HOTĂRÂRE nr. 234 din 16 februarie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă(actualizată până la data de 30 aprilie 2009*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 2 martie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 aprilie 2009, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.085 din 16 august 2006; HOTĂRÂREA nr. 449 din 15 aprilie 2009.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 27 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuBucureşti, 16 februarie 2006.Nr. 234.  +  AnexăNORMA 16/02/2006