HOTĂRÂRE nr. 215 din 4 martie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009  Notă
  NORMELE METODOLOGICE din 4 martie 2009, PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 9 martie 2009 VOR FI ABROGATE ÎNCEPÂND CU DATA DE 1 IANUARIE 2027, CONFORM ART. III DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 131 din 17 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1201 din 17 decembrie 2021, CARE PROROGĂ TERMENUL PREVĂZUT LA ART. 4 ȘI ART. 5 ALIN. (2) DIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 1.045/2018 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 165/2018 PRIVIND ACORDAREA BILETELOR DE VALOARE, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, NR. 24 DIN 9 IANUARIE 2019, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE.
  (la 26-01-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 ) În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanță,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 26-01-2018, sintagma: tichetelor de vacanță a fost înlocuită de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 940 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017 )
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul întreprinderilor mici și mijlocii,
  comerțului și mediului de afaceri,
  Constantin Niță
  Ministrul muncii,
  familiei și protecției sociale,
  Marian Sârbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pogea
  București, 4 martie 2009.Nr. 215.  +  AnexaNORME METODOLOGICEprivind acordarea voucherelor de vacanță