ORDIN nr. 75/767/2009privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor şi taxelor locale, desfăşurată de către organele fiscale locale
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 75 din 30 aprilie 2009
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 767 din 27 aprilie 2009
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 29 mai 2009  Având în vedere prevederile art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 228 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale pct. 254 şi 256 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă următoarele formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, prevăzute în anexele nr. 1-78 la prezentul ordin, după cum urmează:*Font 7*┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐│Nr. │ Denumirea │ Anexa ││crt.│ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 1 │Declaraţie specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul │Model ITL - 026││ │persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţie de locuinţă │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 2 │Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport │Model ITL - 027│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 3 │Declaraţie-decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră │Model ITL - 028│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 4 │Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole │Model ITL - 029│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 5 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului şi/sau taxei pe clădiri │Model ITL - 030│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 6 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului şi/sau taxei pe teren │Model ITL - 031│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 7 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport │Model ITL - 032│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 8 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfă cu masa totală │Model ITL - 033││ │autorizată de peste 12 tone │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 9 │Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apă │Model ITL - 034│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 10 │Notă de plată │Model ITL - 035│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 11 │Matricolă pentru evidenţa centralizată │Model ITL - 036│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 12 │Registru de rol nominal unic │Model ITL - 037│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 13 │Registru de rol alte venituri │Model ITL - 038│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 14 │Extras de rol │Model ITL - 039│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 15 │Borderou desfăşurător al încasărilor │Model ITL - 040│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 16 │Borderou debite/scăderi │Model ITL - 041│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 17 │Proces-verbal de verificare gestionară │Model ITL - 042│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 18 │Legitimaţie control funcţionar public │Model ITL - 043│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 19 │Legitimaţie executare funcţionar public │Model ITL - 044│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 20 │Ordin de serviciu │Model ITL - 045│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 21 │Aviz de inspecţie fiscală │Model ITL - 046│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 22 │Invitaţie │Model ITL - 047│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 23 │Proces-verbal de ridicare/restituire de înscrisuri │Model ITL - 048│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 24 │Proces-verbal pentru inspecţie fiscală │Model ITL - 049│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 25 │Notă explicativă │Model ITL - 050│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 26 │Declaraţie contribuabil │Model ITL - 051│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 27 │Punct de vedere al contribuabilului la constatările inspecţiei │Model ITL - 052│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 28 │Raport de inspecţie fiscală │Model ITL - 053│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 29 │Dispoziţie privind măsurile stabilite de organele de inspecţie fiscală │Model ITL - 054│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 30 │Dispoziţie de urmărire │Model ITL - 055│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 31 │Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii │Model ITL - 056│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 32 │Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale │Model ITL - 057│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 33 │Cerere compensare │Model ITL - 058│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 34 │Cerere restituire │Model ITL - 059│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 35 │Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local │Model ITL - 060│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 36 │Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă │Model ITL - 061│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 37 │Certificat de nomenclatură stradală şi adresă │Model ITL - 062│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 38 │Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări │Model ITL - 063│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 39 │Autorizaţie de foraje şi excavări │Model ITL - 064│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 40 │Cerere pentru eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi branşament la reţelele │Model ITL - 065││ │publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu│ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 41 │Autorizaţie racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, │Model ITL - 066││ │energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 42 │Cerere pentru certificat producător │Model ITL - 067│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 43 │Declaraţie privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire │Model ITL - 068│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 44 │Titlu executoriu │Model ITL - 069│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 45 │Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu │Model ITL - 070│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 46 │Somaţie │Model ITL - 071│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 47 │Adeverinţă de primire a somaţiei │Model ITL - 072│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 48 │Proces-verbal privind comunicarea somaţiei │Model ITL - 073│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 49 │Proces-verbal de identificare bunuri imobile │Model ITL - 074│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 50 │Somaţie privind executarea silită a bunurilor imobile │Model ITL - 075│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 51 │Decizie de instituire a măsurilor asiguratorii │Model ITL - 076│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 52 │Decizie de ridicare a măsurilor asiguratorii │Model ITL - 077│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 53 │Adresă de înfiinţare a popririi │Model ITL - 078│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 54 │Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti │Model ITL - 079│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 55 │Adresă de înfiinţare a popririi asiguratorii │Model ITL - 080│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 56 │Adresă de înfiinţare a popririi asiguratorii asupra disponibilităţilor băneşti │Model ITL - 081│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 57 │Înştiinţare poprire │Model ITL - 082│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 58 │Decizie de răspundere solidară a terţului poprit cu debitorul urmărit │Model ITL - 083│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 59 │Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile │Model ITL - 084│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 60 │Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile │Model ITL - 085│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 61 │Proces-verbal de numire a administratorului sechestru │Model ITL - 086│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 62 │Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile │Model ITL - 087│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 63 │Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile │Model ITL - 088│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 64 │Proces-verbal de predare-primire │Model ITL - 089│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 65 │Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile │Model ITL - 090│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 66 │Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile │Model ITL - 091│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 67 │Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile │Model ITL - 092│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 68 │Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri │Model ITL - 093│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 69 │Document de vânzare-cumpărare pentru bunuri mobile sechestrate │Model ITL - 094│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 70 │Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită │Model ITL - 095│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 71 │Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită │Model ITL - 096│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 72 │Cerere pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse │Model ITL - 097││ │executării silite │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 73 │Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse │Model ITL - 098││ │executării silite │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 74 │Proces-verbal de constatare a insolvabilităţii │Model ITL - 099│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 75 │Proces-verbal de declarare a stării de insolvabilitate │Model ITL - 100│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 76 │Proces-verbal de transfer al obligaţiilor fiscale înregistrate de debitorul declarat insolvabil │Model ITL - 101│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 77 │Proces-verbal de scădere din evidenţă a obligaţiilor fiscale │Model ITL - 102│├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤│ 78 │Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri│Model ITL - 103││ │externe nerambursabile │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘(2) Domeniul de activitate referitor la impozitele şi taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale se codifică cu "Model 2009", grupa de litere "ITL" şi cifrele "026-103", care reprezintă elementele de identificare a fiecărui formular tipizat.(3) Se aprobă formularul cu regim special de înseriere şi de numerotare "Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile", Model 2009 ITL - 01 Regim special, prevăzut în anexa nr. 79.(4) Se aprobă formularul cu regim special de înseriere şi de numerotare "Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri", Model 2009 ITL - 02 Regim special, prevăzut în anexa nr. 80.  +  Articolul 2(1) Tipărirea formularelor prevăzute la art. 1 alin. (1) se face cu respectarea strictă a modelelor aprobate prin prezentul ordin.(2) Autorităţile administraţiei publice locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii.(3) Autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, vor pune gratuit la dispoziţia contribuabililor formularele necesare îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în baza titlului IX din Codul fiscal sau a Codului de procedură fiscală.(4) Autorităţile administraţiei publice locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii.(5) Comunicările operative între contribuabili şi compartimentele de specialitate se pot face şi prin intermediul poştei electronice. În acest scop, autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, au obligaţia menţionării adreselor de poştă electronică pe care le utilizează.  +  Articolul 3(1) Cheltuielile ocazionate de achiziţionarea sau imprimarea utilizând sistemele informatice proprii, după caz, a formularelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetele locale ale comunelor, ale oraşelor, ale municipiilor, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale judeţelor, după caz.(2) Formularele aflate în stoc la data publicării prezentului ordin vor putea fi utilizate până la epuizare, în condiţiile adaptării corespunzătoare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-80*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-80 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 5Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi ai comunelor.  +  Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul administraţiei şi internelor,
  Cristian Făinişi,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Pogea
   +  Anexa 1-80ANEXA 30/04/2009