DECRET nr. 760 din 4 mai 2009privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa a II-a
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 7 mai 2009    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare,cu ocazia aniversării a 100 de ani de la înfiinţare, în semn de apreciere deosebită pentru întreaga activitate pusă în slujba sportului românesc, pentru contribuţia adusă la promovarea imaginii României în lume,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe conferă Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a Federaţiei Române de Fotbal.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUEMIL BOCBucureşti, 4 mai 2009.Nr. 760.-------