ORDIN nr. 15 din 14 decembrie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii(actualizat până la data de 22 august 2008*)
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Nr. 15 din 14 decembrie 2006
  • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
  • Nr. 112 din 14 decembrie 2006
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 22 august 2008, cu modificările şi completările aduse de: REGULAMENTUL nr. 10 din 13 noiembrie 2007 aprobat prin ORDINUL nr. 17 din 13 noiembrie 2007; REGULAMENTUL nr. 10 din 15 august 2008 aprobat prin ORDINUL nr. 6 din 15 august 2008.Având în vedere dispoziţiile art. 11, 124, 126, 278, ale art. 345 alin. (4) şi ale art. 384 şi 385 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuPreşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela Anghelache  +  AnexăREGULAMENT 18 14/12/2006