HOTĂRÎRE Nr. 1114 din 7 noiembrie 1996privind reorganizarea unor unităţi sanitare cu personalitate juridică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 291 din 18 noiembrie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Leaganul de copii din oraşul Pucioasa, cu sediul în str. Trandafirilor nr. 110, judeţul Dâmboviţa, unitate fără personalitate juridică din structura Spitalului Orasenesc Pucioasa, se reorganizează ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei Sanitare a Judeţului Dâmboviţa. (2) Leaganul de copii din oraşul Cernavoda, cu sediul în str. 24 ianuarie nr. 2, judeţul Constanta, unitate fără personalitate juridică din structura Spitalului Orasenesc Cernavoda, se reorganizează ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei Sanitare a Judeţului Constanta. (3) Leaganul de copii din oraşul Babadag, cu sediul în str. Heracleea nr. 47, judeţul Tulcea, unitate fără personalitate juridică, din structura Spitalului Orasenesc Babadag, se reorganizează ca unitate cu personalitate juridică în subordinea Direcţiei Sanitare a Judeţului Tulcea. (4) Regulamentul de organizare şi funcţionare a leaganelor de copii, ca unităţi cu personalitate juridică, se aproba de către direcţiile sanitare judeţene.  +  Articolul 2 (1) Patrimoniul unităţilor care se reorganizează trece, pe bază de protocol, la unităţile cu personalitate juridică care îl preiau. (2) Personalul se considera transferat în interesul serviciului la unităţile cu personalitate juridică.  +  Articolul 3Reorganizarea unităţilor sanitare prevăzute în prezenta hotărâre se realizează în cadrul numărului de personal şi al fondurilor bugetare aprobate Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 4Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 1997.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministrul sănătăţii,Daniela BartosMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------