HOTĂRÂRE nr. 1.610 din 8 noiembrie 2006 (*actualizată*)privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă(actualizată până la data de 27 iunie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 27 iunie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 640 din 20 iunie 2007.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 768/2003 privind aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487 din 7 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 288/2004 pentru aprobarea Statutului centrelor regionale de formare profesională a adulţilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 6 august 2004; c) orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul muncii,solidarităţii socialeşi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrulintegrării europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuBucureşti, 8 noiembrie 2006.Nr. 1.610.  +  AnexăSTATUT 08/11/2006