar dosul din material de bază.Gluga este realizată din material fond şi se fixează de dosul de guler prin intermediul unor butoni metalici.Scurta este căptuşită în totalitate, iar mesada detaşabilă este confecţionată din material termoizolant matlasat pe ambele părţi cu căptuşeală. Mesada se încheie şi se fixează de faţă de scurtă prin fermoar.Are gulerul şi terminaţia mânecilor realizate din tricot.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng. d) Scurtă pentru uniforma de instruire pentru studenţiSe confecţionează din ţesătură impermeabilă de culoare bleumarin şi este prevăzută cu mesadă detaşabilă fixată prin fermoar şi este realizată din material neţesut termoizolant, matlasat pe ambele feţe cu căptuşeală.Piepţii se încheie în faţă cu fermoar, iar sub linia taliei sunt aplicate buzunare dreptunghiulare, care se închid pe lateral.Gulerul este tip tunică, în care este introdusă gluga.Mâneca este raglan, cu epoleţi din material fond.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng.F. Mantaua pentru ploaieSe confecţionează din ţesătură impermeabilă de culoare bleumarin.Piepţii se încheie la un rând de nasturi. Sub talie, lateral, la partea inferioară sunt poziţionate două buzunare oblice cu laist.Spatele este confecţionat dintr-o bucată, este prevăzut cu platcă la partea superioară. Mâneca este format raglan, fără manşetă la partea inferioară. La terminaţie are o bridă care se încheie cu buton metalic.Epoleţii sunt detaşabili, confecţionaţi din material fond, fixaţi prin 2 nasturi în bride. Mantaua este căptuşită în totalitate.Pentru bărbaţi, pieptul stâng este petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, pieptul drept este petrecut peste pieptul stâng.G. CămaşaSe confecţionează din tercot de culoare bleu pentru uniforma de reprezentare şi de oraş şi de culoare albă pentru uniforma de ceremonie.Piepţii se încheie cu nasturi, iar gulerul este cu ştei şi colţ drept. Pe pieptul stâng este prevăzut un buzunar aplicat.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng.Mânecile sunt lungi, prevăzute la terminaţie cu manşetă.H. Cămaşa-bluză a) Cămaşa-bluză pentru uniforma de reprezentare şi de oraşSe confecţionează din tercot de culoare bleu şi poate fi cu mânecă lungă sau mânecă scurtă.Piepţii se încheie cu nasturi, iar gulerul este cu ştei şi colţ drept. Pe partea superioară a piepţilor sunt prevăzute buzunare aplicate care se închid cu clape. Spatele este dublat la partea superioară cu o platcă.Epoleţii sunt realizaţi din material fond. Sunt de formă dreptunghiulară şi se montează cu un capăt în cusătura mânecii, iar cu celălalt capăt sunt fixaţi prin nasture.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng. b) Cămaşa-bluză pentru uniforma de serviciu, de instruire şi de instrucţieSe confecţionează din ţesătură tip bumbac cu filamente de poliester în sistem de legătură ripstop de culoare bleumarin şi poate fi cu mânecă lungă şi mânecă scurtă.Piepţii se încheie cu nasturi, iar gulerul este cu ştei şi colţ drept.Pe partea superioară a piepţilor sunt prevăzute buzunare aplicate.Spatele este dublat la partea superioară cu o platcă.Gulerul se confecţionează din faţă, dos şi ştei. Mânecile sunt croite dintr-o singură bucată prevăzute la terminaţie cu manşetă.Epoleţii sunt realizaţi din material fond de formă dreptunghiulară şi se montează cu un capăt în cusătura mânecii, iar celălalt capăt este fixat prin nasture.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng. c) Cămaşa-bluză din compunerea uniformei de instruire pentru studenţiSe confecţionează din tercot de culoare bleumarin, cu platca şi manşetele de culoare gri.Piepţii se încheie cu nasturi, iar gulerul este cu ştei şi colţ drept. Pe partea superioară a piepţilor sunt prevăzute buzunare aplicate.Spatele este dublat la partea superioară cu o platcă. Gulerul se confecţionează din faţă, dos şi ştei.Mânecile sunt lungi, croite dintr-o singură bucată, prevăzute la terminaţie cu manşetă simplă.Epoleţii sunt realizaţi din material fond de formă dreptunghiulară şi se montează cu un capăt în cusătura mânecii, iar celălalt capăt este liber.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng.I. TricoulSe confecţionează din tricot bumbac de culoare bleumarin, este compus din faţă, spate, mâneci şi epoleţi, cu gulerul la baza gâtului.Epoleţii sunt croiţi din tricot. Epoleţii au un capăt fixat în cusătura mânecii, iar pe capătul liber este festonată o butonieră care se încheie cu un nasture.J. PuloverulSe confecţionează prin tricotare din fire acrilice/tip lână de culoare bleumarin.Pe partea superioară a piepţilor şi a spatelui se aplică o platcă, pe umeri se fixează epoleţi din tercot, iar pe mâneci sunt aplicate cotiere de formă trapezoidală.K. Costumul unicSe confecţionează din ţesătură tip bumbac cu filamente de poliester în sistem de legătură ripstop, de culoare bleumarin şi se compune din bluză şi pantaloni.Bluza se încheie în faţă cu fermoar ascuns.Pe partea superioară a piepţilor are aplicate buzunare cu clape, iar la partea inferioară, pe linia taliei, este prevăzută cu două buzunare oblice, ascunse.Spatele este dintr-o bucată, formând pe lungime două falduri.Partea superioară a piepţilor şi a spatelui este dublată cu material fond matlasat, iar la terminaţie este prevăzută cu un cordon şi elastic de ajustare.Pe pieptul stâng şi pe spate sub platcă este inscripţionată.Gulerul este gen tunică.Mâneca este prevăzută la terminaţie cu manşetă.Bluza este confecţionată cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu nasture. Bluza este căptuşită în întregime şi se poartă peste pantaloni.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng.Pantalonul este drept şi este prevăzut cu 4 buzunare, poziţionate astfel: două la partea superioară a feţelor, iar două pe părţile laterale. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.L. Costumul izotermCostumul izoterm pentru uniforma de serviciu se confecţionează din ţesătură în structură ripstop, de culoare bleumarin şi este compus din jachetă şi pantalon, dublate cu căptuşeală matlasată pe material termoizolant microtermic.Jacheta este formată din piepţi, spate, mâneci şi glugă. Închiderea frontală a piepţilor este realizată cu fermoar, iar la terminaţie are tiv în care este introdus şiretul de ajustare.Pentru bărbaţi, se încheie având pieptul stâng petrecut peste pieptul drept.Pentru femei, se încheie având pieptul drept petrecut peste pieptul stâng.Pantalonul este prevăzut cu buzunare verticale pe ambele părţi şi se confecţionează drept la terminaţie. De la terminaţia inferioară până în zona genunchiului cusăturile sunt prevăzute cu sistem de desprindere.M. Costumul de protecţie contra intemperiilorSe confecţionează din ţesătură imperrespirantă de culoare bleumarin şi se compune din jachetă şi pantalon.Jacheta este formată din piepţi, spate, mâneci şi glugă, dublate în întregime cu căptuşeală.Închiderea frontală a piepţilor este realizată cu fermoar ascuns şi butoni.Jacheta este prevăzută cu epoleţi din material fond fixaţi la un capăt în cusătura de îmbinare mânecă-umăr, iar la celălalt capăt cu un buton.Gulerul este gen tunică.Pantalonul este prevăzut cu buzunare verticale pe ambele părţi şi se confecţionează larg la terminaţie.De la terminaţia inferioară până în zona genunchiului cusăturile sunt prevăzute cu sistem de desprindere.N. Lenjerie de corp termicăLenjeria de corp termică pentru uniforma de serviciu se confecţionează din material textil cu capacitate mare de menţinere a confortului termic.Se compune din bluză şi pantaloni.Bluza se realizează cu guler la baza gâtului şi mânecă lungă prevăzută cu manşetă.Pantalonul este prevăzut cu betelie, iar la terminaţie este ajustat pe picior cu bandă tricotată şi are şliţ.O. Costumul flauşatSe confecţionează din tricot flauşat care asigură protecţie termică şi se compune din bluză şi pantaloni.Bluza se realizează cu guler la baza gâtului şi mânecă lungă prevăzută cu manşetă.Pantalonul este prevăzut cu şliţ, iar la terminaţie este ajustat pe picior cu bandă tricotată.  +  Capitolul III ÎncălţăminteaA. PantofiiSe confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră, iar pentru uniforma de ceremonie pot fi şi de culoare albă.Pantofii de vară au perforaţii, iar pentru cadrele femei, pot avea decupaje. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.B. GheteGhetele pentru bărbaţi se confecţionează din piele box, faţă naturală, impermeabilizată, de culoare neagră, sunt căptuşite cu blană, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral.Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri, matriţat galoşat cu ramă ornament.Ghetele pentru femei se confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră şi sunt căptuşite cu meşină.Carâmbul este scurt, iar sistemul de încheiere este cu şiret în faţă.Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri, matriţat galoşat cu ramă ornament.C. Cizme scurteSe confecţionează din piele box, faţă naturală, impermeabilizată, de culoare neagră, sunt căptuşite cu blană, carâmbii sunt înalţi, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară.Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri, cu toc aplicat.D. Bocancii uniciSe confecţionează din piele box, faţă naturală, impermeabilizată, de culoare neagră, talpă din cauciuc sintetic sau polimeri, matriţată monolit, galoşată cu ramă laterală.Carâmbul este înalt, căptuşiţi cu meşină, iar sistemul de încheiere este cu şiret în faţă.  +  Capitolul IV Echipament diversA. CravataSe confecţionează din ţesătură de culoare bleumarin, are întăritură din material neţesut şi este dublată cu căptuşeală la capete, pe o distanţă de 15 cm de la vârf.B. FularulSe confecţionează din fire tip lână/acrilice de culoare bleumarin, are formă dreptunghiulară, iar la capete are franjuri.C. MănuşileMănuşile pentru cadre se confecţionează din piele de culoare neagră. Au format obişnuit, cu 5 degete. Pot fi căptuşite cu tricot sau blană naturală.Mănuşile din lână pentru efectivele instituţiilor de învăţământ sunt confecţionate din fire tip lână de culoare bleumarin şi au formatul obişnuit, cu 5 degete.Mănuşile din pânză, căptuşite, pentru efectivele instituţiilor de învăţământ se confecţionează din ţesătură impermeabilă de culoare bleumarin, au formatul cu un deget şi orificiu pentru trăgaci şi sunt căptuşite cu material neţesut termoizolant.D. CiorapiiSe confecţionează prin tricotare, de culoare bleumarin, cu carâmbi înalţi, având la terminaţie manşetă elastică.Pentru femei ciorapii sunt tricotaţi din fire sintetice sub formă de dres.E. oseteleSe confecţionează prin tricotare din fire de bumbac sau tip bumbac, de culoare bleumarin, au carâmb scurt, iar la terminaţie au manşetă elastică.F. Centura a) Centura pentru uniforma de ceremonieSe confecţionează din galon textil ţesut de culoare albă, care pe mijloc are tricolorul dispus astfel: o dungă de culoare albastră, o dungă de culoare galbenă şi o dungă de culoare roşie, fiecare cu lăţimea de 5-6 mm.Paftaua este din metal alb inoxidabil, cu o pajură la mijloc, se montează în aşa fel încât dunga albastră a tricolorului să fie în partea superioară. b) Centura pentru uniforma de reprezentare şi de instruireSe confecţionează din piele de culoare neagră şi închidere prin cataramă din metal inoxidabil de culoare alb-argintiu sau chingă textilă de culoare neagră şi închidere prin cataramă din material plastic cu sistem de autoblocare.G. CureauaSe confecţionează din piele de culoare neagră şi închidere prin cataramă din metal inoxidabil de culoare alb-argintiu.H. NasturiiSe confecţionează din metal alb-argintiu, ambutisat şi sunt prevăzuţi cu anou.Calota este puţin bombată, are bordură pe margine şi are ştanţat elemente din însemnul heraldic al Jandarmeriei.I. Eghileţii a) Eghiletul cu două ramuri şi accesoriiSe confecţionează din şnur textil de culoare alb-argintiu.Este format din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de şnur simplu.Ramurile împletite continuă cu câte un şnur prevăzut cu nod dublu. La terminaţie, cele două şnururi au câte un cui din material plastic metalizat în culoare alb-argintiu.Fixarea se face cu ajutorul a 3 nasturi: un nasture care se prinde sub epoletul drept pe cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii, şi alţi 2 nasturi care se prind sub reverul drept, primul la un centimetru de limita de răsfrângere a acestuia şi o distanţă de 7 cm măsurată de la cusătura de îmbinare a gulerului cu reverul în jos, iar al doilea la o distanţă corespunzătoare astfel ca vârful cuiului să fie la limita ultimului nasture cu care se încheie vestonul.Eghiletul se prinde cu partea din mijloc (care uneşte cele două ramuri împletite) de nasturele de sub epolet, ramura lungă cade prin spate, înconjoară umărul, trece pe sub braţ şi se prinde în faţă de nasturele cel mai de sus de sub rever. Ramura scurtă cade în faţă formând un arc de cerc peste ramura lungă şi se prinde de nasturele de jos de sub rever. b) Eghiletul cu o ramură şi accesoriiSe confecţionează din şnur textil de culoare alb-argintiu.Este format dintr-o ramură împletită ce se continuă cu un şnur prevăzut cu un nod dublu, la terminaţia căruia este un cui din material plastic metalizat în alb-argintiu.Fixarea se face cu ajutorul a 2 nasturi: un nasture se prinde sub epoletul drept la cusătura umărului, la 1,5 cm de cusătura mânecii, iar al doilea se prinde sub reverul drept la un centimetru de limita de răsfrângere a acestuia şi o distanţă de 7 cm măsurată de la cusătura de îmbinare a gulerului cu reverul în jos.Eghiletul se prinde cu capătul prevăzut cu treflă de nasturele montat sub eghilet. Ramura împletită înconjoară umărul, trece pe sub braţ şi se prinde de nasturele de sub rever.  +  Capitolul V Semnele distinctive ale gradelorA. Emblema pentru coifură a) Emblema pentru şapca din stofăSe realizează prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pe un suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună de 1-4 rânduri de frunze de stejar, dispuse în evantai, care încadrează însemnul specific Jandarmeriei, iar la partea superioară a acestora este brodată acvila cruciată pe pieptul căreia se aplică scutul metalic reprezentând stema României.Cununa este formată din patru rânduri de frunze pentru generali, din trei rânduri de frunze pentru ofiţeri, din două rânduri de frunze pentru maiştri militari şi subofiţeri şi dintr-un rând de frunze pentru elevi, soldaţi şi gradaţi voluntari/rezervişti. b) Emblema pentru şapca de serviciu, căciulă, pălărie, bascSe realizează prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu pe un suport textil de culoare bleumarin, fiind formată dintr-o cunună de 1-4 rânduri de frunze de stejar, dispuse în evantai, care încadrează acvila cruciată pe pieptul căreia se aplică scutul metalic reprezentând stema României.Cununa este formată din patru rânduri de frunze pentru generali, din trei rânduri de frunze pentru ofiţeri, din două rânduri de frunze pentru maiştri militari şi subofiţeri şi dintr-un rând de frunze pentru elevi, soldaţi şi gradaţi voluntari.B. Petliţe a) Petliţele pentru generaliSunt realizate prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, pe suport textil de culoare bleumarin şi format pentagonal cu laturile neregulate şi reprezintă frunze de stejar dispuse pe o nervură. b) Petliţele pentru ofiţeriSunt realizate pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu un evantai de trei ramuri cu frunze de stejar, cu două ghinde la baza de unire. Axa frunzelor este brodată plin cu fir metalizat de culoare galben-auriu. c) Petliţele pentru maiştri militari şi subofiţeriSunt realizate pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu un evantai de două ramuri cu frunze de stejar, cu două ghinde la baza de unire. Axa frunzelor este brodată plin cu fir metalizat de culoare galben-auriu. d) Petliţele pentru studenţi, elevi, soldaţi şi gradaţi voluntariSunt realizate pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu o ramură cu frunze de stejar, cu două ghinde la baza de unire. Axa frunzei este brodată plin cu fir metalizat de culoare galben-auriu.C. Suporţi cu însemne de grad a) Pentru generaliSunt realizaţi pe suport textil de culoare bleu-jandarm, pe care se brodează cu fir metalizat alb-argintiu un fond reprezentând frunze de stejar, pe margini cu motive naţionale.Pe fondul alb-argintiu al suportului de grad se mai brodează cu fir metalizat de culoare galben-auriu însemne specifice gradului - stele cu diametrul de 22 mm -, conturate cu fir de culoare roşie.Stelele se aplică astfel:- pentru gradul de general de brigadă - o stea;- pentru gradul de general-maior - două stele;- pentru gradul de general-locotenent - trei stele;- pentru gradul de general - patru stele. b) Pentru ofiţeriSunt realizaţi sub formă de suport de grad/manşon dreptunghiular, confecţionat pe suport textil de culoare bleu-jandarm, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad reprezentate prin trese cu lăţimea de 8 mm.Pe suporţii de grad pentru ofiţerii superiori se aplică un galon cu lăţimea de 16 mm, având longitudinal fond cu motive naţionale, de culoare alb-argintiu.Tresele se aplică astfel:- pentru gradul de colonel - trei trese şi un galon;- pentru gradul de locotenent-colonel - două trese şi un galon;- pentru gradul de maior - o tresă şi un galon;- pentru gradul de căpitan - trei trese;- pentru gradul de locotenent - două trese;- pentru gradul de sublocotenent - o tresă. c) Pentru maiştri militariSunt realizaţi sub formă de suport de grad/manşon dreptunghiular, confecţionat pe suport textil de culoare bleu-jandarm, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad reprezentate prin galoane cu lăţimea de 8 mm, astfel:- pentru gradul de maistru militar clasa a IV-a - un galon sub formă de unghi şi un galon drept;- pentru gradul de maistru militar clasa a III-a - un galon sub formă de unghi şi două galoane drepte;- pentru gradul de maistru militar clasa a II-a - un galon sub formă de unghi şi trei galoane drepte;- pentru gradul de maistru militar clasa I - un galon sub formă de unghi şi patru galoane drepte;- pentru gradul de maistru militar principal - un galon sub formă de unghi şi cinci galoane drepte. d) Pentru subofiţeriSunt realizaţi sub formă de suport de grad/manşon dreptunghiular, confecţionat pe suport textil de culoare bleu-jandarm, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad reprezentate prin galoane, astfel:- pentru gradul de sergent-major - un galon de 16 mm şi unul de 10 mm;- pentru gradul de plutonier - două galoane de 16 mm;- pentru gradul de plutonier-major - două galoane de 16 mm şi unul de 10 mm;- pentru gradul de plutonier adjutant - trei galoane de 16 mm;- pentru gradul de plutonier adjutant şef - trei galoane de 16 mm şi unul de 10 mm. e) Pentru studenţi, elevi, soldaţi şi gradaţi voluntariSunt realizaţi sub formă de suport de grad/manşon dreptunghiular, confecţionat pe suport textil de culoare bleu-jandarm, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad reprezentate prin galoane de culoare alb-argintiu cu lăţimea de 20 mm şi de 13 mm.Însemnele de grad - galoanele - pentru studenţii şi elevii înaintaţi la gradul de plutonier adjutant, plutonier-major, plutonier şi sergent-major se aplică în acelaşi mod ca şi cele de la epoleţii pentru subofiţeri.Pentru celelalte grade, galoanele se aplică astfel:- pentru gradul de fruntaş - un galon cu lăţimea de 13 mm;- pentru gradul de caporal - două galoane de 13 mm;- pentru gradul de sergent - un galon cu lăţimea de 20 mm.D. Semnul de armăSe realizează prin brodare pe suportul de grad şi conţine elementele specifice însemnului heraldic.E. Ecusoane a) Ecusonul de mânecăEste format din două piese, care au următoarele forme şi broderii: un ecuson în formă de scut, cu fond cromatic albastru-închis. În interiorul acestuia se află brodată acvila cruciată, pe pieptul căreia se găseşte un scut de culoare albastru-deschis. Pe acest scut sunt brodate elementele specifice însemnului heraldic al Jandarmeriei; un ecuson în formă de segment circular, cu fond cromatic albastru-închis, pe care este brodată inscripţia "JANDARMERIA", cu litere de culoare albă. b) Ecusonul nominalEste confecţionat pe suport textil, având brodat numele utilizatorului.  +  Partea a IV-a Descrierea uniformelor efectivelor din Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative  +  Capitolul I CoifuraA. Şapca a) Şapca pentru uniforme de ceremonie şi reprezentare se confecţionează din stofă de culoare bleumarin sau albă pentru uniforma de ceremonie şi de culoare bleumarin pentru uniforma de reprezentare.Se compune din calotă şi partea laterală din stofă, bandă textilă, cozoroc, şnur textil, nasturi metalici cu ţepuşe, emblemă brodată pe suport textil.Calota este de formă ovală şi este întinsă cu sârmă de oţel pentru a-şi menţine forma uşor ridicată în partea din faţă. Pe partea laterală se aplică o bandă/panglică textilă de culoare gri, ţesută cu desene reprezentând frunze de stejar.Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală şi se îngustează spre capete. Se fixează de bandă prin coasere, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează şnur textil de culoare albă.Pe cozoroc sunt brodate, cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, un număr de 3 ramuri cu frunze de stejar pentru generali, două rânduri de frunze de stejar pentru ofiţerii cu grad superior, un rând de frunze de stejar pentru ofiţerii cu grad inferior. Cozorocul pentru subofiţeri şi maiştri militari este simplu.Şapca are aplicată pe bandă, în faţă, la centru, emblema pentru coifură. b) Şapca pentru uniforma de serviciu se confecţionează din ţesătură tip bumbac de culoare bleumarin, cu filamente de poliester în sistem de legătura ripstop.Se compune din calotă, cozoroc şi emblemă brodată pe suport textil.Calota este compusă din capac - partea superioară şi partea laterală.Cozorocul este realizat din material plastic, dublat pe ambele feţe cu material fond.Şapca pentru iarnă se căptuşeşte pe interior şi pe exteriorul părţii laterale.Şepcile au în faţă, deasupra cozorocului, la centru, montată emblema.B. BasculSe confecţionează din ţesătură tip lână de culoare bleumarin.Calota este dublată cu căptuşeală.Emblema se fixează pe lateral stânga, printr-un suport textil cusut pe partea interioară a căptuşelii.C. PălăriaSe confecţionează din ţesătură fetru de culoare albă sau bleumarin pentru uniforma de ceremonie şi bleumarin pentru uniforma de reprezentare.Deasupra borului pălăriei se montează o bandă de culoare gri, ţesută cu desene reprezentând frunze de stejar.În faţă, pe bandă se aplică emblema pentru coifură.D. CăciulaPentru bărbaţi, căciula se compune din calotă, bordură, clape laterale, clapă frontală şi se confecţionează din postav de culoare bleumarin, dublat cu blană naturală astrahan de culoare gri pentru generali şi ofiţeri cu gradul de colonel şi blană nutriet de culoare gri pentru celelalte cadre.Calota este de formă ovală, iar bordura şi clapele laterale se confecţionează dintr-o singură bucată.Căciula este dublată pe interior cu căptuşeală matlasată pe material neţesut termoizolant.Pe mijlocul clapei frontale se fixează emblema textilă brodată.Pentru femei, căciula este sub formă de tocă şi se compune din calotă şi bordură.Calota se confecţionează din postav. Pe calotă este fixată bordura din blană naturală. Blana este croită dintr-o singură bucată.Căciula este dublată pe interior cu căptuşeală matlasată pe material neţesut termoizolant.Pe partea din faţă a căciulii, pe blană, se fixează emblema textilă realizată prin brodare.  +  Capitolul II Îmbrăcămintea şi lenjeriaA. Vestonul a) La două rânduri de nasturi, pentru ofiţeriSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin sau albă pentru uniforma de ceremonie şi de culoare bleumarin pentru uniforma de reprezentare.Are revere ascuţite şi se încheie la două rânduri de nasturi din metal de culoare alb-argintiu, alţi doi nasturi fiind montaţi mai sus, puţin lateral, simetric.Ambii piepţi sunt prevăzuţi, sub linia taliei, cu câte un buzunar ascuns, cu clapă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar fals.Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătura de încheiere pe mijloc.Mâneca este formată dintr-o bucată, iar la terminaţie este prevăzută cu şliţ şi 3 nasturi. La distanţă de 4-6 cm de cusătura umărului, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific. Pentru personalul navigant, pe mânecile sacoului se aplică suportul de grad pentru mânecă.Pe umeri vestonul este prevăzut cu epoleţi din material fond. b) La un rând de nasturi, pentru maiştri militari şi subofiţeriSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin.Este deschis la gât cu rever, care formează cu gulerul un unghi drept, şi se încheie în faţă la un rând de nasturi din metal de culoare alb-argintiu.Ambii piepţi sunt prevăzuţi, sub linia taliei, cu câte un buzunar ascuns, cu clapă, iar pe pieptul stâng, în partea de sus, se află un buzunar fals.Spatele este confecţionat din două bucăţi, având cusătura de încheiere pe mijloc.Mâneca este formată dintr-o bucată, iar la terminaţie este prevăzută cu şliţ şi 3 nasturi. La distanţă de 4-6 cm de cusătura umărului, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.Pe umeri vestonul este prevăzut cu epoleţi din material fond.B. PantaloniiSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin sau albă, pentru uniforma de ceremonie, şi de culoare bleumarin pentru uniforma de reprezentare.Pantalonul are croială dreaptă, fără manşetă şi este prevăzut cu 3 buzunare, dintre care: două pe lateral şi unul cu capac la spate.În faţă, pantalonii au o deschizătură/şliţ care se încheie cu fermoar şi sunt prevăzuţi cu un fald orientat către în spate.Pentru generali, în părţile laterale, se aplică vipuşcă şi lampas lat de 1,5 cm de fiecare parte a vipuştii.C. FustaSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin sau albă, pentru uniforma de ceremonie, şi de culoare bleumarin pentru uniforma de reprezentare.Faţa fustei se croieşte dintr-o singură bucată, iar spatele fustei este din două bucăţi, având cusătura de încheiere pe mijloc. Fusta se dublează cu căptuşeală.D. BluzonulSe confecţionează din material textil de culoare bleumarin.Bluzonul se încheie în faţă prin fermoar, dublat de foran.Pe fiecare piept sunt poziţionate câte două buzunare. La partea superioară sunt aplicate buzunare drepte, iar la partea inferioară se realizează câte un buzunar oblic, cu laist.La distanţă de 4-6 cm de cusătura umărului, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.Bluzonul este prevăzut cu epoleţi din material fond.La terminaţie bluzonul este prevăzut cu un cordon cu elastic.E. Scurta a) Scurta pentru uniforma de ceremonieSe confecţionează din stofă de culoare bleumarin.Piepţii se încheie la două rânduri de câte 4 nasturi.Mâneca este dreaptă, fără manşetă, iar la terminaţia fiecărei mâneci sunt montaţi 3 nasturi.Sub linia taliei sunt fixate două buzunare oblice.Scurta este prevăzută cu epoleţi din material fond, fixaţi în cusătura umărului. b) Scurta pentru uniforma de reprezentareSe confecţionează din material textil de culoare bleumarin.Este dublată în totalitate cu căptuşeală şi cu mesadă din blană naturală, pe spate şi pe piepţi. Mânecile mesadei din blană naturală sunt realizate din material textil matlasat pe material neţesut termorezistent.Pe gulerul scurtei se montează un guler detaşabil din blană naturală astrahan de culoare gri pentru generali şi ofiţeri cu gradul de colonel şi blană naturală nutriet de culoare gri pentru celelalte cadre militare.Piepţii se încheie cu nasturi şi sunt prevăzuţi la partea superioară cu o platcă dreaptă, sub care se află două buzunare aplicate care se închid cu clape, iar sub linia taliei, două buzunare oblice, cu laist.Mâneca este dreaptă, cu bridă la terminaţie.La distanţă de 4-6 cm de cusătura umărului, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.Scurta este prevăzută cu epoleţi din material fond.Spatele se croieşte din două bucăţi unite pe mijloc, iar la partea superioară este prevăzut cu platcă cu colţ. c) Scurta pentru uniforma de serviciuSe confecţionează din material textil, imperrespirant, de culoare bleumarin.Piepţii se încheie în faţă cu fermoar şi butoni. Sunt realizaţi din două bucăţi, dublate la partea superioară, iar sub cusătura de îmbinare a acestora sunt aplicate buzunare cu clapă. Sub linia taliei scurta este prevăzută cu buzunare oblice.Spatele este realizat dintr-o bucată, dublat cu o platcă la partea superioară.Mânecile sunt realizate dintr-o bucată, prevăzute la terminaţie cu bridă de ajustare.La distanţă de 4-6 cm de cusătura umărului, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.Gluga se confecţionată din material fond şi este detaşabilă.Scurta este căptuşită în totalitate, iar mesada detaşabilă este confecţionată din material termoizolant matlasat pe ambele părţi cu material textil. Mesada se fixează de faţă de scurtă prin fermoar. Mesada are gulerul şi terminaţia mânecilor realizate din tricot.Scurta este prevăzută cu epoleţi din material fond.F. Mantaua pentru ploaieSe confecţionează din ţesătură impermeabilă de culoare bleumarin.Piepţii se încheie la un rând de nasturi. Sub talie, lateral, la partea inferioară, sunt poziţionate două buzunare oblice.Spatele este confecţionat dintr-o bucată şi este prevăzut cu platcă la partea superioară.Mâneca este format raglan, fără manşetă la partea inferioară, cu bridă la terminaţie.Epoleţii sunt detaşabili, confecţionaţi din material fond.Mantaua este căptuşită în totalitate.G. CămaşăSe confecţionează din material textil de culoare albă pentru uniforma de ceremonie şi de culoare bleu pentru uniforma de reprezentare.Piepţii se încheie cu nasturi. Pe pieptul stâng este aplicat un buzunar.Mânecile sunt prevăzute la terminaţie cu manşetă.H. Cămaşă-bluză a) Cămaşa-bluză pentru uniforma de reprezentare se confecţionează din ţesătură tip bumbac, de culoare bleu, în varianta cu mânecă lungă sau mânecă scurtă.Piepţii se încheie cu nasturi. La partea superioară a piepţilor sunt aplicate buzunare care se închid cu clape.Spatele este dublat la partea superioară cu platcă.Mânecile sunt croite dintr-o singură bucată, fiind prevăzute la terminaţie cu manşetă.La distanţă de 4-6 cm de cusătura umărului, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.Cămaşa-bluză este prevăzută cu epoleţi din material fond. b) Cămaşa-bluză pentru uniforma de serviciu se confecţionează, în varianta cu mâneca lungă sau scurtă, din ţesătură tip bumbac, de culoare bleumarin, realizată în sistem de legătură ripstop.Piepţii se încheie cu nasturi.Pe partea superioară a piepţilor sunt aplicate buzunare care se închid cu clapă.Spatele este dublat la partea superioară cu platcă.Mânecile sunt croite dintr-o singură bucată, fiind prevăzute la terminaţie cu manşetă.La distanţă de 4-6 cm de cusătura umărului, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.Cămaşa-bluză este prevăzută cu epoleţi realizaţi din material fond.I. TricotulSe confecţionează din tricot - bumbac de culoare bleumarin, este compus din faţă, spate, mâneci şi epoleţi, cu gulerul la baza gâtului.Epoleţii sunt confecţionaţi din material fond, au un capăt fixat în cusătura mânecii, iar celălalt se fixează prin nasture.La distanţă de 4-6 cm de cusătura umărului, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.J. PuloverulSe confecţionează prin tricotare, din fire acrilice tip lână de culoare bleumarin.Pe partea superioară a piepţilor şi a spatelui se aplică o platcă din tercot, iar pe mâneci sunt aplicate cotiere de formă trapezoidală.Puloverul este prevăzut cu epoleţi realizaţi din tercot.K. Costumul unicSe confecţionează din ţesătură tip bumbac, de culoare bleumarin, cu filamente de poliester în sistem de legătură ripstop, şi se compune din bluză şi pantaloni.Bluza se încheie în faţă cu fermoar ascuns.Pe partea superioară a piepţilor are aplicate buzunare cu clape, iar la partea inferioară, pe linia taliei, este prevăzută cu două buzunare oblice.Spatele este dintr-o bucată, formând pe lungime două falduri.Partea superioară a piepţilor şi a spatelui este dublată cu material fond matlasat, iar la terminaţie este prevăzută cu un cordon şi elastic de ajustare.Gulerul este gen tunică.Mâneca este prevăzută la terminaţie cu manşetă.La distanţă de 4-6 cm de cusătura umărului, pe mâneca stângă, se aplică ecusonul specific.Bluza este confecţionată cu epoleţi din material fond, fixaţi la un capăt în cusătura umărului, iar la celălalt capăt cu nasture.Bluza este căptuşită în întregime şi se poartă peste pantaloni.Pantalonul este drept şi este prevăzut cu 4 buzunare, poziţionate astfel: două la partea superioară a feţelor, iar două pe părţile laterale. Pe betelie sunt aplicate găici pentru centură.L. Costumul izotermCostumul izoterm pentru uniforma de serviciu se confecţionează din ţesătură de culoare bleumarin, realizată în sistem de legătură ripstop. Este compus din jachetă şi pantalon, dublate cu căptuşeală matlasată pe material termoizolant microtermic.Jacheta este formată din piepţi, spate, mâneci şi glugă.Închiderea frontală a piepţilor este realizată cu fermoar, iar la terminaţie are tiv în care este introdus şiretul de ajustare.Jacheta este prevăzută cu glugă detaşabilă.Pantalonul este drept, prevăzut cu buzunare pe părţile laterale. De la terminaţia inferioară până în zona genunchiului cusăturile sunt prevăzute cu sistem de desprindere.M. Costumul de protecţie contra intemperiilorSe confecţionează din ţesătură imperrespirantă de culoare bleumarin. Se compune din jachetă şi pantalon.Jacheta este formată din piepţi, spate, mâneci şi glugă, dublate în întregime cu căptuşeală.Închiderea frontală a piepţilor este realizată cu fermoar ascuns şi cu butoni.Jacheta este prevăzută cu epoleţi din material fond.Gulerul este gen tunică.Jacheta este prevăzută cu glugă detaşabilă.Pantalonul este drept, prevăzut cu buzunare pe ambele părţi. De la terminaţia inferioară până în zona genunchiului cusăturile sunt prevăzute cu sistem de desprindere.N. Lenjerie de corp termicăLenjeria de corp termică pentru uniforma de serviciu se confecţionează din material textil cu proprietăţi de menţinere a confortului termic.Se compune din bluză şi pantaloni.Bluza se realizează cu guler la baza gâtului şi cu mânecă lungă prevăzută cu manşete.Pantalonul este prevăzut cu betelie, iar la terminaţie este ajustat cu bandă tricotată.  +  Capitolul III ÎncălţăminteaA. PantofiiSe confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră. Pentru uniforma de ceremonie pot fi şi de culoare albă.Pantofii de vară au perforaţii, iar pentru cadrele femei pot avea decupaje. Talpa este realizată din cauciuc sau polimeri.B. GheteleGhetele pentru bărbaţi se confecţionează din piele box, faţă naturală, impermeabilizată, de culoare neagră, căptuşite cu blană.Talpa este realizată din cauciuc sau polimeri, matriţat galoşat cu ramă ornament.Ghetele pentru femei se confecţionează din piele box, faţă naturală, de culoare neagră, căptuşite cu meşină.Carâmbul este scurt, iar sistemul de încheiere este cu şiret în faţă.Talpa este realizată din cauciuc sau polimeri, matriţat galoşat cu ramă ornament.C. CizmeleSe confecţionează din piele box, faţă naturală, impermeabilizată, de culoare neagră. Sunt căptuşite cu blană, carâmbii sunt înalţi, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară.Talpa este realizată din cauciuc sau polimeri.D. Bocancii uniciSe confecţionează din piele box, faţă naturală, impermeabilizată, de culoare neagră, talpă din cauciuc sau polimeri, matriţată monolit, galoşată cu ramă laterală.Carâmbul este înalt, căptuşit cu meşină, iar sistemul de încheiere este cu şiret.  +  Capitolul IV Echipament diversA. CravataSe confecţionează din ţesătură de culoare bleumarin. În interior are întăritură din material neţesut şi este dublată cu căptuşeală la capete, pe o distanţă de 15 cm de la vârf.B. FularulSe confecţionează din fire acrilice tip lână, de culoare bleumarin. Este de formă dreptunghiulară, iar la capete are franjuri.C. MănuşileSe confecţionează din piele de culoare neagră. Au format obişnuit, cu 5 degete. Pot fi căptuşite cu tricot sau cu blană naturală.D. CiorapiSe confecţionează prin tricotare din fire de culoare bleumarin. Au carâmb înalt şi la terminaţie manşetă elastică.Pentru femei ciorapii sunt tricotaţi din fire sintetice sub formă de dres.E. Centura a) Centura pentru uniforma de ceremonieSe confecţionează din galon textil ţesut de culoare albă, pe mijloc are dispus tricolorul, astfel: o dungă de culoare albastră, o dungă de culoare galbenă şi o dungă de culoare roşie, fiecare cu lăţimea de 5-6 mm.Paftaua este realizată din metal alb inoxidabil, având ştanţată pe mijloc pajura. Paftaua se montează în aşa fel încât dunga albastră a tricolorului să fie în partea superioară. b) Centura pentru uniforma de reprezentareSe confecţionează din piele de culoare neagră şi închidere prin cataramă din metal inoxidabil de culoare alb-argintiu sau chingă textilă de culoare neagră şi închidere prin cataramă din material plastic cu sistem de autoblocare.F. CureaSe confecţionează din piele de culoare neagră. Se închide prin cataramă din metal inoxidabil de culoare alb-argintiu.G. Eghileţii a) Eghilet cu două ramuri şi accesoriiSe confecţionează din şnur textil de culoare alb-argintiu.Este format din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un rând de şnur simplu.Ramurile împletite continuă cu câte un şnur prevăzut cu nod dublu. La terminaţie, cele două şnururi au câte un cui din material plastic metalizat, în culoare alb-argintiu.Fixarea se face cu ajutorul a 3 nasturi: un nasture care se prinde sub epoletul drept pe cusătura umărului, la distanţă de 1,5 cm de cusătura mânecii, şi alţi 2 nasturi care se prind sub reverul drept, la distanţă de un centimetru de limita de răsfrângere a acestuia şi la o distanţă de 7 cm măsurată de la cusătura de îmbinare a gulerului cu reverul în jos, iar al doilea la o distanţă corespunzătoare, astfel ca vârful cuiului să fie la limita ultimului nasture cu care se încheie vestonul.Eghiletul se prinde cu partea din mijloc (care uneşte cele două ramuri împletite) de nasturele de sub epolet, ramura lungă cade prin spate, înconjoară umărul, trece pe sub braţ şi se prinde în faţă de nasturele cel mai de sus de sub rever. Ramura scurtă cade în faţă, formând un arc de cerc peste ramura lungă, şi se prinde de nasturele de jos de sub rever. b) Eghiletul cu o ramură şi accesoriiSe confecţionează din şnur textil de culoare alb-argintiu.Este format dintr-o ramură împletită ce se continuă cu un şnur prevăzut cu un nod dublu, la terminaţia căruia este un cui din material plastic metalizat, în culoare alb-argintiu.Fixarea se face cu ajutorul a 2 nasturi: un nasture se prinde sub epoletul drept la cusătura umărului, la distanţă de 1,5 cm de cusătura mânecii, iar al doilea se prinde sub reverul drept la distanţă de un centimetru de limita de răsfrângere a acestuia şi la o distanţă de 7 cm măsurată de la cusătura de îmbinare a gulerului cu reverul în jos.Eghiletul se prinde cu capătul prevăzut cu treflă de nasturele montat sub eghilet.Ramura împletită înconjoară umărul, trece pe sub braţ şi se prinde de nasturele de sub rever.  +  Capitolul V Semnele distinctive ale gradelorA. Emblema pentru coifurăEmblema se realizează prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, pe un suport textil de culoare bleumarin, şi reprezintă acvila, încadrată între ramuri cu frunze de stejar, astfel: 4 ramuri cu frunze de stejar pentru generali, 3 ramuri cu frunze de stejar pentru ofiţeri, două ramuri cu frunze de stejar pentru maiştri militari şi subofiţeri. Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cariere, specifice stemei României.B. Petliţele a) Petliţele pentru generaliSunt realizate prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, pe un suport textil de culoare bleumarin. Au format pentagonal cu laturile neregulate şi reprezintă frunze de stejar dispuse pe o nervură. b) Petliţele pentru ofiţeriSunt realizate pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu un evantai de 3 ramuri cu frunze de stejar, cu două ghinde la baza de unire. Axa frunzelor este brodată plin cu fir metalizat de culoare galben-auriu. c) Petliţele pentru maiştri militari şi subofiţeriSunt realizate pe suport textil de culoare bleumarin, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu un evantai de două ramuri cu frunze de stejar, cu două ghinde la baza de unire. Axa frunzelor este brodată plin cu fir metalizat de culoare galben-auriu.C. Suport cu însemne de grad a) Pentru generaliSe realizează din material textil de culoare bleumarin, sub formă de manşon, dreptunghiular, pe care se aplică un fond brodat cu fir metalizat de culoare alb-argintiu, reprezentând frunze de stejar, pe margini cu motive naţionale.Pe fondul alb-argintiu al suportului de grad se mai brodează cu fir metalizat de culoare galben-auriu însemnele specifice gradului - stele în 5 colţuri, încadrate în mărimea unui cerc imaginar cu diametrul de 22 mm -, conturate cu fir de culoare roşie.Stelele se aplică astfel:- pentru gradul de general de brigadă/general de flotilă aeriană - o stea;- pentru gradul de general-maior - două stele;- pentru gradul de general locotenent - 3 stele;- pentru gradul de general - 4 stele. b) Pentru ofiţeriI. Personal aeronauticSe realizează din material textil de culoare bleumarin, sub formă de manşon, dreptunghiular, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad, reprezentate prin galoane şi romburi, dispuse astfel:- pentru gradul de sublocotenent - un galon cu romb, cu lăţimea de 8 mm;- pentru gradul de locotenent - un galon cu romb şi un galon, cu lăţimea de 8 mm;- pentru gradul de căpitan - un galon cu romb şi două galoane, cu lăţimea de 8 mm;- pentru gradul de locotenent-comandor - un galon cu romb, cu lăţimea de 8 mm şi un galon cu lăţimea de 20 mm;- pentru gradul de căpitan-comandor - un galon cu romb, cu lăţimea de 8 mm, un galon cu lăţimea de 8 mm şi un galon cu lăţimea de 20 mm;- pentru gradul de comandor - un galon cu romb, cu lăţimea de 8 mm, două galoane cu lăţimea de 8 mm şi un galon cu lăţimea de 20 mm.II. Alte categorii de personalSe realizează din material textil de culoare bleumarin, sub formă de manşon, dreptunghiular, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad, reprezentate prin trese cu lăţimea de 8 mm.Pe suporţii de grad pentru ofiţerii superiori se mai brodează cu fir metalizat, de culoare alb-argintiu, longitudinal, un galon cu lăţimea de 20 mm.Tresele se aplică astfel:- pentru gradul de colonel - 3 trese şi un galon;- pentru gradul de locotenent-colonel - două trese şi un galon;- pentru gradul de maior - o tresă şi un galon;- pentru gradul de căpitan - 3 trese;- pentru gradul de locotenent - două trese;- pentru gradul de sublocotenent - o tresă. c) Pentru maiştri militariSe realizează din material textil de culoare bleumarin, sub formă de manşon, dreptunghiular, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad reprezentate prin galoane cu lăţimea de 8 mm, astfel:- pentru gradul de maistru militar clasa a IV-a - un galon drept şi un galon în formă de unghi;- pentru gradul de maistru militar clasa a III-a - două galoane drepte şi un galon în formă de unghi;- pentru gradul de maistru militar clasa a II-a - 3 galoane drepte şi un galon în formă de unghi;- pentru gradul de maistru militar clasa I - 4 galoane drepte şi un galon în formă de unghi;- pentru gradul de maistru militar principal - 5 galoane drepte şi un galon în formă de unghi. d) Pentru subofiţeriSe realizează din material textil de culoare bleumarin, sub formă de manşon, dreptunghiular, pe care se brodează cu fir metalizat de culoare alb-argintiu însemnele de grad, reprezentate prin galoane cu lăţimea de 16 mm şi 10 mm, astfel:- pentru gradul de sergent major - un galon cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm;- pentru gradul de plutonier - două galoane cu lăţimea de 16 mm;- pentru gradul de plutonier major - două galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm;- pentru gradul de plutonier adjutant - 3 galoane cu lăţimea de 16 mm;- pentru gradul de plutonier adjutant şef - 3 galoane cu lăţimea de 16 mm şi unul cu lăţimea de 10 mm.D. Suport de grad pentru mânecă - personal aeronauticSe realizează prin brodare cu fir metalizat pe suport textil.Este de formă dreptunghiulară, constituit din galoane de dimensiuni diferite şi romburi, dispuse astfel:- pentru gradul de sublocotenent - un galon cu romb, cu lăţimea de 8 mm;- pentru gradul de locotenent - un galon cu romb şi un galon, cu lăţimea de 8 mm;- pentru gradul de căpitan - un galon cu romb şi două galoane, cu lăţimea de 8 mm;- pentru gradul de locotenent-comandor - un galon cu romb, cu lăţimea de 8 mm, şi un galon cu lăţimea de 20 mm;- pentru gradul de căpitan-comandor - un galon cu romb, cu lăţimea de 8 mm, un galon cu lăţimea de 8 mm şi un galon cu lăţimea de 20 mm;- pentru gradul de comandor - un galon cu romb, cu lăţimea de 8 mm, două galoane cu lăţimea de 8 mm şi un galon cu lăţimea de 20 mm.E. Semnul de armăEste realizat prin brodare, reprezentând un vultur de culoare alb-argintiu. Se aplică la mijlocul suportului de grad, pe lăţime, şi la distanţă de 5 mm de capătul interior al acestuia.F. Ecusoane a) Ecusonul de mânecăEste format din două piese, care au următoarele forme şi broderii:- un ecuson în formă de scut, cu fond cromatic albastru închis. În interiorul acestuia se află brodată acvila cruciată, pe pieptul căreia se găseşte un scut de culoare albastru deschis.Pe acest scut sunt brodate elementele specifice însemnului heraldic al Inspectoratului de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;- un ecuson în formă de segment circular, cu fond cromatic albastru închis, pe care este brodată denumirea structurii cu litere de culoare albă. b) Ecusonul nominalEste confecţionat pe suport textil, având brodat numele utilizatorului.-------------Partea a IV-a din anexa 1 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din ORDINUL nr. 440 din 4 aprilie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 9 aprilie 2008, având conţinutul anexei din acest act normativ.TABELUL Nr. 1cuprinzând culorile principalelor articole de echipamentale efectivelor Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă*Font 7*┌──────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Arma şi │ │ ARTICOLE DE ECHIPAMENT ││speciali- │ ├──────┬──────┬──────┬─────────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────────┤│tatea │Ţinuta│Sapcă │Căciu-│Costum│Costum │Manta│Scurtă,│Pulover│Cămasă│Cămasă│Fular│Cravată│Pantofi│Centură│Curea│Accesorii││ │ │stofă,│lă │stofă │unic, │stofă│manta │ │ │bluză,│ │ │ghete, │ │ │ ││ │ │sapcă │ │ │costum │ │ploaie │ │ │Tricou│ │ │bocanci│ │ │ ││ │ │tercot│ │ │izoterm, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │costum │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │protecţie│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │contra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │intempe- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │riilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────────┤│I. GENERALI, OFIŢERI SUPERIORI, OFIŢERI INFERIORI, MAISTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI │├──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────────┤│Inspecto- │Cere- │Negru │ - │Negru │ - │Negru│ - │ - │Alb │ - │ - │Negru │Negru │Ceremo-│ - │Alb- ││ratul Ge- │monie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │nie │ │Argintiu ││neral pen-├──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│tru Şi- │Repre-│Bleu │Negru │Bleu │ - │ - │Bleu │Bleu │Bleu │Bleu │Bleu │Bleu │Negru │Negru │Negru│Alb- ││tuaţii de │zenta-│navy │ │navy │ │ │navy │navy │ciel │ciel │navy │navy │ │ │ │Argintiu ││Urgenţă │re │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alb │ │ │ │ │ ││ ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │Bleu │ - │Bleu │Bleu │ - │Bleu │Bleu │ - │Bleu │ - │ - │Negru │Negru │Negru│Alb- ││ │Servi-│navy │ │navy │navy │ │navy │navy │ │navy │ │ │ │ │ │Argintiu ││ │ciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────────┘┌──────────┬──────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Arma şi │ │ ARTICOLE DE ECHIPAMENT ││speciali- │ ├──────┬──────┬──────┬─────────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────────┤│tatea │Ţinuta│Sapcă │Căciu-│Costum│Costum │Cos- │Scurtă,│Pulover│Cămasă│Cămasă│Fular│Cravată│Pantofi│Centură│Curea│Accesorii││ │ │stofă,│lă │(sacou│de clasă │tum │manta │ │ │bluză │ │ │ghete, │ │ │ ││ │ │sapcă │ │panta-│ │unic │ploaie │ │ │ │ │ │bocanci│ │ │ ││ │ │tercot│ │lon) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │basc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────────┤│II. STUDENŢI ŞI ELEVI │├──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────┬─────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────────┤│Academia │Oras │Bleu │Bleu- │Bleu │ - │ - │Bleu │ - │Alb │ - │Bleu │Bleu │Negru │Negru │Negru│Alb- ││de Poliţie│ │navy │marin │navy │ │ │navy │ │ │ │navy │navy │ │ │ │argintiu ││- facul- ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│tatea de │Clasă │bleu- │Bleu- │ - │bleumarin│ - │ - │Bleuma-│Bleu- │Bleu- │ │ │ │ │ │Alb- ││pompieri │ │marin │marin │ │ │ │ │rin │marin │marin │ - │ - │Negru │Negru │Negru│argintiu ││ ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ │Ins- │bleu- │Bleu- │ - │ - │Bleu-│Bleu- │Bleuma-│ │Bleu- │ │ │ │ │ │Alb- ││ │truire│marin │marin │ │ │marin│marin │rin │ - │marin │ - │ - │Negru │Negru │Negru│argintiu │├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│Şcoala │Oras │Bleu │Negru │Bleu │ - │ - │Bleu │ - │Alb │ - │Bleu │Bleu │ │ │ │Alb- ││de │ │navy │ │navy │ │ │navy │ │ │ │navy │navy │Negru │Negru │Negru│argintiu ││Subofiteri├──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ │Clasă │Bleu │Negru │ - │Bleu │ - │ - │Bleu │Bleu │Bleu │ - │ - │ │ │ │Alb- ││ │ │navy │ │ │navy │ │ │navy │ciel │navy │ │ │Negru │Negru │Negru│argintiu ││ ├──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ │Ins- │Bleu │Negru │ - │ - │Bleu │Bleu │Bleu │ - │Bleu │ - │ - │ │ │ │Alb- ││ │truire│navy │ │ │ │navy │navy │navy │ │navy │ │ │Negru │Negru │Negru│argintiu │└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┴─────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────────┘TABEL NR. 2cuprinzând culorile principalelor articole de echipament aleefectivelor din Inspectoratul General al Jandarmeriei Române*Font 7*┌─────────────────┬────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ ARTICOLE DE ECHIPAMENT ││ │ ├─────┬───────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────────┤│ Categoria de │ Ţinuta │Şapcă│Veston │Bluzon│Pan- │Pulo-│Cămasă│Cămasă│Tricou│Cravată│Manta, │Pantofi│Cen- │Accesorii││ personal │ │basc,│(frac) │Bluză │talon │ver │ │bluză,│ │(papion│scurtă │ghete, │tură,│ ││ │ │căciu│ │ │ │ │ │ │ │ │parde- │bocanci│Curea│ ││ │ │lă │ │ │ │ │ │ │ │ │siu │ │ │ │├─────────────────┴────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────────┤│I. GENERALI, OFIŢERI, MAISTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI │├─────────────────┬────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────────┤│ │ │bleu-│bleu- │ │bleu- │ - │ │ - │ │bleu- │bleu- │ negru/│alb/ │alb/ ││ │ Ceremonie │marin│jandarm│ │marin/│ │ alb │ │ │marin/ │marin │ alb │argin│argintiu ││ │ │/alb │ /alb │ │ alb │ │ │ │ │bleu- │ │ │ tiu │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │jandarm│ │ │ │ ││ Generali şi ├────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ ofiţeri │ │bleu-│bleu- │bleu- │bleu- │bleu-│bleu/ │bleu │ - │bleu- │bleu- │ negru │negru│alb/ ││ │Reprezentare │marin│jandarm│marin │marin │marin│ alb │ │ │marin │marin │ │ │argintiu ││ ├────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │bleu-│bleu- │bleu- │bleu- │bleu-│bleu- │bleu- │bleu- │ - │bleu- │ negru │negru│alb/ ││ │Serviciu │marin│marin │marin │marin │marin│marin │marin │marin │ │marin │ │ │argintiu │├─────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │bleu-│bleu- │bleu- │bleu- │bleu-│bleu/ │bleu │ - │bleu- │bleu- │ negru │negru│alb/ ││ Maiştri militari│Reprezentare │marin│jandarm│marin │marin │marin│ alb │ │ │marin │marin │ │ │argintiu ││ şi subofiţeri ├────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │bleu-│bleu- │bleu- │bleu- │bleu-│bleu- │bleu- │bleu- │ - │bleu- │ negru │negru│alb/ ││ │Serviciu │marin│marin │marin │marin │marin│marin │marin │marin │ │marin │ │ │argintiu │├─────────────────┴────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────────┤│II. STUDENŢI, ELEVI, SOLDAŢI ŞI GRADAŢI VOLUNTARI │├─────────────────┬────────────────┬─────┬───────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────┬─────────┤│ │ │bleu-│bleu- │bleu- │bleu- │bleu-│bleu/ │bleu │ - │bleu- │bleu- │ negru │negru│alb/ ││ Academia de │Oraş │marin│jandarm│marin │marin │marin│ alb │ │ │marin │marin │ │ │argintiu ││ Poliţie - ├────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ Specialitatea │Serviciu şi │bleu-│bleu- │bleu- │bleu- │bleu-│bleu │bleu │ - │ - │bleu- │ negru │negru│alb/ ││ Jandarmi │clasă │marin│marin │marin │marin │marin│ │ │ │ │marin │ │ │argintiu ││ ├────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ │Instrucţie │bleu-│bleu- │bleu- │bleu- │bleu-│bleu │bleu- │bleu- │ - │bleu- │ negru │negru│alb/ ││ │ │marin│marin │marin │marin │marin│ │marin │marin │ │marin │ │ │argintiu │├─────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │bleu-│bleu- │ - │bleu- │bleu-│bleu │bleu │ - │bleu- │bleu- │ negru │negru│alb/ ││ Şcoala de │Oraş │marin│jandarm│ │marin │marin│ │ │ │marin │marin │ │ │argintiu ││ subofiteri ├────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ │Serviciu şi │bleu-│bleu- │bleu- │bleu- │bleu-│bleu, │bleu │ - │ - │bleu- │ negru │negru│alb/ ││ │clasă │marin│marin │marin │marin │marin│alb │ │ │ │marin │ │ │argintiu ││ ├────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ │Instrucţie │bleu-│bleu- │ - │bleu- │bleu-│bleu │bleu- │bleu- │ - │bleu- │ negru │negru│alb/ ││ │ │marin│marin │ │marin │marin│ │marin │marin │ │marin │ │ │argintiu │├─────────────────┼────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ │ │bleu-│bleu- │ - │bleu- │bleu-│bleu │bleu │ - │bleu- │bleu- │ negru │negru│alb/ ││ Soldati şi │Oraş │marin│jandarm│ │marin │marin│ │ │ │marin │marin │ │ │argintiu ││ gradaţi ├────────────────┼─────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────┼─────────┤│ voluntari │Serviciu │bleu-│bleu- │bleu- │bleu- │bleu-│bleu- │bleu- │bleu- │ - │bleu- │ negru │negru│alb/ ││ │ │marin│marin │marin │marin │marin│marin │marin │marin │ │marin │ │ │argintiu │└─────────────────┴────────────────┴─────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────┴─────────┘---------------