HOTĂRÂRE nr. 1.610 din 8 noiembrie 2006 (*actualizată*)privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă(actualizată până la data de 21 octombrie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 21 octombrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.303 din 14 octombrie 2008.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 288/2004 pentru aprobarea Statutului centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 6 august 2004; c) orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul muncii,solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrulintegrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuBucureşti, 8 noiembrie 2006.Nr. 1.610.  +  AnexăSTATUT 08/11/2006