ORDIN nr. 3.553 din 30 martie 2009privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal "Roza Venerini" din Pildești
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 8 aprilie 2009  (la 09-04-2010, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.546 din 30 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 09 aprilie 2010 ) Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcționare provizorie a unităților de învățământ preuniversitar, precum și a Standardelor de acreditare și de evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar,luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 25 noiembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitățile de învățământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai - noiembrie 2008,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Inovării,ministrul educației, cercetării și inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se acordă acreditarea pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița «Roza Venerini», cu sediul în comuna Cordun, satul Pildești, str. Miron Costin nr. 2, județul Neamț, pentru nivelul de învățământ «preșcolar», limba de predare «română», program «normal». (la 09-04-2010, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.546 din 30 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 09 aprilie 2010 )  +  Articolul 2Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal "Roza Venerini" din Pildești, acreditată potrivit dispozițiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat și de interes public, parte a sistemului național de învățământ și beneficiază de toate drepturile și obligațiile prevăzute de lege, începând cu anul școlar 2009-2010. (la 09-04-2010, sintagma: "Maestre Pie" a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 3.546 din 30 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 09 aprilie 2010 )  +  Articolul 3(1) Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal "Roza Venerini" din Pildești dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat și va fi utilizat numai în interesul învățământului. (la 09-04-2010, sintagma: "Maestre Pie" a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 3.546 din 30 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 09 aprilie 2010 ) (2) În caz de desființare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unității de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal "Roza Venerini" din Pildești revine fondatorilor. (la 09-04-2010, sintagma: "Maestre Pie" a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 3.546 din 30 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 09 aprilie 2010 )  +  Articolul 4Personalul didactic, didactic auxiliar și personalul nedidactic din unitatea de învățământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița cu program normal "Roza Venerini" din Pildești. (la 09-04-2010, sintagma: "Maestre Pie" a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 3.546 din 30 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 09 aprilie 2010 )  +  Articolul 5Unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program normal "Roza Venerini" din Pildești este monitorizată și controlată periodic de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Neamț, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării. (la 09-04-2010, sintagma: "Maestre Pie" a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 3.546 din 30 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 09 aprilie 2010 )  +  Articolul 6Asociația "Congregația Maestre Pie", unitatea de învățământ preuniversitar particular acreditată Grădinița cu program normal "Roza Venerini" din Pildești, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Școlar al Județului Neamț vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. (la 09-04-2010, sintagma: "Maestre Pie" a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 3.546 din 30 martie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 09 aprilie 2010 )  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  cercetării și inovării,
  Ecaterina Andronescu
  București, 30 martie 2009.Nr. 3.553.------------