HOTĂRÂRE nr. 559 din 17 mai 1990 (*actualizată*)privind acordarea unor drepturi personalului din industria chimica şi petrochimică(actualizată pînă la data de 11 iunie 1992*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 8 mai 1992. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ pînă la data de 11 iunie 1992, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÎREA nr. 251 din 8 mai 1992.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1*)Personalul care este în activitate de la locurile de muncă cu condiţii deosebite din unităţile Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, conform listei-anexe la prezenta hotărîre, beneficiază de încadrare în grupa I de muncă în vederea pensionării, pe întreaga perioadă lucrata, potrivit prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990.  +  Articolul 2*)Personalul care este în activitate din unităţile de profil, aparţinînd Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice, necuprins în grupa I de muncă prin reglementările în vigoare, beneficiază de încadrarea în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării, pe întreaga perioadă lucrata după data de 18 martie 1969.Categoriile de personal care, potrivit sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu, pot beneficia de aceasta prevedere, se stabilesc de Ministerul Industriei Chimice şi Petrochimice, proporţional cu timpul efectiv lucrat în condiţii deosebite.-----------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 1 din HOTĂRÎREA nr. 251 din 8 mai 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 11 iunie 1992, prevederile art. 1 şi 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 559 din 17 mai 1990 se aplică în mod corespunzător şi personalului care este în activitate la Societatea Comercială "Spumotim"- S.A. Timişoara.  +  Articolul 3Art. 1 alin. 2 din Hotărîrea Guvernului nr. 456 din 28 aprilie 1990 se abroga.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 LISTAlocurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale din unităţile subordonate Ministerului Industriei Chimice şi PetrochimiceGrupa I1. Fabricarea şi utilizarea industriala a sapunurilor de plumb şi a stabilizatorilor pe bază de plumb; fabricarea stearatului de plumb pe bază de litarga; a naftenatilor metalici; imbracarea (decojirea) furtunurilor cu manta de plumb, fabricarea cărbunelui activ.2. Etilarea benzinei şi verificarea cifrei octanice la benzina etilata în rafinării şi baze petroliere.3. Rafinatii cu acid sulfuric în industria de prelucrare a ţiţeiului.4. Dozarea manuală a negrului de fum şi pigmentilor, prepararea pastei cu negru de fum şi pigmenti la vopsirea fibrelor sintetice, granulelor de polietilena şi polistiren.5. Instalatia bitum - fabricare, ambalare, depozitare; prepararea mixturilor asfaltice.6. Fabricarea izopropilbenzenului, alchilfenolului, orotsecundar-butilfenolului, preparare catalizatori, depozit rampe încărcare fenol şi cumil-fenol; fabricarea fenolului şi a acetonei din izopropilbenzen; solventi clorurati; alchilamine, alchilenamine.7. Fabricarea acidului diclorfenoxiacetic, paragelului şi aditivilor polifunctionali pentru uleiuri minerale (toate fazele); laboratoarele de cercetare şi staţiile de epurarea apelor reziduale.8. Fabricarea acidului azotic concentrat, acizilor sulfonitrici, denitrarea şi concentrarea acidului sulfuric, hidrazinei, precum şi separarea izomerilor, manipularea şi prelucrarea nitro şi aminoderivatilor.9. Turnarea şi prelucrarea cauciucurilor poliuretanice; injectarea spumelor poliuretanice; manipularea şi dozarea manuală a izocianatilor.10. Fabricarea formaldehidei, paraformaldehidei şi a produsului ampora.11. Instalaţii de fabricarea rezorcinei, anionitilor cu clordimetileter (inclusiv laboratoarele de cercetare), rasinilor sintetice epoxidice, fenolformaldehidice, melamino-formaldehidice, nitrocelulozice şi poliuretanice - fabricare, condiţionare.12. Instalaţii de fabricare şi ambalare anhidrida ftalica şi maleica.13. Instalaţii de fabricarea superfosfatului şi hidrosulfitului de sodiu.14. Instalaţii de fabricare: polietilena, oxid de etilenă, modificatori, alfametilstiren.15. Instalaţii de fabricarea acidului adipic şi poliamidelor, precum şi polinitrilacrilului.16. Personalul care executa operaţii periculoase la fabricarea, manipularea şi transportul produselor explozive, laboratoare produse speciale, fitil Bikford, probe, recepţie produse speciale (poligoane); obţinerea explozivilor pe cale experimentală în laboratoarele de cercetare.17. Fabricarea acetilenei din carbid şi gaz metan, acidului formic şi acidului oxalic.18. Fabricarea pulberilor metalice din deşeuri, confecţionat recipienţi din poliesteri armati cu fibra de sticlă, emailare recipienţi prin pulverizare.19. Sinteza-fabricarea spumelor poliuretanice flexibile, semirigide şi rigide în sistem continuu şi în forme, prelucrarea acestora, injectarea spumelor şi elastomerilor poliuretanici.-------------Pct. 19 din anexă a fost introdus de art. 1 din HOTĂRÎREA nr. 251 din 8 mai 1992, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 11 iunie 1992.------------------