ORDIN nr. 633 din 13 octombrie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară(actualizat până la data de 12 iunie 2008*)
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 29 decembrie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 12 iunie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 294 din 26 aprilie 2007; ORDINUL nr. 247 din 6 mai 2008.Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) şi c) şi ale art. 63 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată,în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.371/C/1997 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general al Agenţiei Naţionalede Cadastru şi Publicitate Imobiliară,Mihai BusuiocBucureşti, 13 octombrie 2006.Nr. 633.  +  AnexăREGULAMENT 13/10/2006