ORDIN nr. 2.003/C din 22 iulie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor(actualizat până la data de 17 octombrie 2008*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ------------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 13 august 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 17 octombrie 2008, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 2.589/C din 9 octombrie 2008.În temeiul art. 8 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Administraţia Naţională a Penitenciarelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului regulament prevăzut la art. 1 se abrogă orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul justiţiei,Cătălin Marian PredoiuBucureşti, 22 iulie 2008.Nr. 2.003/C.  +  AnexăREGULAMENT 22/07/2008