ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar(actualizat până la data de 7 mai 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 26 iulie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 7 mai 2009, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.498 din 15 noiembrie 2004; ORDINUL nr. 655 din 20 iunie 2005; ORDINUL nr. 748 din 2 mai 2007; ORDINUL nr. 556 din 4 mai 2009.În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei strategie şi structuri sanitare nr. O.B. 7.656 din 1 iulie 2004,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul regulament se aplică şi unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul nr. 67 din 9 martie 1982 privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile sanitare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică şi unităţile sanitare cu personalitate juridică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 1 iulie 2004.Nr. 870.  +  AnexăREGULAMENT 01/07/2004