ORDIN nr. 236 din 27 martie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008(actualizat până la data de 24 decembrie 2008*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 522 din 27 martie 2008
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 236 din 27 martie 2008
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 1 aprilie 2008. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 573 din 19 august 2008; ORDINUL nr. 756 din 3 octombrie 2008; ORDINUL nr. 888 din 17 decembrie 2008.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. 1 din ORDINUL nr. 888 din 17 decembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 24 decembrie 2008, se prelungeşte până la data de 31 martie 2009 aplicarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 522/2008 şi al Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 1 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.În temeiul prevederilor:- art. 217 din titlul VIII "Asigurări sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 324/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, prevăzute în anexele nr. 1-37*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.-------*) Anexele nr. 1-37 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 bis abonament, care se poate achiziţiona şi de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 aprilie 2008. De la această dată îşi încetează aplicabilitatea Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.781/CV 558/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 şi 1.057 bis din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Vasile CiurcheaNORMA 27/03/2008