HOTĂRÂRE nr. 92 din 23 ianuarie 2003 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor periculoase**)(actualizată până la data de 30 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 25 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 597 din 13 iunie 2007.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 18 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 597 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 508 din 30 iulie 2007, în tot cuprinsul Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/2003, se înlocuiesc sintagma "substanţe chimice periculoase" cu sintagma "substanţe periculoase" şi sintagma "preparate chimice periculoase" cu sintagma "preparate periculoase".În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 35 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 451/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea preparatelor chimice periculoase, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul industriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrul apelorşi protecţiei mediului,Petru LificiuMinistrul sănătăţii şi familiei,Daniela BartosBucureşti, 23 ianuarie 2003.Nr. 92.  +  AnexăNORMA 23/01/2003